Có được truy lĩnh trợ cấp thương tật?

Ngày hỏi:24/05/2017

Bố của bà Phạm Thị Huệ (tỉnh Thái Bình) tham gia chiến đấu, bị thương, mất bàn tay trái, nhưng không tìm được giấy tờ chứng nhận nên chưa được hưởng trợ cấp. Vừa qua, đơn vị đã tìm lại được giấy tờ cho bố của bà và đã hoàn thành hồ sơ, chờ ngày đi giám định. Bà Huệ hỏi, bố của bà có được truy lĩnh trợ cấp không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Khoản 4 Điều 31 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định về thời điểm hưởng chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:

   Đối với người bị thương từ ngày Pháp lệnh có hiệu lực (ngày 1/9/2012) thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ tháng liền kề khi bị thương.

   Đối với người bị thương trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực (ngày 16/7/2012) thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/1/2013.

   Do đó, đến nay bố của bà giám định thương tật có tỷ lệ mất sức lao động từ 21% trở lên thì được hưởng trợ cấp từ ngày 1/1/2013.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn