Đại diện Tạp chí Bảo hiểm xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày hỏi:26/12/2020

Đại diện Tạp chí Bảo hiểm xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đại diện Tạp chí Bảo hiểm xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1228/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể như sau:

   - Đại diện Tạp chí Bảo hiểm xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng giúp Tổng Biên tập đại diện cho Tạp chí trong các quan hệ giao dịch phục vụ nhiệm vụ cua Tạp chí tại các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào phía Nam).

   - Nhiệm vụ và quyền hạn

   + Nắm bắt tin tức, phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và các hoạt động của Bảo hiểm xã hội các tỉnh phía Nam;

   + Xây dựng mạng lưới cộng tác viên ở các tỉnh phía Nam;

   + Theo dõi, đôn đốc việc in ấn, phát hành các ấn phẩm bản in đúng tiến độ đã được duyệt;

   + Tham mưu tổ chức các hoạt động của Tạp chí ở khu vực phía Nam sau khi được Tổng Biên tập phê duyệt;

   + Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện khai thác quảng cáo, thông tin tuyên truyền và mở rộng công tác phát hành tại khu vực phía Nam;

   + Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện công tác phóng viên, công tác biên tập, công tác tổ chức thực hiện các chuyên đề, chuyên mục;

   + Thực hiện các nhiệm vụ giao ban báo chí do cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương (phía Nam) tổ chức thường kỳ;

   + Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin, thống kê, văn thư, lưu trữ theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;

   + Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc đơn vị theo quy định;

   + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Biên tập giao.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT