Cơ cấu tổ chức của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ngày hỏi:23/03/2017

Tôi được biết hiện nay Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã được thông qua. Nhưng do không có điều kiện tìm hiểu nên cũng không rõ lắm. Cho tôi hỏi: Cơ cấu tổ chức của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được quy định như thế nào? Tại văn bản nào? Tôi cảm ơn nhiều. Ngọc Tú Trịnh

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 11 Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được phê chuẩn bởi Quyết định 347/QĐ-TTg, theo đó:

   Điều 11. Cơ cấu tổ chức của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

   1. Đại hội đại biểu toàn quốc.

   2. Ủy ban toàn quốc Liên hiệp.

   3. Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp.

   4. Ban Kiểm tra Liên hiệp.

   5. Văn phòng Liên hiệp, các Ban chuyên môn, cơ quan ngôn luận (báo, tạp chí) và các tổ chức trực thuộc.

   Trong trường hợp cần thiết, Liên hiệp có thể thành lập các tổ chức trực thuộc, văn phòng đại diện ở các địa phương theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Cơ cấu tổ chức của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, được quy định tại Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 11 Điều lệ liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam được phê chuẩn bởi Quyết định 347/QĐ-TTg Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn