Các trường hợp dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật

Ngày hỏi:28/12/2020

Xin được hỏi, theo quy định mới nhất thì tới đây những trường hợp nào phải dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định 144/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/02/2021) quy định như sau:

   Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật bằng văn bản đối với một trong các trường hợp sau:

   - Vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị định này;

   - Không thông báo hoặc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định tại Nghị định này;

   - Vì lý do quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp.

   Đồng thời, tại Điều 3 Nghị định này quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn như sau:

   - Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   - Xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

   - Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại.

   - Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc

   Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể yêu cầu dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn