Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên

Ngày hỏi:05/09/2018

Tôi hiện đang tìm hiểu về các thôn đặc biệt khó khăn tại tỉnh Thái Nguyên. Ban tư vấn hãy cung cấp giúp tôi danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên. Chân thành cảm ơn!

Thanh Hoa - hoa*****@gmail.com

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:

  DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH THÁI NGUYÊN

  TT

  Tên huyện

  Tên xã

  Khu vực

  Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn

  I

  HUYỆN PHÚ BÌNH

  Xã Bàn Đạt

  III

  1

  Cầu Mành

  2

  Việt Long

  3

  Na Chặng

  4

  Phú Lợi

  5

  Đá Bạc

  6

  Bờ Tấc

  7

  Tân Minh

  8

  Bàn Đạt

  9

  Bãi Phẳng

  Xã Tân Khánh

  II

  1

  Trại Mới

  2

  La Tú

  3

  Đồng Hòa

  4

  La Muôi

  5

  Cầu Cong

  Xã Tân Kim

  II

  1

  La Đuốc

  2

  Tân Thái

  3

  Đồng Chúc

  4

  Hải Minh

  5

  Đèo Khê

  6

  Bờ La

  7

  La Đao

  8

  Quyết Tiến

  Xã Tân Thành

  II

  1

  Non Tranh

  2

  Hòa Lâm

  3

  Đồng Bầu Trong

  4

  Đồng Bầu Ngoài

  5

  Suối Lửa

  6

  Đồng Bốn

  Xã Tân Hòa

  II

  1

  Giếng Mật

  2

  Hân

  3

  Vực Giảng

  4

  Đồng Ca

  5

  Thanh Lương

  6

  7

  Trại Giữa

  II

  THỊ XÃ PH YÊN

  Xã Phúc Tân

  II

  1

  Xóm 3

  2

  Xóm 10

  3

  Xóm 11

  Xã Thành Công

  II

  1

  Xuân Hà 1

  2

  Xuân Hà 2

  3

  Xuân Dương

  4

  Bìa

  5

  Nhội

  Xã Phúc Thuận

  II

  1

  Khe Lánh

  2

  Đồng Muốn

  3

  Thượng I

  4

  Thượng II

  5

  Hồng Cóc

  Xã Minh Đức

  II

  1

  Thuận Đức

  2

  Lầy 5

  3

  Chằm 7A

  4

  Đầm Mương 14

  5

  Đầm Mương 15

  6

  Tân Lập

  Xã Vạn Phái

  III

  1

  Bãi Chẩu

  2

  Nông Vụ 1

  3

  Nông Vụ 2

  4

  Nông Vụ 4

  5

  Hạ Vụ 1

  6

  Hạ Vụ 2

  7

  Hạ Vụ 3

  8

  Cơ Phi 3

  9

  Bến Chẩy 1

  10

  Kim Sơn

  11

  Trường Giang

  Phường Bắc Sơn

  II

  1

  Tổ dân phố Trung

  III

  THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

  Xã Bình Sơn

  II

  1

  Phú Sơn

  IV

  HUYỆN ĐNG HỶ

  Xã Văn Lăng

  III

  1

  Bản Tèn

  2

  Mỏ Nước

  3

  Liên Phương

  4

  Khe Hai

  5

  Văn Lăng

  6

  Văn Khánh

  7

  Tân Lập II

  8

  Khe Cạn

  9

  Tân Thành

  10

  Dạt

  11

  Tam Va

  Xã Tân Long

  III

  1

  Ba Đình

  2

  Đồng Mẫu

  3

  Mỏ Ba

  4

  Đồng Luông

  5

  Đồng Mây

  6

  Làng Giếng

  7

  Hồng Phong

  8

  Lân Quan

  Xã Tân Lợi

  III

  1

  Đồng Lâm

  2

  Bờ Tấc

  3

  Cầu Đã

  4

  Cầu Lưu

  5

  Làng Chàng

  6

  Tân Thành

  7

  Bảo Nang

  Xã Hợp Tiến

  III

  1

  Đèo Hanh

  2

  Bãi Bông

  3

  Mỏ Sắt

  4

  Đồn Trình

  5

  Đoàn Kết

  6

  Đèo Bụt

  7

  Bãi Vàng

  Xã Nam Hòa

  III

  1

  Bờ Suối

  2

  Con Phượng

  3

  Na Quán

  4

  Đồng Mỏ

  5

  Mỹ Lập

  6

  Trại Gião

  7

  Gốc Thị

  8

  Đồng Chốc

  9

  Ngòi Chẹo

  10

  Đầm Diềm

  11

  Ba Cóc

  Xã Cây Thị

  III

  1

  Khe Cạn

  2

  Suối Găng

  3

  Cây Thị

  4

  Trại Cau

  5

  Kim Cương

  Xã Văn Hán

  II

  1

  La Đàn

  2

  Thịnh Đức 2

  Xã Quang Sơn

  II

  1

  Lân Đăm

  Xã Khe Mo

  II

  1

  La Nưa

  2

  La Dẫy

  V

  HUYỆN VÕ NHAI

  Xã Bình Long

  III

  1

  Đèo Ngà

  2

  Long Thành

  3

  Quảng Phúc

  4

  Vẽn

  5

  Đồng Bứa

  6

  Chùa

  7

  Bậu

  8

  Chiến Thắng

  Xã Dân Tiến

  III

  1

  Lân Vai

  2

  Bắc Phong

  3

  Đoàn Kết

  4

  Ba Phiêng

  5

  Đồng Vòi

  6

  Làng Chẽ

  7

  Đồng Quán

  8

  Thịnh Khánh

  9

  Làng Mười

  Xã La Hiên

  II

  1

  Khuôn Ngục

  Xã Phú Thượng

  II

  1

  Cao Biền

  Xã Tràng Xá

  II

  1

  Làng Tràng

  2

  Mỏ Bễn

  3

  Đồng Mỏ

  4

  Nà Lưu

  5

  Chòi Hồng

  6

  Mỏ Đinh

  7

  Là Bo

  8

  Làng Đèn

  9

  Đồng Ruộng

  Xã Phương Giao

  III

  1

  Là Mè

  2

  Cao

  3

  Giữa

  4

  Kẽn

  5

  Phương Đông

  6

  Làng Cũ

  7

  Là Khoan

  8

  Nà Canh

  9

  Na Bả

  10

  Đồng Dong

  Thị trấn Đình Cả

  II

  1

  Hùng Sơn

  Xã Thần Sa

  III

  1

  Hạ Sơn Tày

  2

  Hạ Sơn Dao

  3

  Ngọc Sơn I

  4

  Ngọc Sơn II

  5

  Xuyên Sơn

  6

  Tân Kim

  7

  Thượng Kim

  Xã Thượng Nung

  III

  1

  Lục Thành

  2

  Tân Thành

  3

  Lũng Cà

  4

  Lũng Hoài

  5

  Lũng Luông

  Xã Vũ Chấn

  III

  1

  Khe Cái

  2

  Khe Nọi

  3

  Khe Rịa

  4

  Cao Sơn

  5

  Khe Rạc

  6

  Na Rang

  7

  Na Mấy

  Xã Liên Minh

  III

  1

  Thâm

  2

  Nho

  3

  Khuân Đã

  4

  Kẹ

  5

  Nác

  6

  Khuân Nang

  7

  Ngọc Mỹ

  Xã Cúc Đường

  III

  1

  Lam Sơn

  2

  Mỏ Chì

  Xã Sảng Mộc

  III

  1

  Tân Lập

  2

  Bản Chấu

  3

  Khuổi Mèo

  4

  Nà Lay

  5

  Khuổi Uốn

  6

  Khuổi Chạo

  7

  Phú Cốc

  Xã Nghinh Tường

  III

  1

  Bản Cái

  2

  Nà Giàm

  3

  Nà Châu

  4

  Nà Lẹng

  5

  Bản Chang

  6

  Thâm Thạo

  7

  Bản Nhàu

  8

  Na Hấu

  9

  Bản Nưa

  10

  Bản Rãi

  11

  Hạ Lương

  12

  Thượng Lương

  VI

  HUYỆN ĐỊNH HÓA

  Xã Định Biên

  III

  1

  Khau Lầu

  2

  Làng Quặng B

  3

  Đồng Đau

  4

  Nà To

  5

  Gốc Thông

  6

  Pác Máng

  7

  Thâm Tắng

  8

  Nà Dọ

  Xã Phú Tiến

  III

  1

  Thôn 1

  2

  Thôn 3

  3

  Thôn 4

  4

  Thôn 7

  5

  Thôn 8

  6

  Thôn 9

  7

  Thôn 10

  Xã Sơn Phú

  III

  1

  Sơn Vinh 1

  2

  Sơn Vinh 2

  3

  Bản Thanh

  4

  Lương Bình 1

  5

  Lương Bình 2

  6

  Sơn Đầu 1

  7

  Sơn Đầu 2

  8

  Trường Sơn

  9

  Văn Phú

  10

  Bản Giáo 2

  11

  Bản Giáo 3

  12

  Bản Giáo 4

  13

  Phú Hội 1

  14

  Phú Hội 2

  15

  Tiếp Tế

  16

  Bản Hin 1

  17

  Bản Hin 2

  18

  Bản Chang

  19

  Cây Hồng

  20

  Sơn Thắng 1

  21

  Sơn Thắng 2

  22

  Sơn Thắng 3

  23

  Vũ Quý

  Xã Phú Đình

  III

  1

  Khuôn Tát

  2

  Đèo De

  3

  Phú Hà

  4

  Đồng Hoàng

  5

  Đồng Kệu

  6

  Đồng Giắng

  7

  Phú Ninh 2

  8

  Đồng Chẩn

  9

  Duyên Phú 1

  10

  Duyên Phú 2

  11

  Đồng Tấm

  12

  Nạ Tẩm

  13

  Nạ Tiển

  14

  Nà Mùi

  15

  Đồng Chùng

  16

  Tin Keo

  17

  Quan Lang

  18

  Khẩu Đưa

  Xã Linh Thông

  III

  1

  Làng Mới

  2

  Bản Lại

  3

  Nà Chát

  4

  Bản Chang

  5

  Nà Lá

  6

  Nà Chú

  7

  Tân Trào

  8

  Bản Noóng

  9

  Nà Mỵ

  10

  Tân Vàng

  11

  Bản Vèn

  Xã Điềm Mặc

  III

  1

  Bình Nguyên 1

  2

  Bình Nguyên 2

  3

  Bình Nguyên 3

  4

  Đồng Vinh 1

  5

  Đồng Vinh 2

  6

  Đồng Vinh 3

  7

  Đồng Vinh 4

  8

  Bản Bắc 1

  9

  Bản Bắc 2

  10

  Bản Bắc 3

  11

  Bản Bắc 4

  12

  Bản Bắc 5

  13

  Đồng Lá 1

  14

  Đồng Lá 2

  15

  Đồng Lá 3

  16

  Đồng Lá 4

  17

  Song Thái 2

  18

  Song Thái 3

  19

  Thẩm Doọc 2

  20

  Bản Tiến

  21

  Bản Quyên

  22

  Bản Hóa

  Xã Quy Kỳ

  III

  1

  Khuổi Tát

  2

  Sự Thật

  3

  Tân Hợp

  4

  Pác Cáp

  5

  Bản Noóng

  6

  Nà Mòn

  7

  Túc Duyên

  8

  Thái Trung

  9

  Gốc Hồng

  10

  Bản Cọ

  11

  Nà Áng

  12

  Nà Kéo

  13

  Bản Pấu

  14

  Đồng Hẩu

  15

  Nà Rọ

  16

  Tồng Củm

  Xã Bảo Linh

  III

  1

  Bản Pù

  2

  Bản Thoi

  3

  Lải Tràn

  4

  A Nhì 1

  5

  A Nhì 2

  6

  Bảo Hoa 1

  7

  Đèo Muồng

  8

  Bảo Biên 1

  9

  Bảo Biên 2

  10

  Bảo Hoa 2

  Xã Bình Thành

  III

  1

  Bản Tương

  2

  Làng Nập

  3

  Đồng Danh

  4

  Vũ Hồng 1

  5

  Vũ Hồng 2

  6

  Hồng Thái 2

  7

  Làng Pháng

  8

  Làng Luông

  9

  Sơn Tiến

  10

  Nạ Mực

  11

  Cây Thị

  12

  Làng Đầm

  13

  Bình Tiến

  14

  Chiến Sỹ

  15

  Thàn Mát

  Xã Bộc Nhiêu

  II

  1

  Rịn 2

  2

  Rịn 3

  3

  Hội Tiến

  4

  Đồng Tâm

  5

  Lạc Nhiêu

  6

  Dạo 2

  7

  Thẩm Chè

  8

  Minh Tiến

  9

  Việt Nhiêu

  Xã Kim Phượng

  II

  1

  Bản Lanh

  2

  Bản Ngói

  3

  Bản Đa

  4

  Bản Mới

  5

  Nà Bó

  Xã Phúc Chu

  II

  1

  Làng Hoèn

  2

  Độc Lập

  Xã Thanh Định

  II

  1

  Nạ Chía

  2

  Bản Cái Thanh Xuân

  3

  Keo En

  4

  Đồng Chua

  Xã Bình Yên

  II

  1

  Đoàn Kết

  2

  Khang Hạ

  3

  Nạ Mộc

  4

  Nạ Pục

  5

  Rèo Cái

  6

  Thẩm Vậy

  7

  Yên Hòa 1

  8

  Yên Hòa 2

  Xã Lam Vĩ

  II

  1

  Bản Cáu

  2

  Bản Tồng

  3

  Làng Cỏ

  4

  Làng Giản

  5

  Làng Hống

  6

  Nà Loòng

  7

  Đồng Kền

  8

  Cốc Ngận

  9

  Đồng Keng

  10

  Khau Viềng

  11

  Cà Đơ

  Xã Tân Thịnh

  III

  1

  Khuổi Lừa

  2

  Nà Chúa

  3

  Làng Dạ

  4

  Làng Đúc

  5

  Thịnh Mỹ 1

  6

  Thịnh Mỹ 2

  7

  Thịnh Mỹ 3

  8

  Thâm Yên

  9

  Pác Cập

  10

  Bản Pán

  11

  Bản Màn

  12

  Đồng Khiếu

  13

  Đồng Đình

  Xã Trung Lương

  II

  1

  Hồng Lương

  2

  Quang Trung

  3

  Bình Định 1

  4

  Thẩm Tang

  5

  Khuẩn Hấu

  6

  Lương Trung

  7

  Bẩy Bung

  8

  Vũ Lương 2

  Xã Tân Dương

  II

  1

  Xóm 5A

  2

  Tràng

  3

  Làng Bẩy

  4

  Tả

  5

  Kèn

  6

  Cút

  Xã Kim Sơn

  II

  1

  2 Kim Tân

  2

  3 Kim Tiến

  3

  5 Kim Tiến

  Xã Trung Hội

  II

  1

  Nà Khao

  2

  Bãi Đá

  3

  Bản Chia

  4

  Làng Hà

  5

  Làng Vầy

  Xã Phượng Tiến

  II

  1

  Tổ

  2

  Mấu

  3

  Đình

  4

  Phỉnh

  5

  Pa Goải

  6

  Pa Chò

  7

  Nạ Liền

  8

  Nạ Què

  9

  Pải

  Xã Đồng Thịnh

  II

  1

  An Thịnh 2

  2

  Nà Lẹng

  3

  Đồng Phương

  4

  Nà Trà

  5

  Nà Táp

  6

  Co Quân

  7

  Đồng Bo

  8

  Khuân Ca

  9

  Làng Bầng

  10

  Búc 1

  11

  Búc 2

  12

  Thâm Bây

  13

  Làng Bèn

  Xã Bảo Cường

  II

  1

  Thanh Cường

  VII

  HUYỆN PHÚ LƯƠNG

  Xã Yên Lạc

  III

  1

  Tiên Thông B

  2

  Yên Thủy 2

  3

  Yên Thủy 3

  4

  Yên Thủy 4

  5

  Yên Thủy 5

  6

  Đồng Xiền

  7

  Yên Thịnh

  8

  Làng Lớn

  9

  Na Mụ

  10

  Tiên Thông A

  11

  Hang Neo

  12

  Phân Bơi

  13

  Viện Tân

  14

  Cây Thị

  Xã Yên Trạch

  III

  1

  Na Pháng

  2

  Na Mẩy

  3

  Khuân Lặng

  4

  Khuân Cướm

  5

  Đin Đeng

  6

  Khau Đu

  7

  Làng Nông

  8

  Đồng Quốc

  Xã Phú Đô

  III

  1

  Na Sàng

  2

  Phú Thọ

  3

  Khe Vàng 1

  4

  Khe Vàng 2

  5

  Khe Vàng 3

  6

  Phú Đô 2

  7

  Vu 1

  8

  Phú Bắc

  9

  Pháng 3

  Xã Yên Ninh

  II

  1

  Đồng Danh

  2

  Suối Hang

  3

  Đồng Kem 10

  4

  Khe Khoang

  5

  Làng Muông

  6

  Đồng Kem 4

  7

  Ba Họ

  Xã Phủ Lý

  III

  1

  Khe Ván

  2

  Na Dau

  3

  Na Mọn

  4

  Hiệp Hòa

  5

  Bản Eng

  6

  Đồng Cháy

  Xã Hợp Thành

  II

  1

  Bo Chè

  2

  Khuân Lân

  3

  Tiến Thành

  4

  Kết Thành

  5

  Làng Mon

  Xã Yên Đổ

  II

  1

  Khe Nác

  2

  Đá Mài

  3

  Ao Then

  4

  An Thắng

  Xã Tức Tranh

  II

  1

  Khe Cốc

  Xã Động Đạt

  II

  1

  Đồng Tâm

  2

  Đông Nghè 1

  VIII

  HUYỆN ĐẠI TỪ

  Xã Yên Lãng

  II

  1

  Đèo Xá

  2

  Đồng Trãng

  Xã Quân Chu

  II

  1

  Tân Tiến 2

  2

  Tân Tiến 1

  Xã Cát Nê

  II

  1

  Tân Lập

  Xã Bản Ngoại

  II

  1

  Đầm Mua

  2

  Khâu Giáo 1

  3

  Cao Khản

  Xã Phú Thịnh

  II

  1

  Làng Thượng

  2

  Phú Thịnh 1

  3

  Vũ Thịnh 1

  4

  Kim Tào

  5

  Vũ Thịnh 2

  6

  Gò Trò

  7

  Đồng Thác

  8

  Đồng Chằm

  Xã Phúc Lương

  III

  1

  Na Pài

  2

  Bắc Máng

  3

  Phúc Sơn

  4

  Cây Tâm

  5

  Cây Ngái

  6

  Cây Hồng

  7

  Na Đon

  8

  Khuân Thủng

  Xã Mỹ Yên

  II

  1

  Thuận Yên

  Xã Đức Lương

  III

  1

  Đồi

  2

  Đầu Cầu

  3

  Hữu Sào

  4

  Na Muồng

  5

  Nhất Quyết

  6

  Thống Nhất

  7

  Tiền phong

  8

  Chùa Chinh

  9

  Đình Giữa

  Xã Na Mao

  III

  1

  Đồng Bản

  2

  Cây Lai

  3

  Ao Soi

  4

  Cây Thổ

  5

  Minh Thắng

  6

  Minh Lợi

  7

  Chính Tắc

  Xã Minh Tiến

  III

  1

  Lưu Quang 1

  2

  Lưu Quang 2

  3

  Lưu Quang 4

  4

  Lưu Quang 5

  5

  Tân Hợp 2

  6

  Tân Hợp 3

  7

  Tân Hợp 4

  8

  Tân Hợp 5

  9

  Hòa Tiến 2

  10

  Hòa Tiến 3

  11

  Hòa Tiến 4


  Trên đây là tư vấn về danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

  Chúc sức khỏe và thành công!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn