Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Yên Bái

Ngày hỏi:05/09/2018

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Yên Bái gồm những thôn nào? Nhờ Ban tư vấn giải đáp giúp trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn!

nhung*****@gmail.com

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Yên Bái được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:

  Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Yên Bái

  TT

  Tên huyện

  Tên xã

  Khu vực

  Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn

  I

  HUYỆN MÙ CANG CHẢI

  Xã Nậm Có

  III

  1

  Bản Mú Cái Hồ

  2

  Bản Có Mông

  3

  Bản Tà Chí Cao

  4

  Bản Phình Ngài

  5

  Bản Tà Ghênh

  6

  Bản Có Thái

  7

  Bản Háng Cơ

  8

  Bản Tu San

  9

  Bản Huy Páo

  10

  Bản Đá Đen

  11

  Bản Làng Giàng

  12

  Bản Thào Xa Chải

  13

  Bản Nậm Pẳng

  14

  Bản Lùng Cúng

  Xã Cao Phạ

  III

  1

  Bản Nả Đở

  2

  Bản Tà Chơ

  3

  Bản Lìm Mông

  4

  Bản Kháo Nhà

  5

  Bản Ngài Thầu

  6

  Bản Ít Thái

  7

  Bản Trống Tông Khúa

  8

  Bản Sẻ Sáng

  9

  Bản Lìm Thái

  Xã Nậm Khắt

  III

  1

  Bản Hua Khắt

  2

  Bản Nậm Khắt

  3

  Bản Páo Khắt

  4

  Bản Cáng Dông

  5

  Bản Lả Khắt

  6

  Bản Xua Lông

  7

  Bản Làng Minh

  8

  Bản Làng Sang

  9

  Bản Pú Cang

  Xã Púng Luông

  III

  1

  Bản Nả Háng Tâu

  2

  Bản Háng Cơ Bua

  3

  Bản Đề Chờ Chua B

  4

  Bản Đề Chờ Chua A

  5

  Bản Púng Luông

  6

  Bản Mý Háng Tủa Chừ

  7

  Bản Nả Háng B

  8

  Bản Nả Háng A

  9

  Bản Mý Háng Tâu

  Xã Ia Pán Tẩn

  III

  1

  Bản La Pán Tẩn

  2

  Bản Trống Tông

  3

  Bản Trống Páo Sang

  4

  Bản Tà Chí Lừ

  5

  Bản Hấu Đề

  6

  Bản Pú Nhu

  7

  Bản Háng Sung

  Xã Dế Xu Phình

  III

  1

  Bản Dế Xu Phình A

  2

  Bản Dế Xu Phình B

  3

  Bản Ma Lừ Thàng

  4

  Bản Phình Hồ

  5

  Bản Háng Cuốn Rùa

  6

  Bản Chống Sua

  Xã Chế Cu Nha

  III

  1

  Bản Trống Tông

  2

  Bản Háng Tầu Dê

  3

  Bản Háng Chua Xay

  4

  Bản Chế Cu Nha

  5

  Bản Thào Chua Chải

  6

  Bản Dề Thàng

  Xã Mồ Dề

  III

  1

  Bản Cung 11

  2

  Bản Háng Phừ Loa

  3

  Bản Mồ Dề

  4

  Bản Nả Háng A

  5

  Bản Nả Háng B

  6

  Bản Mý Háng

  7

  Bản Sáng Nhù

  8

  Bản Háng Sung

  9

  Bản Màng Mủ A

  10

  Bản Màng Mủ B

  Xã Kim Nọi

  III

  1

  Bản La Phu Khơ

  2

  Bản Kháo Giống

  3

  Bản Dào Xa

  4

  Bản Háng Chú

  5

  Bản Háng Đang Dê

  6

  Bản Tà Chơ

  Xã Lao Chải

  III

  1

  Bàn Trống Khua

  2

  Bản Hồ Nhì Pá

  3

  Bản Cáng Dông

  4

  Bản Háng Gàng

  5

  Bản Cồ Dề Sang A

  6

  Bản Cồ Dề Sang B

  7

  Bản Tà Ghênh

  8

  Bản Hú Trù Lình

  9

  Bản Háng Đề Sủa

  10

  Bản Lao Chải

  11

  Bản Dào Cu Nha

  12

  Bản Dào Xa

  13

  Bản Xéo Dì Hồ A

  14

  Bản Xéo Dì Hồ B

  Xã Khao Mang

  III

  1

  Bản Háng Bla Ha A

  2

  Bản Háng Bla Ha B

  3

  Bản Khao Mang

  4

  Bản Nả Dề Thàng

  5

  Bản Séo Mả Pán A

  6

  Bản Séo Mả Pán B

  7

  Bản Páo Sơ Dào

  8

  Bản Tủa Mả Pán

  9

  Bản Háng Cháng Lừ

  10

  Bản Thái

  Xã Hồ Bốn

  III

  1

  Bản Trống Là

  2

  Bản Nả Tà

  3

  Bản Trống Gầu Bua

  4

  Bản Sáng Nhù

  5

  Bản Háng Đề Chu

  6

  Bản Trống Trở

  7

  Bản Páo Lầu

  8

  Bản Háng Á

  Xã Chế Tạo

  III

  1

  Bản Chế Tạo

  2

  Bản Tà Dông

  3

  Bản Nả Háng

  4

  Bản Pú Vá

  5

  Bản Tà Sung

  6

  Bản Kể Cả

  7

  Bản Háng Tày

  Thị trấn Mù Cang Chải

  II

  1

  Tổ 9

  2

  Tổ 10

  II

  HUYỆN TRẠM TU

  Xã Bản Công

  III

  1

  Thôn Tà Chử

  2

  Thôn Tà Xùa

  3

  Thôn Khấu Chu

  4

  Thôn Bản Công

  5

  Thôn Sán Trá

  Xã Xà Hồ

  III

  1

  Thôn Sáng Pao

  2

  Thôn Háng Thồ

  3

  Thôn Kháo Dê

  4

  Thôn Suối Giao

  5

  Thôn Cu Vai

  6

  Thôn Háng Xê

  7

  Thông Chống Khua

  8

  Thôn Đầu Cầu

  9

  Thôn Tà Đằng

  Xã Bản Mù

  III

  1

  Thôn Păng Dê

  2

  Thôn Khấu Ly

  3

  Thôn Mông Đơ

  4

  Thôn Mông Xi

  5

  Thôn Mù Cao

  6

  Thôn Tà Ghênh

  7

  Thôn Háng Chi Mua

  8

  Thôn Giàng La Pán

  Xã Hát Lừu

  III

  1

  Thôn Hát 1

  2

  Thôn Hát 2

  3

  Thôn Lừu 1

  4

  Thôn Lừu 2

  5

  Thôn Búng Tầu

  Xã Trạm Tấu

  III

  1

  Thôn Tấu Trên

  2

  Thôn Tấu Giữa

  3

  Thôn Tấu Dưới

  4

  Thôn Km 14+17

  5

  Thôn Mo Nhang+Km21

  Xã Pá Hu

  III

  1

  Thôn Háng Gàng

  2

  Thôn Pá Hu

  3

  Thôn Tà Tầu

  4

  Thôn Km 16

  5

  Thôn Cang Dông

  Xã Pá Lau

  III

  1

  Thôn Tàng Ghênh

  2

  Thôn Giao Chu

  3

  Thôn Pá Lau

  4

  Thôn Háng Tay

  5

  Thôn Giao Lâu

  Xã Túc Đán

  III

  1

  Thôn Háng Tầu

  2

  Thôn Tà Chừ

  3

  Thôn Pa Te

  4

  Thôn Làng Linh

  5

  Thôn Pá Khoang

  6

  Thôn Tống Trong

  7

  Thôn Tống Ngoài

  Xã Phình Hồ

  III

  1

  Thôn Tà Chử

  2

  Thôn Phình Hồ

  3

  Thôn Chi Lư

  4

  Thôn Suối Xuân

  Xã Làng Nhì

  III

  1

  Thôn Nhì Trên

  2

  Thôn Nhì Dưới

  3

  Thôn Đề Chơ

  4

  Thôn Tà Chơ

  5

  Thôn Chống Tầu

  6

  Thôn Háng Đay

  Xã Tà Xi Láng

  III

  1

  Thôn Làng Mảnh

  2

  Thôn Tà Cao

  3

  Thôn Xá Nhù

  4

  Thôn Chống Chùa

  5

  Thôn Tà Đằng

  Thị trấn Trạm Tấu

  II

  1

  Tổ dân phố số 5

  III

  HUYỆN VĂN CHN

  Xã Tú Lệ

  m

  1

  Thôn Búng Sổm

  2

  Thôn Phạ Trên

  3

  Thôn Phạ Dưới

  4

  Thôn Bản Côm

  5

  Thôn Bản Chao

  6

  Thôn Bản Mạ

  7

  Thôn Khau Thán

  Xã Nậm Búng

  III

  1

  Thôn Chấn Hưng 3

  2

  Thôn Chấn Hưng 4

  3

  Thôn Nậm Pươi

  4

  Thôn Nậm Cưởm

  5

  Thôn Nậm Chậu

  6

  Thôn Sài Lương

  Xã Gia Hội

  III

  1

  Thôn Hải Chấn

  2

  Thôn Bản Đồn

  3

  Thôn Nà Kè

  4

  Thôn Chiềng Pằn 1

  5

  Thôn Chiềng Pằn 2

  6

  Thôn Khe Sanh

  7

  Thôn Minh Nội

  8

  Thôn Bản Van

  9

  Thôn Đồng Bú

  Xã Sơn Lương

  III

  1

  Thôn Bản Mười

  2

  Thôn Bản Giõng

  3

  Thôn Bản Xẻ

  4

  Thôn Bản Lầm

  5

  Thôn Bản Pảo

  6

  Thôn Nà La

  7

  Thôn Đông Hẻo

  8

  Thôn Bản Tủ

  9

  Thôn Tành Hanh

  10

  Thôn Cò Lỳ

  Xã Hạnh Sơn

  III

  1

  Thôn Bản Đường

  2

  Thôn Bản Phiêng

  3

  Thôn Bản Cại

  4

  Thôn Lò Gạch

  5

  Thôn Bản Tào

  6

  Thôn Thiêng Đình

  7

  Thôn Bản Mớ

  8

  Thôn Bản Lốm

  9

  Thôn Viềng Công

  10

  Thôn Mường Chà

  11

  Thôn Phai Lò

  Xã Phúc Sơn

  III

  1

  Thôn Hán

  2

  Thôn Muông

  3

  Thôn Thón

  4

  Thôn Lanh

  5

  Thôn Bản Lụ 1

  6

  Thôn Bản Lụ 2

  7

  Thôn Ngoa

  8

  Thôn Nang Phai

  9

  Thôn Điệp Quang

  Xã Thạch Lương

  III

  1

  Bản Có

  2

  Bản Lải

  3

  Bản Đường

  4

  Bản Cại

  5

  Bản Khem

  6

  Lương Hà

  7

  Nà Ban

  8

  Nà Lốc

  9

  Co Hả

  10

  Bản Bát

  Xã Minh An

  III

  1

  Liên Thành

  2

  Đồng Thập

  3

  Đồng Quẻ

  4

  Tân An

  5

  An Bình

  6

  Khe Bút

  7

  Khe Bịt

  8

  An Thái

  9

  Khe Phưa

  Xã Bình Thuận

  III

  1

  Rịa 1

  2

  Rịa 2

  3

  Đát Tờ

  4

  Đồng Chằm

  5

  Chiềng

  6

  Đồng Hòa

  7

  Đỗng Hảo

  8

  Buông 1

  9

  Buông 2

  10

  Đồng Nhùng

  11

  Quăn 1

  12

  Quăn 2

  13

  Quăn 3

  14

  Quăn 4

  15

  Khe Giàng

  16

  Khe Mười

  17

  Khe Bon

  18

  Rẹ 1

  19

  Rẹ 2

  Xã Suối Giàng

  III

  1

  Giàng A

  2

  Giàng B

  3

  Pang Cáng

  4

  Bản Mới

  5

  Kang Kỷ

  6

  Suối Lóp

  7

  Tập Lăng I

  8

  Tập Lăng II

  Xã Suối Bu

  III

  1

  Ba Cầu

  2

  Bu Cao

  3

  Làng Hua

  Xã Suối Quyền

  III

  1

  Suối Quyền

  2

  Suối Bắc

  3

  Suối Bó

  4

  Thẩm Có

  5

  Vàng Ngần

  Xã Sùng Đô

  III

  1

  Bản Nà Nọi

  2

  Bản Ngã Hai

  3

  Bản Ngã Ba

  4

  Giàng Pằng

  5

  Làng Mảnh

  Xã Nậm Mười

  III

  1

  Nậm Mười

  2

  Háo Pành

  3

  Nậm Biếu

  4

  Làng Cò

  5

  Bó Sưu

  6

  Khe Lo

  7

  Ngã Hai

  8

  Khe Trang

  Xã Nậm Lành

  III

  1

  Nậm Kịp

  2

  Ngọn Lành

  3

  Tà Lành

  4

  Giàng Cài

  5

  Tặc Tè

  6

  Nậm Cài

  7

  Nậm Tộc

  Xã An Lương

  III

  1

  Mảm 1

  2

  Mảm 2

  3

  Suối Dầm

  4

  Khe Cảnh

  5

  Khe Cam

  6

  Khe Quéo

  7

  Đá Đen

  8

  Tặng Chan

  9

  Sài Lương 1

  10

  Sài Lương 2

  11

  Sài Lương 3

  12

  Sài Lương 4

  Xã Nghĩa Sơn

  III

  1

  Nậm Tộc 1

  2

  Nậm Tộc 2

  3

  Bản Lọng

  4

  Bản Bẻ

  5

  Noong Khoang 2

  Xã Sơn A

  II

  1

  Bản Cóc

  2

  Bản Viềng

  3

  Gốc Bục

  4

  Cò Cọi 1

  5

  Cò Cọi 2

  6

  Cò Cọi 3

  Xã Cát Thịnh

  II

  1

  Pín Pé

  2

  Đồng Hẻo

  3

  Khe Kẹn

  4

  Khe Nước

  5

  Khe Chất

  6

  Làng Lao

  7

  Làng Ca

  8

  Khe Căng

  Xã Thanh Lương

  II

  1

  Bản Lý

  2

  Đồng Lơi

  Xã Phù Nham

  II

  1

  Suối Mùa

  2

  Cốc Củ

  3

  Suối Quẻ

  Xã Sơn Thịnh

  II

  1

  Bản Lềnh

  2

  Phù Sơn

  3

  Bản Lọng

  4

  Bản Hốc

  5

  Văn Thi 4

  Xã Đồng Khê

  II

  1

  Thác Vác

  2

  Ao Sen

  3

  Nà Trạm

  4

  Bản Tín

  5

  Văn Tứ 1

  6

  Văn Tứ 2

  Xã Nghĩa Tâm

  II

  1

  Thôn 1 (Khe Nhao)

  2

  Thôn 6b (Tính)

  3

  Thôn 15 (Đuông)

  Xã Chấn Thịnh

  II

  1

  Thôn Bồ 3

  2

  Thôn Dù 2

  Xã Tân Thịnh

  II

  1

  Thôn 1

  2

  Thôn 4

  3

  Thôn 6

  4

  Thôn 10

  Xã Thượng Bằng La

  II

  1

  Noong Tài

  IV

  HUYỆN VĂN YÊN

  Xã Viễn Sơn

  III

  1

  Thôn Đồng Sụng

  2

  Thôn Khe Viễn

  3

  Thôn Khe Qué

  4

  Thôn Đồng Bông

  5

  Thôn Tháp Con 1

  6

  Thôn Tháp Con 2

  7

  Thôn Đồng Lụa

  8

  Thôn Tháp Cái 1

  9

  Thôn Tháp Cái 2

  Xã Phong Dụ Thượng

  III

  1

  Thôn 1 Trung Tâm

  2

  Thôn 2 Làng Trạng

  3

  Thôn 3 Làng Ngõa

  4

  Thôn 4 Làng Thi

  5

  Thôn 5 Khe Mạ

  6

  Thôn 6 Phiêng Cại

  7

  Thôn 7 Khe Mạng

  8

  Thôn 8 Than Dẹt

  9

  Thôn 9 Bản Lùng

  10

  Thôn 10 Làng Than

  11

  Thôn 11 Khe Táu

  Xã Châu Quế Thượng

  III

  1

  Thôn 4 Lẫu

  2

  Thôn 5 Lẫu

  3

  Thôn 6 Nhầy

  4

  Thôn 7 Nhầy

  5

  Thôn 8 Ao ếch

  6

  Thôn 9 Gò xoan

  7

  Thôn 10 Khe sán

  Xã Xuân Tầm

  III

  1

  Thôn Khe Chung 1

  2

  Thôn Khe Chung 2

  3

  Thôn Khe Chung 3

  4

  Thôn Khe Lép 1

  5

  Thôn Khe Lép 2

  6

  Thôn Khe Lép 3

  7

  Thôn Khe Đóm 1

  8

  Thôn Khe Đóm 2

  Xã Lang Thíp

  III

  1

  Thôn Làng Khoang

  2

  Thôn Bùn Dạo

  3

  Thôn Đam II

  4

  Thôn Đam I

  5

  Thôn Liên Sơn

  6

  Thôn Thíp Dạo

  7

  Thôn Tiến Đạt

  8

  Thôn Ly Trong

  9

  Thôn Bo

  10

  Thôn Tân Lập

  11

  Thôn Hạnh Phúc

  Xã Đại Sơn

  III

  1

  Thôn Khe Giang (thôn 1)

  2

  Thôn Làng Vầu (thôn 2)

  3

  Thôn Khe Trà (thôn 3)

  4

  Thôn Khe Phầy (thôn 4)

  5

  Thôn Làng Bang Hạ (thôn 5)

  6

  Thôn Gốc Sấu (thôn 6)

  7

  Thôn Đá Đứng (thôn 7)

  8

  Thôn Làng Bang Thượng (thôn 8)

  Xã Mỏ Vàng

  III

  1

  Thôn Gốc Sấu

  2

  Thôn Giàn Dầu 1

  3

  Thôn Giàn Dầu 2

  4

  Thôn Khe Ngõa

  5

  Thôn Cánh Tiên 1

  6

  Thôn Cánh Tiên 2

  7

  Thôn Khe Hóp

  8

  Thôn Khe Đâm

  9

  Thôn Khe Lóng 2

  10

  Thôn Khe Lóng 3

  Xã Phong Dụ Hạ

  III

  1

  Thôn 2 (Làng Lòm)

  2

  Thôn 3 (Khe Giang)

  3

  Thôn 4 (Gốc Lụ)

  4

  Thôn 5 (Khe Kìa)

  5

  Thôn 6 (Làng Cang)

  6

  Thôn 7 (Khe Kè)

  7

  Thôn 8 (Nà Liềng)

  8

  Thôn 9 (Khe Hao)

  Xã Châu Quế Hạ

  III

  1

  Thôn Khe Pháo

  2

  Thôn Hạ Lý

  3

  Thôn Khe Bành

  4

  Thôn Gốc Trám

  5

  Thôn Phát

  6

  Thôn Đức Lý

  7

  Thôn Nhược

  8

  Thôn Bản Tát

  9

  Thôn Mộ

  Xã Nà Hẩu

  III

  1

  Thôn Bản Tát (thôn 1)

  2

  Thôn Khe Tát (Thôn 2)

  3

  Thôn Khe Cạn (thôn 3)

  4

  Thôn Làng Thượng (thôn 4)

  5

  Thôn Ba Khuy (thôn 5)

  Xã Đông Cuông

  II

  1

  Thôn Thác Cái

  2

  Thôn Sặt Ngọt

  3

  Thôn Sài Lương

  Xã An Thịnh

  II

  1

  Thôn Cánh Chương

  2

  Thôn Khe Cát

  3

  Thôn Làng Lớn

  4

  Thôn Đại Thịnh

  5

  Thôn Làng Cau

  Xã Ngòi A

  II

  1

  Thôn Làng Quạch

  2

  Thôn Khe Mý

  3

  Thôn Lâm An

  Xã Mậu Đông

  II

  1

  Thôn 3

  2

  Thôn 4

  3

  Thôn 9

  Xã Yên Phú

  II

  1

  Thôn 1 - Phú Thôn

  2

  Thôn 8 - Đồng Sắn

  3

  Thôn 9 - Khe Lợ

  Xã Hoàng Thắng

  II

  1

  Thôn Quyết Tâm 1

  2

  Thôn Mỏ Than

  3

  Thôn Dốc Giang

  4

  Thôn Quyết Tâm 2

  5

  Thôn Quyết Tiến

  6

  Thôn Khe Dứa

  Xã Đông An

  II

  1

  Thôn Trà

  2

  Thôn Khe Gai

  3

  Thôn Gốc Mít

  4

  Thôn Đập Dóm

  5

  Thôn Lâm Trường

  Xã An Bình

  II

  1

  Thôn Khe Trang

  2

  Thôn Khe Dòng (Rồng)

  3

  Thôn Khe Sẻ (Khe Măng)

  Xã Lâm Giang

  II

  1

  Thôn 15

  2

  Thôn 16

  3

  Thôn 17

  4

  Thôn 8

  5

  Thôn 9

  Xã Yên Thái

  II

  1

  Thôn Quẽ Trong

  2

  Thôn Hợp Thành

  3

  Thôn Trạng

  Xã Yên Hưng

  II

  1

  Thôn Khe Trò

  Xã Xuân Ái

  II

  1

  Thôn Công Nghiệp

  Xã Tân Hợp

  II

  1

  Thôn 10 (Đá Mốc)

  2

  Thôn 11 (Câu Dạo)

  3

  Thôn 12 (Khe Ca)

  4

  Thôn 13 (Làng Lớn)

  5

  Thôn 14 (Làng Mít)

  Xã Quang Minh

  II

  1

  Thôn 2 (Khe Giềng)

  2

  Thôn 3 (Khe Tăng)

  Xã Yên Hợp

  II

  1

  Thôn Yên Thịnh

  V

  HUYỆN TRN YÊN

  Xã Hòa Cuông

  III

  1

  Thôn 1

  2

  Thôn 2

  3

  Thôn 3

  4

  Thôn 5

  Xã Việt Hồng

  III

  1

  Bản Din

  2

  Bản Chao

  3

  Bản Quán

  4

  Bản Nả

  5

  Bản Vần

  6

  Bản Bến

  Xã Hồng Ca

  III

  1

  Thôn Khe Ron

  2

  Thôn Khe Tiến

  3

  Thôn Hồng Lâu

  4

  Thôn Khuôn Bổ

  5

  Thôn Chi Vụ

  6

  Thôn bản Khun

  7

  Thôn Bản Chiềng

  Xã Kiên Thành

  III

  1

  Thôn Yên Thịnh

  2

  Thôn An Thịnh

  3

  Thôn Kiên Lao

  4

  Thôn Đồng An

  5

  Thôn Đá Khánh

  6

  Thôn Khe Rộng

  7

  Thôn Đồng Phay

  8

  Thôn Khe Ba

  9

  Thôn Đồng Ruộng

  Xã Minh Quán

  II

  1

  Thôn 3 Khe Đá

  2

  Thôn 4 Ngọn Ngòi-Minh Hưng

  3

  Thôn 9 Hang Dơi

  4

  Thôn 10 Đầm Nâu

  5

  Thôn 11 Đoàn Kết

  Xã Cường Thịnh

  II

  1

  Thôn Đồng Trò (Chò)

  2

  Thôn Đầm Hồng

  3

  Thôn Đất Đen

  Xã Vân Hội

  II

  1

  Thôn 4 Đồng Chão

  2

  Thôn 5 Cây Sy

  3

  Thôn 8 Minh Phú

  Xã Việt Cường

  II

  1

  Thôn 5

  2

  Thôn 7A

  3

  Thôn 7B

  4

  Thôn 8A

  5

  Thôn 8B

  Xã Hưng Khánh

  II

  1

  Thôn Núi Vì

  2

  Thôn Khe Cam

  3

  Thôn Pá Thoọc

  Xã Hưng Thịnh

  II

  1

  Thôn Kim Bình

  2

  Thôn Quang Vinh

  Xã Lương Thịnh

  II

  1

  Thôn Khe Bát

  2

  Thôn Khe Cá

  3

  Thôn Liên Thịnh

  4

  Thôn Phương Đạo 3

  Xã Minh Tiến

  II

  1

  Thôn Hồng Tiến

  Xã Y Can

  II

  1

  Thôn An Hòa

  2

  Thôn An Phú

  3

  Thôn Thắng Lợi

  4

  Thôn An Thành

  Xã Quy Mông

  II

  1

  Thôn 3 (Thịnh Lợi)

  2

  Thôn 6 (Hợp Thành)

  3

  Thôn 7 (Lập Thành)

  4

  Thôn 10 (Tân Cường)

  5

  Thôn 12 (Tân Việt)

  VI

  HUYỆN LỤC YÊN

  Xã Trung Tâm

  III

  1

  Thôn Khe Hùm

  2

  Thôn Ngòi Thìu

  3

  Thôn Vạn Thìu

  4

  Thôn Sài Dưới

  5

  Thôn Sâm Trên

  6

  Thôn Sâm Dưới

  Xã Phúc Lợi

  III

  1

  Thôn 1 Vàn

  2

  Thôn 2 Vàn

  3

  Thôn 3 Vàn

  4

  Thôn 4 Vàn

  5

  Thôn 1 Thuồng

  6

  Thôn 2 Thuồng

  7

  Thôn 3 Thuồng

  8

  Thôn 4 Thuồng

  Xã Động Quan

  III

  1

  Thôn 1

  2

  Thôn 4

  3

  Thôn 5

  4

  Thôn 8

  5

  Thôn 9

  6

  Thôn 10

  7

  Thôn 11

  8

  Thôn 12

  9

  Thôn 13

  10

  Thôn 14

  11

  Thôn 15

  Xã Khánh Hòa

  III

  1

  Thôn 1

  2

  Thôn 2

  3

  Thôn 3

  4

  Thôn 4

  5

  Thôn 5

  6

  Thôn 6

  7

  Thôn 7

  Xã An Lạc

  III

  1

  Thôn 1

  2

  Thôn 2

  3

  Thôn 3

  4

  Thôn 4

  5

  Thôn 7

  6

  Thôn 8

  Xã Tô Mậu

  III

  1

  Thôn Đầu Cầu

  2

  Thôn Năm Bó

  3

  Thôn Trung Tâm

  4

  Thôn Suối Tiên

  5

  Thôn Mường Hạ

  6

  Thôn Mường Thượng

  7

  Thôn Nà Pan

  8

  Thôn Nà Hỏa

  9

  Thôn Cửa Ngòi

  10

  Thôn Làng Chang

  Xã Phan Thanh

  III

  1

  Bản Kè

  2

  Bản Thủy Văn

  3

  Bản Xả

  4

  Bản Hốc

  5

  Bản Ro

  Xã Tân Lập

  III

  1

  Bản São

  2

  Bản Xiêng 1

  3

  Bản Xiêng 2

  4

  Bản Tại

  5

  Bản Chang

  6

  Bản Lũng

  7

  Bản Ao Sen

  8

  Bản Cát 1

  9

  Bản Cát 2

  10

  Bản Thanh Rang

  Xã Minh Chuẩn

  III

  1

  Thôn 3

  2

  Thôn 4

  3

  Thôn 5

  4

  Thôn 6

  5

  Thôn 7

  6

  Thôn 8

  7

  Thôn 9

  8

  Thôn 10

  Xã Tân Phượng

  III

  1

  Thôn Lũng Cọ 1

  2

  Thôn Lũng Cọ 2

  3

  Thôn Bó Mi 1

  4

  Thôn Bó Mi 2

  5

  Thôn Khe Pháo 1

  6

  Thôn Khe Pháo 2

  7

  Thôn Khe Bín

  8

  Thôn Khiểng Khun 1

  9

  Thôn Khiểng Khun 2

  Xã Lâm Thượng

  III

  1

  Thôn Bản Lẹng

  2

  Thôn Nà Kéo

  3

  Thôn Tông Pắng A

  4

  Thôn Tông Pắng B

  5

  Thôn Nặm Chắn

  6

  Thôn Hin Lạn A

  7

  Thôn Hin Lạn B

  8

  Thôn Thâm Pất

  9

  Thôn Nà Pồng

  10

  Thôn Nà Kèn

  11

  Bản Tông Cại

  12

  Bản Nà Bẻ

  13

  Bản Muổi

  Xã Khánh Thiện

  III

  1

  Thôn Nà Bó

  2

  Thôn Nà Khang

  3

  Thôn Co

  4

  Thôn Làng Giàu

  5

  Thôn Tông Quan

  6

  Thôn Nà Luồng

  7

  Thôn Đon Po

  8

  Thôn Tông Mộ

  9

  Thôn Tông Luông

  10

  Thôn Hua Tông

  Xã Mường Lai

  III

  1

  Thôn Nà Chao

  2

  Thôn Từ Hiếu

  3

  Thôn Nà Khoang

  4

  Thôn Nà Bó

  5

  Thôn Roong Loỏng

  6

  Thôn Xóm Thợ

  7

  Thôn Nà Bái

  8

  Thôn Bản Cạu

  9

  Thôn Xóm Vân

  10

  Thôn Thâm Nim

  11

  Thôn Roong Đeng

  12

  Thôn Nà Va

  13

  Thôn Nà Chùa

  14

  Thôn Nà Cáy

  15

  Thôn Nà Ngàm

  16

  Thôn Khuân Thếp

  17

  Thôn Nà Nhàn 1

  18

  Thôn Nà Nhàn 2

  Xã Minh Tiến

  III

  1

  Thôn Khau Nghiềm

  2

  Thôn Khe Vai

  3

  Thôn Làng Ven

  4

  Thôn Khau Phá

  5

  Thôn Trang

  6

  Thôn Khau Dự

  7

  Thôn Làng Trạng

  8

  Thôn Khau Sảo

  9

  Thôn Tồng Táng

  10

  Thôn Làng Quị

  11

  Thôn Khuân Pục

  12

  Thôn Khuân Chủ

  13

  Thôn Làng Mang

  Xã An Phú

  III

  1

  Thôn Nà Hà

  2

  Thôn Tổng Khuyển

  3

  Thôn Khau Ca

  4

  Thôn Khau Vy

  5

  Thôn Mỏ Cao

  6

  Thôn Làng Xóa

  7

  Thôn Nà Dụ

  8

  Thôn Khau Sén

  9

  Thôn Lũng Đảy

  10

  Thôn Tân Lập

  Xã Yên Thắng

  II

  1

  Thôn Thoi Xóa

  Xã Minh Xuân

  II

  1

  Thôn 1

  2

  Thôn 20

  Xã Liễu Đô

  II

  1

  Thôn Chính Quân

  Xã Trúc Lâu

  II

  1

  Thôn Khe Giang

  Xã Tân Lĩnh

  II

  1

  Thôn Ngọc Minh

  2

  Thôn Trần Phú

  3

  Thôn Khuôn Thống

  4

  Thôn Soi Ngõa

  Xã Khai Trung

  II

  1

  Thôn Giáp Luồng

  Xã Mai Sơn

  II

  1

  Thôn Sơn Tây

  2

  Thôn Đán Đăm

  Xã Vĩnh Lạc

  II

  1

  Thôn Pù Thạo

  2

  Thôn Làng Mác

  3

  Thôn Loong Xe

  VII

  HUYỆN YÊN BÌNH

  Xã Xuân Long

  III

  1

  Thôn 1

  2

  Thôn 2

  3

  Thôn 3

  4

  Thôn 4

  5

  Thôn 5

  6

  Thôn 6

  7

  Thôn 7

  8

  Thôn 8

  9

  Thôn 9

  10

  Thôn 10

  11

  Thôn 11

  Xã Ngọc Chấn

  III

  1

  Thôn 1

  2

  Thôn 3

  3

  Thôn 4

  4

  Thôn 5

  Xã Phúc Ninh

  III

  1

  Thôn 1(Tân Tiến)

  2

  Thôn 2(Nà noi)

  3

  Thôn 3(Na 1)

  4

  Thôn 4(Na 2)

  Xã Cảm Nhân

  III

  1

  Thôn Quyết Thắng 1

  2

  Thôn Quyết Thắng 2

  3

  Thôn Dẫy 1

  4

  Thôn Dẫy 2

  5

  Thôn Bản Lầu

  6

  Thôn Nà Ca

  7

  Thôn phạ 2

  8

  Thôn Hùng 1

  Xã Tích Cốc

  III

  1

  Thôn 1

  2

  Thôn 3

  3

  Thôn 4

  4

  Thôn 5

  Xã Mỹ Gia

  III

  1

  Thôn 1 (Trung Tâm)

  2

  Thôn 2 (Gò Xoan)

  3

  Thôn 3 (Pác Bó)

  4

  Thôn 4 (Phú Mỹ)

  5

  Thôn 6 (Đồng Tâm)

  Xã Xuân Lai

  III

  1

  Thôn Làng Chang

  2

  Thôn Cà Lồ

  3

  Thôn Yên Mỹ

  4

  Thôn Yên Phú

  5

  Thôn Gốc Nhội

  6

  Thôn Cây Tre

  7

  Thôn Xuân Lai

  8

  Thôn Đèo Quân

  9

  Thôn Cây Mơ

  Xã Yên Thành

  III

  1

  Thôn 3 (Khe Ngang)

  2

  Thôn 4 (Ngòi Ké)

  3

  Thôn 5 (Ké Thượng)

  4

  Thôn 6 (Cối Máy)

  5

  Thôn 7 (Máy Đựng)

  6

  Thôn 8 (Liên Giáp)

  7

  Thôn 9 (Khe cóc)

  8

  Thôn 10 (Khe cạn)

  9

  Thôn 11 (Ngòi Khương)

  Xã Phúc An

  III

  1

  Thôn Khuân Đát

  2

  Thôn Khe Tam

  3

  Thôn Đồng Tha

  4

  Thôn Đồng Tý

  5

  Thôn Cầu trắng

  Xã Tân Nguyên

  III

  1

  Thôn Đèo Thao

  2

  Thôn Trại Phung

  3

  Thôn Ngòi Lũng

  4

  Thôn Đông Ké

  5

  Thôn Tiến Minh

  6

  Thôn Khe Nhàn

  7

  Thôn Khe cọ 1

  8

  Thôn Khe cọ 2

  Xã Vũ Linh

  II

  1

  Thôn Ngòi Tu

  2

  Thôn Tầm Vông

  3

  Thôn Đá Trắng

  4

  Thôn Trại Máng

  5

  Thôn Đồng Chằm

  6

  Thôn Quyên

  7

  Thôn Ba Luồn

  Xã Vĩnh Kiên

  II

  1

  Thôn Chanh Yên

  Xã Yên Bình

  II

  1

  Thôn Linh Môn 1

  2

  Thôn Linh Môn 2

  Xã Bạch Hà

  II

  1

  Thôn Ngòi Giàng

  Xã Đại Đồng

  II

  1

  Thôn Đá Chồng

  Xã Tân Hương

  II

  1

  Thôn Khuôn La

  2

  Thôn Tân Bình

  3

  Thôn Khe May

  4

  Thôn Khe Móc

  5

  Thôn Khe Mạ

  6

  Thôn Đồi Hồi

  7

  Thôn Khe Gáo

  Xã Bảo Ái

  II

  1

  Thôn Ngòi Mấy

  2

  Thôn Ngòi Ngù

  3

  Thôn Vĩnh An

  4

  Thôn Ngòi Ngần

  5

  Thôn Ngòi Nhầu

  6

  Thôn Ngòi Kè

  7

  Thôn Đát Lụa

  Xã Cảm Ân

  II

  1

  Thôn Tân Tiến

  Xã Văn Lãng

  II

  1

  Thôn 1

  2

  Thôn 4

  3

  Thôn 6

  VIII

  THỊ XÃ NGHĨA LỘ

  Xã Nghĩa An

  III

  1

  Bản Vệ

  2

  Bản Đêu 1

  3

  Bản Đêu 3

  4

  Bản Đêu 4

  5

  Bản Nà Vặng

  6

  Bản Nậm Đông 1

  7

  Bản Nậm Đông 2

  Xã Nghĩa Lợi

  II

  1

  Bản Chao Hạ 2

  2

  Bản Sang Hán

  3

  Bản Sang Thái

  4

  Bản Sang Đốm

  Xã Nghĩa Phúc

  II

  1

  Thôn Pá Làng

  Trên đây là tư vấn về danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Yên Bái. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

  Chúc sức khỏe và thành công!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn