Có được truy lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi?

Ngày hỏi:25/09/2021

Bố tôi năm nay 81 tuổi do không biết làm thủ tục nhận trợ cấp xã hội hàng tháng nên tới năm nay mới được nhận tiền. Vậy bố tôi có được truy lĩnh nhận số tiền từ lúc 80 tuổi? Tôi có lên hỏi bên xã thì cán bộ nói là tính từ ngày có quyết định nhận trợ cấp. Vậy có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được truy lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 8 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng, trong đó:

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng.

   Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi quy định tại các điểm b khoản 5 Điều 5 Nghị định này kể từ thời điểm người đó đủ 75 tuổi, quy định tại điểm c khoản 5 Điều 5 Nghị định này kể từ thời điểm người đó đủ 80 tuổi. Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật từ tháng được cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật. Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng của đối tượng khác kể từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng.

   Thời gian điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng kể từ tháng đối tượng đủ điều kiện điều chỉnh.

   Như vậy, căn cứ quy định trên thì thời gian hưởng đối với người cao tuổi đủ 80 tuổi là kể từ thời điểm người đó đủ 80 tuổi, chứ không phải từ ngày ký quyết định hưởng trợ cấp xã hội. Do đó, theo quy định này thì bố anh có thể truy lĩnh số tiền trợ cấp xã hội hàng tháng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn