Cựu chiến binh bị bênh tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc dioxin

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở chiến trường B, tôi trở về địa phương lập gia đình nhưng cho đến nay vẫn chưa có con. Nay tôi bị ốm đau bệnh tật, sức khỏe suy giảm, vậy tôi có được xem xét xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 04 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trường hợp của ông nếu mắc một trong những bệnh, tật, dị dạng có liên quan đến phơi nhiễm với chất hóa học/dioxin theo quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế (có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh) hoặc đã hết tuổi lao động (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã) thì đủ điều kiện để xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động bị nhiễm chất độc hóa học.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn