Chế độ điều dưỡng với người có công

Ngày hỏi:28/10/2010

Bố tôi là thương binh và ông tôi là người có công với cách mạng; hiện ông tôi cao tuổi, không đủ sức khoẻ để đi điều dưỡng tại các cơ sở của nhà nước. Nay qua chuyên mục xin luật sư hướng dẫn về chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành pháp lệnh và Thông tư số 25 ngày 11/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng như sau: Về điều dưỡng mỗi năm một lần với các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; Mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang sống tại gia đình; Người giúp đỡ cách mạng được nhà nước tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công” hoặc có bằng “Có công với nước”; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Về điều dưỡng luân phiên 5 năm một lần áp dụng với các đối tượng: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ; anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến; người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động dưới 81% đang sống tại gia đình; thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật dưới 81% đang sống tại gia đình; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đầy; Về chế độ điều dưỡng: Nếu điều dưỡng tại các cơ sở điều dưỡng mức chi điều dưỡng 1.500.000đồng/người/lần; Nếu điều dưỡng tại gia đình là 800.000đồng/người/lần. Trên đây là những quy định chung về chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng; căn cứ vào từng đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng mỗi năm một lần và năm năm một lần. Bạn vận dụng cụ thể vào trường hợp của bố bạn và ông bạn.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn