Có phải làm lại thủ tục hàng năm để nhận trợ cấp?

Ngày hỏi:23/12/2016

Mẹ đẻ của ông Bùi Bốn (Đồng Nai) được hưởng trợ cấp đối với người đủ 80 tuổi trở lên từ tháng 5/2016 và được cấp thẻ BHYT. Ông Bốn hỏi, năm 2017, mẹ của ông phải làm thủ tục gì thêm để được tiếp tục nhận trợ cấp và nhận thẻ BHYT không?

  • Theo quy định hiện hành tại Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi 2009, Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì không yêu cầu mẹ ông Bốn phải làm thủ tục gì thêm để tiếp tục nhận trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên và thẻ BHYT.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn