Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên

Ngày hỏi:05/09/2018

Tôi hiện đang tìm hiểu về các thôn đặc biệt khó khăn tại tỉnh Thái Nguyên. Ban tư vấn hãy cung cấp giúp tôi danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên. Chân thành cảm ơn!

Thanh Hoa - hoa*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:

   DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH THÁI NGUYÊN

   TT

   Tên huyện

   Tên xã

   Khu vực

   Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn

   I

   HUYỆN PHÚ BÌNH

   Xã Bàn Đạt

   III

   1

   Cầu Mành

   2

   Việt Long

   3

   Na Chặng

   4

   Phú Lợi

   5

   Đá Bạc

   6

   Bờ Tấc

   7

   Tân Minh

   8

   Bàn Đạt

   9

   Bãi Phẳng

   Xã Tân Khánh

   II

   1

   Trại Mới

   2

   La Tú

   3

   Đồng Hòa

   4

   La Muôi

   5

   Cầu Cong

   Xã Tân Kim

   II

   1

   La Đuốc

   2

   Tân Thái

   3

   Đồng Chúc

   4

   Hải Minh

   5

   Đèo Khê

   6

   Bờ La

   7

   La Đao

   8

   Quyết Tiến

   Xã Tân Thành

   II

   1

   Non Tranh

   2

   Hòa Lâm

   3

   Đồng Bầu Trong

   4

   Đồng Bầu Ngoài

   5

   Suối Lửa

   6

   Đồng Bốn

   Xã Tân Hòa

   II

   1

   Giếng Mật

   2

   Hân

   3

   Vực Giảng

   4

   Đồng Ca

   5

   Thanh Lương

   6

   7

   Trại Giữa

   II

   THỊ XÃ PH YÊN

   Xã Phúc Tân

   II

   1

   Xóm 3

   2

   Xóm 10

   3

   Xóm 11

   Xã Thành Công

   II

   1

   Xuân Hà 1

   2

   Xuân Hà 2

   3

   Xuân Dương

   4

   Bìa

   5

   Nhội

   Xã Phúc Thuận

   II

   1

   Khe Lánh

   2

   Đồng Muốn

   3

   Thượng I

   4

   Thượng II

   5

   Hồng Cóc

   Xã Minh Đức

   II

   1

   Thuận Đức

   2

   Lầy 5

   3

   Chằm 7A

   4

   Đầm Mương 14

   5

   Đầm Mương 15

   6

   Tân Lập

   Xã Vạn Phái

   III

   1

   Bãi Chẩu

   2

   Nông Vụ 1

   3

   Nông Vụ 2

   4

   Nông Vụ 4

   5

   Hạ Vụ 1

   6

   Hạ Vụ 2

   7

   Hạ Vụ 3

   8

   Cơ Phi 3

   9

   Bến Chẩy 1

   10

   Kim Sơn

   11

   Trường Giang

   Phường Bắc Sơn

   II

   1

   Tổ dân phố Trung

   III

   THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

   Xã Bình Sơn

   II

   1

   Phú Sơn

   IV

   HUYỆN ĐNG HỶ

   Xã Văn Lăng

   III

   1

   Bản Tèn

   2

   Mỏ Nước

   3

   Liên Phương

   4

   Khe Hai

   5

   Văn Lăng

   6

   Văn Khánh

   7

   Tân Lập II

   8

   Khe Cạn

   9

   Tân Thành

   10

   Dạt

   11

   Tam Va

   Xã Tân Long

   III

   1

   Ba Đình

   2

   Đồng Mẫu

   3

   Mỏ Ba

   4

   Đồng Luông

   5

   Đồng Mây

   6

   Làng Giếng

   7

   Hồng Phong

   8

   Lân Quan

   Xã Tân Lợi

   III

   1

   Đồng Lâm

   2

   Bờ Tấc

   3

   Cầu Đã

   4

   Cầu Lưu

   5

   Làng Chàng

   6

   Tân Thành

   7

   Bảo Nang

   Xã Hợp Tiến

   III

   1

   Đèo Hanh

   2

   Bãi Bông

   3

   Mỏ Sắt

   4

   Đồn Trình

   5

   Đoàn Kết

   6

   Đèo Bụt

   7

   Bãi Vàng

   Xã Nam Hòa

   III

   1

   Bờ Suối

   2

   Con Phượng

   3

   Na Quán

   4

   Đồng Mỏ

   5

   Mỹ Lập

   6

   Trại Gião

   7

   Gốc Thị

   8

   Đồng Chốc

   9

   Ngòi Chẹo

   10

   Đầm Diềm

   11

   Ba Cóc

   Xã Cây Thị

   III

   1

   Khe Cạn

   2

   Suối Găng

   3

   Cây Thị

   4

   Trại Cau

   5

   Kim Cương

   Xã Văn Hán

   II

   1

   La Đàn

   2

   Thịnh Đức 2

   Xã Quang Sơn

   II

   1

   Lân Đăm

   Xã Khe Mo

   II

   1

   La Nưa

   2

   La Dẫy

   V

   HUYỆN VÕ NHAI

   Xã Bình Long

   III

   1

   Đèo Ngà

   2

   Long Thành

   3

   Quảng Phúc

   4

   Vẽn

   5

   Đồng Bứa

   6

   Chùa

   7

   Bậu

   8

   Chiến Thắng

   Xã Dân Tiến

   III

   1

   Lân Vai

   2

   Bắc Phong

   3

   Đoàn Kết

   4

   Ba Phiêng

   5

   Đồng Vòi

   6

   Làng Chẽ

   7

   Đồng Quán

   8

   Thịnh Khánh

   9

   Làng Mười

   Xã La Hiên

   II

   1

   Khuôn Ngục

   Xã Phú Thượng

   II

   1

   Cao Biền

   Xã Tràng Xá

   II

   1

   Làng Tràng

   2

   Mỏ Bễn

   3

   Đồng Mỏ

   4

   Nà Lưu

   5

   Chòi Hồng

   6

   Mỏ Đinh

   7

   Là Bo

   8

   Làng Đèn

   9

   Đồng Ruộng

   Xã Phương Giao

   III

   1

   Là Mè

   2

   Cao

   3

   Giữa

   4

   Kẽn

   5

   Phương Đông

   6

   Làng Cũ

   7

   Là Khoan

   8

   Nà Canh

   9

   Na Bả

   10

   Đồng Dong

   Thị trấn Đình Cả

   II

   1

   Hùng Sơn

   Xã Thần Sa

   III

   1

   Hạ Sơn Tày

   2

   Hạ Sơn Dao

   3

   Ngọc Sơn I

   4

   Ngọc Sơn II

   5

   Xuyên Sơn

   6

   Tân Kim

   7

   Thượng Kim

   Xã Thượng Nung

   III

   1

   Lục Thành

   2

   Tân Thành

   3

   Lũng Cà

   4

   Lũng Hoài

   5

   Lũng Luông

   Xã Vũ Chấn

   III

   1

   Khe Cái

   2

   Khe Nọi

   3

   Khe Rịa

   4

   Cao Sơn

   5

   Khe Rạc

   6

   Na Rang

   7

   Na Mấy

   Xã Liên Minh

   III

   1

   Thâm

   2

   Nho

   3

   Khuân Đã

   4

   Kẹ

   5

   Nác

   6

   Khuân Nang

   7

   Ngọc Mỹ

   Xã Cúc Đường

   III

   1

   Lam Sơn

   2

   Mỏ Chì

   Xã Sảng Mộc

   III

   1

   Tân Lập

   2

   Bản Chấu

   3

   Khuổi Mèo

   4

   Nà Lay

   5

   Khuổi Uốn

   6

   Khuổi Chạo

   7

   Phú Cốc

   Xã Nghinh Tường

   III

   1

   Bản Cái

   2

   Nà Giàm

   3

   Nà Châu

   4

   Nà Lẹng

   5

   Bản Chang

   6

   Thâm Thạo

   7

   Bản Nhàu

   8

   Na Hấu

   9

   Bản Nưa

   10

   Bản Rãi

   11

   Hạ Lương

   12

   Thượng Lương

   VI

   HUYỆN ĐỊNH HÓA

   Xã Định Biên

   III

   1

   Khau Lầu

   2

   Làng Quặng B

   3

   Đồng Đau

   4

   Nà To

   5

   Gốc Thông

   6

   Pác Máng

   7

   Thâm Tắng

   8

   Nà Dọ

   Xã Phú Tiến

   III

   1

   Thôn 1

   2

   Thôn 3

   3

   Thôn 4

   4

   Thôn 7

   5

   Thôn 8

   6

   Thôn 9

   7

   Thôn 10

   Xã Sơn Phú

   III

   1

   Sơn Vinh 1

   2

   Sơn Vinh 2

   3

   Bản Thanh

   4

   Lương Bình 1

   5

   Lương Bình 2

   6

   Sơn Đầu 1

   7

   Sơn Đầu 2

   8

   Trường Sơn

   9

   Văn Phú

   10

   Bản Giáo 2

   11

   Bản Giáo 3

   12

   Bản Giáo 4

   13

   Phú Hội 1

   14

   Phú Hội 2

   15

   Tiếp Tế

   16

   Bản Hin 1

   17

   Bản Hin 2

   18

   Bản Chang

   19

   Cây Hồng

   20

   Sơn Thắng 1

   21

   Sơn Thắng 2

   22

   Sơn Thắng 3

   23

   Vũ Quý

   Xã Phú Đình

   III

   1

   Khuôn Tát

   2

   Đèo De

   3

   Phú Hà

   4

   Đồng Hoàng

   5

   Đồng Kệu

   6

   Đồng Giắng

   7

   Phú Ninh 2

   8

   Đồng Chẩn

   9

   Duyên Phú 1

   10

   Duyên Phú 2

   11

   Đồng Tấm

   12

   Nạ Tẩm

   13

   Nạ Tiển

   14

   Nà Mùi

   15

   Đồng Chùng

   16

   Tin Keo

   17

   Quan Lang

   18

   Khẩu Đưa

   Xã Linh Thông

   III

   1

   Làng Mới

   2

   Bản Lại

   3

   Nà Chát

   4

   Bản Chang

   5

   Nà Lá

   6

   Nà Chú

   7

   Tân Trào

   8

   Bản Noóng

   9

   Nà Mỵ

   10

   Tân Vàng

   11

   Bản Vèn

   Xã Điềm Mặc

   III

   1

   Bình Nguyên 1

   2

   Bình Nguyên 2

   3

   Bình Nguyên 3

   4

   Đồng Vinh 1

   5

   Đồng Vinh 2

   6

   Đồng Vinh 3

   7

   Đồng Vinh 4

   8

   Bản Bắc 1

   9

   Bản Bắc 2

   10

   Bản Bắc 3

   11

   Bản Bắc 4

   12

   Bản Bắc 5

   13

   Đồng Lá 1

   14

   Đồng Lá 2

   15

   Đồng Lá 3

   16

   Đồng Lá 4

   17

   Song Thái 2

   18

   Song Thái 3

   19

   Thẩm Doọc 2

   20

   Bản Tiến

   21

   Bản Quyên

   22

   Bản Hóa

   Xã Quy Kỳ

   III

   1

   Khuổi Tát

   2

   Sự Thật

   3

   Tân Hợp

   4

   Pác Cáp

   5

   Bản Noóng

   6

   Nà Mòn

   7

   Túc Duyên

   8

   Thái Trung

   9

   Gốc Hồng

   10

   Bản Cọ

   11

   Nà Áng

   12

   Nà Kéo

   13

   Bản Pấu

   14

   Đồng Hẩu

   15

   Nà Rọ

   16

   Tồng Củm

   Xã Bảo Linh

   III

   1

   Bản Pù

   2

   Bản Thoi

   3

   Lải Tràn

   4

   A Nhì 1

   5

   A Nhì 2

   6

   Bảo Hoa 1

   7

   Đèo Muồng

   8

   Bảo Biên 1

   9

   Bảo Biên 2

   10

   Bảo Hoa 2

   Xã Bình Thành

   III

   1

   Bản Tương

   2

   Làng Nập

   3

   Đồng Danh

   4

   Vũ Hồng 1

   5

   Vũ Hồng 2

   6

   Hồng Thái 2

   7

   Làng Pháng

   8

   Làng Luông

   9

   Sơn Tiến

   10

   Nạ Mực

   11

   Cây Thị

   12

   Làng Đầm

   13

   Bình Tiến

   14

   Chiến Sỹ

   15

   Thàn Mát

   Xã Bộc Nhiêu

   II

   1

   Rịn 2

   2

   Rịn 3

   3

   Hội Tiến

   4

   Đồng Tâm

   5

   Lạc Nhiêu

   6

   Dạo 2

   7

   Thẩm Chè

   8

   Minh Tiến

   9

   Việt Nhiêu

   Xã Kim Phượng

   II

   1

   Bản Lanh

   2

   Bản Ngói

   3

   Bản Đa

   4

   Bản Mới

   5

   Nà Bó

   Xã Phúc Chu

   II

   1

   Làng Hoèn

   2

   Độc Lập

   Xã Thanh Định

   II

   1

   Nạ Chía

   2

   Bản Cái Thanh Xuân

   3

   Keo En

   4

   Đồng Chua

   Xã Bình Yên

   II

   1

   Đoàn Kết

   2

   Khang Hạ

   3

   Nạ Mộc

   4

   Nạ Pục

   5

   Rèo Cái

   6

   Thẩm Vậy

   7

   Yên Hòa 1

   8

   Yên Hòa 2

   Xã Lam Vĩ

   II

   1

   Bản Cáu

   2

   Bản Tồng

   3

   Làng Cỏ

   4

   Làng Giản

   5

   Làng Hống

   6

   Nà Loòng

   7

   Đồng Kền

   8

   Cốc Ngận

   9

   Đồng Keng

   10

   Khau Viềng

   11

   Cà Đơ

   Xã Tân Thịnh

   III

   1

   Khuổi Lừa

   2

   Nà Chúa

   3

   Làng Dạ

   4

   Làng Đúc

   5

   Thịnh Mỹ 1

   6

   Thịnh Mỹ 2

   7

   Thịnh Mỹ 3

   8

   Thâm Yên

   9

   Pác Cập

   10

   Bản Pán

   11

   Bản Màn

   12

   Đồng Khiếu

   13

   Đồng Đình

   Xã Trung Lương

   II

   1

   Hồng Lương

   2

   Quang Trung

   3

   Bình Định 1

   4

   Thẩm Tang

   5

   Khuẩn Hấu

   6

   Lương Trung

   7

   Bẩy Bung

   8

   Vũ Lương 2

   Xã Tân Dương

   II

   1

   Xóm 5A

   2

   Tràng

   3

   Làng Bẩy

   4

   Tả

   5

   Kèn

   6

   Cút

   Xã Kim Sơn

   II

   1

   2 Kim Tân

   2

   3 Kim Tiến

   3

   5 Kim Tiến

   Xã Trung Hội

   II

   1

   Nà Khao

   2

   Bãi Đá

   3

   Bản Chia

   4

   Làng Hà

   5

   Làng Vầy

   Xã Phượng Tiến

   II

   1

   Tổ

   2

   Mấu

   3

   Đình

   4

   Phỉnh

   5

   Pa Goải

   6

   Pa Chò

   7

   Nạ Liền

   8

   Nạ Què

   9

   Pải

   Xã Đồng Thịnh

   II

   1

   An Thịnh 2

   2

   Nà Lẹng

   3

   Đồng Phương

   4

   Nà Trà

   5

   Nà Táp

   6

   Co Quân

   7

   Đồng Bo

   8

   Khuân Ca

   9

   Làng Bầng

   10

   Búc 1

   11

   Búc 2

   12

   Thâm Bây

   13

   Làng Bèn

   Xã Bảo Cường

   II

   1

   Thanh Cường

   VII

   HUYỆN PHÚ LƯƠNG

   Xã Yên Lạc

   III

   1

   Tiên Thông B

   2

   Yên Thủy 2

   3

   Yên Thủy 3

   4

   Yên Thủy 4

   5

   Yên Thủy 5

   6

   Đồng Xiền

   7

   Yên Thịnh

   8

   Làng Lớn

   9

   Na Mụ

   10

   Tiên Thông A

   11

   Hang Neo

   12

   Phân Bơi

   13

   Viện Tân

   14

   Cây Thị

   Xã Yên Trạch

   III

   1

   Na Pháng

   2

   Na Mẩy

   3

   Khuân Lặng

   4

   Khuân Cướm

   5

   Đin Đeng

   6

   Khau Đu

   7

   Làng Nông

   8

   Đồng Quốc

   Xã Phú Đô

   III

   1

   Na Sàng

   2

   Phú Thọ

   3

   Khe Vàng 1

   4

   Khe Vàng 2

   5

   Khe Vàng 3

   6

   Phú Đô 2

   7

   Vu 1

   8

   Phú Bắc

   9

   Pháng 3

   Xã Yên Ninh

   II

   1

   Đồng Danh

   2

   Suối Hang

   3

   Đồng Kem 10

   4

   Khe Khoang

   5

   Làng Muông

   6

   Đồng Kem 4

   7

   Ba Họ

   Xã Phủ Lý

   III

   1

   Khe Ván

   2

   Na Dau

   3

   Na Mọn

   4

   Hiệp Hòa

   5

   Bản Eng

   6

   Đồng Cháy

   Xã Hợp Thành

   II

   1

   Bo Chè

   2

   Khuân Lân

   3

   Tiến Thành

   4

   Kết Thành

   5

   Làng Mon

   Xã Yên Đổ

   II

   1

   Khe Nác

   2

   Đá Mài

   3

   Ao Then

   4

   An Thắng

   Xã Tức Tranh

   II

   1

   Khe Cốc

   Xã Động Đạt

   II

   1

   Đồng Tâm

   2

   Đông Nghè 1

   VIII

   HUYỆN ĐẠI TỪ

   Xã Yên Lãng

   II

   1

   Đèo Xá

   2

   Đồng Trãng

   Xã Quân Chu

   II

   1

   Tân Tiến 2

   2

   Tân Tiến 1

   Xã Cát Nê

   II

   1

   Tân Lập

   Xã Bản Ngoại

   II

   1

   Đầm Mua

   2

   Khâu Giáo 1

   3

   Cao Khản

   Xã Phú Thịnh

   II

   1

   Làng Thượng

   2

   Phú Thịnh 1

   3

   Vũ Thịnh 1

   4

   Kim Tào

   5

   Vũ Thịnh 2

   6

   Gò Trò

   7

   Đồng Thác

   8

   Đồng Chằm

   Xã Phúc Lương

   III

   1

   Na Pài

   2

   Bắc Máng

   3

   Phúc Sơn

   4

   Cây Tâm

   5

   Cây Ngái

   6

   Cây Hồng

   7

   Na Đon

   8

   Khuân Thủng

   Xã Mỹ Yên

   II

   1

   Thuận Yên

   Xã Đức Lương

   III

   1

   Đồi

   2

   Đầu Cầu

   3

   Hữu Sào

   4

   Na Muồng

   5

   Nhất Quyết

   6

   Thống Nhất

   7

   Tiền phong

   8

   Chùa Chinh

   9

   Đình Giữa

   Xã Na Mao

   III

   1

   Đồng Bản

   2

   Cây Lai

   3

   Ao Soi

   4

   Cây Thổ

   5

   Minh Thắng

   6

   Minh Lợi

   7

   Chính Tắc

   Xã Minh Tiến

   III

   1

   Lưu Quang 1

   2

   Lưu Quang 2

   3

   Lưu Quang 4

   4

   Lưu Quang 5

   5

   Tân Hợp 2

   6

   Tân Hợp 3

   7

   Tân Hợp 4

   8

   Tân Hợp 5

   9

   Hòa Tiến 2

   10

   Hòa Tiến 3

   11

   Hòa Tiến 4


   Trên đây là tư vấn về danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn