Chính sách đối với người có uy tín

Ngày hỏi:14/07/2014

Tôi đang công tác tại xã (làm công tác mặt trận, phụ trách một số buôn làng). Rất mong luật gia quan tâm trả lời về chế độ, chính sách đối với người có uy tín để tôi hiểu rõ phục vụ công tác của mình, nhất là giải thích cho dân làng hiểu chế độ chính sách của Nhà nước.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư số 01/2014 ngày 10/1/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS quy định chế độ, chính sách đối với người có uy tín như sau: Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất, người có uy tín được Cấp ủy, chính quyền các cấp nơi cư trú phổ biến, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Hằng năm, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của địa phương; căn cứ danh sách người có uy tín cần tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; tham quan học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh do UBND xã lập, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức. Được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với người có uy tín. Được tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc thành lập đoàn, số lượng đoàn tham quan học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh do UBND tỉnh quy định, trong đó tham quan ngoài tỉnh do cấp tỉnh tổ chức 1 năm/lần/đoàn. Người có uy tín được cấp: 1 tờ/số báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc; 1 tờ/số Bản tin Dân tộc và miền núi của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh hoặc 1 tờ/số báo tỉnh nơi người có uy tín cư trú do UBND tỉnh quyết định và giao cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh quản lý, thực hiện. Người có uy tín được Cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú: Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các DTTS; thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm đau phải nằm viện điều trị từ tuyến huyện trở lên; thăm hỏi hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai; thăm viếng bố (bố đẻ, bố chồng hoặc bố vợ, bố nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật), mẹ (mẹ đẻ, mẹ chồng hoặc mẹ vợ, mẹ nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật), vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật), bản thân người có uy tín qua đời. Người có uy tín trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu hy sinh hoặc bị thương mà đảm bảo các điều kiện quy định được cấp có thẩm quyền xem xét hưởng các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trên đây là nhưng chính sách cụ thể, bạn cần nghiên cứu kỹ Thông tư số 01/2014 nêu trên để hiểu đầy đủ hơn


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn