Cơ cấu tổ chức của Hội Nhà văn Việt Nam?

Ngày hỏi:12/10/2021

Xin được hỏi về cơ cấu tổ chức của Hội Nhà văn Việt Nam theo quy định mới nhất?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 12 Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định 1685/QĐ-TTg năm 2021) quy định về cơ cấu tổ chức của Hội Nhà văn như sau:

   1. Đại hội.

   2. Ban Chấp hành.

   3. Ban Thường vụ.

   4. Ban Kiểm tra.

   5. Văn phòng.

   6. Các ban chức năng, Hội đồng chuyên môn.

   7. Chi hội thuộc Hội.

   8. Các tổ chức thuộc Hội được thành lập theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT