Có được giám định tổng hợp để nhận trợ cấp bệnh binh?

Ngày hỏi:06/03/2019

Bố tôi tham gia quân ngũ trước năm 1975. Năm 1986 ông được giám định tỷ lệ thương tật 59%, đến năm 1990 ông đi giám định và được kết luận sức khỏe hạng D, tỷ lệ mất sức lao động 40%. Nay bố tôi bị tim thòng, vậy ông có được giám định tổng hợp để được hưởng chế độ đối với bệnh binh mắc thêm bệnh do nhiễm chất độc hóa học không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012 thì:

   Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều này do nhiễm chất độc hóa học được khám giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp hàng tháng tương ứng với mức độ suy giảm khả năng lao động;

   Và theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 31 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH thì:

   2. Bệnh binh đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học quy định tại Khoản 5 Điều 26 của Pháp lệnh:

   a) Bệnh binh mắc thêm bệnh do nhiễm chất độc hóa học thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu đi giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp bệnh binh theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 26 của Pháp lệnh, kể từ ngày có kết luận giám định tổng hợp;

   Như vậy, bố của Anh/Chị cần liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, giới thiệu đi giám định tổng hợp.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn