Cuộc họp bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa có Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã không?

Ngày hỏi:26/12/2020

Cho hỏi: Cuộc họp bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa có Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tham gia không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2a Điều 15 Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định như sau:

   2. Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập cuộc họp bình xét, thành phần gồm:

   a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, đại diện các đoàn thể cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư;

   b) Đại diện khu dân cư trong danh sách được bình xét.

   Như vậy, cuộc họp bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa sẽ có Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tham gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT