Có bắt buộc phải đóng quỹ đền ơn đáp nghĩa không?

Ngày hỏi:03/07/2020

Tôi là con của đối tượng chính sách con thương binh vậy tôi muốn hỏi trường hợp của tôi có phải đóng quỹ đền ơn đáp nghĩa không ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 1 Nghị định 45/2006/NĐ-CP thì quỹ đền ơn đáp nghĩa được xây dựng bằng sự đóng góp tự nguyện do đó bạn bạn không bị buộc phải đóng góp mà do sự tự nguyện của bạn.

   Và theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 45/2006/NĐ-CP thì con của đối tượng chính sách, con thương bị thương binh không nằm trong các đối tượng không thuộc diện được vận động đóng góp Qũy đền ơn đáp nghĩa.

   Do đó bạn sẽ phải đóng quỹ đền ơi đáp nghĩa theo quy định pháp luật.

   Bạn sẽ được vận động đóng góp và Qũy đền ơn đáp nghĩa và quỹ này là một hình thức đóng góp tự nguyện của bạn, bạn không bị buộc có nghĩa vụ phải đóng nhưng khuyến khích bạn đóng góp để tạo nguồn kinh phí thực hiện các chính sách của nhà nước đến các đối tượng có công.

   Trên đây là nội dung Ban biên tập gửi đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn