Chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình của huyện nghèo nhận chăm sóc bảo vệ rừng

Ngày hỏi:29/11/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Phương, hiện tôi đang công tác trong lĩnh vực kiểm lâm. Ban biên tập cho tôi hỏi. Nếu các hộ gia đình tại các huyện nghèo nhận đảm nhận công việc khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng thì họ có được nhận được sự hỗ trợ nào không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Tiểu mục 1 Mục I Phần 2 Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Chính phủ ban hành, có quy định về vấn đề bạn hỏi , cụ thể như sau:

   Hộ gia đình nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên là rừng sản xuất có trữ lượng giàu, trung bình nhưng đóng cửa rừng) được hưởng tiền khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 200.000 đồng/ha/năm;

   Quy định trên nhằm mục đích hỗ trợ các gia đình tại các huyện nghèo trong sản xuất, và phần nào đó nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của các hộ dân nhận khoán.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn