Đánh giá hoạt động thư viện được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:15/02/2020

Cho hỏi việc đánh giá hoạt động thư viện được quy định như thế nào theo Luật Thư viện 2019? Nhờ hỗ trợ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 37 Luật Thư viện 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) thì đánh giá hoạt động thư viện sau đây:

   1. Việc đánh giá hoạt động thư viện được thực hiện đối với các loại thư viện nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về thư viện và nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện.

   2. Nguyên tắc đánh giá hoạt động thư viện được thực hiện như sau:

   a) Khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật;

   b) Trung thực, công khai, minh bạch, bình đẳng;

   c) Theo định kỳ hằng năm.

   3. Tiêu chí, phương pháp, thủ tục đánh giá hoạt động thư viện được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia.

   4. Tổ chức thực hiện đánh giá hoạt động thư viện bao gồm:

   a) Thư viện tự đánh giá;

   b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện đánh giá;

   c) Cơ quan quản lý nhà nước về thư viện đánh giá.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn