Các yêu cầu đảm bảo khi bảo vệ trẻ em

Ngày hỏi:01/06/2017

Các yêu cầu đảm bảo khi bảo vệ trẻ em được quy định thế nào? Chào ban biên tập Thư ký luật, tôi là Loan, đang sinh sống ở Đà Nẵng, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Các yêu cầu đảm bảo khi bảo vệ trẻ em được quy định thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Thanh Loan_097**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các yêu cầu đảm bảo khi bảo vệ trẻ em được quy định tại Điều 47 Luật trẻ em 2016, theo đó:

   1. Bảo vệ trẻ em được thực hiện theo ba cấp độ sau đây:

   a) Phòng ngừa;

   b) Hỗ trợ;

   c) Can thiệp.

   2. Bảo vệ trẻ em phải bảo đảm tính hệ thống, tính liên tục, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

   3. Cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Việc bảo vệ trẻ em phải tuân thủ các quy định của pháp luật, quy trình, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

   4. Trẻ em được ưu tiên bảo vệ tại gia đình, gia đình nhận chăm sóc thay thế. Việc đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội là biện pháp tạm thời khi các hình thức chăm sóc tại gia đình, gia đình nhận chăm sóc thay thế không thực hiện được hoặc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

   5. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em phải được cung cấp thông tin, được tham gia ý kiến với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong việc ra quyết định can thiệp, hỗ trợ để bảo vệ trẻ em.

   6. Coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em; kịp thời can thiệp, giải quyết để giảm thiểu hậu quả; tích cực hỗ trợ để phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

   Trên đây là quy định về các yêu cầu đảm bảo khi bảo vệ trẻ em. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật trẻ em 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn