Có được truy lĩnh trợ cấp xã hội đối với trẻ em mồ côi không?

Ngày hỏi:23/09/2021

Cho em hỏi, em mồ côi cha lúc 14 tuổi và mồ côi mẹ lúc 16 tuổi vào năm 2020. Nhưng em không biết về chính sách trợ cấp xã hội nên không làm hồ sơ xét hưởng. Vậy bây giờ em 18 tuổi thì có nhận tiền trước đó em chưa được nhận không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được truy lĩnh trợ cấp xã hội đối với trẻ em mồ côi không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 8 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng, trong đó:

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng.

   Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi quy định tại các điểm b khoản 5 Điều 5 Nghị định này kể từ thời điểm người đó đủ 75 tuổi, quy định tại điểm c khoản 5 Điều 5 Nghị định này kể từ thời điểm người đó đủ 80 tuổi. Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật từ tháng được cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật. Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng của đối tượng khác kể từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng.

   Thời gian điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng kể từ tháng đối tượng đủ điều kiện điều chỉnh.

   Như vậy, căn cứ quy định trên thì thời điểm để được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng là trẻ em dưới 16 không có nguồn nuôi dưỡng, mồ côi cả cha và mẹ là kể từ tháng Chủ tịch UBND huyện ký quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng.

   Do đó, trường hợp này chị không được truy lĩnh số tiền trước đây vì lúc đó chị chưa làm hồ sơ để nhận trợ cấp. Bên cạnh đó, chị liên hệ với UBND xã để được hướng dẫn chi tiết hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn