Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Cao Bằng

Ngày hỏi:05/09/2018

Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Thắc mắc của tôi cụ thể như sau: Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Cao Bằng gồm những thôn nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban tư vấn.

Kim Long - Cao Bằng

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Cao Bằng được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:

   DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH CAO BẰNG

   TT

   Tên huyện

   Tên xã

   Khu vực

   Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn

   I

   HUYỆN THÔNG NÔNG

   Thị Trấn Thông Nông

   II

   1

   Lũng Pảng

   Xã Vị Quang

   III

   1

   Nà Lìn

   2

   Bản Chang

   3

   Lũng Chi

   4

   Cốc Lại

   5

   Lũng Vài

   6

   Lũng Gà

   7

   Khuổi Rẹp

   8

   Sam Kha

   Xã Thanh Long

   III

   1

   Bản Đâư

   2

   Găng Thượng

   3

   Mường Mằn

   4

   Tắc Té

   5

   Soóc Lạn

   6

   Tẩn Phung

   7

   Lũng Chủm

   8

   Xóm Nà Hẩu

   Xã Lương Can

   III

   1

   Nà Sai

   2

   Nà Pia

   3

   Nà Chia

   4

   Làng Can

   5

   Nà Tiều

   6

   Gạm Dầu

   7

   Lũng Pán

   8

   Cốc Pảng

   9

   Pác Thin

   10

   Khuổi Xỏm

   11

   Đồng Mây

   Xã Cần Nông

   III

   1

   Ngườm Cuốc

   2

   Khau Dựa

   3

   Lũng Vai

   4

   Nà Ca

   5

   Phiêng Pán

   6

   Nà Tềnh

   7

   Phia Rạc

   8

   Lũng Rỳ

   9

   Nặm Đông

   Xã Ngọc Động

   III

   1

   Nặm Ngùa

   2

   Cốc Phát

   3

   Bó Moọc

   4

   Lũng Nặm

   5

   Tấn Hẩu

   6

   Thin Thượng

   7

   Lũng Nhùng

   8

   Phiêng Pục

   9

   Lũng Vần

   10

   Mần Thượng Hạ

   Xã Lương Thông

   III

   1

   Lũng Toản

   2

   Lũng Nặp

   3

   Lòn Phìn

   4

   Lũng Khoen

   5

   Lũng Có

   6

   Lũng Tôm

   7

   Trà Dù

   8

   Lũng Kiến

   9

   Lũng Vai

   10

   Cằn Thôm

   11

   Lũng Po

   12

   Rặc Rạy

   13

   Lũng Tỳ

   14

   Tềnh Khoang

   15

   Lũng Đẩy

   16

   Tả Bốc

   17

   Nà Tôm

   18

   Nà Kê

   19

   Lũng Pèo

   20

   Lũng Rịch

   21

   Nội Phan

   Xã Cần Yên

   III

   1

   Dẻ Coóc

   2

   Băn Ngẳm

   3

   Nà Phạc

   4

   Phia Đén

   5

   Lũng Khoang

   6

   Lũng Bủng

   7

   Chợ cũ

   8

   Bó Rằng

   9

   Nà Thin

   10

   Nà Vài

   11

   Nà Lủng

   12

   Lũng Khuông

   13

   Đỏng Có

   14

   Ca Rỉnh

   Xã Yên Sơn

   III

   1

   Nặm Cốp

   2

   Cốc Trà

   3

   Khao Hạ

   4

   Khao Thượng

   5

   Bó Rẹc

   6

   Ngàm Vạng

   7

   Cốc Lùng

   8

   Vài Thai

   Xã Đa Thông

   III

   1

   Bó Bủa

   2

   Cốc Cuổi

   3

   Cốc Khuyết

   4

   Khuổi Mò

   5

   Lũng Đẩy

   6

   Lũng Hoàng

   7

   Lũng Khỉnh

   8

   Lũng Lừa

   9

   Lũng Rỳ

   10

   Lũng Tàn

   11

   Ma Pản

   12

   Nà Ngàm

   13

   Nà Thôm

   14

   Pác ngàm

   15

   Phia Viềng

   16

   Nà Pài

   Xã Bình Lãng

   III

   1

   Bua Hạ

   2

   Khuổi Heo

   3

   Thang Tả

   4

   Cốc Mỵ

   5

   Khinh Thượng

   6

   Khinh Hạ

   7

   Hoan Bua

   8

   Lạn Hạ

   9

   Lạn Thượng

   10

   Kéo Noóng

   II

   HUYỆN THẠCH AN

   Thị Trấn Đông Khê

   II

   1

   Đoỏng Lẹng

   2

   Nà Dề

   3

   Khau Trường

   4

   Nà Cúm

   5

   Nà Luồng - Thôm Pò

   6

   Pò Hẩu

   Xã Đức Xuân

   II

   1

   Nà Nhầng

   2

   Pác Lũng

   3

   Lũng Pác Khoang

   Xã Vân Trình

   II

   1

   Lũng Xỏm

   2

   Lũng Mằn

   3

   Nà Ón

   4

   Lũng Hảy

   5

   Lũng Dìn

   Xã Đức Long

   II

   1

   Bản Vỉ

   2

   Bản Nghèn

   3

   Nà Giới

   4

   Nà Mản

   Xã Lê Lợi

   III

   1

   Nà Niếng

   2

   Nà Tậu 1

   3

   Nà Tậu 2

   4

   Nà Nưa

   5

   Siền Nội

   6

   Siền Ngoại

   Xã Thụy Hùng

   III

   1

   Bản Néng

   2

   Nà Én

   3

   Khưa Đí

   4

   Ka Liệng

   5

   Khuổi Cáp

   6

   Bản Luồng

   7

   Bản Sliển

   Xã Danh Sỹ

   III

   1

   Bó Luông

   2

   Bản Bung

   3

   Bản Pằng

   4

   Pác Deng

   5

   Bản Nhận

   6

   Chộc chẳng

   Xã Thị Ngân

   III

   1

   Bản Muồng

   2

   Cắn Tẩư

   3

   Cắn Nưa

   4

   Tát Sáng

   5

   Nà Rà

   6

   Roỏng Nạc

   Xã Trọng Con

   III

   1

   Nà Lẹng

   2

   Bản Chang

   3

   Pò Lài

   4

   Cạm Khàng

   5

   Bản Cáu

   6

   Nà cà

   7

   Khổi Nghiệc

   8

   Nà vài

   9

   Nà Ngài

   10

   Nà Pi

   Xã Thái Cường

   III

   1

   Lũng Đâư

   2

   Nà Luông

   3

   Tẻm Tăng

   4

   Pác Han

   5

   Khuổi Kẹn

   6

   Phiêng Un

   7

   Giả Mỵ

   Xã Kim Đồng

   III

   1

   Bản Sộc

   2

   Khuổi Đăm

   3

   Bản Ba

   4

   Khuổi Nạng

   5

   Khuổi Đẩy

   6

   Nà Khao

   7

   Nặm Thẩu

   8

   Nà Ngườm

   9

   Nà Chàm- Bó Pja

   10

   Nặm Nàng

   Xã Đức Thông

   III

   1

   Khuổi Chắn

   2

   Khuổi Phủng

   3

   Khuổi Phùm

   4

   Nà Cát

   5

   Nà Pò

   6

   Nà Mèng

   7

   Kéo Quý

   8

   Đoỏng Đeng

   9

   Sộc Coóc

   10

   Tác Mai

   11

   Bản Tuồm

   12

   Cẩu Lặn

   Xã Canh Tân

   III

   1

   Khuổi Hoỏng

   2

   Khuổi Mả

   3

   Phai Siếng

   4

   Nà Chia

   5

   Khau Xả

   6

   Khuổi Mjầu

   7

   Pác Mjải

   8

   Pác Pẻn

   9

   Nà Áng

   10

   Tân Hòa

   Xã Minh Khai

   III

   1

   Nà Kẻ

   2

   Nà Lẹng

   3

   Nà Sèn

   4

   Nà Đoỏng

   5

   Pác Duốc

   6

   Nặm Cáp

   7

   Nặm Tàn

   8

   Bjoóc Lương

   9

   Khau Sliểm

   10

   Chông Cá

   11

   Khuổi Áng

   Xã Quang Trọng

   III

   1

   Nà Cọn

   2

   Nà Mu

   3

   Nà Bản

   4

   Khuổi Chót

   5

   Nà Cành

   6

   Khuổi Kiềng

   7

   Pò Làng

   8

   Nặm Dạng

   9

   Nà Dàn

   10

   Nà Phạc

   11

   Lũng Phải

   12

   Nà Pùng

   Xã Lê Lai

   III

   1

   Nà Danh

   2

   Nà Ngài

   3

   Bản Căm

   4

   Bó Pha

   5

   Lũng Slượi

   6

   Nà Lình

   7

   Nà Vàng

   8

   Lũng Buốt

   9

   Pú Nho

   III

   HUYN HÒA AN

   Xã Bình Dương

   III

   1

   Nà Vường

   2

   Nà Hoan

   3

   Nà Niển

   4

   Nà Phung

   5

   Thin Tẳng

   6

   Bó Mỵ

   7

   Khuổi Rỳ

   8

   Khuổi Lầy

   Xã Đức Xuân

   III

   1

   Ca Rài

   2

   Lũng Rì

   3

   Lũng Thốc

   4

   Lũng Duốc

   Xã Hồng Nam

   III

   1

   Khuổi Sàng

   2

   Khây Tấu

   3

   Khuổi Linh

   4

   Nà Tổng

   5

   Lũng Cải

   6

   Bằng Giang

   7

   Kẹm Coỏng

   Xã Trương Lương

   III

   1

   Nà Ngàn

   2

   Bản Chang

   3

   Nà Mừa

   4

   Nà Thúm

   5

   Bản Viểng

   6

   Kéo Tằm

   7

   Giang Lâm

   8

   Nà Quang

   9

   Sam Luồng

   10

   Tổng Hoáng

   11

   Bản Gùa

   12

   Sí Liếng

   Xã Trưng Vương

   III

   1

   Bó Mu

   2

   Thua Tổng

   3

   Lũng Nà

   4

   Cốc Phát

   5

   Cốc Chia

   6

   Lũng Cút

   7

   Lũng Mạ

   8

   Bản Đâư

   9

   Bản Cải

   10

   Cốc Phung

   11

   Pàn Mỏ

   12

   Lũng Quang

   Xã Quang Trung

   III

   1

   Phan Thanh

   2

   Đông Sằng

   3

   Khuổi Khoang

   4

   Pàn Kèng

   5

   Cốc Phia

   6

   Khau Súng - Khuổi Bắc

   7

   Cộp My

   Xã Hà Trì

   III

   1

   Nặm Tàn

   2

   Khuổi Lừa

   3

   Nà Lại

   4

   Lũng Mằn

   5

   Nà Mùi

   6

   Hát Thín

   Xã Ngũ Lão

   III

   1

   Nà Tú

   2

   Nà Mấn

   3

   Bản Phiấy

   4

   Khuổi Hoi

   5

   Khuổi Khoán

   6

   Bản Máp

   7

   Bản Gủn

   8

   Khuổi Hân

   9

   Khuổi Quân

   10

   Khuổi Lừa

   11

   Pác Bó

   12

   Lũng Gà

   13

   Lũng Luông

   14

   Co Pheo

   15

   Lũng Nặm

   Xã Công Trừng

   III

   1

   Lũng Diểu

   2

   Lũng Mải

   3

   Lũng Luông

   4

   Lũng Oong

   5

   Cốc Phăng

   Xã Lê Chung

   III

   1

   Nà Mẩn

   2

   Goòng Chang

   3

   Goòng Nưa

   4

   Khuổi Thán

   5

   Khuổi Diển Nà Mười

   6

   Nà Tổng

   7

   Nà Đin

   8

   Pác Háo Nà Pìn

   9

   Pác Khuổi

   Xã Nguyễn Huệ

   III

   1

   Cống Án

   2

   Thang Tả

   3

   Cụm Cuổi

   4

   Canh Biện A

   5

   Canh Biện B

   6

   Nà Danh

   7

   Khau Chang

   8

   Nặm Loát

   9

   Án Lại

   Xã Đại Tiến

   III

   1

   Nà Khan

   2

   Má Tẩư

   3

   Má Chang

   4

   Nà Coóc

   5

   Nà Bon

   6

   Lũng Lừa

   Xã Bạch Đằng

   III

   1

   Nà Luông

   2

   Nà Roác 2

   3

   Nà Roác 1

   4

   Nà Roác 3

   5

   Bốc Thượng 1

   6

   Bốc Thượng 2

   7

   Phiêng Lừa

   8

   Nà Tủ

   9

   Đầu Cầu

   10

   Bản Sẳng

   11

   Khuổi Kép

   12

   Pác Nà

   Xã Dân Chủ

   III

   1

   Hoằng Súm

   2

   Bản Sỉnh

   3

   Lũng Lạ

   4

   Lũng Tao

   5

   Nà Nhừ

   6

   Kéo Thin

   7

   Khuổi Bốc

   8

   Phiắc Cát

   9

   Nà Đán

   10

   Nà Phia

   11

   Bản Chang

   12

   Lũng Lìu

   13

   Đoỏng An

   14

   Nà Mèo

   Xã Đức Long

   II

   1

   Nà Gọn

   2

   Phai Thin

   3

   Nà Đuốc

   4

   Nà Mỏ

   5

   Thua Cáy

   6

   Khuổi Ghẹn

   Xã Nam Tuấn

   II

   1

   Roỏng Nầng

   2

   Khau Lềm

   3

   Nà Đán - Vò Khuốt

   4

   Văn Thụ

   Xã Hoàng Tung

   II

   1

   Bó Bủn

   2

   Nà Nâm

   3

   Khuổi Áng

   Xã Hồng Việt

   II

   1

   Lũng Phầy

   2

   Mã Quan B

   Xã Bình Long

   II

   1

   Lũng Chung

   2

   Khuổi Luông

   3

   Đức Bình

   Xã Bế Triều

   II

   1

   Nà Pia

   2

   Vò Gà

   3

   Khuổi Vạ

   4

   Lăng Phia

   IV

   HUYỆN QUẢNG UYÊN

   Xã Quốc Dân

   III

   1

   Lũng Man

   2

   Lũng Hà

   3

   Dìa Dưới

   4

   Dìa Trên

   5

   Lũng Ỏ

   6

   Cốc Thuốt

   7

   Phia Thắp

   8

   Bản Kỉnh

   9

   Phò Kheo

   10

   Phung Trên

   11

   Phung Dưới

   Xã Tự Do

   III

   1

   Lũng Rì

   2

   Lũng Các

   3

   Kéo Rỏn

   4

   Bách Hoặc

   5

   Pác Khuổi

   6

   Lũng Úc

   7

   Phủ Nàm

   8

   Tha Phù

   9

   Bản Mới

   10

   Bản Phảng

   11

   Giang Ngữ

   12

   Keng Choóng

   13

   Cô Rào

   14

   Cô Coóc

   Xã Quốc Phong

   III

   1

   Đà vĩ dưới

   2

   Bản lũng - Tam quốc

   3

   Lũng riềng

   4

   Lũng luông

   5

   Lũng đắc

   Xã Hồng Quang

   III

   1

   Lũng Rỵ

   2

   Lũng Sạng + Lũng Ỏ + Lũng Nội

   3

   Chí Mu + Lũng My

   4

   Lũng Hoóc

   5

   Cốc Chủ

   6

   Bó Ngùa

   7

   Lũng Phiệt

   8

   Lũng Nậu + Lũng Tón

   9

   Pác Nà

   10

   Lũng Riếng

   11

   Nà Sào

   12

   Lũng Nà + Lũng Cút

   Xã Độc Lập

   III

   1

   Chăm Che

   2

   Nặm Pản

   3

   Phò Muồng

   4

   Pác Búng

   5

   Nà Phục

   6

   Nà Cháu

   7

   Nà Vường 1

   8

   Nà Vường 2

   9

   Pác Đa

   10

   Đoỏng Pán 1

   11

   Đoỏng Pán 2

   12

   Đoỏng Pán 3

   Xã Chí Thảo

   III

   1

   Lũng Ngườm

   2

   Lũng Lỳ

   3

   Cốc Coóc

   4

   Bó Cái

   5

   Lũng Nu

   6

   Lũng Lù

   7

   Tắc Kha

   8

   Khưa Lay

   9

   Lũng Miêng

   10

   Kéo Bắc - Pác Nà

   Xã Đoài Khôn

   III

   1

   Lạn Dưới

   2

   Lạn Trên

   3

   Pác Cạm

   4

   Cốc Pheo + Pò Rẽ

   5

   Cô Ra

   6

   Thiêng Vài

   7

   Thang Lũng

   8

   Lũng Vài

   9

   Pác Tàn

   Xã Ngọc Động

   III

   1

   Lũng Niền

   2

   Lũng Cải + Lũng Pảng

   3

   Bó Khiếng + Bó Chưởng

   4

   Lũng Thoong

   5

   Tâử Kéo

   6

   Búng Thầu

   7

   Lũng Nà + Thang Lũng

   8

   Lũng Mạ + Lũng Moong

   9

   Sộc Cốc

   10

   Phò Đoỏng

   11

   Lũng Nhàu

   12

   Nà Du

   13

   Phia Đổng

   14

   Phia Cang

   Xã Hạnh Phúc

   III

   1

   Nà Luông

   2

   Bản Khau

   3

   Nà Bó

   4

   Bó Huy

   5

   Bản Tin

   6

   Bản Hoán

   7

   Kéo Mò + Phia Tốm

   8

   Bình Linh + Phia Đeng

   9

   Thôm Đán

   10

   Lũng Luông

   11

   Lũng Nhùng

   12

   Lũng Tao

   Xã Cai Bộ

   III

   1

   Nà Tẩư

   2

   Thang Lũng

   3

   Đoỏng Mo + Lũng Hoài

   4

   Phia Chín

   5

   Bản Vươn

   6

   Bản Un

   7

   Báng Trên

   8

   Báng Hạ

   9

   Kéo Quân + Nặm Cáp

   10

   Lũng Luông

   11

   Lũng Ra+ Cốc Cuối + Lũng Thàn

   12

   Thông Than

   13

   Thình Phù

   14

   Rằng Vỉ+Thình Khau

   15

   Pác Nậm

   Xã Phi Hải

   III

   1

   Bó Lạ

   2

   Bản Quản 1

   3

   Bản Quản 2

   4

   Lũng Búng

   5

   Lũng Diễn

   6

   Sộc Tém

   7

   Bản Cải

   8

   Nà Lái

   9

   Đoỏng Chang

   10

   Khuổi Xóm

   11

   Khuổi Xàm

   12

   Cáp Tao

   13

   Lũng Rượi

   14

   Bản Giáp

   15

   Đông Ké

   16

   Cốc Khia

   17

   Bản Hoe

   18

   Bản Chang

   19

   Sộc Huỳnh

   20

   Bản Thiết

   21

   Bản Rẳng

   22

   Pò Noa

   Xã Hoàng Hải

   III

   1

   Bản Áo

   2

   Nà Tha

   3

   Bản Lộng

   4

   Bó Mèo

   5

   Cốc Chia

   6

   Thông Thá

   7

   Lũng Nhân

   8

   Lũng Ỏ Đẩy

   9

   Lũng Tàn + Lũng Nhùng

   10

   Lũng Muông 1

   11

   Lũng Muông 2

   12

   Lũng Muông 3

   13

   Lũng Cà + Lũng Kít

   14

   Lũng Thốc

   Xã Bình Lăng

   III

   1

   Bản Nưa

   2

   Nà Đâư + Nà Rẳng

   3

   Nưa Thôm

   4

   Sộc Lạn

   5

   Khung Lũng

   6

   Nà Lèng 1

   7

   Nà Lèng 2

   8

   Nà Cha 1

   9

   Nà Cha 2

   10

   Nà Cha 3

   Xã Quảng Hưng

   III

   1

   Khuổi Ry

   2

   Tục Hỏa

   3

   Bản Phò

   4

   Cốc Nhãn

   5

   Pác Mỷ

   6

   Thác Đét

   7

   Bản làng

   8

   Nặm Phan

   9

   Pò Rẻ

   10

   Pò Riên

   Xã Hồng Định

   III

   1

   Lũng Noa

   2

   Lũng Mặc

   3

   Lũng Lảng

   4

   Lũng Rỳ

   5

   Diễn Thượng

   6

   Diễn Trung

   7

   Diễn Hạ

   8

   Lũng Xỏm

   9

   Bó Mắn

   10

   Phia Khao

   11

   Bó Luông

   12

   Pác Nà

   13

   Lăng Phia

   14

   Rắp Phia

   15

   Bản Vẹn

   16

   Pác Noạng

   17

   Bó Nọi

   Xã Phúc Sen

   II

   1

   Khào A

   2

   Tình Đông

   3

   Lũng Sâu

   Thị Trấn Quảng Uyên

   II

   1

   Tộc Ngôn

   V

   HUYỆN HẠ LANG

   Xã Minh Long

   m

   1

   Nà Quản

   2

   Nà Vị

   3

   Luộc Khiếu

   4

   Bản Khúy

   5

   Bản Suối

   6

   Nà Ma

   7

   Bản Thang

   8

   Luộc Khếnh

   9

   Đa Trên

   10

   Đa Dưới

   Xã Lý Quốc

   III

   1

   Lũng phiô

   2

   Khưa Khoang

   3

   Bang Trên

   4

   Bang Dưới

   5

   Khi Cháo

   6

   Lũng Pấu

   7

   Nặm Tốc

   8

   Bản Sao

   9

   Lý Vạn

   10

   Bản Khoòng

   11

   Đông Thoang

   Xã Đồng Loan

   III

   1

   Bàn Thuộc

   2

   Bản Mìao

   3

   Bản Nha

   4

   Bản Lung

   5

   Bản Lẹn

   6

   Bản Sáng

   7

   Rúm Phục

   8

   Lũng Nặm

   9

   Búa, Cúng, Mán

   Xã Thắng Lợi

   III

   1

   Bản Doa

   2

   Bản Bắng

   3

   Cát Hảo

   4

   Bản Phạn

   5

   Bản Sâu

   6

   Bản Xà

   7

   Nà Ngần

   8

   Co Nghịu

   9

   Bản Un

   10

   Bản Kha

   11

   Lỳ Ruông

   12

   Rặc Giang

   Xã Đức Quang

   III

   1

   Nà Pác

   2

   Pò Sao

   3

   Pò Mu

   4

   Bản Hẻo

   5

   Mắn Phía

   6

   Bản Nhăng

   7

   Nà Hát

   8

   Cỏong Hoài

   9

   Bản Sùng

   Xã Kim Loan

   III

   1

   Cốc Chia

   2

   Phong Ái

   3

   Đông Phen

   4

   Gia Lường

   5

   Âu Kít

   6

   Túng Kít

   7

   Mò Nhàn

   Xã An Lạc

   III

   1

   Sộc Sơn Đinh

   2

   Nưa Xe

   3

   Bản Răng

   4

   Tha Hoài Mười

   5

   Sộc Áng

   6

   Khọn Quang

   7

   Cam Mạ Đeng

   8

   Bản Chao

   9

   Mít Ngoang

   10

   Nà Ray

   11

   Xúm Lình

   Xã Quang Long

   III

   1

   Bó Mực

   2

   Luông Trên

   3

   Lũng Cuốn

   4

   Nặm Tát

   5

   Khẻo Mèo

   6

   Xa Lê

   7

   Khị Rót

   8

   Lũng Lạc

   9

   Kiểng Phặc

   Xã Việt Chu

   III

   1

   Bản Ngay

   2

   Sa Tháy

   3

   Nà Kéo

   4

   Nà Thán

   5

   Bản Khau

   6

   Bản Các

   7

   Vạc Nhang

   8

   Bản Khoong

   9

   Thôm Tháy

   Xã Thái Đức

   III

   1

   Pác Lung

   2

   Pác Khao

   3

   Bản Đâư

   4

   Nà Hoạch

   5

   Cốc Khọt

   6

   Cồ Cọng

   7

   Bản Lạn Nà Lụng

   8

   Kênh Nghiều

   9

   Nà Lung

   Xã Thị Hoa

   II

   1

   Đông Cầu

   2

   Khu Noọc

   3

   Khu Đâư

   4

   Cốc Nhan

   5

   Thôm Cương

   6

   Thôm Quỷnh

   7

   Bản Nhảng

   8

   Ngườm Già

   Xã Cô Ngân

   III

   1

   Bản Nha

   2

   Bản Nhôn

   3

   Bản Nưa

   4

   Bản Luông

   5

   Bản Khúa

   6

   Bản Làng

   7

   Bản Thưn

   8

   Bản Rạc

   9

   Nà Thúng

   Xã Vinh Quý

   III

   1

   Bản Mỉn

   2

   Lũng Phải

   3

   Nhi Liêu

   4

   Khum Đin

   5

   Bản Làn

   6

   Khâu Lừa

   7

   Đỏng Rẳng

   8

   Sộc Nhương

   9

   Rung Ry

   10

   Quyếng Bủng

   11

   Bản Thần

   12

   Pác Hoan

   Thị trấn Thanh Nhật

   II

   1

   Sộc Quân

   2

   Kéo Sy

   3

   Nà Ến

   4

   Huyền Du

   5

   Đoỏng Hoan

   6

   Ngườm Khang

   7

   Bó Rạc

   8

   Lũng Đốn

   VI

   HUYỆN NGUYÊN BÌNH

   Xã Tam Kim

   III

   1

   Vù Mìn

   2

   Nà Hoảng

   3

   Bản Um

   4

   Nà Sang

   5

   Nà Mạ

   6

   Nà Múc

   7

   Tát Căng

   8

   Dòn Rù

   Xã Bắc Hợp

   II

   1

   Minh Long

   2

   Lũng Năm

   3

   Pù Lầu

   Xã Yên Lạc

   III

   1

   Lũng Ót

   2

   Tà Cáp

   3

   Tàn Pà

   4

   Lũng Súng

   5

   Chỉ Đòi

   Thị trấn Nguyên Bình

   II

   1

   Thôm Sẳn

   2

   Cốc Tắm

   3

   Khuổi Bó

   Thị trấn Tĩnh Túc

   II

   1

   Nặm Sâư

   2

   Phiêng Cà

   3

   Thôm Ổ

   Xã Hoa Thám

   III

   1

   Khuổi Hoa

   2

   Nà Ngần

   3

   Đông Bon

   4

   Đông Bao

   5

   Nà Đấu

   6

   Cảm Tẹm

   7

   Khuổi Phay

   8

   Thang Cỏng

   9

   Nà Chắn

   10

   Phiêng Cháu

   Xã Quang Thành

   III

   1

   Cốc Bó

   2

   Lũng Mười

   3

   Hoài Khao

   4

   Nà Lèng

   5

   Pác Tháy

   6

   Nà Pùng

   7

   Khuổi Xả

   8

   Giẻ Giả

   9

   Thôm Ca

   10

   Nà Lủng

   11

   Nà Hảy

   Xã Minh Tâm

   II

   1

   Thôn Nà Lẹng

   Xã Mai Long

   III

   1

   Bản Chang

   2

   Pù Mìang

   3

   Sáng Lìn

   4

   Khuổi Phung

   5

   Cốc Mìa

   6

   Cốc Mòn

   7

   Bản Pát

   8

   Lũng Thích

   9

   Lũng Páp

   10

   Nà Lầm

   11

   Khuổi Hẩu

   12

   Nà Ngù

   13

   Cốc Cai

   Xã Thái Học

   III

   1

   Lũng Vài

   2

   Lũng Ỉn

   3

   Lũng Pán

   4

   Lũng An

   5

   Quang Noọc

   6

   Quang Đâu

   7

   Pác Tu

   8

   Tong Chinh

   9

   Cốc Căng

   10

   Lũng Kèng

   11

   Bản Chang

   Xã Phan Thanh

   III

   1

   Bình Đường

   2

   Bản Chiếu

   3

   Phúng Liáng

   4

   Pác Cai

   5

   Cáng Lò

   6

   Lũng Cam

   7

   Phiêng Lầu

   8

   Lũng Chủ

   9

   Nặm Sơ

   10

   Nà Mùng

   11

   Tổng Sinh

   Xã Lang Môn

   II

   1

   Nà Nọi 1

   2

   Nà Nọi 2

   3

   Kẻ Sy

   Xã Thể Dục

   II

   1

   Tổng Ngà

   2

   Lũng Nọi

   Xã Triệu Nguyên

   III

   1

   Pác Tháy

   2

   Cảm Ngọa

   3

   Khuổi Tông

   4

   Lũng Roọc

   5

   Đán Khao

   6

   Khau Khít

   7

   Thin Pản

   8

   Khau Vai

   9

   Nặm Rằng

   10

   Khau Khác

   Xã Ca Thành

   III

   1

   Lũng Lỳ

   2

   Cao Lù

   3

   Khuổi Ngọa

   4

   Nộc Soa

   5

   Khuổi Mỵ

   6

   Khuổi Vầy

   7

   Xà Pèng

   8

   Nặm Dân

   9

   Khuổi Trà

   10

   Nà Đoong

   11

   Nặm Kim

   Xã Thành Công

   III

   1

   Bản Chang

   2

   Bản Đổng

   3

   Cốc Phường

   4

   Khau Vài

   5

   Khau Cảng

   6

   Nà Rẻo

   7

   Bản Phiêng

   8

   Bành Tổng

   9

   Nặm Tòng

   10

   Phia Đén

   11

   Pù Vài

   12

   Lũng Quang

   13

   Nhả Máng

   14

   Nà Bản

   15

   Tát Sâm

   16

   Nà Vài

   Xã Vũ Nông

   III

   1

   Xiên Pèng

   2

   Lũng Luông

   3

   Lũng Nọi

   4

   Xí Thầu

   5

   Thin San

   6

   Lũng Thán

   7

   Lũng Tỳ

   8

   Lũng Po Cốp

   9

   Lũng Báng

   10

   Lũng Khoen

   11

   Lũng Nặm

   Xã Hưng Đạo

   III

   1

   Khuổi Lỉn

   2

   Hoàng Sấn

   3

   Nà Lẹng

   4

   Nà Rì

   5

   Roỏng Cun

   6

   Nà Niếng

   7

   Khuổi Luông

   8

   Nà Coóc

   9

   Nà Roỏng

   Xã Minh Thanh

   II

   1

   Cô Ba

   2

   Nà Roỏng

   Xã Thịnh Vượng

   III

   1

   Sẻ Pản

   2

   Khuổi Thin

   3

   Khuổi Pất

   4

   Khuổi Đeng

   VII

   HUYỆN BO LẠC

   Xã Kim Cúc

   III

   1

   Cốc Đúc

   2

   Nà Sloen

   3

   Nà Nằm

   4

   Khuổi Pao

   '

   5

   Pom Cuổn

   6

   Cốc Muồi

   7

   Duồng Rình

   8

   Slam Kha

   9

   Khuổi Khon

   10

   Ngàm Lồm

   11

   Pác Puồng

   12

   Phiêng Tác

   13

   Tát Kè

   14

   Khuổi Rù

   Xã Sơn Lập

   III

   1

   Phia Pàn

   2

   Khau Ho

   3

   Khuổi Tâư

   4

   Ổng Théc

   5

   Bản Oóng

   6

   Thôm Ngàn

   Xã Hưng Thịnh

   III

   1

   Vằng Lình

   2

   Chàng Hạ

   3

   Thượng A

   4

   Thượng B

   5

   Khau Sú

   6

   Bản Cuốn

   7

   Khuổi Mực

   8

   Phiêng Pán

   9

   Phiêng Buống

   Xã Sơn Lộ

   III

   1

   Khưa Lốm

   2

   Nà Khuổi

   3

   Bản Tuồng

   4

   Phiêng Lẹng

   5

   Pù Mồ

   6

   Khau Cà

   7

   Dẩn Tờ

   8

   Bản Riềng

   Xã Bảo Toàn

   III

   1

   Cốc Lùng

   2

   Po Pán

   3

   Nà Ngàm

   4

   Khuổi Pết

   5

   Cốc Chom

   6

   Khuổi Rặp

   7

   Khuổi Bốc

   Xã Khánh Xuân

   III

   1

   Cốc Pục

   2

   Bản Phuồng

   3

   Bản Diềm

   4

   Xum Hẩu

   5

   Tham Han

   6

   Nà Luông

   7

   Nà Quy

   8

   Lũng Quang

   9

   Lũng Chàm

   10

   Lũng Khuyết

   11

   Lũng Rỳ

   12

   Cốc Lại

   13

   Lũng Piao

   14

   Mác Nẻng

   15

   Pác Kéo

   16

   Hò Lù

   17

   Lũng Quẩy

   18

   Cà Lò

   Xã Huy Giáp

   III

   1

   Nặm Cốp

   2

   Lũng Khuôn

   3

   Lũng Lài

   4

   Khau Trường

   5

   Lũng Pán

   6

   Phiêng Vàng

   7

   Lũng Giào

   8

   Pác Trà

   9

   Nà Ca

   10

   Lũng Cắm Dưới

   11

   Lũng Cắm Trên

   12

   Cốc Sỳ

   13

   Lũng Hò

   14

   Lũng Pèng

   15

   Pù Ngào

   Xã Hưng Đạo

   III

   1

   Riền Thượng

   2

   Nặm Síu

   3

   Khuổi Tặc

   4

   Cốc Ngòa

   5

   Ngàm Vàng

   6

   Nà Tồng

   7

   Nặm Đúng

   8

   Khau Pa

   9

   Cốc Cai

   10

   Phiêng Nà

   Xã Cô Ba

   III

   1

   Phiêng Sáng

   2

   Nà Bốp

   3

   Lũng Vầy

   4

   Nà Tao

   5

   Nà Đôm

   6

   Nà Lùng

   7

   Nà Rào

   8

   Phiêng Mòn

   9

   Khuổi Giào

   10

   Ngàm Lồm

   Thị trấn Bảo Lạc

   II

   1

   Nà Dường

   Xã Hồng Trị

   III

   1

   Thang Buổng

   2

   Nà Cao

   3

   Khau Cà

   4

   Khau Trang

   5

   Nà Van

   6

   Cốc xả trên

   7

   Cốc xả dưới

   8

   Nà Nôm

   9

   Lũng Tiến

   10

   Bản Piậy

   11

   Nà Tền

   12

   Nà Đuốn

   13

   Khâu Pàu

   Xã Thượng Hà

   III

   1

   Lũng Nà

   2

   Nà ngàm A

   3

   Bản chang

   4

   Nà Rạ

   5

   Lũng Păn

   6

   Cốc thốc

   7

   Bó Vài

   8

   Nà Quằng

   9

   Khuổi Pậu

   10

   Nà Dạn

   11

   Nà ngàm B

   12

   Nà Viềng

   13

   Khuổi Pụt

   Xã Cốc Pàng

   III

   1

   Cốc Pàng

   2

   Khuổi Sá

   3

   Nà Mìa

   4

   Nà Luông

   5

   Nà Rại

   6

   Cốc Sâu

   7

   Vằng Có

   8

   Cốc Mòn

   9

   Nà Nộc

   10

   Nà Cam

   11

   Nà Pù

   12

   Khuổi Tẳng

   13

   Khuổi Đẳm

   14

   Cốc Mười

   15

   Nà Nhùng

   16

   Khuổi Khâu

   Xã Hồng An

   III

   1

   Hoi Ngửa

   2

   Lũng Sâu

   3

   Ca Dằm

   4

   Mỹ Lủng

   5

   Vài Nòn

   Xã Xuân Trường

   III

   1

   Lũng Rạc

   2

   Tả Xáy

   3

   Lũng Pèo

   4

   Mù Chảng

   5

   Cao Bắc

   6

   Xà Phìn

   7

   Thẳm Tôm

   8

   Lũng Mật

   9

   Phia Phoong

   10

   Lũng Pù

   11

   Cốc Kẹc

   Xã Đình Phùng

   III

   1

   Puổi Chang

   2

   Bản Bét

   3

   Cốc Thốc

   4

   Phia Khao

   5

   Lũng Quáng

   6

   Phiêng Chầu II

   7

   Bản Chồi

   8

   Bản Buống

   9

   Nặm Pắt

   10

   Nặm Lìn

   11

   Lũng Vài

   12

   Kéo Van

   13

   Bản Ỏ

   Xã Phan Thanh

   III

   1

   Bó chiêu

   2

   Phia Héo

   3

   Thẳm Thon A

   4

   Thẳm Thon B

   5

   Mè Van

   6

   Khuổi Sẩu

   7

   Thôm Quan

   8

   Phiêng Dịt

   9

   Ngàm Càng

   10

   Phia Tằng

   11

   Pác Lác

   12

   Lũng Vai

   13

   Nặm Dân

   14

   Phần Quang

   15

   Bó Tẹ

   16

   Cốc Lại

   VIII

   HUYỆN TRÙNG KHÁNH

   Xã Ngọc Chung

   III

   1

   Pác Bó

   2

   Pác Quan

   3

   Giộc Khăm

   4

   Giộc Vung

   5

   Nặm Thúm

   6

   Lũng Chuông

   7

   Lũng Bắng

   8

   Lũng Chát

   Xã Phong Nặm

   III

   1

   Lũng Rỳ

   2

   Đà bè

   3

   Lũng Điêng

   4

   Nà Hâu - Nà Chang

   5

   Pác Đông

   6

   Nà Thông

   7

   Bài Ban - Canh cấp - Keo Việng

   8

   Đà Bút - Nà Đoan

   9

   Giốc Rùng

   Xã Ngọc Côn

   III

   1

   Phia Siểm

   2

   Pác Ngà - Bo Hay

   3

   Bản Miài

   4

   Khưa Hoi

   5

   Keo Giáo

   6

   Phia Mạ

   7

   Đông Sy - Nà Giào - Tự Bản

   Xã Lăng Yên

   III

   1

   Pác Nà

   2

   Keo Toong

   3

   Lũng Gia

   4

   Bản Chiên

   5

   Đông Niềng

   6

   Lũng Rẳng

   7

   Rằng Rang

   Xã Chí Viễn

   III

   1

   Bản Hang

   2

   Bản Khấy

   3

   Bản Ruộc

   4

   Bản Thay

   5

   Bong Trên

   6

   Bong Dưới

   7

   Chúc Bảo

   8

   Đỏng Đeng

   9

   Đông Môn

   10

   Đông Long

   11

   Đồng Tâm

   12

   Gò Ma

   13

   Keo Háng

   14

   Lũng Hoạt

   15

   Lũng Nội

   16

   Nà Sơn

   17

   Nà Mu

   18

   Pác Mác

   19

   Phia Đeng

   20

   Phia Móc

   21

   Pò Tấu

   22

   Thanh Lâm

   Xã Trung Phúc

   III

   1

   Phò Phước

   2

   Nà Gàng

   3

   Đồng Tâm

   4

   Phia Phảng

   5

   Tân Trung

   6

   Pác Riêng

   7

   Hao Phò

   8

   Pác Loan

   9

   Nà Phò

   10

   Tân Lập

   11

   Nưa Chang

   12

   Tục Lũng

   13

   Bản Gằn

   14

   Nà Luộc

   15

   Keo Hin

   16

   Cốc Phay

   Xã Thân Giáp

   III

   1

   Ngườm Giang

   2

   Thua Khuông

   3

   Nà Răn

   4

   Bản Coỏng

   5

   Đồng Tâm

   6

   Sộc Chăng

   7

   Phò Tấu

   8

   Thông Lộc

   9

   Bản Mang

   Xã Đoài Côn

   III

   1

   Sộc Hoắc

   2

   Pò Gài

   3

   Nà Quang

   4

   Lũng Lo

   5

   Pác Thàn

   6

   Lũng Luông - Lũng Rỳ

   7

   Tắp Ná

   8

   Bản Lũng

   Xã Cao Thăng

   II

   1

   Đỏng Rin

   2

   Phò Đon

   3

   Pác Ra

   4

   Pác Thòng

   Xã Ngọc Khê

   II

   1

   Đỏng Ỏi

   2

   Lũng Hoài

   3

   Bản Nhom

   4

   Nà Bai - Kha Moong

   5

   Lũng Lầu

   Xã Đức Hồng

   II

   1

   Lung Túng

   2

   Lũng Nà

   3

   Sộc Khâm 1

   4

   Sộc Khâm 2

   Xã Cảnh Tiên

   II

   1

   Rằng Đin

   2

   Cốc Chia

   3

   Thềnh Quốc

   4

   Thềnh Khe

   Xã Khâm Thành

   II

   1

   Lũng Kít

   Xã Phong Châu

   II

   1

   Tân Phong

   Xã Đình Minh

   II

   1

   Khưa Nâu - Phia Sách

   Xã Đình Phong

   II

   1

   Nộc Cu

   2

   Giảng Gà

   Xã Đàm Thủy

   II

   1

   Nà Đeng Lũng Nọi

   2

   Bản Thuôn

   Xã Lăng Hiếu

   II

   1

   Đà Tiên

   2

   Bản Giăn

   Xã Thông Huề

   II

   1

   Cốc Chia

   2

   Cốc Rầy

   3

   Nặm Dọi

   4

   Nặm Thúm

   IX

   HUYỆN TRÀ LĨNH

   Xã Cô Mười

   III

   1

   Bó Hoạt

   2

   Cô Tó A

   3

   Cô Tó B

   4

   Vạc Khoang

   5

   Cô Mười

   6

   Bản Tám

   7

   Lũng Táo

   Xã Quang Trung

   III

   1

   Lũng Lạn

   2

   Pác Rình-Kéo Háo

   3

   Bản Chang

   4

   Sác Thượng - Cốc Đứa

   5

   Sác Hạ

   6

   Lũng Ngùa

   Xã Tri Phương

   II

   1

   Bình Chỉnh Trên

   2

   Bình Chỉnh Dưới

   3

   Đông Căm

   4

   Lũng Nặm

   5

   Lũng Phầu-Thiến

   6

   Lũng Lão

   Xã Quốc Toản

   III

   1

   Bản Quang

   2

   Bản Danh

   3

   Cao Xuyên

   4

   Cốc Phát

   5

   Lũng Sặp

   6

   Lũng Đẩy Dưới

   7

   Lũng Giang

   8

   Lũng Riệc

   9

   Lũng Đẩy Trên

   10

   Lũng Táo

   11

   Lũng Úc - Lũng Lẹng

   12

   Nhòm Nhèm

   13

   Khau Rặc

   14

   Pác Vầu

   Xã Cao Chương

   III

   1

   Lũng Hang

   2

   Tổng Soóng

   3

   Phia Đeng

   4

   Pò Luông

   5

   Nà Rỷ

   6

   Thang Sặp

   7

   Đoỏng Khẳm

   8

   Nà Rài

   Xã Quang Vinh

   III

   1

   Lũng Nặm

   2

   Bó Khôn

   3

   Cả pắng

   4

   Lũng Xỏm

   5

   Lũng Pục

   6

   Lạc Hiển

   7

   Lũng Luông

   8

   Lũng Cuổi

   9

   Lũng Nà

   10

   Nặm Hoằn

   Xã Xuân Nội

   III

   1

   Lũng Mười

   2

   Nà Ngỏn

   3

   Lũng Noọc

   4

   Bản Mán

   5

   Mán Đâư

   6

   Đông Luông

   7

   Làn Hoài

   8

   Súm Trên

   9

   Súm Dưới

   10

   Bản Khuổi

   Xã Quang Hán

   III

   1

   Đông Rìa

   2

   Khau Phải

   3

   Thin Phoong

   4

   Giộc Đăm

   5

   Lũng Hoài

   6

   Nà Pò

   7

   Lũng Dạc

   8

   Pú Dô

   9

   Bản Mặc

   Thị trấn Hùng Quốc

   II

   1

   Cốc Khoác

   2

   Nà Rạo

   3

   Cốc Cáng

   4

   Bản Khun

   Xã Lưu Ngọc

   III

   1

   Lũng Cườm

   2

   Lũng Thá

   3

   Lũng Rượi

   4

   Lũng Nhùng

   5

   Lũng Rỳ - Khôn Rà

   6

   Pác Tỉnh

   7

   Lũng Quýn

   X

   THÀNH PH CAO BNG

   Phường Duyệt Trung

   II

   1

   Tổ 10

   XI

   HUYỆN BẢO LÂM

   Xã Lý Bôn

   II

   1

   Bản Báng

   2

   Phiêng Lùng

   3

   Mà Mấư

   4

   Nà Mạt

   5

   Phiêng Pẻn

   6

   Khuổi Bon

   7

   Nà Kháng

   Thị Trấn Pác Miầu

   II

   1

   Bản Đe

   2

   Lạng Cá

   3

   Phiêng Phay

   4

   Nà Ca

   5

   May Rại

   Xã Mông Ân

   III

   1

   Nà Mâứ

   2

   Lũng Pìao

   3

   Năm Ngoại

   4

   Lũng Vài

   5

   Đon Sài

   6

   Nà Pồng

   7

   Nà pết

   8

   Phiêng Mẹng

   9

   Bản Mỏ

   10

   Phia Mản

   11

   Khau Lệnh

   12

   Nà Làng

   13

   Khau Trù

   Xã Nam Cao

   III

   1

   Khảu Cắm

   2

   Phia Liềng

   3

   Bản Cao

   4

   Pác Kén

   5

   Khuổi Piat

   6

   Phia Cò

   7

   Nà Nhuồm

   Xã Đức Hạnh

   III

   1

   Cà Pẻn A

   2

   Chè Lỳ B

   3

   Lũng Mần

   4

   Khuổi Sang

   5

   Ngàm Trái

   6

   Hát Han

   7

   Chè Lỳ A

   8

   Nà Và

   9

   Cà Pẻn B

   10

   Cà Mèng

   Xã Tân Việt

   III

   1

   Nà Pù

   2

   Na Đấng

   3

   Khuoi Qua

   4

   Khuoi Hẩu

   5

   Khùng Khoàng

   Xã Thạch Lâm

   III

   1

   Nà Thằn

   2

   Nà Ó

   3

   Khau Ca

   4

   Khau Ràng

   5

   Phiêng Roỏng

   6

   Cốc Páp

   7

   Bản Luầy

   8

   Tổng Dùn

   9

   Lũng Rịa

   10

   Nà Hôm

   11

   Sắc Ngà

   12

   Nặm Tàu

   13

   Nặm Pục

   14

   Khau Noong

   15

   Thẳm Nu

   Xã Quảng Lâm

   III

   1

   Nặm Mioòng

   2

   Nà Đon

   3

   Phiêng Mường

   4

   Bản Nà

   5

   Tổng Ngoảng

   6

   Nà Luông

   7

   Nà Kiềng

   8

   Tổng Chảo

   9

   Phiêng Phát

   10

   Cốc Lùng

   Xã Vĩnh Phong

   III

   1

   Nà Hu

   2

   Phiêng Phổi

   3

   Nặn Tăn

   4

   Lũng Háng

   5

   Phia Tráng

   6

   Phiêng Vai

   7

   Én Cổ

   8

   Nặm Luống

   9

   Én Ngoại

   10

   Én Nội

   11

   Bản Phườn

   12

   Phiêng Diềm

   13

   Thôm Sooc

   Xã Nam Quang

   III

   1

   Nặm Ròm

   2

   Phiêng Phăng

   3

   Nà Viềng

   4

   Nà Héng

   5

   Pác Ròm

   6

   Thẳm Siềm

   Xã Yên Thổ

   III

   1

   Nà Kéo

   2

   Khên Lền

   3

   Khâu Tao

   4

   Ngàm vầy

   5

   Cà Tắm

   6

   Nà Sài

   7

   Bản Búng

   8

   Lũng Liềm

   9

   Bản Nghõe

   10

   Khuổi sáp

   11

   Bản Pan

   12

   Khuổi Chuồng

   13

   Bản Chang II

   14

   Bản Đuốc

   15

   Khau Han

   Xã Thái Học

   III

   1

   Vằng Vạt

   2

   Bản Bó

   3

   Bản Ràn

   4

   Nà Sài

   5

   Nà Pậy

   6

   Nà cút

   7

   Cốc Vạn

   8

   Khau Nình

   9

   Khau Ít

   10

   Cốc Kach

   11

   Khuổi Ngầu

   12

   Khuổi Ngọa

   13

   Xam Qoanh

   Xã Vĩnh Quang

   III

   1

   Nà Tốm

   2

   Thiêng Nà

   3

   Ắc È

   4

   Khuổi Rò

   5

   Nà Lầu

   6

   Đông Kẹn

   7

   Bản Miều

   8

   Khuổi Náy

   9

   Cốc Tém

   10

   Nặm Lạn

   11

   Nà Hiên

   12

   Nà Piao

   13

   Bản Chang

   14

   Thiêng Rù

   15

   Khau Sáng

   Xã Thái Sơn

   III

   1

   Bản Lìn

   2

   Bản Là

   3

   Sáng Soáy

   4

   Nam trà

   5

   Lũng Vài

   6

   Lũng Trang

   7

   Khau Dề

   8

   Khuổi Dùa

   9

   Khuổi đuốc

   10

   Nà Bó

   11

   Nà Lốm

   12

   Nà Nàng

   XII

   HUYỆN PHỤC HÒA

   Xã Triệu Ẩu

   III

   1

   Nà Lòa

   2

   Bản Sàng

   3

   Roỏng phàng

   4

   Nà Sao

   Xã Hồng Đại

   II

   1

   Thua Khua

   2

   Tà Lạc

   3

   Hương Lỵ

   4

   Kéo Nạn

   Xã Cách Linh

   II

   1

   Khuổi Luông

   2

   Khuổi Piao

   3

   Khuổi Xám

   4

   Lũng Vài

   5

   Lũng Thính

   6

   Hát Pắt

   Xã Lương Thiện

   III

   1

   Bản Rằm

   2

   Lũng Cọ

   3

   Búng Ỏ

   Xã Mỹ Hưng

   III

   1

   Pò Hẩu

   2

   Nà Bó

   3

   Bó Lếch

   4

   Nà Lếch

   5

   Bản Đâư - Lũng Nặm

   6

   Nà Quang

   7

   Nặm Tốc

   8

   Nà Phường

   9

   Nà Riềng

   10

   Bản Đâư - Lũng Vài

   11

   Lập Phân

   Xã Tiên Thành

   III

   1

   Khau Chẻ

   2

   Ngườm Cuông

   3

   Pác Râm

   4

   Phiêng Cọn - Háng Mấư

   5

   Pắc Rắc - Lũng Liềng

   6

   Ba Liên

   7

   Nà Mười

   8

   Nưa Khau

   9

   Bản Chập

   10

   Bản Giuồng

   11

   Nà Phia

   Xã Đại Sơn

   III

   1

   Cốc Khuyết

   2

   Không Vắc - Rằng Khoen

   3

   Nà Trích - Pác Liêng

   4

   Cốc Phường

   5

   Bản Chu

   6

   Khưa Nính - Lũng Lầu

   7

   Bó Luông

   8

   Bản Mới

   9

   Bản Chang

   XIII

   HUYỆN HÀ QUNG

   Xã Hạ Thôn

   III

   1

   Chắm Ché

   2

   Lũng Hoài

   3

   Rằng Khoen

   4

   Kéo Nặm

   5

   Cốc Sa

   Xã Kéo Yên

   III

   1

   Nặm Rằng

   2

   Cáy Tắc

   3

   Lũng Tú

   4

   Rằng Púm

   5

   Rằng Rụng

   6

   Phia đó

   7

   Lũng Sắng

   8

   Sỹ Ngải

   9

   Lũng Luông

   10

   Pá Rản

   Xã Hồng Sỹ

   III

   1

   Sông Giang

   2

   Pác Táng

   3

   Lũng Đá

   4

   Sam Phủng

   5

   Lũng Lặc

   6

   Tổng Tại

   7

   Lũng Rẩu

   8

   Lũng Hóng

   9

   Làng Lình

   10

   Lũng Ngần

   11

   Lũng Dán

   Xã Đào Ngạn

   II

   1

   Lũng Mò

   Xã Cải Viên

   III

   1

   Lũng Pán

   2

   Chông Mạ

   3

   Tả Piẩu

   4

   Nặm Niệc

   5

   Đông Có

   6

   Cả Giáng

   Xã Lũng Nặm

   III

   1

   Nặm Nhũng Bản

   2

   Thông Sác

   3

   Cả Giỏng

   4

   Cả Giểng

   5

   Cả Má

   6

   Pô Tán

   7

   Lũng Chẩn

   8

   Lũng In

   9

   Tổng Pỏ

   10

   Kéo Hai

   11

   Kéo Quyẻn

   12

   Nậm Sấn

   Xã Mã Ba

   III

   1

   Cả Poóc

   2

   Keng Cả

   3

   Lũng Niểng

   4

   Mạ Rảng

   5

   Tổng Đá

   6

   Lũng Pheo

   7

   Thin Tẳng

   8

   Lũng Rản

   9

   Lũng Riểng

   Xã Nà Sác

   III

   1

   Mã Lịp

   2

   Lũng Loỏng

   3

   Lũng Pỉa

   4

   Thôm Tẩu

   Xã Nội Thôn

   III

   1

   Nhỉ Tảo

   2

   Lũng Mảo

   3

   Lũng Rỳ

   4

   Rủ Rả

   5

   Lũng Chuống

   6

   Làng Lỷ

   7

   Pác Hoan

   8

   Lũng Rại

   9

   Ngườm Vài

   10

   Cả Tiểng

   11

   Cả Rẻ

   Xã Quý Quân

   III

   1

   Nà pò - Khuổi Luông

   2

   Bắc Phương

   3

   Lũng Xàm

   4

   Lũng Đẩy

   5

   Tình Cà Lừa

   6

   Lũng Mới

   7

   Keng Tao

   8

   Lũng Nhùng

   Xã Sỹ Hai

   III

   1

   Nặm Thuổm

   2

   Khau Sớ

   3

   Lũng Bông

   4

   Kính Dưới

   5

   Kính Trên

   6

   Tổng Tuống

   7

   Ổng Luộc

   8

   Lũng Túp

   9

   Lũng Quảng

   Xã Thượng Thôn

   III

   1

   Lũng Mủm

   2

   Táy Trên

   3

   Đông Cọ

   4

   Chàng Đi

   5

   Lũng Hỏa

   6

   Lũng Hóng

   7

   Nặm Giạt

   8

   Tổng Cáng

   9

   Cả Thổ

   10

   Cả Giang

   11

   Rải Tổng

   12

   Táy Dưới

   13

   Tăm Poóng

   14

   Lũng Tẩn

   Xã Tổng Cọt

   III

   1

   Cọt Phố

   2

   Cọt Nưa

   3

   Pài Bá

   4

   Rằng Hán

   5

   Kéo Sỹ

   6

   Ngườm Luông

   7

   Lũng Luông

   8

   Lũng Rỳ

   9

   Rằng Đán

   10

   Lũng Giỏng

   11

   Lũng Tao

   12

   Lũng Túm, Mẳn

   13

   Thiêng Ngọa

   14

   Lũng Ái, Lẳng

   Xã Trường Hà

   II

   1

   Nặm Lìn

   2

   Nà Lẹng

   Xã Vân An

   III

   1

   Nặm Đin

   2

   Cô Mười

   3

   Nhỉ Đú

   4

   Lũng Đa

   5

   Pác Có

   6

   Cô Phầy

   7

   Cha Vạc

   8

   Bản Khèng

   9

   Lũng Rẩu

   10

   Lũng Thốc

   Xã Vần Dính

   III

   1

   Lũng Tu

   2

   Lũng Vẻn

   3

   Lũng Vài

   4

   Lũng Cuổi

   5

   Lũng Sang

   6

   Lũng Xám

   7

   Lũng Nái

   8

   Lũng Gà

   9

   Lũng Giàng

   10

   Kha Bản

   11

   Sỹ Điêng

   12

   Keng Vài

   13

   Tôm Đăm

   Xã Phù Ngọc

   II

   1

   Nà Dằm

   2

   Nà Mạ

   3

   Nà Lạn

   4

   Nà Giảo

   5

   Khau Mắt

   6

   Lũng Giàng

   7

   Noóc Mò

   Xã Sóc Hà

   II

   1

   Lũng Pươi

   2

   Pác Tao

   3

   Lũng Mật

   4

   Háng Cáu

   5

   Lũng Rài

   6

   Lũng Củm

   7

   Nà Phái

   Thị trấn Xuân Hòa

   II

   1

   Bản Giàng I

   2

   Bản Giàng II

   3

   Nà Vạc I

   4

   Nà Chang

   5

   Nà Ngần

   6

   Yên Luật I

   7

   Yên Luật II

   8

   Cốc Gọ

   9

   Khuổi Pàng

   Trên đây là tư vấn về danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Cao Bằng. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn