Bị câm điếc làm gì để hưởng trợ cấp người khuyết tật?

Ngày hỏi:28/07/2020

Cho tôi hỏi chồng tôi bi câm và điếc thường trú ở quê mà về làm xin trợ cấp khuyết tật thì xã không? Làm thế nào được hưởng chế độ của người khuyết tật?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bị câm điếc làm gì để hưởng trợ cấp người khuyết tật?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 44 Luật Người khuyết tật 2010 quy định đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

   - Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này;

   - Người khuyết tật nặng.

   Như vậy, chồng bạn phải là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng mới được hưởng trợ cấp khuyết tật.

   Để biết chồng bạn thuộc mức khuyết tật nào thì chồng bạn phải thực hiện giám định mức độ khuyết tật theo quy định. Thủ tục đề nghị xác định mức độ khuyết tật quy định tại Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH như sau:

   Hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

   1. Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

   2. Bản sao các giấy tờ liên quan đến khuyết tật (nếu có) như: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật, Giấy xác nhận khuyết tật cũ và các giấy tờ có liên quan khác.

   3. Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày Nghị định số 28/2012/NĐ-CP có hiệu lực hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

   Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các giấy tờ sau để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong đơn:

   - Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của đối tượng, người đại diện hợp pháp.

   - Giấy khai sinh đối với trẻ em.

   - Sổ hộ khẩu của đối tượng, người đại diện hợp pháp.

   Nơi nộp.

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo quy định của pháp luật.

   Thời gian giải quyết.

   Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của người đề nghị, Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm:

   - Gửi văn bản tham khảo ý kiến cơ sở giáo dục về tình trạng khó khăn trong học tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật của người được xác định mức độ khuyết tật đang đi học theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Triệu tập các thành viên, gửi thông báo về thời gian và địa điểm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ;

   - Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật theo phương pháp quy định tại Điều 3 Thông tư này; lập hồ sơ, biên bản kết luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật.

   Đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, Hội đồng căn cứ kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP;

   - Biên bản họp Hội đồng ghi theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn