Cơ quan chi tiền thưởng cho cá nhân được nhân danh hiệu

Ngày hỏi:04/01/2016
Cá nhân được Nhà nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” được thưởng tiền theo qui định thì tiền thưởng do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hay Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh chi thưởng?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại điểm b, khoản 2, Điều 4, Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” trong lĩnh vực văn hoá phi vật thể, thì:

   “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm bố trí kinh phí cho hoạt động tổ chức xét tặng của Hội đồng cấp tỉnh, tiền thưởng kèm theo danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và các chi phí khác liên quan theo qui định của pháp luật”

   Như vậy, những nghệ sĩ đạt tiêu chuẩn qui định được Hội đồng xét tặng Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Ninh Thuận xét trình và có Quyết định của Chủ tịch nước công nhận thì tiền thưởng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” do ngân sách tỉnh chi thưởng.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn