Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La

Ngày hỏi:06/09/2018

Nhờ Ban tư vấn giải đáp giúp tôi vấn đề sau trong thời gian sớm nhất. Thắc mắc của tôi cụ thể như sau: Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La gồm những thôn nào? Cảm ơn!

Kim Nhân - nhan_*****@gmail.com

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:

  DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH SƠN LA

  TT

  Tên huyện

  Tên xã

  Khu vực

  Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn

  I

  THÀNH PH SƠN LA

  Phường Chiềng Sinh

  II

  1

  Bản Hay Phiêng

  II

  HUYỆN YÊN CHÂU

  Xã Viêng Lán

  II

  1

  Bản Xốp Hẹ

  Xã Sặp Vạt

  II

  1

  Bản Pa Sang

  2

  Bản Nóng Khéo

  3

  Bản Nhúng

  4

  Bản Đông

  5

  Bản Khóng

  Xã Chiềng Hặc

  II

  1

  Bản Co Sáy

  2

  Bản Pa Hốc

  3

  Bản Chi Đảy

  4

  Bản Hang Hóc

  Xã Chiềng Đông

  III

  1

  Bản Huổi Siểu

  2

  Bản Púng Khoai

  3

  Bản Keo Bó

  4

  Bản Hượn

  5

  Bản Chai

  6

  Bản Na Pản

  7

  Bản Đông Tấu

  8

  Bản Luôn Mé

  9

  Bản Huổi Phù

  10

  Bản Nhôm

  11

  Bản Nặm Ún

  12

  Bản Thèn Luông

  13

  Bản Chùm

  Xã Mường Lựm

  III

  1

  Bản Pá Khôm

  2

  Bản Khấu Khoang

  3

  Bản Dảo

  4

  Bản Ôn Ốc

  5

  Bản Na Băng

  6

  Bản Na Ban

  7

  Bản Nà Hát

  8

  Bản Lựm

  Xã Tú Nang

  III

  1

  Bản Nong Pết

  2

  Bản Cố Nông

  3

  Bản Nàng Yên

  4

  Bản Cáy Ton

  5

  Bản Hua Đán

  6

  Bản Cô Tông

  7

  Bản Bố Mon

  8

  Bản Suối Bưn

  9

  Bản Tin Tốc

  10

  Bản Cốc Củ

  11

  Bản Tú Quỳnh

  12

  Bản Tà Làng Thấp

  13

  Bản Văng Phay

  14

  Bản Tà Làng Cao

  15

  Bản Đông Khùa

  Xã Lóng Phiêng

  III

  1

  Bản Nà Mùa

  2

  Bản Cò Chịa

  3

  Bản Pa Sa

  4

  Bản Nong Đúc

  5

  Bản Tà Vàng

  6

  Bản Mơ Tươi

  7

  Bản Tô Buông

  8

  Bản Pha Cúng

  Xã Chiềng Tương

  III

  1

  Bản Bó Hin

  2

  Bản Pa kha III

  3

  Bản Pa kha II

  4

  Bản Pa kha I

  5

  Bản Đề A

  6

  Bản Pom Khốc

  7

  Bản Pa Khôm

  8

  Bản Co Lắc

  Xã Phiêng Khoài

  III

  1

  Bản Na Lù

  2

  Bản Huổi Sai

  3

  Bản Hang Căn

  4

  Bản Cồn Huốt II

  5

  Bản Đan Đón

  6

  Bản Bó Sinh

  7

  Bản Na Nhươi

  8

  Bản Páo Của

  9

  Bản Tam Thanh

  10

  Bản Lao Khô I

  11

  Bản Quỳnh Chung

  12

  Bản Co Mon

  13

  Bản Nặm Bó

  14

  Bản Bó Rôm

  15

  Bản Keo Muông

  16

  Bản Lao Khô II

  17

  Bản Con Khằm

  18

  Bản Tà Ẻn

  19

  Bản Cồn Huốt I

  Xã Chiềng On

  III

  1

  Bản Khuông

  2

  Bản Co Tôm

  3

  Bản Suôi Cút

  4

  Bản Nà Cài

  5

  Bản Trặm Hốc

  6

  Bản A La

  7

  Bản Đin Chí

  8

  Bản Nà Dạ

  9

  Bản Nà Đít

  10

  Bản Tràng Nặm

  11

  Bản Keo Đồn

  12

  Bản Ta Liễu

  III

  HUYỆN PHÙ YÊN

  Xã Huy Bắc

  II

  1

  Bản Sáy Tù

  Xã Huy Hạ

  II

  1

  Bản Nà Lò 1

  2

  Bản Xà 1

  Xã Mường Cơi

  II

  1

  Bản Suối Bục

  2

  Bản Suối cốc

  Xã Tân Lang

  II

  1

  Bản Tường Cà

  2

  Bản Bãi Lau

  3

  Bản Suối Leo

  Xã Mường Bang

  II

  1

  Bản Dinh

  2

  Bản Chè Mè

  3

  Bản Suối Gà

  4

  Bản Suối Lao

  Xã Quang Huy

  II

  1

  Bản Suối Ngang

  2

  Bản Suối Ó

  3

  Bản Suối Gióng

  4

  Bản Gióng

  5

  Bản Mo Nghè 1

  Xã Tường Tiến

  II

  1

  Bản Co Pục

  2

  Bản Hua Nà

  3

  Bản Thín I

  4

  Bản Thín II

  5

  Bản Cột Mốc

  Xã Mường Thải

  II

  1

  Bản Giáp Đất

  2

  Bản Khe Lành

  3

  Bản Khoai Lang

  4

  Bản Suối Tàu

  5

  Bản Suối Cuốc

  Xã Đá Đỏ

  II

  1

  Bản Bãi Sại

  2

  Bản Vàng A

  3

  Bản Suối Tiếu

  Xã Bắc Phong

  II

  1

  Bản Bó Vả

  Xã Huy Tường

  II

  1

  Bản Suối Pai

  2

  Bản Suối Nhũng

  3

  Bản Noong Pùng

  4

  Bản Tân Lương 1

  Xã Huy Thượng

  III

  1

  Bản Núi Hồng

  2

  Bản Ban I

  3

  Bản Ban II

  4

  Bản Úm I

  5

  Bản Úm III

  Xã Tường Thượng

  III

  1

  Bản Khoa 1

  2

  Bản Khoa 2

  3

  Bản Chăn 1

  4

  Bản Chăn 2

  5

  Bản Cải

  6

  Bản Thon 1

  7

  Bản Thon 2

  8

  Bản Đồng La 1

  9

  Bản Đồng La 2

  10

  Bản Cha 1

  11

  Bản Cha 2

  12

  Bản Chượp

  Xã Tường Hạ

  III

  1

  Bản Dằn 1

  2

  Bản Dằn 2

  3

  Bản Khảo 1

  4

  Bản Cóc 1

  5

  Bản Cóc 2

  6

  Bản Cóc 3

  7

  Bản Cóc 4

  8

  Bản Ốc 1

  9

  Bản Ốc 2

  Xã Huy Tân

  III

  1

  Bản Lềm

  2

  Bản Puôi 1

  3

  Bản Puôi 3

  4

  Bản Cù 1

  5

  Bản Cù 2

  6

  Bản Giáo 2

  7

  Bản Suối Cù

  Xã Tường Phong

  III

  1

  Bản Suối Lốm

  2

  Bản Suối Tre

  3

  Bản Hạ Lương

  4

  Bản Bèo

  5

  Bản Vạm

  6

  Bản Xanh Vang

  Xã Tân Phong

  III

  1

  Bản Mùng

  2

  Bản Vạn

  3

  Bản Liếm

  4

  Bản In

  5

  Bản Bông 1

  6

  Bản Bông 2

  7

  Bản Đồng Mã

  Xã Suối Tọ

  III

  1

  Bản Trò

  2

  Bản Suối Khang

  3

  Bản Lũng Khoai A

  4

  Bản Lũng Khoai B

  5

  Bản Suối Tọ

  6

  Bản Pắc Bẹ A

  7

  Bản Pắc Bẹ B

  8

  Bản Pắc Bẹ C

  9

  Bản Suối Dinh

  Xã Suối Bau

  III

  1

  Bản Suối Cáy

  2

  Bản Suối Hiền

  3

  Bản Thịnh A

  4

  Bản Thịnh B

  5

  Bản Suối Giàng

  6

  Bản Suối Chèo

  7

  Bản Chát A

  8

  Bản Chát B

  9

  Bản Suối Bau

  10

  Bản Suối Khoa

  Xã Kim Bon

  III

  1

  Bản Suối Kếnh

  2

  Bản Suối Vạch

  3

  Bản Suối Bương

  4

  Bản Đá Đỏ

  5

  Bản Dằn B

  6

  Bản Dằn A

  7

  Bản Suối On

  Xã Sập Xa

  III

  1

  Bản Keo Lán

  2

  Bản Xa

  3

  Bản Nà Lạy

  4

  Bản Pưn

  5

  Bản Phiêng Lương

  Xã Nam Phong

  III

  1

  Bản Suối Kê

  2

  Bản Suối Vẽ

  3

  Bản Đá Mài II

  4

  Bản Suối Lúa I

  5

  Bản Suối Lúa II

  6

  Bản Pín

  Xã Mường Do

  III

  1

  Bản Bãi Lươn

  2

  Bản Suối Lồng

  3

  Bản Han 3

  4

  Bản Han 4

  5

  Bản Tường Do

  6

  Bản Bông Sồi

  7

  Bản Tân Do

  8

  Bản Lằn

  9

  Bản Han 1

  10

  Bản Han 5

  Xã Mường Lang

  III

  1

  Bản Tường Lang I

  2

  Bản Tường Lang II

  3

  Bản Tường Lang III

  4

  Bản Kém

  5

  Bản Đung

  6

  Bản Chiềng

  7

  Bản Nguồn

  Xã Tường Phù

  III

  1

  Bản Đông 1

  2

  Bản Bùa Chung 1

  3

  Bản Bùa Chung 2

  4

  Bản Bùa Chung 3

  5

  Bản Nà Lè 1

  6

  Bản Nà Lè 2

  7

  Bản Bùa Hạ 1

  8

  Bản Bùa Thượng 1

  9

  Bản Bùa Thượng 2

  10

  Bản Bùa Thượng 3

  IV

  HUYỆN SỐP CỘP

  Xã Sốp Cộp

  II

  1

  Bản Co Hịnh

  2

  Bản Pá Hốc

  3

  Bản Tà Cọ

  Xã Mường Và

  III

  1

  Bản Sổm Pói

  2

  Bản Nong Lanh

  3

  Bản Mường Và

  4

  Bản Hin Cáp

  5

  Bản Nà Lừa

  6

  Bản Nà Khoang

  7

  Bản Nà Một

  8

  Bản Hốc

  9

  Bản Huổi Hùm

  10

  Bản Nà Nghè

  11

  Bản Huổi Vèn

  12

  Bản Co Đứa

  13

  Bản Huổi Pót

  14

  Bản Pá Khoang

  15

  Bản Huổi Niếng

  16

  Bản Huối Ca

  17

  Bản Huổi Dương

  18

  Bản Pá Vai

  19

  Bản Púng Pảng

  20

  Bản Phá Thóng

  21

  Bản Nà Vèn

  22

  Bản Nà Mòn

  23

  Bản Tặc Tè

  24

  Bản Nà Cang

  25

  Bản Lọng Ôn

  26

  Bản Huổi Lầu

  Xã Mường Lạn

  III

  1

  Bản Pá Kạch

  2

  Bản Huổi Pá

  3

  Bản Cang Cói

  4

  Bản Huổi Men

  5

  Bản Pu Hao

  6

  Bản Co Muông

  7

  Bản Nậm Lạn

  8

  Bản Nong Phụ

  9

  Bản Huổi Lè

  10

  Bản Khá

  11

  Bản Nà Ản

  12

  Bản Nà Khi

  13

  Bản Nà Vạc

  Xã Nậm Lạnh

  III

  1

  Bản Mới

  2

  Bản Cang

  3

  Bản Lạnh

  4

  Bản Co Hốc

  5

  Bản Púng Tòng

  6

  Bản Nà Han

  7

  Bản Lạnh Bánh

  8

  Bản Nậm Lạnh

  9

  Bản Hua Lạnh

  10

  Bản Huổi Hịa

  11

  Bản Cang Kéo

  12

  Bản Pá Vai

  Xã Dồm Cang

  III

  1

  Bản Pá Hốc

  2

  Bản Huổi Yên

  3

  Bản Huổi Dồm

  4

  Bản Cang Nưa

  5

  Bản Bằng Tạng

  6

  Bản Nà Khá

  7

  Bản Nà Pháy

  8

  Bản Nà Lìu

  9

  Bản Tin Tốc

  10

  Bản Huổi Nó

  11

  Bản Lọng Phát

  12

  Bản Men

  Xã Púng Bánh

  III

  1

  Bản Lầu

  2

  Bản Huổi Hin

  3

  Bản Kéo

  4

  Bản Phải

  5

  Bản Cọ

  6

  Bản Liềng

  7

  Bản Lùn

  8

  Bản Púng

  9

  Bản Bánh

  10

  Bản Nghịu

  11

  Bản Khá

  12

  Bản Huổi Cốp

  13

  Bản Nà Liền

  14

  Bản Phiêng Ban

  15

  Bản Phá Thóng

  16

  Bản Púng Cưởm

  Xã Sam Kha

  III

  1

  Bản Huổi Sang

  2

  Bản Nậm Tỉa

  3

  Bản Púng Báng

  4

  Bản Sam Kha

  5

  Bản Phá Thóng

  6

  Bản Ten Lán

  7

  Bản Pu Sút

  8

  Bản Hin Chá

  9

  Bản Huổi Phô

  10

  Bản Huổi My

  Xã Mường Lèo

  III

  1

  Bản Mạt

  2

  Bản Liềng

  3

  Bản Huổi Làn

  4

  Bản Huổi Áng

  5

  Bản Chăm Hỳ

  6

  Bản Nặm Pừn

  7

  Bản Huổi Phúc

  8

  Bản Sam Quảng

  9

  Bản Huổi Luông

  10

  Bản Nà Chòm

  11

  Bản Pá Khoang

  12

  Bản Nậm Khún

  V

  HUYỆN VÂN H

  Xã Chiềng Khoa

  II

  1

  Bản Chiềng Lè

  2

  Bản Páng 1

  3

  Bản Páng 2

  4

  Bản Mường Khoa

  5

  Bản Tin Tốc

  Xã Lóng Luông

  II

  1

  Bản Co Tang

  2

  Bản Săn Cài

  3

  Bản Pa Kha

  4

  Bản Lũng Xá

  5

  Bản Suối Bon

  Xã Vân Hồ

  II

  1

  Bản Pa Cốp

  Xã Tô Múa

  II

  1

  Bản Co Cài

  2

  Bản Lăc Mường

  3

  Bàn Sài Lương

  4

  Bản Tong Kiêng

  5

  Bản Dạo

  6

  Bản Đá Mài

  7

  Bản Suối Liêm

  8

  Bản Khu Ngùa

  9

  Bản Khảm

  Xã Xuân Nha

  III

  1

  Bản Pù Lầu

  2

  Bản Tưn

  3

  Bản Nà Hiềng

  4

  Bản Chiềng Nưa

  5

  Bản Chiềng Hin

  6

  Bản Thín

  7

  Bản Nà An

  8

  Bản Mường An

  Xã Mường Tè

  III

  1

  Bản Háng

  2

  Bản Pơ Tào

  3

  Bản Hua Pù

  4

  Bản Săn Hiềng

  5

  Bản Hào

  6

  Bản Mường Tè

  7

  Bản Nhúng

  8

  Bản Hinh

  Xã Song Khủa

  III

  1

  Bản Song Hưng

  2

  Bản Bến Khủa

  3

  Bản Co Hó

  4

  Bản Suối Sấu

  5

  Bản Tàu Dàu

  6

  Bản Un

  Xã Chiềng Yên

  III

  1

  Bản Nà Bai

  2

  Bản Bỗng Hà

  3

  Bản Leo

  4

  Bản Phụ Mẫu I

  5

  Bản Phụ Mẫu II

  6

  Bản Phà Lè

  7

  Bản Piềng Chà

  8

  Bản Pa Puộc

  9

  Bản Suối Mực

  10

  Bản Co Bá

  11

  Bản Bướt

  12

  Bản Co Hào

  13

  Bản Niên

  Xã Chiềng Xuân

  III

  1

  Bản A Lang

  2

  Bản Sa Lai

  3

  Bản Nặm Dên

  4

  Bản Dúp Kén

  5

  Bản Khò Hồng

  6

  Bản Nà Sàng

  Xã Quang Minh

  III

  1

  Bản Bó

  2

  Bản Coong

  3

  Bản Lòm

  Xã Suối Bàng

  III

  1

  Bản Sôi

  2

  Bản Suối Khẩu

  3

  Bản Chiềng Đa

  4

  Bản Bó

  5

  Bản Pa Đì

  6

  Bản Pưa Ta

  Xã Tân Xuân

  III

  1

  Bản Đông Tà Lào

  2

  Bản Tây Tà Lào

  3

  Bản Bướt

  4

  Bản Ngà

  5

  Bản Bún

  6

  Bản Láy

  7

  Bản Cột Mốc

  8

  Bản A Lang

  9

  Bản Sa lai

  Xã Mường Men

  III

  1

  Bản Uông

  2

  Bản Khà Nhài

  3

  Bản Chột

  4

  Bản Ui

  5

  Bản Pa Khôm

  6

  Bản Nà Pa

  7

  Bản Suối Van

  8

  Bản Cóm

  Xã Liên Hòa

  III

  1

  Bản Tà Phù

  2

  Bản Dón

  3

  Bản Tường Liên

  4

  Bản Suối Nậu

  5

  Bản Nôn

  6

  Bản Liên Hợp

  7

  Bản Lắn

  8

  Bản Ngậm

  VI

  HUYỆN BC YÊN

  Thị Trấn Bắc Yên

  II

  1

  Bản Mới B

  Xã Mường Khoa

  II

  1

  Bản Khọc B

  2

  Bản Pa Nó

  3

  Bản Khằng

  4

  Bản Phố

  Xã Hang Chú

  III

  1

  Bản Hang Chú

  2

  Bản Pá Đông

  3

  Bản Pa Cư Sáng A

  4

  Bản Pa Cư Sáng B

  5

  Bản Pá Hốc

  6

  Bản Suối Lềnh A

  7

  Bản Suối Lềnh B

  8

  Bản Suối Lềnh C

  Xã Xím Vàng

  III

  1

  Bản Pá Ổng A

  2

  Bản Pá Ổng B

  3

  Bản Háng Gò Bua

  4

  Bản Sồng Chống

  5

  Bản Háng Tâu

  6

  Bản Cúa Mang

  7

  Bản Xím Vàng

  Xã Làng Chếu

  III

  1

  Bản Chếu B

  2

  Bản Háng C

  3

  Bản Suối Lộng

  4

  Bản Háng A

  5

  Bản Háng B

  6

  Bản Păng Khúa

  7

  Bản Chếu A

  8

  Bản Cáo B

  9

  Bản Cáo A

  Xã Tà Xùa

  III

  1

  Bản Bẹ

  2

  Bản Tà Xùa A

  3

  Bản Mống Vàng

  4

  Bản Tà Xùa C

  5

  Bản Trò B

  6

  Bản Trò A

  7

  Bản Chung Trinh

  8

  Bản Khe Cải

  Xã Háng Đồng

  III

  1

  Bản Háng Bla

  2

  Bản Chống tra

  3

  Bản Háng Đồng B

  4

  Bản Làng Sáng

  5

  Bản Háng Đồng A

  6

  Háng Đồng C

  Xã Phiêng Ban

  III

  1

  Bản Pu Nhi

  2

  Bản Suối Ún

  3

  Bản Phiêng Ban A

  4

  Bản Bụa B

  5

  Bản Suối Thán

  6

  Bản Phiêng Ban B

  7

  Bản Bụa A

  Xã Hồng Ngài

  III

  1

  Bản Suối Chạn

  2

  Bản Suối Háo

  3

  Bản Mới

  4

  Bản Hồng Ngài

  5

  Bản Suối Tếnh

  6

  Bản Lung Tang

  Xã Song Pe

  III

  1

  Bản Suối Song

  2

  Bản Liếm Xiên

  3

  Bản Mới A

  4

  Bản Suối Chanh

  5

  Bản Suối Quốc

  Xã Tạ Khoa

  III

  1

  Bản Sập Việt

  2

  Bản Tà Đò A

  3

  Bản Co Mị

  4

  Bản Suối Hẹ

  5

  Bản Co Muồng

  6

  Bản Tà Đò B

  7

  Bản Nhạn Cuông

  8

  Bản Ọ B

  Xã Hua Nhàn

  III

  1

  Bản Suối Sát

  2

  Bản Pa Khốm

  3

  Bản Khúm Khia

  4

  Bản Noong Pát

  5

  Bản Pá Đông

  6

  Bản Coong Khẩu

  7

  Bản Hua Nhàn

  8

  Bản Noong Ọ A

  9

  Bản Sồng Pét

  10

  Bản Noong Lạnh

  11

  Bản Thón A

  12

  Bản Thón B

  13

  Bản Suối Chẹn

  14

  Bản Khẻ A

  15

  Bản Khẻ B

  16

  Bản Kéo Bó

  17

  Bản Mòn

  Xã Pắc Ngà

  III

  1

  Bản Nong Cóc

  2

  Bản Bước

  3

  Bản Lừm Thượng A

  4

  Bản Lừm Thượng B

  5

  Bản Lừm Thượng C

  6

  Bản Nà Sài

  7

  Bản Ảng

  8

  Bản Nà Phai

  9

  Bản Lừm Hạ

  10

  Bản Tà Ỉu

  11

  Bản Pắc Ngà

  Xã Chim Vàn

  III

  1

  Bản Suối Đay

  2

  Bản Chim Thượng

  3

  Bản Vàn

  4

  Bản Suối Lẹ

  5

  Bản Suối Tù

  6

  Bản Chim Hạ

  7

  Bản Cải A

  8

  Bản Cải B

  Xã Phiêng Côn

  III

  1

  Bản Tăng

  2

  Bản Suối Trắng

  3

  Bản Tra

  4

  Bản Nhèm

  Xã Chiềng Sại

  III

  1

  Bản Tăng

  2

  Bản Nậm Lin + Suối Trắng

  3

  Bản Suối Ngang

  4

  Bản Suối Pứng

  VII

  HUYỆN MƯỜNG LA

  Xã Mường Bú

  II

  1

  Bản Nà Xi

  2

  Bản Nà Nong

  Thị Trấn Ít Ong

  II

  1

  Bản Nà Lốc

  2

  Bản Song Ho

  3

  Bản Chiềng Tè

  4

  Bản Hua Nà

  5

  Bản Hua Ít

  6

  Bản Tìn

  7

  Bản Nà Trang

  8

  Bản Nà Tòng

  9

  Bản Nà Nong

  10

  Bản Co Bay

  Ị1

  Bản Ít Bon

  12

  Bản Mé

  13

  Bản Co Lìu

  14

  Bản Nà Lo

  Xã Mường Chùm

  II

  1

  Bản Tà Lừ

  2

  Bản Huổi Lìu 1

  3

  Bản Huổi Lìu 2

  4

  Bản Huổi Sản 1

  5

  Bản Huổi Sản 2

  6

  Bản Huổi Hiểu

  7

  Bản Co Tòng

  8

  Bản Nong Chạy

  9

  Bản Nà Thướn

  Xã Chiềng Ân

  III

  1

  Bản Pá Xá Hồng

  2

  Bản Nong Hoi Dưới

  3

  Bản Nong Hoi Trên

  4

  Bản Nong Bông

  5

  Bản Hán Trạng

  6

  Bản Sạ Súng

  7

  Bản Tà Pù Chử

  Xã Tạ Bú

  III

  1

  Bản Pá Tong

  2

  Bản Nong Phụ

  3

  Bản Thẳm Hon

  4

  Bản Két

  5

  Bản Búng

  6

  Bản Bắc

  7

  Bản Pết

  8

  Bản Tôm

  9

  Bản Pậu

  10

  Bản Chom Cọ

  Xã Hua Trai

  III

  1

  Bản Nà Sản

  2

  Bản Nà Hoi

  3

  Bản Lè

  4

  Bản Ỏ

  5

  Bản Nà Liềng

  6

  Phiêng Hoi

  7

  Bản Đông

  8

  Bản Phiêng Phé

  9

  Bản Huổi Cưởm

  10

  Bản Nà Lời

  11

  Bản Po

  12

  Bản Mển

  13

  Bản Nặm Hồng

  14

  Bản Nà Tòng

  15

  Bản Ái Ngựa

  16

  Bản Thẳm Cọng

  17

  Bản Nặm Khít

  18

  Bản Lọng Bong

  19

  Bản Nà Lo

  20

  Bản Pá Múa

  21

  Bản Pá Han

  22

  Bản Huổi Nạ

  Xã Chiềng Công

  III

  1

  Bản Đin Lanh

  2

  Bản Kéo Hỏm

  3

  Bản Lọng Bó

  4

  Bản Pá Chè

  5

  Bản Co Sủ Trên

  6

  Bản Co Sủ Dưới

  7

  Bản Mạo

  8

  Bản Nong Hùn

  9

  Bản Nặm Hồng

  10

  Bản Hán Cá Thệnh

  11

  Bản Tốc Tát Trên

  12

  Bản Tốc Tát Dưới

  13

  Bản Khao Lao Trên

  14

  Bản Khao Lao Dưới

  15

  Bản Mới

  16

  Bản Tảo Ván

  17

  Bản Chống Dủ Tẩu

  Xã Ngọc Chiến

  III

  1

  Bản Pú Dảnh

  2

  Bản Giạng Phổng

  3

  Bản Pom Cao

  4

  Bản Mường Chiến

  5

  Bản Nà Sàng

  6

  Bản Lò Phon

  7

  Bản Tu Nguồng

  8

  Bản Nà Din

  9

  Bản Nà Tâu

  10

  Bản Co Két

  11

  Bản Phiêng Khao

  12

  Bản Lướt

  13

  Bản Đông Lỏng

  14

  Bản Pom Mỉn

  15

  Bản Pá Pầu

  16

  Bản Phày

  17

  Bản Pom Mèn

  18

  Bản Chăm Pộng

  19

  Bản Ngam La

  20

  Bản Nậm Nghẹp

  21

  Bản Đông Xuông

  22

  Bản Nà Bá

  23

  Bản Pom Lưu

  24

  Bản Nậm Hoi

  25

  Bản Đin Lanh

  26

  Bản Phiêng Cứu

  27

  Bản Phiêng Ái

  28

  Bản Lọng Cang

  29

  Bản Huổi Ngùa

  30

  Bản Kè

  31

  Bản Pá Te

  32

  Bản Chom Khâu

  33

  Bản Co Chom

  Xã Chiềng Muôn

  III

  1

  Bản Nong Quài

  2

  Bản Pá Kìm

  3

  Bản Hua Chiến

  4

  Bản Hua Kìm

  5

  Bản Hua Đán

  6

  Bản Cát Lình

  Xã Chiềng Hoa

  III

  1

  Bản Lọng Sản

  2

  Bản Nà Cưa

  3

  Bản Huổi Lay

  4

  Bản Pia

  5

  Bản Nong Quang

  6

  Bản Huổi Xưa

  7

  Bản Áng

  8

  Bản Hin Phá

  9

  Bản Pháy Hượn

  10

  Bản Nà Lứa

  11

  Bản Pha Xe

  12

  Bản Pá Liềng

  13

  Bản Hát Hay

  14

  Bản Huổi Pù

  15

  Bản Huổi Má

  16

  Bản Chông

  17

  Bản Tả

  18

  Bản Nà Sàng

  19

  Bản Tà Lành

  20

  Bản Nong É

  Xã Chiềng San

  III

  1

  Bản Luồng

  2

  Bản Chiến

  3

  Bản Pá Làng

  4

  Bản Lâm

  5

  Bản Pá Chiến

  6

  Bản Pu Pâu

  7

  Bản Kéo Ớt

  8

  Bản Púng Quài

  Xã Chiềng lao

  III

  1

  Bản Huổi La

  2

  Bản Tà Sài

  3

  Bản Nà Nong

  4

  Bản Huổi Păng

  5

  Bản Cun

  6

  Bản Huổi Choi

  7

  Bản Nhạp

  8

  Bản Lếch

  9

  Bản Nà Lếch 1

  10

  Bản Nà Lếch 2

  11

  Bản Nà Lếch 3

  12

  Bản Nà Cường

  13

  Bản Mạ

  14

  Bản Huổi Tóng

  15

  Bản Tạng Khẻ

  16

  Bản Huổi Quảng

  17

  Bản Xu Xàm

  18

  Bản Nà Xu

  19

  Bản Nà Biềng

  20

  Bản Pậu

  21

  Bản Phiêng Phả

  22

  Bản Đán Én

  23

  Bản Huổi Hậu

  24

  Bản Pá Sóng

  Xã Nặm Păm

  III

  1

  Bản Hua Nặm

  2

  Bản Huổi Liếng

  3

  Bản Huổi Hốc

  4

  Bản Nong Bẩu

  5

  Bản Huổi Có

  6

  Bản Hua Piệng

  Xã Mường Trai

  III

  1

  Bản Khâu Ban

  2

  Bản Bó Ban

  3

  Bản Cang Mường

  4

  Bản Phiêng Xe

  5

  Bản Hua Nà

  6

  Bản Búng Cuổng

  7

  Bản Huổi Muôn I

  8

  Bản Huổi Muôn II

  9

  Bản Huổi Ban

  Xã Pi Toong

  III

  1

  Bản Chà Lào

  2

  Bản Nà Trà

  3

  Bản Nà Trò

  4

  Bản Nà Núa

  5

  Bản Tong

  6

  Bản Nà Nôm

  7

  Bản Lứa Hua Nà

  8

  Bản Lứa Luông

  9

  Bản Nà Phìa

  10

  Bản Nong Pi

  11

  Bản Pi

  12

  Bản Nà Tạy

  13

  Bản Nà Bướm

  14

  Bản Cang

  15

  Bản Phiêng

  16

  Bản Ten

  17

  Bản Chộc

  Xã Nậm Giôn

  III

  1

  Bản Nặm Cừm

  2

  Bản Púng Ngùa

  3

  Bản Huổi Ngàn

  4

  Bản Huổi Chèo

  5

  Bản Huổi Sản

  6

  Bản Huổi Pươi

  7

  Bản Huổi Hốc

  8

  Bản Pá Hợp

  9

  Bản Đen Đin

  10

  Bản Huổi Chà

  11

  Bản Co Đứa

  12

  Bản Huổi Lẹ

  13

  Bản Pá Bát

  14

  Bản Pá Dôn

  15

  Bản Pá Mồng

  16

  Bản Huổi Tao

  VIII

  HUYỆN THUẬN CHÂU

  Xã Bon Phặng

  II

  1

  Bản Chăn

  2

  Bản Co Kham

  3

  Bản Kéo Pháy

  4

  Bản Lẩy

  5

  Bản Mé

  6

  Bản Nà Hón

  7

  Bản Nà Ne

  8

  Bản Nà Tói

  9

  Bản Nong Ỏ

  10

  Bản Tát

  Xã Chiềng Ngàm

  II

  1

  Bản Pù

  2

  Bản Búa Bon

  3

  Bản Tam

  4

  Bản Huổi Lán

  5

  Bản Mện

  6

  Bản Pù Bâu

  Xã Thôm Mòn

  II

  1

  Bản Phé

  2

  Lọng Cại

  3

  Bản Chùn

  4

  Bản Nong Chiêng

  5

  Bản Nong Quang

  6

  Bản Nà Hày

  7

  Bản Mòn

  8

  Bản Hua Cọ

  Xã Muổi Nọi

  II

  1

  Bản Co Cại

  2

  Bản Sàng

  3

  Bản Thán

  4

  Bản Muổi Nọi

  5

  Bản Nguồng

  Xã Chiềng Ly

  II

  1

  Bản Hán

  2

  Bản Bôm Pao

  Xã Bản Lầm

  III

  1

  Bản Búa

  2

  Bản Buống

  3

  Bản Dắt

  4

  Bản Hang

  5

  Bản Hiềm

  6

  Bản Hoi

  7

  Bản Hua Lành

  8

  Bản Khoang

  9

  Bản Lầm A

  10

  Bản Lầm B

  11

  Bản Lếch

  12

  Bản Lọng

  13

  Bản Pá Lầu

  14

  Bản Phát

  15

  Bản Phé

  16

  Bản Pùa

  17

  Bản Thán

  18

  Bản Tó Té

  Xã É Tòng

  III

  1

  Bản Hát Lẹ

  2

  Bản Huổi Lanh

  3

  Bản Huổi Lương

  4

  Bản Nà Hem

  5

  Bản Tở

  6

  Bản Đông Củ

  7

  Bản Nà Tòng

  8

  Bản Nà Sói

  9

  Bản Nà Lanh

  10

  Bản Nà Mảnh

  11

  Bản Ten

  12

  Bản Xam Phổng

  13

  Bản Thẳm Ổn

  14

  Bản Nà Vạng

  15

  Bản Nà Muông

  16

  Bản Cang

  17

  Bản Long Nặm

  Xã Nậm Lầu

  III

  1

  Bản Ban

  2

  Bản Biên

  3

  Bản Huổi Kép

  4

  Bản Huổi Xưa

  5

  Bản ít Cuông

  6

  Bản ít Mặn

  7

  Bản Lọng Chộc

  8

  Bản Lọng Lầu

  9

  Bản Mỏ

  10

  Bản Nà Há

  11

  Bản Nà Ít

  12

  Bản Nà Nọi

  13

  Bản Nà Nọt

  14

  Bản Nậm Lầu

  15

  Bản Nong

  16

  Bản Nong Ten

  17

  Bản Pài

  18

  Bản Pá O

  19

  Bản Phúc

  20

  Bản Tăng

  21

  Bản Tòng

  22

  Bản Thẳm Phé

  23

  Bản Xa Hòn

  24

  Bản Xa Ngạ

  25

  Bản Xanh

  Xã Chiềng Bôm

  III

  1

  Bản Cỏ

  2

  Bản Cún Lum

  3

  Bản Cún Ten

  4

  Bản Hỏm A

  5

  Bản Hỏm B

  6

  Bản Hốn

  7

  Bản Hua Ty A

  8

  Bản Hua Ty B

  9

  Bản Huổi Pu

  10

  Bản Ít Cang

  11

  Bản Khem A

  12

  Bản Khem B

  13

  Bản Lái Cang

  14

  Bản Lái Lọng

  15

  Bản Lái Ten

  16

  Bản Líu

  17

  Bản Mỏ

  18

  Bản Nà Lét

  19

  Bản Nà Tắm

  20

  Bản Nà Trạng

  21

  Bản Nhộp

  22

  Bản Pá Hốc

  23

  Bản Pọng

  24

  Bản Pú Cá

  25

  Bản Ten Ké

  26

  Bản Ten Muông

  27

  Bản Tịm A

  28

  Bản Tịm B

  29

  Bản Pom Khoảng A

  30

  Bản Pom Khoảng B

  Xã Bó Mười

  III

  1

  Bản Nà Sành

  2

  Bản Nong Sàng

  3

  Bản Sói

  4

  Bản Bó

  5

  Bản Nà Viềng

  6

  Bản Lọng Cu

  7

  Bản Mười

  8

  Bản Sản

  9

  Bản Tra

  10

  Bản Quỳnh Thuận

  11

  Bản Nà Hốc

  12

  Bản Nà Ten

  13

  Bản Lót

  14

  Bản Măn

  Xã Co Mạ

  III

  1

  Bản Nong Vai

  2

  Bản Chả Lạy B

  3

  Bản Chả Lạy A

  4

  Bản Hua Ty

  5

  Bản Hua Lương

  6

  Bản Co Nghè B

  7

  Bản Co Nghè A

  8

  Bản Pá Chả

  9

  Bản Pá Pháy

  10

  Bản Láo Hả

  11

  Bản Huổi Dên

  12

  Bản Sình Thàng

  13

  Bản Xá Nhá A

  14

  Bản Xá Nhá B

  15

  Bản Hát Xiến

  16

  Bản Po Mậu

  17

  Bản Pha Khuông

  18

  Bản Co Mạ

  19

  Bản Cát

  20

  Bản Mớ

  21

  Bản Pá Ẩu

  Xã Púng Tra

  III

  1

  Bản Ca Lắng

  2

  Bản Co Mặn

  3

  Bản Co Tra

  4

  Bản Dồm

  5

  Bản Dồm Lọng

  6

  Bản Nà Hạt

  7

  Bản Nà Mắt

  8

  Bản Noong Ỏ

  9

  Bản Phạ Ten

  10

  Bản Pom Quang

  11

  Bản Púng Lọng

  12

  Bản Púng Mé

  13

  Bản Púng Ten

  14

  Bản Tra

  Xã Co Tòng

  III

  1

  Bản Co Cài

  2

  Bản Co Nhừ

  3

  Bản Cá Chua

  4

  Bản Pá Cháo B

  5

  Bản Há Khúa A

  6

  Bản Há Khúa B

  7

  Bản Thẳm xét

  8

  Bản Pá Chả A

  9

  Bản Pá Chả B

  10

  Bản Pá Hốc

  11

  Bản Co Tòng

  12

  Bản Pá Cháo A

  Xã Chiềng Pấc

  III

  1

  Bản Đon

  2

  Bản Nà Khoang

  3

  Bản Lọng Men

  4

  Bản Co Ké

  5

  Bản Ten

  6

  Bản Nong Sa

  7

  Bản Co Cại

  8

  Bản Nà Lĩnh

  9

  Bản Nà Luông

  Xã Long Hẹ

  III

  1

  Bản Nặm Búa

  2

  Bản Nặm Nhứ

  3

  Bản Cán Tỷ B

  4

  Bản Cán Tỷ A

  5

  Bản Ta Khom

  6

  Bản Cha Mạy A

  7

  Bản Kéo Hẹ

  8

  Bản Long Hẹ

  9

  Bản Pá Uổi

  10

  Bản Pá Púa

  11

  Bản Pú Chắn

  12

  Bản Pú Chứn

  13

  Bản Phiêng Mạt

  Xã Tông Lạnh

  III

  1

  Bản Dẹ A

  2

  Bản Dẹ B

  3

  Bản Trai Chanh

  4

  Bản Lạnh A

  5

  Bản Lanh B

  6

  Bản Lạnh C

  7

  Bản Hua Nà A

  8

  Bản Hua Nà B

  9

  Bản Nà Lạn

  10

  Bản Củ A

  11

  Bản Củ B

  12

  Bản Thẳm A

  13

  Bản Thẳm B

  14

  Bản Tốm A

  15

  Bản Tốm B

  16

  Bản Công Mường A

  17

  Bản Công Mường B

  18

  Bản Táng A

  19

  Bản Táng B

  20

  Bản Bai A

  21

  Bản Bai B

  Xã Mường É

  III

  1

  Bản Cang Kéo

  2

  Bản Chặp

  3

  Bản Chiềng Ve A

  4

  Bản Chiềng Ve B

  5

  Bản Co Cại

  6

  Bản Hát Lụ

  7

  Bản Hịa

  8

  Bản Huổsi Ái

  9

  Bản Huổi Cả

  10

  Bản Kiểng A

  11

  Bản Kiểng B

  12

  Bản Nà Dên

  13

  Bản Nà É

  14

  Bản Nà Há

  15

  Bản Nà Lầu

  16

  Bản Nà Lấu

  17

  Bản Nà Lè

  18

  Bản Nà Lụ

  19

  Bản Nà Ổn

  20

  Bản Nà Sàng

  21

  Bản Nà Vai

  22

  Bản Nậm Nòng

  23

  Bản Pá Khôm

  24

  Bản Pá Ỏ

  25

  Bản Phạ

  26

  Bản Phát

  27

  Bản Pom Mé

  28

  Bản Tàn

  29

  Bản Tốc Nưa

  30

  Bản Tốc Tở

  31

  Bản Tum

  Xã Phổng Lập

  III

  1

  Bản Huổi Ít

  2

  Bản Kẹ

  3

  Bản Kéo Sáo

  4

  Bản Lặp

  5

  Bản Lọng Dốm

  6

  Bản Lùa

  7

  Bản Mầu Thái

  8

  Bản Mầu Xá

  9

  Bản Muông Mó

  10

  Bản Nà Ban

  11

  Bản Nà Khoang

  12

  Bản Nà Lềm

  13

  Bản Nghịu

  14

  Bản Pá Sàng

  15

  Bản Ta Tú

  Xã Phổng Lăng

  III

  1

  Bản Huổi Luông

  2

  Bản Nà Nọi

  3

  Bản Nà Lọ

  4

  Bản Nà Cà

  5

  Bản Phiêng Cại

  6

  Bản Nong Pồng

  7

  Bản Lăng Nọi

  8

  Bản Lăng Luông

  9

  Bản Nà Xa

  10

  Bản Cóng

  11

  Bản Nà Thái

  12

  Bản Còng

  13

  Bản Bỉa

  14

  Bản Dửn

  Xã Chiềng Pha

  III

  1

  Bản Chộ

  2

  Bản Muông

  3

  Bản Nà Heo

  4

  Bản Trọ

  5

  Bản Nà Trại

  6

  Bản Sai

  7

  Bản Huổi Tát

  8

  Bản Hán

  Xã Tông Cọ

  III

  1

  Bản Lào

  2

  Bản Huổi Táp

  3

  Bản Lè A

  4

  Bản Bay B

  5

  Bản Bon

  6

  Bản Nà Cáy

  7

  Bản Phé A

  8

  Bản Phé B

  9

  Bản Phé C

  10

  Bản Cọ B

  11

  Bản Cọ A

  12

  Bản Sen To

  13

  Bản Phiêng Phai

  14

  Bản Búa Có

  Xã Chiềng La

  III

  1

  Bản Lọng Lót

  2

  Bản Cát

  3

  Bản Song

  4

  Bản Hướn Kho

  5

  Bản Tảư

  6

  Bản Pú Náư

  7

  Bản Lả Lốm

  8

  Bản Nong Lanh

  9

  Bản Nong Chông

  10

  Bản Lọng Cạo

  Xã Pá Lông

  III

  1

  Bản Pá Ný

  2

  Bản Tinh Lá

  3

  Bản Bó

  4

  Bản Sấu Mê

  5

  Bản Ká Kê

  6

  Bản Pá Nọt

  7

  Bản Tịa Tậu

  8

  Bản Hua Dấu

  9

  Bản Há Dụ

  10

  Bản Hua Ngáy

  Xã Mường Khiêng

  III

  1

  Bản Nghịu

  2

  Bản Sát

  3

  Bản Củ

  4

  Bản Hua Sát

  5

  Bản Lạn

  6

  Bản Ỏ

  7

  Bản Thông

  8

  Bản Lứa A

  9

  Bản Hang

  10

  Bản Hụn

  11

  Bản Tộn

  12

  Bản Pợ

  13

  Bản Hống

  14

  Bản Khiêng

  15

  Bản Pục

  16

  Bản Xe

  17

  Bản Tứn

  18

  Bản Nuống

  19

  Bản Há

  20

  Bản Phé

  21

  Bản Hằng

  22

  Bản Nam

  23

  Bản Nong Sàng

  24

  Bản Sào Và

  25

  Bản Bó Phúc

  26

  Bản Kềm

  27

  Bản Bon

  28

  Bản Hin Lẹp

  29

  Bản Sinh Lẹp

  Xã Mường Bám

  III

  1

  Bản Phèn A

  2

  Bản Pá Sàng

  3

  Bản Tư Làng A

  4

  Bản Nà Hát A

  5

  Bản Pá Chóng

  6

  Bản Nà La A

  7

  Bản Nà Làng B

  8

  Bản Nà La B

  9

  Bản Nà Hát B

  10

  Bản Lào A

  11

  Bản Căm Cặn

  12

  Bản Pá Ban

  13

  Bản Nà Tra

  14

  Bản Lao B

  15

  Bản Phèn B

  16

  Bản Nặm Ún

  17

  Bản Pha Khương

  18

  Bản Nà Pa

  19

  Bản Hát Pang

  20

  Bản Pá Nó

  21

  Bản Bánh Ó

  22

  Bản Nà Làng A

  23

  Bản Nà Cẩu

  24

  Bản Tư Làng B

  25

  Bản Thẳm Đón

  26

  Bản Bôm Kham

  Xã Liệp Tè

  III

  1

  Bản Co Phường

  2

  Bản Co Khết

  3

  Bản Cang

  4

  Bản Hiên

  5

  Bản Tát

  6

  Bản Chà

  7

  Bản Bắc

  8

  Bản Lụ

  9

  Bản Co Sản

  10

  Bản Ban Xa

  11

  Bản Ta Mạ

  12

  Bản Mồng Nọi

  13

  Bản Kia

  14

  Bản Tát Ướt

  Xã Nong Lay

  III

  1

  Bản Nong Lay

  2

  Bản Lụng Muông

  3

  Bản Nong Giẳng

  4

  Bản Huổi Khôm

  5

  Bản Lọng Hém

  6

  Bản Huổi Púa

  7

  Bản Co Quên

  8

  Bản Bó Mạ

  9

  Bản Co Kham

  10

  Bản Phiêng Phớ

  11

  Bản Quyết Thắng B

  IX

  HUYỆN MAI SƠN

  Xã Chiềng Lương

  II

  1

  Bản Phiêng Nọi

  2

  Bản Kéo Lồm

  3

  Bản Thẳm Phẩng

  4

  Bản Búa Bon

  5

  Bản Buôm Khoang

  6

  Bản Lụng Sàng

  7

  Bản Nà Rầm

  Xã Chiềng Chăn

  II

  1

  Bản Nặm Luông

  2

  Bản Bó Pháy

  Xã Chiềng Mai

  II

  1

  Bản Thủy Lợi

  2

  Bản Cúp

  3

  Bản Nà Nghè

  4

  Bản Bon

  5

  Bản Vựt

  6

  Bản Nà Dong

  7

  Bản Ban

  8

  Bản Cuộm I

  9

  Bản Cuộm II

  10

  Bản Lụng Và

  11

  Bản Co Sâu

  Xã Chiềng Chung

  II

  1

  Bản Xam Ta

  2

  Bản Ít Hò

  Xã Nà Bó

  II

  1

  Bản Mè

  Xã Chiềng Sung

  II

  1

  Bản Bãi Tám

  2

  Bản Tà Đứng

  3

  Bản Pá Cu

  4

  Bản Co Hát

  5

  Bản Cà Nam

  6

  Bản Nà Lầu

  Xã Chiềng Mung

  II

  1

  Bản Xum 1

  2

  Bản Hời

  3

  Bản Xum 2

  Xã Cò Nòi

  II

  1

  Bản Nong Mòm

  2

  Bản Mai Thuận

  Xã Mường Bằng

  II

  1

  Bản Ít Kó

  2

  Bản Mai Châu

  Xã Chiềng Ve

  III

  1

  Bản Tô Vuông

  2

  Bản Mè Trên

  3

  Bản Mè Dưới

  4

  Bản Sươn

  5

  Bản Khiềng

  6

  Bản Thẳm

  7

  Bản Nà Lằn

  8

  Bản Đông Bai

  Xã Chiềng Dong

  III

  1

  Bản Khoáng

  2

  Bản Lò Um

  3

  Bản Nà Khoang

  4

  Bản Pha Đin

  5

  Bản Dè

  6

  Bản Nghịu

  7

  Bản Chăm Biên

  8

  Bản Pặc Ngần

  9

  Bản Liềng

  Xã Chiềng Nơi

  III

  1

  Bản Huổi Do

  2

  Bản Phé

  3

  Bản Cho Cong

  4

  Bản Pá Hốc

  5

  Bản Nhụng Trên

  6

  Bản Nhụng Dưới

  7

  Bản Co Hịnh

  8

  Bản Bằng Ban

  9

  Bản Huổi Sàng

  10

  Bản Sài Khao

  11

  Bản Phiêng Khá

  12

  Bản Thẳm

  13

  Bản Phiêng Khôm

  14

  Bản Nà Phặng

  15

  Bản Huổi Lặp

  16

  Bản Hua Pư

  Xã Phiêng Cằm

  III

  1

  Bản Nong Tầu Thái

  2

  Bản Xà Nghè

  3

  Bản Huổi Nhả K/mú

  4

  Bản Nong Nghè

  5

  Bản Phiêng Phụ (A)

  6

  Bản Phiêng Phụ (B)

  7

  Bản Lọng Ban

  8

  Bản Xà Liệt

  9

  Bản Huổi Nhả Thái

  10

  Bản Phiêng Mụ

  11

  Bản Củ

  12

  Bản Hua Nà

  13

  Bản Pú Tậu

  14

  Bản Huổi Thướn

  15

  Bản Tang Lương

  16

  Bản Co Muông

  17

  Bản Huổi Thùng

  18

  Bản Thẳm Hưn

  19

  Bản An Mạ

  20

  Bản Lọng Hỏm

  21

  Bản Tong Chinh

  22

  Bản Nặm Pút

  23

  Bản Lọng Nghịu

  24

  Bản La Va

  25

  Bản Bon Trỏ

  26

  Bản Pá Po

  27

  Bản Nong Tầu Mông

  Xã Phiêng Pằn

  III

  1

  Bản Pá Nó

  2

  Bản Kết Hay

  3

  Bản Co Hày

  4

  Bản Pá Liềng

  5

  Bản Nà Pồng

  6

  Bản Pá Tong

  7

  Bản Pá Ban

  8

  Bản Xà Cành

  9

  Bản Kết Nà

  10

  Bản Nà Nhụng

  11

  Bản Ta vắt

  12

  Bản Ta Lúc

  13

  Bản Đen

  14

  Bản Vít

  15

  Bản Thán

  Xã Tà Hộc

  III

  1

  Bản Hộc

  2

  Bản Mòng

  3

  Bản Bơ

  4

  Bản Pơn

  5

  Bản Heo

  6

  Bản Luần

  7

  Bản Pá Nó A

  8

  Bản Pá Nó B

  9

  Bản Pá Hốc

  10

  Bản Pù Tền

  Xã Nà Ớt

  III

  1

  Bản Nà Hạ

  2

  Bản Ò Lọ

  3

  Bản Trạm Cọ

  4

  Bản Hin Đón

  5

  Bản Pá Khoang

  6

  Bản Xum Hom

  7

  Bản Pá Chả

  8

  Bản Huổi Kẹt

  9

  Bản Há Sét

  10

  Bản Lọng Lót

  11

  Bản Nặm Lanh

  12

  Bản Xà Vịt

  13

  Bản Lụng Cuông

  14

  Bản Xà Kìa

  15

  Bản Nà Un

  16

  Bản Huổi Dên

  Xã Chiềng Kheo

  III

  1

  Bản Nà Kéo

  2

  Bản Nà Lon

  3

  Bản Có

  4

  Bản Buốt

  5

  Bản Tô Văn

  6

  Bản Nà Viền

  7

  Bản Pắng Sẳng B

  X

  HUYỆN MỘC CHÂU

  Xã Hua Păng

  II

  1

  Bản Bó Hiềng

  2

  Bản Tà Lánh

  3

  Bản Suối Đôn

  4

  Bản Suối Ba

  5

  Bản Km 16

  6

  Bản Nà Bó 1

  Xã Phiêng Luông

  II

  1

  Bản Pa Hốc

  Xã Nà Mường

  II

  1

  Bản Suối Khua

  2

  Bản Sằm Nằm

  Xã Chiềng Hắc

  II

  1

  Bản Tong Hán

  2

  Bản Cò Lìu

  3

  Bản Tà Số 1

  4

  Bản Tà Số 2

  Xã Quy Hướng

  II

  1

  Bản Đồng Giăng

  2

  Bản Bó Giàng

  3

  Bản Nà Đưa

  4

  Bản Nà Cung

  5

  Bản Suối Cáu 1

  6

  Bản Vằng Khoài

  Xã Lóng Sập

  II

  1

  Bản Pha Nhên

  2

  Bản Buốc Pát

  3

  Bản Pha Đón

  4

  Bản A Má 1

  Xã Đông Sang

  II

  1

  Bản Pa Phách 1

  2

  Bản Co Sung

  3

  Bản Chắm Cháy

  Xã Chiềng Khừa

  III

  1

  Bản Căng Tỵ

  2

  Bản Suối Đon

  3

  Bản Ông Lý

  4

  Bản Xa Lú

  Xã Tân Hợp

  III

  1

  Bản Nà Mý

  2

  Bản Suối Chanh

  3

  Bản Suối Xáy

  4

  Bản Suối Khoang

  5

  Bản Bó Liều

  6

  Bản Lung Mũ

  7

  Bản Cà Đạc

  8

  Bản Pơ Nang

  9

  Bản Nà Mường

  Xã Tà Lại

  III

  1

  Bản Lòng Hồ

  2

  Bản C 5

  3

  Bản Tà Lọt

  4

  Bản Nà Cạn

  XI

  HUYỆN SÔNG MÃ

  Xã Chiềng Cang

  II

  1

  Bản Huổi Cuống

  2

  Bản Bằng Lậc

  3

  Bản Nà Củ

  4

  Bản Nà Bon

  5

  Bản Hua Tát

  6

  Bản Pá Nó

  7

  Bản Nhọt Có

  8

  Bản Huổi Dấng

  9

  Bản Co Tòng

  10

  Bản Thón

  11

  Bản Có

  12

  Bản Mỏ

  13

  Bản Nà Tý

  14

  Bản Ta Tạng

  15

  Bản Hong Ngay

  16

  Bản Hin Phon

  Xã Chiềng Khoong

  II

  1

  Bản Huổi Nóng

  2

  Bản Pá Có

  3

  Bản Co Hay

  4

  Bản Xi Lô

  5

  Bản Pá Khôm

  6

  Bản Ít Lốc

  7

  Bản Lụng Quai

  8

  Bản Bó Chạy

  9

  Bản Ta Bay

  10

  Bản Bướm Ỏ

  11

  Bản Co Sản

  12

  Bản Co Tòng

  13

  Bản Pá Bông

  14

  Bản Hát Lay

  15

  Bản Búa Cốp

  16

  Bản Bon

  17

  Bản Đứa Muội

  18

  Bản Khoong Tợ

  19

  Bản Chiềng Coi

  20

  Bản Bó Quỳnh

  Xã Nà Nghịu

  II

  1

  Bản Bom Phung

  2

  Bản Hua Pàn

  3

  Bản Huổi Sặng

  4

  Bản Bon

  5

  Bản Xum Côn

  6

  Bản Nà Là

  7

  Bản Nà Lươi

  8

  Bản Mé

  9

  Bản Co Mạ

  10

  Bản Co Phèn

  11

  Bản Co Phường

  12

  Bản Nậm Ún

  13

  Bản Nong Lếch

  14

  Bản Huổi Cói

  15

  Bản Thón

  16

  Bản Kéo

  17

  Bản Sào Và

  18

  Bản Phiêng Tỏ

  19

  Bản Lọng Lằn

  20

  Bản Mung

  21

  Bản Phiêng Pồng

  22

  Bản Ngu Hấu

  Xã Mường Hung

  II

  1

  Bản Nà Ái

  2

  Bản Kéo

  3

  Bản Phai Cầm

  4

  Bản Phiêng Pinh

  5

  Bản Huổi

  6

  Bản Om

  7

  Bản Muôn

  8

  Bản Lọng Tòng

  9

  Bản Phiêng Lươn

  10

  Bản Nà Nỏng

  11

  Bản Nà Hựa

  12

  Bản Co Tra

  13

  Bản Phiêng Nghịu

  14

  Bản Huổi Khôm

  15

  Bản Kéo Co

  16

  Bản Bua Xá

  17

  Bản Coi

  18

  Bản Huổi Hin

  19

  Bản Huổi Bua

  20

  Bản Hát So

  21

  Bản Nà Cầm

  22

  Bản Quỳnh Long

  23

  Bản Pho

  24

  Bản Ít

  Xã Mường Cai

  II

  1

  Bản Co Bay

  2

  Bản Mới

  3

  Bản Huổi Co

  4

  Bản Ta Lát

  5

  Bản Huổi Mươi

  6

  Bản Nà Ngùa

  7

  Bản Co Phường

  8

  Bản Phiêng Piềng

  9

  Bản Háng Lìa

  Xã Chiềng En

  III

  1

  Bản Hua Pát

  2

  Bản Nà Bó

  3

  Bản Lọng Xày

  4

  Bản Huổi Púng

  5

  Bản Huổi Han

  6

  Bản Pá Lưng

  7

  Bản Pá Nì

  8

  Bản Huổi Én

  9

  Bản Mới

  10

  Bản Nà Lằng

  11

  Bản Lưng

  12

  Bản Ten

  13

  Bản Hua Lưng

  Xã Chiềng Sơ

  III

  1

  Bản Nà Luồng

  2

  Bản Đứa II

  3

  Bản Nà Tọ

  4

  Bản Phiêng Xa

  5

  Bản Nà Cần II

  6

  Bản Công II

  7

  Bản Luấn II

  8

  Bản Bon Tiến

  9

  Bản Nà Sặng

  10

  Bản Sài Lương II

  11

  Bản Luấn I

  12

  Bản Đứa I

  13

  Bản Huổi Hịa

  14

  Bản Nà Lốc II

  15

  Bản Công I

  16

  Bản Nà Cần I

  17

  Bản Sài Lương I

  18

  Bản Mâm

  19

  Bản Huổi Cát

  20

  Bản Nà Lốc I

  21

  Bản Bon

  22

  Bản Thắng Lợi

  Xã Chiềng Phung

  III

  1

  Bản Song Còn

  2

  Bản Ten

  3

  Bản Nuốt

  4

  Bản Ỏ En

  5

  Bản Phiêng Chiềng

  6

  Bản Vàng

  7

  Bản Pịn

  8

  Bản Nà Ban

  9

  Bản Nà Lạt

  10

  Bản Nong Xô

  11

  Bản Nà Sàng

  12

  Bản Huổi Lay

  13

  Bản Pá Trả

  14

  Bản Co Khương

  15

  Bản Củ Bú

  16

  Bản Chéo

  17

  Bản Huổi Tư

  18

  Bản Hua Và

  Xã Huổi Một

  III

  1

  Bản Kéo

  2

  Bản Bằng Púng

  3

  Bản Cang Cói

  4

  Bản Co Mạ A

  5

  Bản Co Mạ B

  6

  Bản Hợp Tiến

  7

  Bản Huổi Pản

  8

  Bản Huổi Vạng

  9

  Bản Lọng Mòn

  10

  Bản Nà Hạ

  11

  Bản Nà Nghiều

  12

  Bản Nậm Pù B

  13

  Bản Pá Công

  14

  Bản Pá Mằn

  15

  Bản Pa Tết

  16

  Bản Phá Thóng

  17

  Bản Ta Hốc

  18

  Bản Túp Phạ A

  19

  Bản Túp Phạ B

  Xã Nậm Mằn

  III

  1

  Bản Nhà Sày

  2

  Bản Cha Vai

  3

  Bản Chạy

  4

  Bản Phiêng Phé

  5

  Bản Púng Khương

  6

  Bản Nà Luông

  7

  Bản Nà Cà

  8

  Bản Chả

  9

  Bản Huổi

  Xã Mường Sai

  III

  1

  Bản Nong Phạ

  2

  Bản Lon Sản

  3

  Bản Sai

  4

  Bản Púng Cằm

  5

  Bản Tin Tốc

  6

  Bản Nà Hò

  7

  Bản Buôn Ban

  8

  Bản Nà Un Trong

  9

  Bản Nà Un Ngoài

  10

  Bản Kỳ Nình

  11

  Bản Lọng Lót

  12

  Bản Co Đứa

  Xã Bó Sinh

  III

  1

  Bản Phống

  2

  Bản Phống II

  3

  Bản Phống III

  4

  Bản Dạ

  5

  Bản Bó Kheo

  6

  Bản Bó Sinh

  7

  Bản Bó Sinh B

  8

  Bản Pá Ma

  9

  Bản Nà Niêng

  10

  Bản Huổi Tình

  11

  Bản Huổi Tính

  12

  Bản Bằng Mồn

  13

  Bản Hin Hụ

  14

  Bản Ngày

  15

  Bản Pá Khoang

  16

  Bản Pát

  17

  Bản Co Mị

  18

  Bản Nong

  Xã Mường Lầm

  III

  1

  Bản Sàng

  2

  Bản Phèn

  5

  Bản Ngày

  4

  Bản Lấu

  5

  Bản Tà Cộng

  6

  Bản Mường Tợ

  7

  Bản Mường Nưa II

  8

  Bản Pá Có

  9

  Bản Huổi Én

  10

  Bản Lốm Hỏm

  11

  Bản Pá Nhạp

  12

  Bản Pá Ngã

  Xã Nậm Ty

  III

  1

  Bản Pá Lâu

  2

  Bản Nà Mện

  3

  Bản Mòn

  4

  Bản Lọng Nghịu

  5

  Bản Đứa

  6

  Bản Nà Há

  7

  Bản Phiêng Phủ

  8

  Bản Pàn

  9

  Bản Nà Hay

  10

  Bản Phiêng Đìn

  11

  Bản Huổi Họ

  12

  Bản Nà Lằn

  13

  Bản Xẻ

  14

  Bản Nà Hiểm

  15

  Bản Nà Sèo

  16

  Bản Nà Phung

  17

  Bản Xen Xay

  18

  Bản Huổi Cắt

  19

  Bản Có

  20

  Bản Pá Lành

  21

  Bản Nà Khựa

  22

  Bản Búa Hụn

  23

  Bản Pá Men

  24

  Bản Nà Tòng

  25

  Bản Co Dâu

  26

  Bản Nà Pàn

  27

  Bản Hua Cắt

  28

  Bản Huổi Tòng

  Xã Yên Hưng

  III

  1

  Bản Tin Tốc

  2

  Bản Hua Mừ

  3

  Bản Lụng Há

  4

  Bản Nà Lằn

  5

  Bản Pá Pao

  6

  Bản Bang Trên

  7

  Bản Bang Dưới

  8

  Bản Pọng

  9

  Bản Bua

  10

  Bản Nà Mừ

  11

  Bản Nà Nong

  12

  Bản Tau Hay

  13

  Bản Pái

  14

  Bản Hưng Mã

  15

  Bản Hải Triều

  16

  Bản Sòng

  17

  Bản Nà Đứa

  18

  Bản Hua Sòng

  19

  Bản Pảng

  20

  Bản Huổi Púng

  Xã Pú Bẩu

  III

  1

  Bản Pá Pao

  2

  Bản Mạ Mậu

  3

  Bản Pú Bẩu

  4

  Bản Pá Lâu

  5

  Bản Pá Lâu II

  6

  Bản Pha Hặp

  7

  Bản Huổi Lán

  8

  Bản Hặp

  9

  Bản Háng Xía

  Xã Đứa Mòn

  III

  1

  Bản Củ I

  2

  Bản Củ II

  3

  Bản Huổi Lạnh

  4

  Bản Phiêng Nòng

  5

  Bản Đứa Mòn

  6

  Bản Nà Lốc

  7

  Bản Phiêng Muông

  8

  Bản Trả Lảy

  9

  Bản Tảng Sỏn

  10

  Bản Huổi Lếch I

  11

  Bản Huổi Lếch II

  12

  Bản Púng Núa

  13

  Bản Nộc Cốc I

  14

  Bản Nộc Cốc II

  15

  Bản Hua Thóng

  16

  Bản Huổi Núa

  17

  Bản Hin Pẻn

  18

  Bản Huổi Phẩng

  19

  Bản Hua Phẩng

  20

  Bản Tỉa I

  21

  Bản Tỉa II

  22

  Bản Nà Tấu I

  23

  Bản Nà Tấu II

  24

  Bản Púng Báng

  25

  Bản Ngam Trạng

  XII

  HUYỆN QUỲNH NHAI

  Xã Nặm Ét

  II

  1

  Bản Pống

  2

  Bản Muông

  3

  Bản Tốm

  4

  Bản Cò Hèm

  5

  Bản Huổi Hẹ

  6

  Bản Pom Hán

  Xã Chiềng Khoang

  II

  1

  Bản Phiêng Tẩư

  2

  Bản Lỷ

  3

  Bản Sản

  Xã Pá Ma Pha Khinh

  II

  1

  Bản Máng

  2

  Bản Tậu

  3

  Bản Khứm

  Xã Chiềng Ơn

  II

  1

  Bản Cỏng Ái

  2

  Bản Nậm Uôn

  Xã Cà Nàng

  II

  1

  Bản Co Củ

  Xã Mường Giôn

  II

  1

  Bản Tông Bua

  2

  Bản Huổi Ngà

  Xã Chiềng Khay

  III

  1

  Bản Có Luông

  2

  Bản Nà Mùn

  3

  Bản Nậm Ngùa

  4

  Bản Ýt Ta Bót

  5

  Bản Co Que

  6

  Bản Nậm Tấu

  7

  Bản Khâu Pùm

  8

  Bản Lọng Ố

  9

  Bản Có Nọi

  10

  Bản Khoang 1

  11

  Bản Khoang 2

  12

  Bản Nong Trạng

  13

  Bản Pá Bó

  Xã Mường Sại

  III

  1

  Bản Om

  2

  Bản Mái

  3

  Bản Coi A

  4

  Bản Coi B

  5

  Bản Ít A

  6

  Bản Ít B

  7

  Bản Ca

  8

  Bản Muôn Sày

  9

  Bản Nhả Sày

  10

  Bản Nà Phi

  11

  Bản Co sản

  12

  Bản Huổi Tăm

  13

  Bản Tôm A

  14

  Bản Tôm B

  15

  Bản Hát Dọ A

  16

  Bản Hát Dọ B

  17

  Bản Pá Báng

  Trên đây là tư vấn về danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

  Chúc sức khỏe và thành công!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn