Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Cao Bằng

Ngày hỏi:05/09/2018

Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Thắc mắc của tôi cụ thể như sau: Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Cao Bằng gồm những thôn nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban tư vấn.

Kim Long - Cao Bằng

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Cao Bằng được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:

  DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH CAO BẰNG

  TT

  Tên huyện

  Tên xã

  Khu vực

  Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn

  I

  HUYỆN THÔNG NÔNG

  Thị Trấn Thông Nông

  II

  1

  Lũng Pảng

  Xã Vị Quang

  III

  1

  Nà Lìn

  2

  Bản Chang

  3

  Lũng Chi

  4

  Cốc Lại

  5

  Lũng Vài

  6

  Lũng Gà

  7

  Khuổi Rẹp

  8

  Sam Kha

  Xã Thanh Long

  III

  1

  Bản Đâư

  2

  Găng Thượng

  3

  Mường Mằn

  4

  Tắc Té

  5

  Soóc Lạn

  6

  Tẩn Phung

  7

  Lũng Chủm

  8

  Xóm Nà Hẩu

  Xã Lương Can

  III

  1

  Nà Sai

  2

  Nà Pia

  3

  Nà Chia

  4

  Làng Can

  5

  Nà Tiều

  6

  Gạm Dầu

  7

  Lũng Pán

  8

  Cốc Pảng

  9

  Pác Thin

  10

  Khuổi Xỏm

  11

  Đồng Mây

  Xã Cần Nông

  III

  1

  Ngườm Cuốc

  2

  Khau Dựa

  3

  Lũng Vai

  4

  Nà Ca

  5

  Phiêng Pán

  6

  Nà Tềnh

  7

  Phia Rạc

  8

  Lũng Rỳ

  9

  Nặm Đông

  Xã Ngọc Động

  III

  1

  Nặm Ngùa

  2

  Cốc Phát

  3

  Bó Moọc

  4

  Lũng Nặm

  5

  Tấn Hẩu

  6

  Thin Thượng

  7

  Lũng Nhùng

  8

  Phiêng Pục

  9

  Lũng Vần

  10

  Mần Thượng Hạ

  Xã Lương Thông

  III

  1

  Lũng Toản

  2

  Lũng Nặp

  3

  Lòn Phìn

  4

  Lũng Khoen

  5

  Lũng Có

  6

  Lũng Tôm

  7

  Trà Dù

  8

  Lũng Kiến

  9

  Lũng Vai

  10

  Cằn Thôm

  11

  Lũng Po

  12

  Rặc Rạy

  13

  Lũng Tỳ

  14

  Tềnh Khoang

  15

  Lũng Đẩy

  16

  Tả Bốc

  17

  Nà Tôm

  18

  Nà Kê

  19

  Lũng Pèo

  20

  Lũng Rịch

  21

  Nội Phan

  Xã Cần Yên

  III

  1

  Dẻ Coóc

  2

  Băn Ngẳm

  3

  Nà Phạc

  4

  Phia Đén

  5

  Lũng Khoang

  6

  Lũng Bủng

  7

  Chợ cũ

  8

  Bó Rằng

  9

  Nà Thin

  10

  Nà Vài

  11

  Nà Lủng

  12

  Lũng Khuông

  13

  Đỏng Có

  14

  Ca Rỉnh

  Xã Yên Sơn

  III

  1

  Nặm Cốp

  2

  Cốc Trà

  3

  Khao Hạ

  4

  Khao Thượng

  5

  Bó Rẹc

  6

  Ngàm Vạng

  7

  Cốc Lùng

  8

  Vài Thai

  Xã Đa Thông

  III

  1

  Bó Bủa

  2

  Cốc Cuổi

  3

  Cốc Khuyết

  4

  Khuổi Mò

  5

  Lũng Đẩy

  6

  Lũng Hoàng

  7

  Lũng Khỉnh

  8

  Lũng Lừa

  9

  Lũng Rỳ

  10

  Lũng Tàn

  11

  Ma Pản

  12

  Nà Ngàm

  13

  Nà Thôm

  14

  Pác ngàm

  15

  Phia Viềng

  16

  Nà Pài

  Xã Bình Lãng

  III

  1

  Bua Hạ

  2

  Khuổi Heo

  3

  Thang Tả

  4

  Cốc Mỵ

  5

  Khinh Thượng

  6

  Khinh Hạ

  7

  Hoan Bua

  8

  Lạn Hạ

  9

  Lạn Thượng

  10

  Kéo Noóng

  II

  HUYỆN THẠCH AN

  Thị Trấn Đông Khê

  II

  1

  Đoỏng Lẹng

  2

  Nà Dề

  3

  Khau Trường

  4

  Nà Cúm

  5

  Nà Luồng - Thôm Pò

  6

  Pò Hẩu

  Xã Đức Xuân

  II

  1

  Nà Nhầng

  2

  Pác Lũng

  3

  Lũng Pác Khoang

  Xã Vân Trình

  II

  1

  Lũng Xỏm

  2

  Lũng Mằn

  3

  Nà Ón

  4

  Lũng Hảy

  5

  Lũng Dìn

  Xã Đức Long

  II

  1

  Bản Vỉ

  2

  Bản Nghèn

  3

  Nà Giới

  4

  Nà Mản

  Xã Lê Lợi

  III

  1

  Nà Niếng

  2

  Nà Tậu 1

  3

  Nà Tậu 2

  4

  Nà Nưa

  5

  Siền Nội

  6

  Siền Ngoại

  Xã Thụy Hùng

  III

  1

  Bản Néng

  2

  Nà Én

  3

  Khưa Đí

  4

  Ka Liệng

  5

  Khuổi Cáp

  6

  Bản Luồng

  7

  Bản Sliển

  Xã Danh Sỹ

  III

  1

  Bó Luông

  2

  Bản Bung

  3

  Bản Pằng

  4

  Pác Deng

  5

  Bản Nhận

  6

  Chộc chẳng

  Xã Thị Ngân

  III

  1

  Bản Muồng

  2

  Cắn Tẩư

  3

  Cắn Nưa

  4

  Tát Sáng

  5

  Nà Rà

  6

  Roỏng Nạc

  Xã Trọng Con

  III

  1

  Nà Lẹng

  2

  Bản Chang

  3

  Pò Lài

  4

  Cạm Khàng

  5

  Bản Cáu

  6

  Nà cà

  7

  Khổi Nghiệc

  8

  Nà vài

  9

  Nà Ngài

  10

  Nà Pi

  Xã Thái Cường

  III

  1

  Lũng Đâư

  2

  Nà Luông

  3

  Tẻm Tăng

  4

  Pác Han

  5

  Khuổi Kẹn

  6

  Phiêng Un

  7

  Giả Mỵ

  Xã Kim Đồng

  III

  1

  Bản Sộc

  2

  Khuổi Đăm

  3

  Bản Ba

  4

  Khuổi Nạng

  5

  Khuổi Đẩy

  6

  Nà Khao

  7

  Nặm Thẩu

  8

  Nà Ngườm

  9

  Nà Chàm- Bó Pja

  10

  Nặm Nàng

  Xã Đức Thông

  III

  1

  Khuổi Chắn

  2

  Khuổi Phủng

  3

  Khuổi Phùm

  4

  Nà Cát

  5

  Nà Pò

  6

  Nà Mèng

  7

  Kéo Quý

  8

  Đoỏng Đeng

  9

  Sộc Coóc

  10

  Tác Mai

  11

  Bản Tuồm

  12

  Cẩu Lặn

  Xã Canh Tân

  III

  1

  Khuổi Hoỏng

  2

  Khuổi Mả

  3

  Phai Siếng

  4

  Nà Chia

  5

  Khau Xả

  6

  Khuổi Mjầu

  7

  Pác Mjải

  8

  Pác Pẻn

  9

  Nà Áng

  10

  Tân Hòa

  Xã Minh Khai

  III

  1

  Nà Kẻ

  2

  Nà Lẹng

  3

  Nà Sèn

  4

  Nà Đoỏng

  5

  Pác Duốc

  6

  Nặm Cáp

  7

  Nặm Tàn

  8

  Bjoóc Lương

  9

  Khau Sliểm

  10

  Chông Cá

  11

  Khuổi Áng

  Xã Quang Trọng

  III

  1

  Nà Cọn

  2

  Nà Mu

  3

  Nà Bản

  4

  Khuổi Chót

  5

  Nà Cành

  6

  Khuổi Kiềng

  7

  Pò Làng

  8

  Nặm Dạng

  9

  Nà Dàn

  10

  Nà Phạc

  11

  Lũng Phải

  12

  Nà Pùng

  Xã Lê Lai

  III

  1

  Nà Danh

  2

  Nà Ngài

  3

  Bản Căm

  4

  Bó Pha

  5

  Lũng Slượi

  6

  Nà Lình

  7

  Nà Vàng

  8

  Lũng Buốt

  9

  Pú Nho

  III

  HUYN HÒA AN

  Xã Bình Dương

  III

  1

  Nà Vường

  2

  Nà Hoan

  3

  Nà Niển

  4

  Nà Phung

  5

  Thin Tẳng

  6

  Bó Mỵ

  7

  Khuổi Rỳ

  8

  Khuổi Lầy

  Xã Đức Xuân

  III

  1

  Ca Rài

  2

  Lũng Rì

  3

  Lũng Thốc

  4

  Lũng Duốc

  Xã Hồng Nam

  III

  1

  Khuổi Sàng

  2

  Khây Tấu

  3

  Khuổi Linh

  4

  Nà Tổng

  5

  Lũng Cải

  6

  Bằng Giang

  7

  Kẹm Coỏng

  Xã Trương Lương

  III

  1

  Nà Ngàn

  2

  Bản Chang

  3

  Nà Mừa

  4

  Nà Thúm

  5

  Bản Viểng

  6

  Kéo Tằm

  7

  Giang Lâm

  8

  Nà Quang

  9

  Sam Luồng

  10

  Tổng Hoáng

  11

  Bản Gùa

  12

  Sí Liếng

  Xã Trưng Vương

  III

  1

  Bó Mu

  2

  Thua Tổng

  3

  Lũng Nà

  4

  Cốc Phát

  5

  Cốc Chia

  6

  Lũng Cút

  7

  Lũng Mạ

  8

  Bản Đâư

  9

  Bản Cải

  10

  Cốc Phung

  11

  Pàn Mỏ

  12

  Lũng Quang

  Xã Quang Trung

  III

  1

  Phan Thanh

  2

  Đông Sằng

  3

  Khuổi Khoang

  4

  Pàn Kèng

  5

  Cốc Phia

  6

  Khau Súng - Khuổi Bắc

  7

  Cộp My

  Xã Hà Trì

  III

  1

  Nặm Tàn

  2

  Khuổi Lừa

  3

  Nà Lại

  4

  Lũng Mằn

  5

  Nà Mùi

  6

  Hát Thín

  Xã Ngũ Lão

  III

  1

  Nà Tú

  2

  Nà Mấn

  3

  Bản Phiấy

  4

  Khuổi Hoi

  5

  Khuổi Khoán

  6

  Bản Máp

  7

  Bản Gủn

  8

  Khuổi Hân

  9

  Khuổi Quân

  10

  Khuổi Lừa

  11

  Pác Bó

  12

  Lũng Gà

  13

  Lũng Luông

  14

  Co Pheo

  15

  Lũng Nặm

  Xã Công Trừng

  III

  1

  Lũng Diểu

  2

  Lũng Mải

  3

  Lũng Luông

  4

  Lũng Oong

  5

  Cốc Phăng

  Xã Lê Chung

  III

  1

  Nà Mẩn

  2

  Goòng Chang

  3

  Goòng Nưa

  4

  Khuổi Thán

  5

  Khuổi Diển Nà Mười

  6

  Nà Tổng

  7

  Nà Đin

  8

  Pác Háo Nà Pìn

  9

  Pác Khuổi

  Xã Nguyễn Huệ

  III

  1

  Cống Án

  2

  Thang Tả

  3

  Cụm Cuổi

  4

  Canh Biện A

  5

  Canh Biện B

  6

  Nà Danh

  7

  Khau Chang

  8

  Nặm Loát

  9

  Án Lại

  Xã Đại Tiến

  III

  1

  Nà Khan

  2

  Má Tẩư

  3

  Má Chang

  4

  Nà Coóc

  5

  Nà Bon

  6

  Lũng Lừa

  Xã Bạch Đằng

  III

  1

  Nà Luông

  2

  Nà Roác 2

  3

  Nà Roác 1

  4

  Nà Roác 3

  5

  Bốc Thượng 1

  6

  Bốc Thượng 2

  7

  Phiêng Lừa

  8

  Nà Tủ

  9

  Đầu Cầu

  10

  Bản Sẳng

  11

  Khuổi Kép

  12

  Pác Nà

  Xã Dân Chủ

  III

  1

  Hoằng Súm

  2

  Bản Sỉnh

  3

  Lũng Lạ

  4

  Lũng Tao

  5

  Nà Nhừ

  6

  Kéo Thin

  7

  Khuổi Bốc

  8

  Phiắc Cát

  9

  Nà Đán

  10

  Nà Phia

  11

  Bản Chang

  12

  Lũng Lìu

  13

  Đoỏng An

  14

  Nà Mèo

  Xã Đức Long

  II

  1

  Nà Gọn

  2

  Phai Thin

  3

  Nà Đuốc

  4

  Nà Mỏ

  5

  Thua Cáy

  6

  Khuổi Ghẹn

  Xã Nam Tuấn

  II

  1

  Roỏng Nầng

  2

  Khau Lềm

  3

  Nà Đán - Vò Khuốt

  4

  Văn Thụ

  Xã Hoàng Tung

  II

  1

  Bó Bủn

  2

  Nà Nâm

  3

  Khuổi Áng

  Xã Hồng Việt

  II

  1

  Lũng Phầy

  2

  Mã Quan B

  Xã Bình Long

  II

  1

  Lũng Chung

  2

  Khuổi Luông

  3

  Đức Bình

  Xã Bế Triều

  II

  1

  Nà Pia

  2

  Vò Gà

  3

  Khuổi Vạ

  4

  Lăng Phia

  IV

  HUYỆN QUẢNG UYÊN

  Xã Quốc Dân

  III

  1

  Lũng Man

  2

  Lũng Hà

  3

  Dìa Dưới

  4

  Dìa Trên

  5

  Lũng Ỏ

  6

  Cốc Thuốt

  7

  Phia Thắp

  8

  Bản Kỉnh

  9

  Phò Kheo

  10

  Phung Trên

  11

  Phung Dưới

  Xã Tự Do

  III

  1

  Lũng Rì

  2

  Lũng Các

  3

  Kéo Rỏn

  4

  Bách Hoặc

  5

  Pác Khuổi

  6

  Lũng Úc

  7

  Phủ Nàm

  8

  Tha Phù

  9

  Bản Mới

  10

  Bản Phảng

  11

  Giang Ngữ

  12

  Keng Choóng

  13

  Cô Rào

  14

  Cô Coóc

  Xã Quốc Phong

  III

  1

  Đà vĩ dưới

  2

  Bản lũng - Tam quốc

  3

  Lũng riềng

  4

  Lũng luông

  5

  Lũng đắc

  Xã Hồng Quang

  III

  1

  Lũng Rỵ

  2

  Lũng Sạng + Lũng Ỏ + Lũng Nội

  3

  Chí Mu + Lũng My

  4

  Lũng Hoóc

  5

  Cốc Chủ

  6

  Bó Ngùa

  7

  Lũng Phiệt

  8

  Lũng Nậu + Lũng Tón

  9

  Pác Nà

  10

  Lũng Riếng

  11

  Nà Sào

  12

  Lũng Nà + Lũng Cút

  Xã Độc Lập

  III

  1

  Chăm Che

  2

  Nặm Pản

  3

  Phò Muồng

  4

  Pác Búng

  5

  Nà Phục

  6

  Nà Cháu

  7

  Nà Vường 1

  8

  Nà Vường 2

  9

  Pác Đa

  10

  Đoỏng Pán 1

  11

  Đoỏng Pán 2

  12

  Đoỏng Pán 3

  Xã Chí Thảo

  III

  1

  Lũng Ngườm

  2

  Lũng Lỳ

  3

  Cốc Coóc

  4

  Bó Cái

  5

  Lũng Nu

  6

  Lũng Lù

  7

  Tắc Kha

  8

  Khưa Lay

  9

  Lũng Miêng

  10

  Kéo Bắc - Pác Nà

  Xã Đoài Khôn

  III

  1

  Lạn Dưới

  2

  Lạn Trên

  3

  Pác Cạm

  4

  Cốc Pheo + Pò Rẽ

  5

  Cô Ra

  6

  Thiêng Vài

  7

  Thang Lũng

  8

  Lũng Vài

  9

  Pác Tàn

  Xã Ngọc Động

  III

  1

  Lũng Niền

  2

  Lũng Cải + Lũng Pảng

  3

  Bó Khiếng + Bó Chưởng

  4

  Lũng Thoong

  5

  Tâử Kéo

  6

  Búng Thầu

  7

  Lũng Nà + Thang Lũng

  8

  Lũng Mạ + Lũng Moong

  9

  Sộc Cốc

  10

  Phò Đoỏng

  11

  Lũng Nhàu

  12

  Nà Du

  13

  Phia Đổng

  14

  Phia Cang

  Xã Hạnh Phúc

  III

  1

  Nà Luông

  2

  Bản Khau

  3

  Nà Bó

  4

  Bó Huy

  5

  Bản Tin

  6

  Bản Hoán

  7

  Kéo Mò + Phia Tốm

  8

  Bình Linh + Phia Đeng

  9

  Thôm Đán

  10

  Lũng Luông

  11

  Lũng Nhùng

  12

  Lũng Tao

  Xã Cai Bộ

  III

  1

  Nà Tẩư

  2

  Thang Lũng

  3

  Đoỏng Mo + Lũng Hoài

  4

  Phia Chín

  5

  Bản Vươn

  6

  Bản Un

  7

  Báng Trên

  8

  Báng Hạ

  9

  Kéo Quân + Nặm Cáp

  10

  Lũng Luông

  11

  Lũng Ra+ Cốc Cuối + Lũng Thàn

  12

  Thông Than

  13

  Thình Phù

  14

  Rằng Vỉ+Thình Khau

  15

  Pác Nậm

  Xã Phi Hải

  III

  1

  Bó Lạ

  2

  Bản Quản 1

  3

  Bản Quản 2

  4

  Lũng Búng

  5

  Lũng Diễn

  6

  Sộc Tém

  7

  Bản Cải

  8

  Nà Lái

  9

  Đoỏng Chang

  10

  Khuổi Xóm

  11

  Khuổi Xàm

  12

  Cáp Tao

  13

  Lũng Rượi

  14

  Bản Giáp

  15

  Đông Ké

  16

  Cốc Khia

  17

  Bản Hoe

  18

  Bản Chang

  19

  Sộc Huỳnh

  20

  Bản Thiết

  21

  Bản Rẳng

  22

  Pò Noa

  Xã Hoàng Hải

  III

  1

  Bản Áo

  2

  Nà Tha

  3

  Bản Lộng

  4

  Bó Mèo

  5

  Cốc Chia

  6

  Thông Thá

  7

  Lũng Nhân

  8

  Lũng Ỏ Đẩy

  9

  Lũng Tàn + Lũng Nhùng

  10

  Lũng Muông 1

  11

  Lũng Muông 2

  12

  Lũng Muông 3

  13

  Lũng Cà + Lũng Kít

  14

  Lũng Thốc

  Xã Bình Lăng

  III

  1

  Bản Nưa

  2

  Nà Đâư + Nà Rẳng

  3

  Nưa Thôm

  4

  Sộc Lạn

  5

  Khung Lũng

  6

  Nà Lèng 1

  7

  Nà Lèng 2

  8

  Nà Cha 1

  9

  Nà Cha 2

  10

  Nà Cha 3

  Xã Quảng Hưng

  III

  1

  Khuổi Ry

  2

  Tục Hỏa

  3

  Bản Phò

  4

  Cốc Nhãn

  5

  Pác Mỷ

  6

  Thác Đét

  7

  Bản làng

  8

  Nặm Phan

  9

  Pò Rẻ

  10

  Pò Riên

  Xã Hồng Định

  III

  1

  Lũng Noa

  2

  Lũng Mặc

  3

  Lũng Lảng

  4

  Lũng Rỳ

  5

  Diễn Thượng

  6

  Diễn Trung

  7

  Diễn Hạ

  8

  Lũng Xỏm

  9

  Bó Mắn

  10

  Phia Khao

  11

  Bó Luông

  12

  Pác Nà

  13

  Lăng Phia

  14

  Rắp Phia

  15

  Bản Vẹn

  16

  Pác Noạng

  17

  Bó Nọi

  Xã Phúc Sen

  II

  1

  Khào A

  2

  Tình Đông

  3

  Lũng Sâu

  Thị Trấn Quảng Uyên

  II

  1

  Tộc Ngôn

  V

  HUYỆN HẠ LANG

  Xã Minh Long

  m

  1

  Nà Quản

  2

  Nà Vị

  3

  Luộc Khiếu

  4

  Bản Khúy

  5

  Bản Suối

  6

  Nà Ma

  7

  Bản Thang

  8

  Luộc Khếnh

  9

  Đa Trên

  10

  Đa Dưới

  Xã Lý Quốc

  III

  1

  Lũng phiô

  2

  Khưa Khoang

  3

  Bang Trên

  4

  Bang Dưới

  5

  Khi Cháo

  6

  Lũng Pấu

  7

  Nặm Tốc

  8

  Bản Sao

  9

  Lý Vạn

  10

  Bản Khoòng

  11

  Đông Thoang

  Xã Đồng Loan

  III

  1

  Bàn Thuộc

  2

  Bản Mìao

  3

  Bản Nha

  4

  Bản Lung

  5

  Bản Lẹn

  6

  Bản Sáng

  7

  Rúm Phục

  8

  Lũng Nặm

  9

  Búa, Cúng, Mán

  Xã Thắng Lợi

  III

  1

  Bản Doa

  2

  Bản Bắng

  3

  Cát Hảo

  4

  Bản Phạn

  5

  Bản Sâu

  6

  Bản Xà

  7

  Nà Ngần

  8

  Co Nghịu

  9

  Bản Un

  10

  Bản Kha

  11

  Lỳ Ruông

  12

  Rặc Giang

  Xã Đức Quang

  III

  1

  Nà Pác

  2

  Pò Sao

  3

  Pò Mu

  4

  Bản Hẻo

  5

  Mắn Phía

  6

  Bản Nhăng

  7

  Nà Hát

  8

  Cỏong Hoài

  9

  Bản Sùng

  Xã Kim Loan

  III

  1

  Cốc Chia

  2

  Phong Ái

  3

  Đông Phen

  4

  Gia Lường

  5

  Âu Kít

  6

  Túng Kít

  7

  Mò Nhàn

  Xã An Lạc

  III

  1

  Sộc Sơn Đinh

  2

  Nưa Xe

  3

  Bản Răng

  4

  Tha Hoài Mười

  5

  Sộc Áng

  6

  Khọn Quang

  7

  Cam Mạ Đeng

  8

  Bản Chao

  9

  Mít Ngoang

  10

  Nà Ray

  11

  Xúm Lình

  Xã Quang Long

  III

  1

  Bó Mực

  2

  Luông Trên

  3

  Lũng Cuốn

  4

  Nặm Tát

  5

  Khẻo Mèo

  6

  Xa Lê

  7

  Khị Rót

  8

  Lũng Lạc

  9

  Kiểng Phặc

  Xã Việt Chu

  III

  1

  Bản Ngay

  2

  Sa Tháy

  3

  Nà Kéo

  4

  Nà Thán

  5

  Bản Khau

  6

  Bản Các

  7

  Vạc Nhang

  8

  Bản Khoong

  9

  Thôm Tháy

  Xã Thái Đức

  III

  1

  Pác Lung

  2

  Pác Khao

  3

  Bản Đâư

  4

  Nà Hoạch

  5

  Cốc Khọt

  6

  Cồ Cọng

  7

  Bản Lạn Nà Lụng

  8

  Kênh Nghiều

  9

  Nà Lung

  Xã Thị Hoa

  II

  1

  Đông Cầu

  2

  Khu Noọc

  3

  Khu Đâư

  4

  Cốc Nhan

  5

  Thôm Cương

  6

  Thôm Quỷnh

  7

  Bản Nhảng

  8

  Ngườm Già

  Xã Cô Ngân

  III

  1

  Bản Nha

  2

  Bản Nhôn

  3

  Bản Nưa

  4

  Bản Luông

  5

  Bản Khúa

  6

  Bản Làng

  7

  Bản Thưn

  8

  Bản Rạc

  9

  Nà Thúng

  Xã Vinh Quý

  III

  1

  Bản Mỉn

  2

  Lũng Phải

  3

  Nhi Liêu

  4

  Khum Đin

  5

  Bản Làn

  6

  Khâu Lừa

  7

  Đỏng Rẳng

  8

  Sộc Nhương

  9

  Rung Ry

  10

  Quyếng Bủng

  11

  Bản Thần

  12

  Pác Hoan

  Thị trấn Thanh Nhật

  II

  1

  Sộc Quân

  2

  Kéo Sy

  3

  Nà Ến

  4

  Huyền Du

  5

  Đoỏng Hoan

  6

  Ngườm Khang

  7

  Bó Rạc

  8

  Lũng Đốn

  VI

  HUYỆN NGUYÊN BÌNH

  Xã Tam Kim

  III

  1

  Vù Mìn

  2

  Nà Hoảng

  3

  Bản Um

  4

  Nà Sang

  5

  Nà Mạ

  6

  Nà Múc

  7

  Tát Căng

  8

  Dòn Rù

  Xã Bắc Hợp

  II

  1

  Minh Long

  2

  Lũng Năm

  3

  Pù Lầu

  Xã Yên Lạc

  III

  1

  Lũng Ót

  2

  Tà Cáp

  3

  Tàn Pà

  4

  Lũng Súng

  5

  Chỉ Đòi

  Thị trấn Nguyên Bình

  II

  1

  Thôm Sẳn

  2

  Cốc Tắm

  3

  Khuổi Bó

  Thị trấn Tĩnh Túc

  II

  1

  Nặm Sâư

  2

  Phiêng Cà

  3

  Thôm Ổ

  Xã Hoa Thám

  III

  1

  Khuổi Hoa

  2

  Nà Ngần

  3

  Đông Bon

  4

  Đông Bao

  5

  Nà Đấu

  6

  Cảm Tẹm

  7

  Khuổi Phay

  8

  Thang Cỏng

  9

  Nà Chắn

  10

  Phiêng Cháu

  Xã Quang Thành

  III

  1

  Cốc Bó

  2

  Lũng Mười

  3

  Hoài Khao

  4

  Nà Lèng

  5

  Pác Tháy

  6

  Nà Pùng

  7

  Khuổi Xả

  8

  Giẻ Giả

  9

  Thôm Ca

  10

  Nà Lủng

  11

  Nà Hảy

  Xã Minh Tâm

  II

  1

  Thôn Nà Lẹng

  Xã Mai Long

  III

  1

  Bản Chang

  2

  Pù Mìang

  3

  Sáng Lìn

  4

  Khuổi Phung

  5

  Cốc Mìa

  6

  Cốc Mòn

  7

  Bản Pát

  8

  Lũng Thích

  9

  Lũng Páp

  10

  Nà Lầm

  11

  Khuổi Hẩu

  12

  Nà Ngù

  13

  Cốc Cai

  Xã Thái Học

  III

  1

  Lũng Vài

  2

  Lũng Ỉn

  3

  Lũng Pán

  4

  Lũng An

  5

  Quang Noọc

  6

  Quang Đâu

  7

  Pác Tu

  8

  Tong Chinh

  9

  Cốc Căng

  10

  Lũng Kèng

  11

  Bản Chang

  Xã Phan Thanh

  III

  1

  Bình Đường

  2

  Bản Chiếu

  3

  Phúng Liáng

  4

  Pác Cai

  5

  Cáng Lò

  6

  Lũng Cam

  7

  Phiêng Lầu

  8

  Lũng Chủ

  9

  Nặm Sơ

  10

  Nà Mùng

  11

  Tổng Sinh

  Xã Lang Môn

  II

  1

  Nà Nọi 1

  2

  Nà Nọi 2

  3

  Kẻ Sy

  Xã Thể Dục

  II

  1

  Tổng Ngà

  2

  Lũng Nọi

  Xã Triệu Nguyên

  III

  1

  Pác Tháy

  2

  Cảm Ngọa

  3

  Khuổi Tông

  4

  Lũng Roọc

  5

  Đán Khao

  6

  Khau Khít

  7

  Thin Pản

  8

  Khau Vai

  9

  Nặm Rằng

  10

  Khau Khác

  Xã Ca Thành

  III

  1

  Lũng Lỳ

  2

  Cao Lù

  3

  Khuổi Ngọa

  4

  Nộc Soa

  5

  Khuổi Mỵ

  6

  Khuổi Vầy

  7

  Xà Pèng

  8

  Nặm Dân

  9

  Khuổi Trà

  10

  Nà Đoong

  11

  Nặm Kim

  Xã Thành Công

  III

  1

  Bản Chang

  2

  Bản Đổng

  3

  Cốc Phường

  4

  Khau Vài

  5

  Khau Cảng

  6

  Nà Rẻo

  7

  Bản Phiêng

  8

  Bành Tổng

  9

  Nặm Tòng

  10

  Phia Đén

  11

  Pù Vài

  12

  Lũng Quang

  13

  Nhả Máng

  14

  Nà Bản

  15

  Tát Sâm

  16

  Nà Vài

  Xã Vũ Nông

  III

  1

  Xiên Pèng

  2

  Lũng Luông

  3

  Lũng Nọi

  4

  Xí Thầu

  5

  Thin San

  6

  Lũng Thán

  7

  Lũng Tỳ

  8

  Lũng Po Cốp

  9

  Lũng Báng

  10

  Lũng Khoen

  11

  Lũng Nặm

  Xã Hưng Đạo

  III

  1

  Khuổi Lỉn

  2

  Hoàng Sấn

  3

  Nà Lẹng

  4

  Nà Rì

  5

  Roỏng Cun

  6

  Nà Niếng

  7

  Khuổi Luông

  8

  Nà Coóc

  9

  Nà Roỏng

  Xã Minh Thanh

  II

  1

  Cô Ba

  2

  Nà Roỏng

  Xã Thịnh Vượng

  III

  1

  Sẻ Pản

  2

  Khuổi Thin

  3

  Khuổi Pất

  4

  Khuổi Đeng

  VII

  HUYỆN BO LẠC

  Xã Kim Cúc

  III

  1

  Cốc Đúc

  2

  Nà Sloen

  3

  Nà Nằm

  4

  Khuổi Pao

  '

  5

  Pom Cuổn

  6

  Cốc Muồi

  7

  Duồng Rình

  8

  Slam Kha

  9

  Khuổi Khon

  10

  Ngàm Lồm

  11

  Pác Puồng

  12

  Phiêng Tác

  13

  Tát Kè

  14

  Khuổi Rù

  Xã Sơn Lập

  III

  1

  Phia Pàn

  2

  Khau Ho

  3

  Khuổi Tâư

  4

  Ổng Théc

  5

  Bản Oóng

  6

  Thôm Ngàn

  Xã Hưng Thịnh

  III

  1

  Vằng Lình

  2

  Chàng Hạ

  3

  Thượng A

  4

  Thượng B

  5

  Khau Sú

  6

  Bản Cuốn

  7

  Khuổi Mực

  8

  Phiêng Pán

  9

  Phiêng Buống

  Xã Sơn Lộ

  III

  1

  Khưa Lốm

  2

  Nà Khuổi

  3

  Bản Tuồng

  4

  Phiêng Lẹng

  5

  Pù Mồ

  6

  Khau Cà

  7

  Dẩn Tờ

  8

  Bản Riềng

  Xã Bảo Toàn

  III

  1

  Cốc Lùng

  2

  Po Pán

  3

  Nà Ngàm

  4

  Khuổi Pết

  5

  Cốc Chom

  6

  Khuổi Rặp

  7

  Khuổi Bốc

  Xã Khánh Xuân

  III

  1

  Cốc Pục

  2

  Bản Phuồng

  3

  Bản Diềm

  4

  Xum Hẩu

  5

  Tham Han

  6

  Nà Luông

  7

  Nà Quy

  8

  Lũng Quang

  9

  Lũng Chàm

  10

  Lũng Khuyết

  11

  Lũng Rỳ

  12

  Cốc Lại

  13

  Lũng Piao

  14

  Mác Nẻng

  15

  Pác Kéo

  16

  Hò Lù

  17

  Lũng Quẩy

  18

  Cà Lò

  Xã Huy Giáp

  III

  1

  Nặm Cốp

  2

  Lũng Khuôn

  3

  Lũng Lài

  4

  Khau Trường

  5

  Lũng Pán

  6

  Phiêng Vàng

  7

  Lũng Giào

  8

  Pác Trà

  9

  Nà Ca

  10

  Lũng Cắm Dưới

  11

  Lũng Cắm Trên

  12

  Cốc Sỳ

  13

  Lũng Hò

  14

  Lũng Pèng

  15

  Pù Ngào

  Xã Hưng Đạo

  III

  1

  Riền Thượng

  2

  Nặm Síu

  3

  Khuổi Tặc

  4

  Cốc Ngòa

  5

  Ngàm Vàng

  6

  Nà Tồng

  7

  Nặm Đúng

  8

  Khau Pa

  9

  Cốc Cai

  10

  Phiêng Nà

  Xã Cô Ba

  III

  1

  Phiêng Sáng

  2

  Nà Bốp

  3

  Lũng Vầy

  4

  Nà Tao

  5

  Nà Đôm

  6

  Nà Lùng

  7

  Nà Rào

  8

  Phiêng Mòn

  9

  Khuổi Giào

  10

  Ngàm Lồm

  Thị trấn Bảo Lạc

  II

  1

  Nà Dường

  Xã Hồng Trị

  III

  1

  Thang Buổng

  2

  Nà Cao

  3

  Khau Cà

  4

  Khau Trang

  5

  Nà Van

  6

  Cốc xả trên

  7

  Cốc xả dưới

  8

  Nà Nôm

  9

  Lũng Tiến

  10

  Bản Piậy

  11

  Nà Tền

  12

  Nà Đuốn

  13

  Khâu Pàu

  Xã Thượng Hà

  III

  1

  Lũng Nà

  2

  Nà ngàm A

  3

  Bản chang

  4

  Nà Rạ

  5

  Lũng Păn

  6

  Cốc thốc

  7

  Bó Vài

  8

  Nà Quằng

  9

  Khuổi Pậu

  10

  Nà Dạn

  11

  Nà ngàm B

  12

  Nà Viềng

  13

  Khuổi Pụt

  Xã Cốc Pàng

  III

  1

  Cốc Pàng

  2

  Khuổi Sá

  3

  Nà Mìa

  4

  Nà Luông

  5

  Nà Rại

  6

  Cốc Sâu

  7

  Vằng Có

  8

  Cốc Mòn

  9

  Nà Nộc

  10

  Nà Cam

  11

  Nà Pù

  12

  Khuổi Tẳng

  13

  Khuổi Đẳm

  14

  Cốc Mười

  15

  Nà Nhùng

  16

  Khuổi Khâu

  Xã Hồng An

  III

  1

  Hoi Ngửa

  2

  Lũng Sâu

  3

  Ca Dằm

  4

  Mỹ Lủng

  5

  Vài Nòn

  Xã Xuân Trường

  III

  1

  Lũng Rạc

  2

  Tả Xáy

  3

  Lũng Pèo

  4

  Mù Chảng

  5

  Cao Bắc

  6

  Xà Phìn

  7

  Thẳm Tôm

  8

  Lũng Mật

  9

  Phia Phoong

  10

  Lũng Pù

  11

  Cốc Kẹc

  Xã Đình Phùng

  III

  1

  Puổi Chang

  2

  Bản Bét

  3

  Cốc Thốc

  4

  Phia Khao

  5

  Lũng Quáng

  6

  Phiêng Chầu II

  7

  Bản Chồi

  8

  Bản Buống

  9

  Nặm Pắt

  10

  Nặm Lìn

  11

  Lũng Vài

  12

  Kéo Van

  13

  Bản Ỏ

  Xã Phan Thanh

  III

  1

  Bó chiêu

  2

  Phia Héo

  3

  Thẳm Thon A

  4

  Thẳm Thon B

  5

  Mè Van

  6

  Khuổi Sẩu

  7

  Thôm Quan

  8

  Phiêng Dịt

  9

  Ngàm Càng

  10

  Phia Tằng

  11

  Pác Lác

  12

  Lũng Vai

  13

  Nặm Dân

  14

  Phần Quang

  15

  Bó Tẹ

  16

  Cốc Lại

  VIII

  HUYỆN TRÙNG KHÁNH

  Xã Ngọc Chung

  III

  1

  Pác Bó

  2

  Pác Quan

  3

  Giộc Khăm

  4

  Giộc Vung

  5

  Nặm Thúm

  6

  Lũng Chuông

  7

  Lũng Bắng

  8

  Lũng Chát

  Xã Phong Nặm

  III

  1

  Lũng Rỳ

  2

  Đà bè

  3

  Lũng Điêng

  4

  Nà Hâu - Nà Chang

  5

  Pác Đông

  6

  Nà Thông

  7

  Bài Ban - Canh cấp - Keo Việng

  8

  Đà Bút - Nà Đoan

  9

  Giốc Rùng

  Xã Ngọc Côn

  III

  1

  Phia Siểm

  2

  Pác Ngà - Bo Hay

  3

  Bản Miài

  4

  Khưa Hoi

  5

  Keo Giáo

  6

  Phia Mạ

  7

  Đông Sy - Nà Giào - Tự Bản

  Xã Lăng Yên

  III

  1

  Pác Nà

  2

  Keo Toong

  3

  Lũng Gia

  4

  Bản Chiên

  5

  Đông Niềng

  6

  Lũng Rẳng

  7

  Rằng Rang

  Xã Chí Viễn

  III

  1

  Bản Hang

  2

  Bản Khấy

  3

  Bản Ruộc

  4

  Bản Thay

  5

  Bong Trên

  6

  Bong Dưới

  7

  Chúc Bảo

  8

  Đỏng Đeng

  9

  Đông Môn

  10

  Đông Long

  11

  Đồng Tâm

  12

  Gò Ma

  13

  Keo Háng

  14

  Lũng Hoạt

  15

  Lũng Nội

  16

  Nà Sơn

  17

  Nà Mu

  18

  Pác Mác

  19

  Phia Đeng

  20

  Phia Móc

  21

  Pò Tấu

  22

  Thanh Lâm

  Xã Trung Phúc

  III

  1

  Phò Phước

  2

  Nà Gàng

  3

  Đồng Tâm

  4

  Phia Phảng

  5

  Tân Trung

  6

  Pác Riêng

  7

  Hao Phò

  8

  Pác Loan

  9

  Nà Phò

  10

  Tân Lập

  11

  Nưa Chang

  12

  Tục Lũng

  13

  Bản Gằn

  14

  Nà Luộc

  15

  Keo Hin

  16

  Cốc Phay

  Xã Thân Giáp

  III

  1

  Ngườm Giang

  2

  Thua Khuông

  3

  Nà Răn

  4

  Bản Coỏng

  5

  Đồng Tâm

  6

  Sộc Chăng

  7

  Phò Tấu

  8

  Thông Lộc

  9

  Bản Mang

  Xã Đoài Côn

  III

  1

  Sộc Hoắc

  2

  Pò Gài

  3

  Nà Quang

  4

  Lũng Lo

  5

  Pác Thàn

  6

  Lũng Luông - Lũng Rỳ

  7

  Tắp Ná

  8

  Bản Lũng

  Xã Cao Thăng

  II

  1

  Đỏng Rin

  2

  Phò Đon

  3

  Pác Ra

  4

  Pác Thòng

  Xã Ngọc Khê

  II

  1

  Đỏng Ỏi

  2

  Lũng Hoài

  3

  Bản Nhom

  4

  Nà Bai - Kha Moong

  5

  Lũng Lầu

  Xã Đức Hồng

  II

  1

  Lung Túng

  2

  Lũng Nà

  3

  Sộc Khâm 1

  4

  Sộc Khâm 2

  Xã Cảnh Tiên

  II

  1

  Rằng Đin

  2

  Cốc Chia

  3

  Thềnh Quốc

  4

  Thềnh Khe

  Xã Khâm Thành

  II

  1

  Lũng Kít

  Xã Phong Châu

  II

  1

  Tân Phong

  Xã Đình Minh

  II

  1

  Khưa Nâu - Phia Sách

  Xã Đình Phong

  II

  1

  Nộc Cu

  2

  Giảng Gà

  Xã Đàm Thủy

  II

  1

  Nà Đeng Lũng Nọi

  2

  Bản Thuôn

  Xã Lăng Hiếu

  II

  1

  Đà Tiên

  2

  Bản Giăn

  Xã Thông Huề

  II

  1

  Cốc Chia

  2

  Cốc Rầy

  3

  Nặm Dọi

  4

  Nặm Thúm

  IX

  HUYỆN TRÀ LĨNH

  Xã Cô Mười

  III

  1

  Bó Hoạt

  2

  Cô Tó A

  3

  Cô Tó B

  4

  Vạc Khoang

  5

  Cô Mười

  6

  Bản Tám

  7

  Lũng Táo

  Xã Quang Trung

  III

  1

  Lũng Lạn

  2

  Pác Rình-Kéo Háo

  3

  Bản Chang

  4

  Sác Thượng - Cốc Đứa

  5

  Sác Hạ

  6

  Lũng Ngùa

  Xã Tri Phương

  II

  1

  Bình Chỉnh Trên

  2

  Bình Chỉnh Dưới

  3

  Đông Căm

  4

  Lũng Nặm

  5

  Lũng Phầu-Thiến

  6

  Lũng Lão

  Xã Quốc Toản

  III

  1

  Bản Quang

  2

  Bản Danh

  3

  Cao Xuyên

  4

  Cốc Phát

  5

  Lũng Sặp

  6

  Lũng Đẩy Dưới

  7

  Lũng Giang

  8

  Lũng Riệc

  9

  Lũng Đẩy Trên

  10

  Lũng Táo

  11

  Lũng Úc - Lũng Lẹng

  12

  Nhòm Nhèm

  13

  Khau Rặc

  14

  Pác Vầu

  Xã Cao Chương

  III

  1

  Lũng Hang

  2

  Tổng Soóng

  3

  Phia Đeng

  4

  Pò Luông

  5

  Nà Rỷ

  6

  Thang Sặp

  7

  Đoỏng Khẳm

  8

  Nà Rài

  Xã Quang Vinh

  III

  1

  Lũng Nặm

  2

  Bó Khôn

  3

  Cả pắng

  4

  Lũng Xỏm

  5

  Lũng Pục

  6

  Lạc Hiển

  7

  Lũng Luông

  8

  Lũng Cuổi

  9

  Lũng Nà

  10

  Nặm Hoằn

  Xã Xuân Nội

  III

  1

  Lũng Mười

  2

  Nà Ngỏn

  3

  Lũng Noọc

  4

  Bản Mán

  5

  Mán Đâư

  6

  Đông Luông

  7

  Làn Hoài

  8

  Súm Trên

  9

  Súm Dưới

  10

  Bản Khuổi

  Xã Quang Hán

  III

  1

  Đông Rìa

  2

  Khau Phải

  3

  Thin Phoong

  4

  Giộc Đăm

  5

  Lũng Hoài

  6

  Nà Pò

  7

  Lũng Dạc

  8

  Pú Dô

  9

  Bản Mặc

  Thị trấn Hùng Quốc

  II

  1

  Cốc Khoác

  2

  Nà Rạo

  3

  Cốc Cáng

  4

  Bản Khun

  Xã Lưu Ngọc

  III

  1

  Lũng Cườm

  2

  Lũng Thá

  3

  Lũng Rượi

  4

  Lũng Nhùng

  5

  Lũng Rỳ - Khôn Rà

  6

  Pác Tỉnh

  7

  Lũng Quýn

  X

  THÀNH PH CAO BNG

  Phường Duyệt Trung

  II

  1

  Tổ 10

  XI

  HUYỆN BẢO LÂM

  Xã Lý Bôn

  II

  1

  Bản Báng

  2

  Phiêng Lùng

  3

  Mà Mấư

  4

  Nà Mạt

  5

  Phiêng Pẻn

  6

  Khuổi Bon

  7

  Nà Kháng

  Thị Trấn Pác Miầu

  II

  1

  Bản Đe

  2

  Lạng Cá

  3

  Phiêng Phay

  4

  Nà Ca

  5

  May Rại

  Xã Mông Ân

  III

  1

  Nà Mâứ

  2

  Lũng Pìao

  3

  Năm Ngoại

  4

  Lũng Vài

  5

  Đon Sài

  6

  Nà Pồng

  7

  Nà pết

  8

  Phiêng Mẹng

  9

  Bản Mỏ

  10

  Phia Mản

  11

  Khau Lệnh

  12

  Nà Làng

  13

  Khau Trù

  Xã Nam Cao

  III

  1

  Khảu Cắm

  2

  Phia Liềng

  3

  Bản Cao

  4

  Pác Kén

  5

  Khuổi Piat

  6

  Phia Cò

  7

  Nà Nhuồm

  Xã Đức Hạnh

  III

  1

  Cà Pẻn A

  2

  Chè Lỳ B

  3

  Lũng Mần

  4

  Khuổi Sang

  5

  Ngàm Trái

  6

  Hát Han

  7

  Chè Lỳ A

  8

  Nà Và

  9

  Cà Pẻn B

  10

  Cà Mèng

  Xã Tân Việt

  III

  1

  Nà Pù

  2

  Na Đấng

  3

  Khuoi Qua

  4

  Khuoi Hẩu

  5

  Khùng Khoàng

  Xã Thạch Lâm

  III

  1

  Nà Thằn

  2

  Nà Ó

  3

  Khau Ca

  4

  Khau Ràng

  5

  Phiêng Roỏng

  6

  Cốc Páp

  7

  Bản Luầy

  8

  Tổng Dùn

  9

  Lũng Rịa

  10

  Nà Hôm

  11

  Sắc Ngà

  12

  Nặm Tàu

  13

  Nặm Pục

  14

  Khau Noong

  15

  Thẳm Nu

  Xã Quảng Lâm

  III

  1

  Nặm Mioòng

  2

  Nà Đon

  3

  Phiêng Mường

  4

  Bản Nà

  5

  Tổng Ngoảng

  6

  Nà Luông

  7

  Nà Kiềng

  8

  Tổng Chảo

  9

  Phiêng Phát

  10

  Cốc Lùng

  Xã Vĩnh Phong

  III

  1

  Nà Hu

  2

  Phiêng Phổi

  3

  Nặn Tăn

  4

  Lũng Háng

  5

  Phia Tráng

  6

  Phiêng Vai

  7

  Én Cổ

  8

  Nặm Luống

  9

  Én Ngoại

  10

  Én Nội

  11

  Bản Phườn

  12

  Phiêng Diềm

  13

  Thôm Sooc

  Xã Nam Quang

  III

  1

  Nặm Ròm

  2

  Phiêng Phăng

  3

  Nà Viềng

  4

  Nà Héng

  5

  Pác Ròm

  6

  Thẳm Siềm

  Xã Yên Thổ

  III

  1

  Nà Kéo

  2

  Khên Lền

  3

  Khâu Tao

  4

  Ngàm vầy

  5

  Cà Tắm

  6

  Nà Sài

  7

  Bản Búng

  8

  Lũng Liềm

  9

  Bản Nghõe

  10

  Khuổi sáp

  11

  Bản Pan

  12

  Khuổi Chuồng

  13

  Bản Chang II

  14

  Bản Đuốc

  15

  Khau Han

  Xã Thái Học

  III

  1

  Vằng Vạt

  2

  Bản Bó

  3

  Bản Ràn

  4

  Nà Sài

  5

  Nà Pậy

  6

  Nà cút

  7

  Cốc Vạn

  8

  Khau Nình

  9

  Khau Ít

  10

  Cốc Kach

  11

  Khuổi Ngầu

  12

  Khuổi Ngọa

  13

  Xam Qoanh

  Xã Vĩnh Quang

  III

  1

  Nà Tốm

  2

  Thiêng Nà

  3

  Ắc È

  4

  Khuổi Rò

  5

  Nà Lầu

  6

  Đông Kẹn

  7

  Bản Miều

  8

  Khuổi Náy

  9

  Cốc Tém

  10

  Nặm Lạn

  11

  Nà Hiên

  12

  Nà Piao

  13

  Bản Chang

  14

  Thiêng Rù

  15

  Khau Sáng

  Xã Thái Sơn

  III

  1

  Bản Lìn

  2

  Bản Là

  3

  Sáng Soáy

  4

  Nam trà

  5

  Lũng Vài

  6

  Lũng Trang

  7

  Khau Dề

  8

  Khuổi Dùa

  9

  Khuổi đuốc

  10

  Nà Bó

  11

  Nà Lốm

  12

  Nà Nàng

  XII

  HUYỆN PHỤC HÒA

  Xã Triệu Ẩu

  III

  1

  Nà Lòa

  2

  Bản Sàng

  3

  Roỏng phàng

  4

  Nà Sao

  Xã Hồng Đại

  II

  1

  Thua Khua

  2

  Tà Lạc

  3

  Hương Lỵ

  4

  Kéo Nạn

  Xã Cách Linh

  II

  1

  Khuổi Luông

  2

  Khuổi Piao

  3

  Khuổi Xám

  4

  Lũng Vài

  5

  Lũng Thính

  6

  Hát Pắt

  Xã Lương Thiện

  III

  1

  Bản Rằm

  2

  Lũng Cọ

  3

  Búng Ỏ

  Xã Mỹ Hưng

  III

  1

  Pò Hẩu

  2

  Nà Bó

  3

  Bó Lếch

  4

  Nà Lếch

  5

  Bản Đâư - Lũng Nặm

  6

  Nà Quang

  7

  Nặm Tốc

  8

  Nà Phường

  9

  Nà Riềng

  10

  Bản Đâư - Lũng Vài

  11

  Lập Phân

  Xã Tiên Thành

  III

  1

  Khau Chẻ

  2

  Ngườm Cuông

  3

  Pác Râm

  4

  Phiêng Cọn - Háng Mấư

  5

  Pắc Rắc - Lũng Liềng

  6

  Ba Liên

  7

  Nà Mười

  8

  Nưa Khau

  9

  Bản Chập

  10

  Bản Giuồng

  11

  Nà Phia

  Xã Đại Sơn

  III

  1

  Cốc Khuyết

  2

  Không Vắc - Rằng Khoen

  3

  Nà Trích - Pác Liêng

  4

  Cốc Phường

  5

  Bản Chu

  6

  Khưa Nính - Lũng Lầu

  7

  Bó Luông

  8

  Bản Mới

  9

  Bản Chang

  XIII

  HUYỆN HÀ QUNG

  Xã Hạ Thôn

  III

  1

  Chắm Ché

  2

  Lũng Hoài

  3

  Rằng Khoen

  4

  Kéo Nặm

  5

  Cốc Sa

  Xã Kéo Yên

  III

  1

  Nặm Rằng

  2

  Cáy Tắc

  3

  Lũng Tú

  4

  Rằng Púm

  5

  Rằng Rụng

  6

  Phia đó

  7

  Lũng Sắng

  8

  Sỹ Ngải

  9

  Lũng Luông

  10

  Pá Rản

  Xã Hồng Sỹ

  III

  1

  Sông Giang

  2

  Pác Táng

  3

  Lũng Đá

  4

  Sam Phủng

  5

  Lũng Lặc

  6

  Tổng Tại

  7

  Lũng Rẩu

  8

  Lũng Hóng

  9

  Làng Lình

  10

  Lũng Ngần

  11

  Lũng Dán

  Xã Đào Ngạn

  II

  1

  Lũng Mò

  Xã Cải Viên

  III

  1

  Lũng Pán

  2

  Chông Mạ

  3

  Tả Piẩu

  4

  Nặm Niệc

  5

  Đông Có

  6

  Cả Giáng

  Xã Lũng Nặm

  III

  1

  Nặm Nhũng Bản

  2

  Thông Sác

  3

  Cả Giỏng

  4

  Cả Giểng

  5

  Cả Má

  6

  Pô Tán

  7

  Lũng Chẩn

  8

  Lũng In

  9

  Tổng Pỏ

  10

  Kéo Hai

  11

  Kéo Quyẻn

  12

  Nậm Sấn

  Xã Mã Ba

  III

  1

  Cả Poóc

  2

  Keng Cả

  3

  Lũng Niểng

  4

  Mạ Rảng

  5

  Tổng Đá

  6

  Lũng Pheo

  7

  Thin Tẳng

  8

  Lũng Rản

  9

  Lũng Riểng

  Xã Nà Sác

  III

  1

  Mã Lịp

  2

  Lũng Loỏng

  3

  Lũng Pỉa

  4

  Thôm Tẩu

  Xã Nội Thôn

  III

  1

  Nhỉ Tảo

  2

  Lũng Mảo

  3

  Lũng Rỳ

  4

  Rủ Rả

  5

  Lũng Chuống

  6

  Làng Lỷ

  7

  Pác Hoan

  8

  Lũng Rại

  9

  Ngườm Vài

  10

  Cả Tiểng

  11

  Cả Rẻ

  Xã Quý Quân

  III

  1

  Nà pò - Khuổi Luông

  2

  Bắc Phương

  3

  Lũng Xàm

  4

  Lũng Đẩy

  5

  Tình Cà Lừa

  6

  Lũng Mới

  7

  Keng Tao

  8

  Lũng Nhùng

  Xã Sỹ Hai

  III

  1

  Nặm Thuổm

  2

  Khau Sớ

  3

  Lũng Bông

  4

  Kính Dưới

  5

  Kính Trên

  6

  Tổng Tuống

  7

  Ổng Luộc

  8

  Lũng Túp

  9

  Lũng Quảng

  Xã Thượng Thôn

  III

  1

  Lũng Mủm

  2

  Táy Trên

  3

  Đông Cọ

  4

  Chàng Đi

  5

  Lũng Hỏa

  6

  Lũng Hóng

  7

  Nặm Giạt

  8

  Tổng Cáng

  9

  Cả Thổ

  10

  Cả Giang

  11

  Rải Tổng

  12

  Táy Dưới

  13

  Tăm Poóng

  14

  Lũng Tẩn

  Xã Tổng Cọt

  III

  1

  Cọt Phố

  2

  Cọt Nưa

  3

  Pài Bá

  4

  Rằng Hán

  5

  Kéo Sỹ

  6

  Ngườm Luông

  7

  Lũng Luông

  8

  Lũng Rỳ

  9

  Rằng Đán

  10

  Lũng Giỏng

  11

  Lũng Tao

  12

  Lũng Túm, Mẳn

  13

  Thiêng Ngọa

  14

  Lũng Ái, Lẳng

  Xã Trường Hà

  II

  1

  Nặm Lìn

  2

  Nà Lẹng

  Xã Vân An

  III

  1

  Nặm Đin

  2

  Cô Mười

  3

  Nhỉ Đú

  4

  Lũng Đa

  5

  Pác Có

  6

  Cô Phầy

  7

  Cha Vạc

  8

  Bản Khèng

  9

  Lũng Rẩu

  10

  Lũng Thốc

  Xã Vần Dính

  III

  1

  Lũng Tu

  2

  Lũng Vẻn

  3

  Lũng Vài

  4

  Lũng Cuổi

  5

  Lũng Sang

  6

  Lũng Xám

  7

  Lũng Nái

  8

  Lũng Gà

  9

  Lũng Giàng

  10

  Kha Bản

  11

  Sỹ Điêng

  12

  Keng Vài

  13

  Tôm Đăm

  Xã Phù Ngọc

  II

  1

  Nà Dằm

  2

  Nà Mạ

  3

  Nà Lạn

  4

  Nà Giảo

  5

  Khau Mắt

  6

  Lũng Giàng

  7

  Noóc Mò

  Xã Sóc Hà

  II

  1

  Lũng Pươi

  2

  Pác Tao

  3

  Lũng Mật

  4

  Háng Cáu

  5

  Lũng Rài

  6

  Lũng Củm

  7

  Nà Phái

  Thị trấn Xuân Hòa

  II

  1

  Bản Giàng I

  2

  Bản Giàng II

  3

  Nà Vạc I

  4

  Nà Chang

  5

  Nà Ngần

  6

  Yên Luật I

  7

  Yên Luật II

  8

  Cốc Gọ

  9

  Khuổi Pàng

  Trên đây là tư vấn về danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Cao Bằng. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

  Chúc sức khỏe và thành công!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn