Chức danh nào của ngành Tài Chính được tổ chức Lễ tang?

Ngày hỏi:06/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Quân là công chức hiện đang làm việc trong một cơ quan thuế. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Chức danh nào của ngành Tài Chính được tổ chức Lễ tang?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chức danh của ngành Tài Chính được tổ chức Lễ tang quy định tại Điều 18 Quyết định 1230/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính khi từ trần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Cán bộ đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức Lễ tang cán bộ thuộc các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, bao gồm:

   + Tổng Cục trưởng và tương đương thuộc Bộ Tài chính; Vụ trưởng và tương đương thuộc cơ quan Bộ Tài chính;

   + Cán bộ lãnh đạo cấp phó các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, bao gồm: Phó Tổng cục trưởng và tương đương, Phó Vụ trưởng và tương đương;

   + Cán bộ từ trưởng phòng trở xuống thuộc các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng thuộc cơ quan thuộc Bộ Tài chính.

   - Đối với trường hợp cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, Lễ tang không tổ chức theo hình thức Lễ tang cán bộ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn