Có được chuyển quyền thờ cúng liệt sĩ không?

Ngày hỏi:30/07/2019

Ông Võ Minh ở Bình Thuận đang thờ cúng liệt sĩ (anh ruột) và nay Ông muốn chuyển quyền thờ cúng liệt sĩ cho cháu ở Đắk Lắk (con vợ liệt sĩ). Nay Ông hỏi: Việc chuyển quyền thờ cúng liệt sĩ như vậy có được không và thủ tục hồ sơ được qui định như thế nào?.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH thì:

   "5. Trường hợp người thờ cúng liệt sĩ chết hoặc không tiếp tục thờ cúng liệt sĩ thì cá nhân khác được gia đình, họ tộc của liệt sĩ ủy quyền thờ cúng liệt sĩ thực hiện thủ tục theo quy định tại Khoản 1 Điều này."

   Như vậy ông Võ Minh đang thờ cúng liệt sĩ (anh ruột) không tiếp tục thờ cúng liệt sĩ thì hoàn toàn có thể ủy quyền cho cháu (con liệt sĩ) để tiếp tục việc thờ cúng liệt sĩ.

   Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 11 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH thì trình tự, thủ tục thực hiện ủy quyền như sau:

   "1. Người thờ cúng liệt sĩ có trách nhiệm lập và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú:

   a) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

   b) Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ).

   2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

   3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

   4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng.

   Trường hợp hồ sơ gốc của liệt sĩ do địa phương khác quản lý thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị di chuyển hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ."

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn