Công chức vi phạm pháp luật có bị xử lý nặng hơn?

Ngày hỏi:18/09/2015
Người là cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về mại dâm có bị xử lý nặng hơn người khác không? Hoàng Đình Cảnh (Nha Trang)

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thiện Hùng tư vấn như sau:

  • Pháp luật về phòng, chống mại dâm đòi hỏi mọi người, mọi cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, mọi hành vi mại dâm, liên quan đến hoạt động mại dâm phải được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh.

   Các hành vi mua dâm, bán dâm, bảo kê mại dâm, môi giới mại dâm, chứa mại dâm, cưỡng bức bán dâm, tổ chức mại dâm, lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm, phổ biến, tàng trữ, lưu hành các sản phẩm có nội dung và hình thức khiêu dâm, đồi trụy, kích động tình dục đều có thể bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền, trường hợp đặc biệt có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, bưu chính viễn thông có hành vi phổ biến, tàng trữ, lưu hành hình ảnh vật phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung và hình thức đồi trụy, khiêu dâm, kích động tình dục thì có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì người đứng đầu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

   Với một số nguyên tắc phải tuân thủ khi xử phạt vi phạm hành chính như: mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh; được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật; phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng ... cho thấy, việc xử phạt vi phạm hành chính là bình đẳng đối với mọi người.

   Tuy nhiên, đối với cán bộ, công chức nhà nước, Luật Cán bộ, công chức đòi hỏi họ có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, công chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm khi thực hiện hành vi nêu trên thì ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật còn bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục và xử lý kỷ luật. Cán bộ, công chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm thì trong thời gian bị xử lý kỷ luật không được đề cử, ứng cử vào các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; không được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương hoặc cao hơn trong các cơ quan nhà nước hoặc trong lực lượng vũ trang nhân dân.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn