Chính sách hợp tác quốc tế về an ninh mạng theo Luật An ninh mạng 2018 mới nhất

Ngày hỏi:12/07/2018

Trong thời đại hiện nay là thời đại của công nghệ, nên đòi hỏi giữa các quốc gia phải có sự liên kết, hợp tác với nhau về an ninh mạng để cùng phát triển và phát triển quốc gia. Và chắc chắn Việt Nam cũng sẽ không ngoại lệ. Nên tôi đang tìm hiểu quy định về vấn đề này. Cho tôi hỏi, theo quy định mới nhất thì chính sách hợp tác quốc tế về an ninh mạng được quy định như thế nào? Mong các bạn giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chính sách hợp tác quốc tế về an ninh mạng theo Luật An ninh mạng 2018 mới nhất
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 7 Luật An ninh mạng 2018 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) thì chính sách hợp tác quốc tế về an ninh mạng được quy định cụ thể như sau:

   - Hợp tác quốc tế về an ninh mạng được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

   - Nội dung hợp tác quốc tế về an ninh mạng bao gồm:

   + Nghiên cứu, phân tích xu hướng an ninh mạng;

   + Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động về an ninh mạng;

   + Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; hỗ trợ đào tạo, trang thiết bị, công nghệ bảo vệ an ninh mạng;

   + Phòng, chống tội phạm mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng; ngăn ngừa các nguy cơ đe dọa an ninh mạng;

   + Tư vấn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng;

   + Tổ chức hội nghị, hội thảo và diễn đàn quốc tế về an ninh mạng;

   + Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về an ninh mạng;

   + Thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về an ninh mạng;

   + Hoạt động hợp tác quốc tế khác về an ninh mạng.

   - Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế về an ninh mạng, trừ hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng.

   Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện hợp tác quốc tế về an ninh mạng trong phạm vi quản lý.

   Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng.

   Trường hợp hợp tác quốc tế về an ninh mạng có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Bộ, ngành do Chính phủ quyết định.

   - Hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng của Bộ, ngành khác, của địa phương phải có văn bản tham gia ý kiến của Bộ Công an trước khi triển khai, trừ hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về chính sách hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật An ninh mạng 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn