Có được hưởng cùng lúc trợ cấp tuất đối với người hoạt động cách mạng và trợ cấp tuất của thương binh hạng 2/4 không

Chồng tôi là thương binh hạng 2/4, đồng thời là người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Tuy nhiên, sau khi chồng tôi mất, tôi chỉ được hưởng 01 suất trợ cấp tiền tuất hàng tháng của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 mà không được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất của thương binh hạng 2/4 từ trần. Vậy có đúng không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định: “thân nhân của người có công với cách mạng từ trần thuộc hai đối tượng trở lên quy định tại Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được hưởng trợ cấp tiền tuất của một đối tượng”.
   Theo đó, trường hợp của bà được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (cao hơn chế độ trợ cấp tiền tuất của thương binh hạng 2/4 từ trần) là đúng quy định hiện hành.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thương binh
  Chế độ tử tuất
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn