Chế độ trợ cấp cho vợ của thương binh qua đời

Ngày hỏi:03/01/2019

Anh chị cho em hỏi: Ba của em là thương binh, kết hôn với mẹ em là người vợ thứ hai (có đăng ký kết hôn). Nay ba của em qua đời thì mẹ của em có được hưởng chế độ gì không ạ?

Nguyễn Xuân Tiến (tien***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 4 Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định:

   Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

   Như vậy, mẹ của bạn được xem là thân nhân người có công với cách mạng.

   Khoản 14 Điều 1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012 quy định:

   "3. Khi thương binh chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp.

   4. Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như sau:

   a) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng;

   b) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ sống cô đơn không nơi nương tựa; con mồ côi cả cha mẹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng và trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng".

   Khoản 1 Điều 32 Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định:

   Khi thương binh chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

   Căn cứ theo các quy định nêu trên thì khi ba bạn mất, mẹ bạn có thể được nhận mai táng phí và một khoản tiền bằng 03 tháng trợ cấp, phụ cấp. Trong trường hợp, ba bạn là thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì ngoài tiền mai táng phí và phụ cấp thì mẹ bạn (nếu đủ 55 tuổi trở lên) và bạn (dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học) sẽ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

   Ban biên tập thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn