Chế độ của con người nhiễm chất độc da cam

Ngày hỏi:31/10/2014

Bố tôi là người bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp người có công tỷ lệ thương tật là 40 - 60%. Tôi là con đẻ của bố tôi nhưng tôi không được trợ cấp hằng tháng. Hiện tại tôi đang học đại học vậy tôi có được cấp sổ ưu đãi giáo dục và được miễn Giảm học phí theo quy định không? 

  Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 54, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

   “Hỗ trợ học phí và trợ cấp mỗi năm học một lần đối với người có công với cách mạng và con của họ theo quy định của Pháp lệnh khi học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khóa học từ một năm trở lên hoặc cơ sở giáo dục đại học.

   Không áp dụng chế độ này đối với trường hợp đang hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học.

   Không áp dụng chế độ ưu đãi giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ trong trường hợp đã hưởng chế độ ưu đãi tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học”

   Căn cứ quy định trên, nếu bà không hưởng lươnghoặc sinh hoạt phí khi đi học hoặc chưa hưởng chế độ ưu đãi tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học nào thì bà thuộc đối tượng được cấp sổ ưu đãi trong giáo dục.


  Nguồn:

  SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Người nhiễm chất độc da cam
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn