Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La

Ngày hỏi:06/09/2018

Nhờ Ban tư vấn giải đáp giúp tôi vấn đề sau trong thời gian sớm nhất. Thắc mắc của tôi cụ thể như sau: Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La gồm những thôn nào? Cảm ơn!

Kim Nhân - nhan_*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:

   DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH SƠN LA

   TT

   Tên huyện

   Tên xã

   Khu vực

   Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn

   I

   THÀNH PH SƠN LA

   Phường Chiềng Sinh

   II

   1

   Bản Hay Phiêng

   II

   HUYỆN YÊN CHÂU

   Xã Viêng Lán

   II

   1

   Bản Xốp Hẹ

   Xã Sặp Vạt

   II

   1

   Bản Pa Sang

   2

   Bản Nóng Khéo

   3

   Bản Nhúng

   4

   Bản Đông

   5

   Bản Khóng

   Xã Chiềng Hặc

   II

   1

   Bản Co Sáy

   2

   Bản Pa Hốc

   3

   Bản Chi Đảy

   4

   Bản Hang Hóc

   Xã Chiềng Đông

   III

   1

   Bản Huổi Siểu

   2

   Bản Púng Khoai

   3

   Bản Keo Bó

   4

   Bản Hượn

   5

   Bản Chai

   6

   Bản Na Pản

   7

   Bản Đông Tấu

   8

   Bản Luôn Mé

   9

   Bản Huổi Phù

   10

   Bản Nhôm

   11

   Bản Nặm Ún

   12

   Bản Thèn Luông

   13

   Bản Chùm

   Xã Mường Lựm

   III

   1

   Bản Pá Khôm

   2

   Bản Khấu Khoang

   3

   Bản Dảo

   4

   Bản Ôn Ốc

   5

   Bản Na Băng

   6

   Bản Na Ban

   7

   Bản Nà Hát

   8

   Bản Lựm

   Xã Tú Nang

   III

   1

   Bản Nong Pết

   2

   Bản Cố Nông

   3

   Bản Nàng Yên

   4

   Bản Cáy Ton

   5

   Bản Hua Đán

   6

   Bản Cô Tông

   7

   Bản Bố Mon

   8

   Bản Suối Bưn

   9

   Bản Tin Tốc

   10

   Bản Cốc Củ

   11

   Bản Tú Quỳnh

   12

   Bản Tà Làng Thấp

   13

   Bản Văng Phay

   14

   Bản Tà Làng Cao

   15

   Bản Đông Khùa

   Xã Lóng Phiêng

   III

   1

   Bản Nà Mùa

   2

   Bản Cò Chịa

   3

   Bản Pa Sa

   4

   Bản Nong Đúc

   5

   Bản Tà Vàng

   6

   Bản Mơ Tươi

   7

   Bản Tô Buông

   8

   Bản Pha Cúng

   Xã Chiềng Tương

   III

   1

   Bản Bó Hin

   2

   Bản Pa kha III

   3

   Bản Pa kha II

   4

   Bản Pa kha I

   5

   Bản Đề A

   6

   Bản Pom Khốc

   7

   Bản Pa Khôm

   8

   Bản Co Lắc

   Xã Phiêng Khoài

   III

   1

   Bản Na Lù

   2

   Bản Huổi Sai

   3

   Bản Hang Căn

   4

   Bản Cồn Huốt II

   5

   Bản Đan Đón

   6

   Bản Bó Sinh

   7

   Bản Na Nhươi

   8

   Bản Páo Của

   9

   Bản Tam Thanh

   10

   Bản Lao Khô I

   11

   Bản Quỳnh Chung

   12

   Bản Co Mon

   13

   Bản Nặm Bó

   14

   Bản Bó Rôm

   15

   Bản Keo Muông

   16

   Bản Lao Khô II

   17

   Bản Con Khằm

   18

   Bản Tà Ẻn

   19

   Bản Cồn Huốt I

   Xã Chiềng On

   III

   1

   Bản Khuông

   2

   Bản Co Tôm

   3

   Bản Suôi Cút

   4

   Bản Nà Cài

   5

   Bản Trặm Hốc

   6

   Bản A La

   7

   Bản Đin Chí

   8

   Bản Nà Dạ

   9

   Bản Nà Đít

   10

   Bản Tràng Nặm

   11

   Bản Keo Đồn

   12

   Bản Ta Liễu

   III

   HUYỆN PHÙ YÊN

   Xã Huy Bắc

   II

   1

   Bản Sáy Tù

   Xã Huy Hạ

   II

   1

   Bản Nà Lò 1

   2

   Bản Xà 1

   Xã Mường Cơi

   II

   1

   Bản Suối Bục

   2

   Bản Suối cốc

   Xã Tân Lang

   II

   1

   Bản Tường Cà

   2

   Bản Bãi Lau

   3

   Bản Suối Leo

   Xã Mường Bang

   II

   1

   Bản Dinh

   2

   Bản Chè Mè

   3

   Bản Suối Gà

   4

   Bản Suối Lao

   Xã Quang Huy

   II

   1

   Bản Suối Ngang

   2

   Bản Suối Ó

   3

   Bản Suối Gióng

   4

   Bản Gióng

   5

   Bản Mo Nghè 1

   Xã Tường Tiến

   II

   1

   Bản Co Pục

   2

   Bản Hua Nà

   3

   Bản Thín I

   4

   Bản Thín II

   5

   Bản Cột Mốc

   Xã Mường Thải

   II

   1

   Bản Giáp Đất

   2

   Bản Khe Lành

   3

   Bản Khoai Lang

   4

   Bản Suối Tàu

   5

   Bản Suối Cuốc

   Xã Đá Đỏ

   II

   1

   Bản Bãi Sại

   2

   Bản Vàng A

   3

   Bản Suối Tiếu

   Xã Bắc Phong

   II

   1

   Bản Bó Vả

   Xã Huy Tường

   II

   1

   Bản Suối Pai

   2

   Bản Suối Nhũng

   3

   Bản Noong Pùng

   4

   Bản Tân Lương 1

   Xã Huy Thượng

   III

   1

   Bản Núi Hồng

   2

   Bản Ban I

   3

   Bản Ban II

   4

   Bản Úm I

   5

   Bản Úm III

   Xã Tường Thượng

   III

   1

   Bản Khoa 1

   2

   Bản Khoa 2

   3

   Bản Chăn 1

   4

   Bản Chăn 2

   5

   Bản Cải

   6

   Bản Thon 1

   7

   Bản Thon 2

   8

   Bản Đồng La 1

   9

   Bản Đồng La 2

   10

   Bản Cha 1

   11

   Bản Cha 2

   12

   Bản Chượp

   Xã Tường Hạ

   III

   1

   Bản Dằn 1

   2

   Bản Dằn 2

   3

   Bản Khảo 1

   4

   Bản Cóc 1

   5

   Bản Cóc 2

   6

   Bản Cóc 3

   7

   Bản Cóc 4

   8

   Bản Ốc 1

   9

   Bản Ốc 2

   Xã Huy Tân

   III

   1

   Bản Lềm

   2

   Bản Puôi 1

   3

   Bản Puôi 3

   4

   Bản Cù 1

   5

   Bản Cù 2

   6

   Bản Giáo 2

   7

   Bản Suối Cù

   Xã Tường Phong

   III

   1

   Bản Suối Lốm

   2

   Bản Suối Tre

   3

   Bản Hạ Lương

   4

   Bản Bèo

   5

   Bản Vạm

   6

   Bản Xanh Vang

   Xã Tân Phong

   III

   1

   Bản Mùng

   2

   Bản Vạn

   3

   Bản Liếm

   4

   Bản In

   5

   Bản Bông 1

   6

   Bản Bông 2

   7

   Bản Đồng Mã

   Xã Suối Tọ

   III

   1

   Bản Trò

   2

   Bản Suối Khang

   3

   Bản Lũng Khoai A

   4

   Bản Lũng Khoai B

   5

   Bản Suối Tọ

   6

   Bản Pắc Bẹ A

   7

   Bản Pắc Bẹ B

   8

   Bản Pắc Bẹ C

   9

   Bản Suối Dinh

   Xã Suối Bau

   III

   1

   Bản Suối Cáy

   2

   Bản Suối Hiền

   3

   Bản Thịnh A

   4

   Bản Thịnh B

   5

   Bản Suối Giàng

   6

   Bản Suối Chèo

   7

   Bản Chát A

   8

   Bản Chát B

   9

   Bản Suối Bau

   10

   Bản Suối Khoa

   Xã Kim Bon

   III

   1

   Bản Suối Kếnh

   2

   Bản Suối Vạch

   3

   Bản Suối Bương

   4

   Bản Đá Đỏ

   5

   Bản Dằn B

   6

   Bản Dằn A

   7

   Bản Suối On

   Xã Sập Xa

   III

   1

   Bản Keo Lán

   2

   Bản Xa

   3

   Bản Nà Lạy

   4

   Bản Pưn

   5

   Bản Phiêng Lương

   Xã Nam Phong

   III

   1

   Bản Suối Kê

   2

   Bản Suối Vẽ

   3

   Bản Đá Mài II

   4

   Bản Suối Lúa I

   5

   Bản Suối Lúa II

   6

   Bản Pín

   Xã Mường Do

   III

   1

   Bản Bãi Lươn

   2

   Bản Suối Lồng

   3

   Bản Han 3

   4

   Bản Han 4

   5

   Bản Tường Do

   6

   Bản Bông Sồi

   7

   Bản Tân Do

   8

   Bản Lằn

   9

   Bản Han 1

   10

   Bản Han 5

   Xã Mường Lang

   III

   1

   Bản Tường Lang I

   2

   Bản Tường Lang II

   3

   Bản Tường Lang III

   4

   Bản Kém

   5

   Bản Đung

   6

   Bản Chiềng

   7

   Bản Nguồn

   Xã Tường Phù

   III

   1

   Bản Đông 1

   2

   Bản Bùa Chung 1

   3

   Bản Bùa Chung 2

   4

   Bản Bùa Chung 3

   5

   Bản Nà Lè 1

   6

   Bản Nà Lè 2

   7

   Bản Bùa Hạ 1

   8

   Bản Bùa Thượng 1

   9

   Bản Bùa Thượng 2

   10

   Bản Bùa Thượng 3

   IV

   HUYỆN SỐP CỘP

   Xã Sốp Cộp

   II

   1

   Bản Co Hịnh

   2

   Bản Pá Hốc

   3

   Bản Tà Cọ

   Xã Mường Và

   III

   1

   Bản Sổm Pói

   2

   Bản Nong Lanh

   3

   Bản Mường Và

   4

   Bản Hin Cáp

   5

   Bản Nà Lừa

   6

   Bản Nà Khoang

   7

   Bản Nà Một

   8

   Bản Hốc

   9

   Bản Huổi Hùm

   10

   Bản Nà Nghè

   11

   Bản Huổi Vèn

   12

   Bản Co Đứa

   13

   Bản Huổi Pót

   14

   Bản Pá Khoang

   15

   Bản Huổi Niếng

   16

   Bản Huối Ca

   17

   Bản Huổi Dương

   18

   Bản Pá Vai

   19

   Bản Púng Pảng

   20

   Bản Phá Thóng

   21

   Bản Nà Vèn

   22

   Bản Nà Mòn

   23

   Bản Tặc Tè

   24

   Bản Nà Cang

   25

   Bản Lọng Ôn

   26

   Bản Huổi Lầu

   Xã Mường Lạn

   III

   1

   Bản Pá Kạch

   2

   Bản Huổi Pá

   3

   Bản Cang Cói

   4

   Bản Huổi Men

   5

   Bản Pu Hao

   6

   Bản Co Muông

   7

   Bản Nậm Lạn

   8

   Bản Nong Phụ

   9

   Bản Huổi Lè

   10

   Bản Khá

   11

   Bản Nà Ản

   12

   Bản Nà Khi

   13

   Bản Nà Vạc

   Xã Nậm Lạnh

   III

   1

   Bản Mới

   2

   Bản Cang

   3

   Bản Lạnh

   4

   Bản Co Hốc

   5

   Bản Púng Tòng

   6

   Bản Nà Han

   7

   Bản Lạnh Bánh

   8

   Bản Nậm Lạnh

   9

   Bản Hua Lạnh

   10

   Bản Huổi Hịa

   11

   Bản Cang Kéo

   12

   Bản Pá Vai

   Xã Dồm Cang

   III

   1

   Bản Pá Hốc

   2

   Bản Huổi Yên

   3

   Bản Huổi Dồm

   4

   Bản Cang Nưa

   5

   Bản Bằng Tạng

   6

   Bản Nà Khá

   7

   Bản Nà Pháy

   8

   Bản Nà Lìu

   9

   Bản Tin Tốc

   10

   Bản Huổi Nó

   11

   Bản Lọng Phát

   12

   Bản Men

   Xã Púng Bánh

   III

   1

   Bản Lầu

   2

   Bản Huổi Hin

   3

   Bản Kéo

   4

   Bản Phải

   5

   Bản Cọ

   6

   Bản Liềng

   7

   Bản Lùn

   8

   Bản Púng

   9

   Bản Bánh

   10

   Bản Nghịu

   11

   Bản Khá

   12

   Bản Huổi Cốp

   13

   Bản Nà Liền

   14

   Bản Phiêng Ban

   15

   Bản Phá Thóng

   16

   Bản Púng Cưởm

   Xã Sam Kha

   III

   1

   Bản Huổi Sang

   2

   Bản Nậm Tỉa

   3

   Bản Púng Báng

   4

   Bản Sam Kha

   5

   Bản Phá Thóng

   6

   Bản Ten Lán

   7

   Bản Pu Sút

   8

   Bản Hin Chá

   9

   Bản Huổi Phô

   10

   Bản Huổi My

   Xã Mường Lèo

   III

   1

   Bản Mạt

   2

   Bản Liềng

   3

   Bản Huổi Làn

   4

   Bản Huổi Áng

   5

   Bản Chăm Hỳ

   6

   Bản Nặm Pừn

   7

   Bản Huổi Phúc

   8

   Bản Sam Quảng

   9

   Bản Huổi Luông

   10

   Bản Nà Chòm

   11

   Bản Pá Khoang

   12

   Bản Nậm Khún

   V

   HUYỆN VÂN H

   Xã Chiềng Khoa

   II

   1

   Bản Chiềng Lè

   2

   Bản Páng 1

   3

   Bản Páng 2

   4

   Bản Mường Khoa

   5

   Bản Tin Tốc

   Xã Lóng Luông

   II

   1

   Bản Co Tang

   2

   Bản Săn Cài

   3

   Bản Pa Kha

   4

   Bản Lũng Xá

   5

   Bản Suối Bon

   Xã Vân Hồ

   II

   1

   Bản Pa Cốp

   Xã Tô Múa

   II

   1

   Bản Co Cài

   2

   Bản Lăc Mường

   3

   Bàn Sài Lương

   4

   Bản Tong Kiêng

   5

   Bản Dạo

   6

   Bản Đá Mài

   7

   Bản Suối Liêm

   8

   Bản Khu Ngùa

   9

   Bản Khảm

   Xã Xuân Nha

   III

   1

   Bản Pù Lầu

   2

   Bản Tưn

   3

   Bản Nà Hiềng

   4

   Bản Chiềng Nưa

   5

   Bản Chiềng Hin

   6

   Bản Thín

   7

   Bản Nà An

   8

   Bản Mường An

   Xã Mường Tè

   III

   1

   Bản Háng

   2

   Bản Pơ Tào

   3

   Bản Hua Pù

   4

   Bản Săn Hiềng

   5

   Bản Hào

   6

   Bản Mường Tè

   7

   Bản Nhúng

   8

   Bản Hinh

   Xã Song Khủa

   III

   1

   Bản Song Hưng

   2

   Bản Bến Khủa

   3

   Bản Co Hó

   4

   Bản Suối Sấu

   5

   Bản Tàu Dàu

   6

   Bản Un

   Xã Chiềng Yên

   III

   1

   Bản Nà Bai

   2

   Bản Bỗng Hà

   3

   Bản Leo

   4

   Bản Phụ Mẫu I

   5

   Bản Phụ Mẫu II

   6

   Bản Phà Lè

   7

   Bản Piềng Chà

   8

   Bản Pa Puộc

   9

   Bản Suối Mực

   10

   Bản Co Bá

   11

   Bản Bướt

   12

   Bản Co Hào

   13

   Bản Niên

   Xã Chiềng Xuân

   III

   1

   Bản A Lang

   2

   Bản Sa Lai

   3

   Bản Nặm Dên

   4

   Bản Dúp Kén

   5

   Bản Khò Hồng

   6

   Bản Nà Sàng

   Xã Quang Minh

   III

   1

   Bản Bó

   2

   Bản Coong

   3

   Bản Lòm

   Xã Suối Bàng

   III

   1

   Bản Sôi

   2

   Bản Suối Khẩu

   3

   Bản Chiềng Đa

   4

   Bản Bó

   5

   Bản Pa Đì

   6

   Bản Pưa Ta

   Xã Tân Xuân

   III

   1

   Bản Đông Tà Lào

   2

   Bản Tây Tà Lào

   3

   Bản Bướt

   4

   Bản Ngà

   5

   Bản Bún

   6

   Bản Láy

   7

   Bản Cột Mốc

   8

   Bản A Lang

   9

   Bản Sa lai

   Xã Mường Men

   III

   1

   Bản Uông

   2

   Bản Khà Nhài

   3

   Bản Chột

   4

   Bản Ui

   5

   Bản Pa Khôm

   6

   Bản Nà Pa

   7

   Bản Suối Van

   8

   Bản Cóm

   Xã Liên Hòa

   III

   1

   Bản Tà Phù

   2

   Bản Dón

   3

   Bản Tường Liên

   4

   Bản Suối Nậu

   5

   Bản Nôn

   6

   Bản Liên Hợp

   7

   Bản Lắn

   8

   Bản Ngậm

   VI

   HUYỆN BC YÊN

   Thị Trấn Bắc Yên

   II

   1

   Bản Mới B

   Xã Mường Khoa

   II

   1

   Bản Khọc B

   2

   Bản Pa Nó

   3

   Bản Khằng

   4

   Bản Phố

   Xã Hang Chú

   III

   1

   Bản Hang Chú

   2

   Bản Pá Đông

   3

   Bản Pa Cư Sáng A

   4

   Bản Pa Cư Sáng B

   5

   Bản Pá Hốc

   6

   Bản Suối Lềnh A

   7

   Bản Suối Lềnh B

   8

   Bản Suối Lềnh C

   Xã Xím Vàng

   III

   1

   Bản Pá Ổng A

   2

   Bản Pá Ổng B

   3

   Bản Háng Gò Bua

   4

   Bản Sồng Chống

   5

   Bản Háng Tâu

   6

   Bản Cúa Mang

   7

   Bản Xím Vàng

   Xã Làng Chếu

   III

   1

   Bản Chếu B

   2

   Bản Háng C

   3

   Bản Suối Lộng

   4

   Bản Háng A

   5

   Bản Háng B

   6

   Bản Păng Khúa

   7

   Bản Chếu A

   8

   Bản Cáo B

   9

   Bản Cáo A

   Xã Tà Xùa

   III

   1

   Bản Bẹ

   2

   Bản Tà Xùa A

   3

   Bản Mống Vàng

   4

   Bản Tà Xùa C

   5

   Bản Trò B

   6

   Bản Trò A

   7

   Bản Chung Trinh

   8

   Bản Khe Cải

   Xã Háng Đồng

   III

   1

   Bản Háng Bla

   2

   Bản Chống tra

   3

   Bản Háng Đồng B

   4

   Bản Làng Sáng

   5

   Bản Háng Đồng A

   6

   Háng Đồng C

   Xã Phiêng Ban

   III

   1

   Bản Pu Nhi

   2

   Bản Suối Ún

   3

   Bản Phiêng Ban A

   4

   Bản Bụa B

   5

   Bản Suối Thán

   6

   Bản Phiêng Ban B

   7

   Bản Bụa A

   Xã Hồng Ngài

   III

   1

   Bản Suối Chạn

   2

   Bản Suối Háo

   3

   Bản Mới

   4

   Bản Hồng Ngài

   5

   Bản Suối Tếnh

   6

   Bản Lung Tang

   Xã Song Pe

   III

   1

   Bản Suối Song

   2

   Bản Liếm Xiên

   3

   Bản Mới A

   4

   Bản Suối Chanh

   5

   Bản Suối Quốc

   Xã Tạ Khoa

   III

   1

   Bản Sập Việt

   2

   Bản Tà Đò A

   3

   Bản Co Mị

   4

   Bản Suối Hẹ

   5

   Bản Co Muồng

   6

   Bản Tà Đò B

   7

   Bản Nhạn Cuông

   8

   Bản Ọ B

   Xã Hua Nhàn

   III

   1

   Bản Suối Sát

   2

   Bản Pa Khốm

   3

   Bản Khúm Khia

   4

   Bản Noong Pát

   5

   Bản Pá Đông

   6

   Bản Coong Khẩu

   7

   Bản Hua Nhàn

   8

   Bản Noong Ọ A

   9

   Bản Sồng Pét

   10

   Bản Noong Lạnh

   11

   Bản Thón A

   12

   Bản Thón B

   13

   Bản Suối Chẹn

   14

   Bản Khẻ A

   15

   Bản Khẻ B

   16

   Bản Kéo Bó

   17

   Bản Mòn

   Xã Pắc Ngà

   III

   1

   Bản Nong Cóc

   2

   Bản Bước

   3

   Bản Lừm Thượng A

   4

   Bản Lừm Thượng B

   5

   Bản Lừm Thượng C

   6

   Bản Nà Sài

   7

   Bản Ảng

   8

   Bản Nà Phai

   9

   Bản Lừm Hạ

   10

   Bản Tà Ỉu

   11

   Bản Pắc Ngà

   Xã Chim Vàn

   III

   1

   Bản Suối Đay

   2

   Bản Chim Thượng

   3

   Bản Vàn

   4

   Bản Suối Lẹ

   5

   Bản Suối Tù

   6

   Bản Chim Hạ

   7

   Bản Cải A

   8

   Bản Cải B

   Xã Phiêng Côn

   III

   1

   Bản Tăng

   2

   Bản Suối Trắng

   3

   Bản Tra

   4

   Bản Nhèm

   Xã Chiềng Sại

   III

   1

   Bản Tăng

   2

   Bản Nậm Lin + Suối Trắng

   3

   Bản Suối Ngang

   4

   Bản Suối Pứng

   VII

   HUYỆN MƯỜNG LA

   Xã Mường Bú

   II

   1

   Bản Nà Xi

   2

   Bản Nà Nong

   Thị Trấn Ít Ong

   II

   1

   Bản Nà Lốc

   2

   Bản Song Ho

   3

   Bản Chiềng Tè

   4

   Bản Hua Nà

   5

   Bản Hua Ít

   6

   Bản Tìn

   7

   Bản Nà Trang

   8

   Bản Nà Tòng

   9

   Bản Nà Nong

   10

   Bản Co Bay

   Ị1

   Bản Ít Bon

   12

   Bản Mé

   13

   Bản Co Lìu

   14

   Bản Nà Lo

   Xã Mường Chùm

   II

   1

   Bản Tà Lừ

   2

   Bản Huổi Lìu 1

   3

   Bản Huổi Lìu 2

   4

   Bản Huổi Sản 1

   5

   Bản Huổi Sản 2

   6

   Bản Huổi Hiểu

   7

   Bản Co Tòng

   8

   Bản Nong Chạy

   9

   Bản Nà Thướn

   Xã Chiềng Ân

   III

   1

   Bản Pá Xá Hồng

   2

   Bản Nong Hoi Dưới

   3

   Bản Nong Hoi Trên

   4

   Bản Nong Bông

   5

   Bản Hán Trạng

   6

   Bản Sạ Súng

   7

   Bản Tà Pù Chử

   Xã Tạ Bú

   III

   1

   Bản Pá Tong

   2

   Bản Nong Phụ

   3

   Bản Thẳm Hon

   4

   Bản Két

   5

   Bản Búng

   6

   Bản Bắc

   7

   Bản Pết

   8

   Bản Tôm

   9

   Bản Pậu

   10

   Bản Chom Cọ

   Xã Hua Trai

   III

   1

   Bản Nà Sản

   2

   Bản Nà Hoi

   3

   Bản Lè

   4

   Bản Ỏ

   5

   Bản Nà Liềng

   6

   Phiêng Hoi

   7

   Bản Đông

   8

   Bản Phiêng Phé

   9

   Bản Huổi Cưởm

   10

   Bản Nà Lời

   11

   Bản Po

   12

   Bản Mển

   13

   Bản Nặm Hồng

   14

   Bản Nà Tòng

   15

   Bản Ái Ngựa

   16

   Bản Thẳm Cọng

   17

   Bản Nặm Khít

   18

   Bản Lọng Bong

   19

   Bản Nà Lo

   20

   Bản Pá Múa

   21

   Bản Pá Han

   22

   Bản Huổi Nạ

   Xã Chiềng Công

   III

   1

   Bản Đin Lanh

   2

   Bản Kéo Hỏm

   3

   Bản Lọng Bó

   4

   Bản Pá Chè

   5

   Bản Co Sủ Trên

   6

   Bản Co Sủ Dưới

   7

   Bản Mạo

   8

   Bản Nong Hùn

   9

   Bản Nặm Hồng

   10

   Bản Hán Cá Thệnh

   11

   Bản Tốc Tát Trên

   12

   Bản Tốc Tát Dưới

   13

   Bản Khao Lao Trên

   14

   Bản Khao Lao Dưới

   15

   Bản Mới

   16

   Bản Tảo Ván

   17

   Bản Chống Dủ Tẩu

   Xã Ngọc Chiến

   III

   1

   Bản Pú Dảnh

   2

   Bản Giạng Phổng

   3

   Bản Pom Cao

   4

   Bản Mường Chiến

   5

   Bản Nà Sàng

   6

   Bản Lò Phon

   7

   Bản Tu Nguồng

   8

   Bản Nà Din

   9

   Bản Nà Tâu

   10

   Bản Co Két

   11

   Bản Phiêng Khao

   12

   Bản Lướt

   13

   Bản Đông Lỏng

   14

   Bản Pom Mỉn

   15

   Bản Pá Pầu

   16

   Bản Phày

   17

   Bản Pom Mèn

   18

   Bản Chăm Pộng

   19

   Bản Ngam La

   20

   Bản Nậm Nghẹp

   21

   Bản Đông Xuông

   22

   Bản Nà Bá

   23

   Bản Pom Lưu

   24

   Bản Nậm Hoi

   25

   Bản Đin Lanh

   26

   Bản Phiêng Cứu

   27

   Bản Phiêng Ái

   28

   Bản Lọng Cang

   29

   Bản Huổi Ngùa

   30

   Bản Kè

   31

   Bản Pá Te

   32

   Bản Chom Khâu

   33

   Bản Co Chom

   Xã Chiềng Muôn

   III

   1

   Bản Nong Quài

   2

   Bản Pá Kìm

   3

   Bản Hua Chiến

   4

   Bản Hua Kìm

   5

   Bản Hua Đán

   6

   Bản Cát Lình

   Xã Chiềng Hoa

   III

   1

   Bản Lọng Sản

   2

   Bản Nà Cưa

   3

   Bản Huổi Lay

   4

   Bản Pia

   5

   Bản Nong Quang

   6

   Bản Huổi Xưa

   7

   Bản Áng

   8

   Bản Hin Phá

   9

   Bản Pháy Hượn

   10

   Bản Nà Lứa

   11

   Bản Pha Xe

   12

   Bản Pá Liềng

   13

   Bản Hát Hay

   14

   Bản Huổi Pù

   15

   Bản Huổi Má

   16

   Bản Chông

   17

   Bản Tả

   18

   Bản Nà Sàng

   19

   Bản Tà Lành

   20

   Bản Nong É

   Xã Chiềng San

   III

   1

   Bản Luồng

   2

   Bản Chiến

   3

   Bản Pá Làng

   4

   Bản Lâm

   5

   Bản Pá Chiến

   6

   Bản Pu Pâu

   7

   Bản Kéo Ớt

   8

   Bản Púng Quài

   Xã Chiềng lao

   III

   1

   Bản Huổi La

   2

   Bản Tà Sài

   3

   Bản Nà Nong

   4

   Bản Huổi Păng

   5

   Bản Cun

   6

   Bản Huổi Choi

   7

   Bản Nhạp

   8

   Bản Lếch

   9

   Bản Nà Lếch 1

   10

   Bản Nà Lếch 2

   11

   Bản Nà Lếch 3

   12

   Bản Nà Cường

   13

   Bản Mạ

   14

   Bản Huổi Tóng

   15

   Bản Tạng Khẻ

   16

   Bản Huổi Quảng

   17

   Bản Xu Xàm

   18

   Bản Nà Xu

   19

   Bản Nà Biềng

   20

   Bản Pậu

   21

   Bản Phiêng Phả

   22

   Bản Đán Én

   23

   Bản Huổi Hậu

   24

   Bản Pá Sóng

   Xã Nặm Păm

   III

   1

   Bản Hua Nặm

   2

   Bản Huổi Liếng

   3

   Bản Huổi Hốc

   4

   Bản Nong Bẩu

   5

   Bản Huổi Có

   6

   Bản Hua Piệng

   Xã Mường Trai

   III

   1

   Bản Khâu Ban

   2

   Bản Bó Ban

   3

   Bản Cang Mường

   4

   Bản Phiêng Xe

   5

   Bản Hua Nà

   6

   Bản Búng Cuổng

   7

   Bản Huổi Muôn I

   8

   Bản Huổi Muôn II

   9

   Bản Huổi Ban

   Xã Pi Toong

   III

   1

   Bản Chà Lào

   2

   Bản Nà Trà

   3

   Bản Nà Trò

   4

   Bản Nà Núa

   5

   Bản Tong

   6

   Bản Nà Nôm

   7

   Bản Lứa Hua Nà

   8

   Bản Lứa Luông

   9

   Bản Nà Phìa

   10

   Bản Nong Pi

   11

   Bản Pi

   12

   Bản Nà Tạy

   13

   Bản Nà Bướm

   14

   Bản Cang

   15

   Bản Phiêng

   16

   Bản Ten

   17

   Bản Chộc

   Xã Nậm Giôn

   III

   1

   Bản Nặm Cừm

   2

   Bản Púng Ngùa

   3

   Bản Huổi Ngàn

   4

   Bản Huổi Chèo

   5

   Bản Huổi Sản

   6

   Bản Huổi Pươi

   7

   Bản Huổi Hốc

   8

   Bản Pá Hợp

   9

   Bản Đen Đin

   10

   Bản Huổi Chà

   11

   Bản Co Đứa

   12

   Bản Huổi Lẹ

   13

   Bản Pá Bát

   14

   Bản Pá Dôn

   15

   Bản Pá Mồng

   16

   Bản Huổi Tao

   VIII

   HUYỆN THUẬN CHÂU

   Xã Bon Phặng

   II

   1

   Bản Chăn

   2

   Bản Co Kham

   3

   Bản Kéo Pháy

   4

   Bản Lẩy

   5

   Bản Mé

   6

   Bản Nà Hón

   7

   Bản Nà Ne

   8

   Bản Nà Tói

   9

   Bản Nong Ỏ

   10

   Bản Tát

   Xã Chiềng Ngàm

   II

   1

   Bản Pù

   2

   Bản Búa Bon

   3

   Bản Tam

   4

   Bản Huổi Lán

   5

   Bản Mện

   6

   Bản Pù Bâu

   Xã Thôm Mòn

   II

   1

   Bản Phé

   2

   Lọng Cại

   3

   Bản Chùn

   4

   Bản Nong Chiêng

   5

   Bản Nong Quang

   6

   Bản Nà Hày

   7

   Bản Mòn

   8

   Bản Hua Cọ

   Xã Muổi Nọi

   II

   1

   Bản Co Cại

   2

   Bản Sàng

   3

   Bản Thán

   4

   Bản Muổi Nọi

   5

   Bản Nguồng

   Xã Chiềng Ly

   II

   1

   Bản Hán

   2

   Bản Bôm Pao

   Xã Bản Lầm

   III

   1

   Bản Búa

   2

   Bản Buống

   3

   Bản Dắt

   4

   Bản Hang

   5

   Bản Hiềm

   6

   Bản Hoi

   7

   Bản Hua Lành

   8

   Bản Khoang

   9

   Bản Lầm A

   10

   Bản Lầm B

   11

   Bản Lếch

   12

   Bản Lọng

   13

   Bản Pá Lầu

   14

   Bản Phát

   15

   Bản Phé

   16

   Bản Pùa

   17

   Bản Thán

   18

   Bản Tó Té

   Xã É Tòng

   III

   1

   Bản Hát Lẹ

   2

   Bản Huổi Lanh

   3

   Bản Huổi Lương

   4

   Bản Nà Hem

   5

   Bản Tở

   6

   Bản Đông Củ

   7

   Bản Nà Tòng

   8

   Bản Nà Sói

   9

   Bản Nà Lanh

   10

   Bản Nà Mảnh

   11

   Bản Ten

   12

   Bản Xam Phổng

   13

   Bản Thẳm Ổn

   14

   Bản Nà Vạng

   15

   Bản Nà Muông

   16

   Bản Cang

   17

   Bản Long Nặm

   Xã Nậm Lầu

   III

   1

   Bản Ban

   2

   Bản Biên

   3

   Bản Huổi Kép

   4

   Bản Huổi Xưa

   5

   Bản ít Cuông

   6

   Bản ít Mặn

   7

   Bản Lọng Chộc

   8

   Bản Lọng Lầu

   9

   Bản Mỏ

   10

   Bản Nà Há

   11

   Bản Nà Ít

   12

   Bản Nà Nọi

   13

   Bản Nà Nọt

   14

   Bản Nậm Lầu

   15

   Bản Nong

   16

   Bản Nong Ten

   17

   Bản Pài

   18

   Bản Pá O

   19

   Bản Phúc

   20

   Bản Tăng

   21

   Bản Tòng

   22

   Bản Thẳm Phé

   23

   Bản Xa Hòn

   24

   Bản Xa Ngạ

   25

   Bản Xanh

   Xã Chiềng Bôm

   III

   1

   Bản Cỏ

   2

   Bản Cún Lum

   3

   Bản Cún Ten

   4

   Bản Hỏm A

   5

   Bản Hỏm B

   6

   Bản Hốn

   7

   Bản Hua Ty A

   8

   Bản Hua Ty B

   9

   Bản Huổi Pu

   10

   Bản Ít Cang

   11

   Bản Khem A

   12

   Bản Khem B

   13

   Bản Lái Cang

   14

   Bản Lái Lọng

   15

   Bản Lái Ten

   16

   Bản Líu

   17

   Bản Mỏ

   18

   Bản Nà Lét

   19

   Bản Nà Tắm

   20

   Bản Nà Trạng

   21

   Bản Nhộp

   22

   Bản Pá Hốc

   23

   Bản Pọng

   24

   Bản Pú Cá

   25

   Bản Ten Ké

   26

   Bản Ten Muông

   27

   Bản Tịm A

   28

   Bản Tịm B

   29

   Bản Pom Khoảng A

   30

   Bản Pom Khoảng B

   Xã Bó Mười

   III

   1

   Bản Nà Sành

   2

   Bản Nong Sàng

   3

   Bản Sói

   4

   Bản Bó

   5

   Bản Nà Viềng

   6

   Bản Lọng Cu

   7

   Bản Mười

   8

   Bản Sản

   9

   Bản Tra

   10

   Bản Quỳnh Thuận

   11

   Bản Nà Hốc

   12

   Bản Nà Ten

   13

   Bản Lót

   14

   Bản Măn

   Xã Co Mạ

   III

   1

   Bản Nong Vai

   2

   Bản Chả Lạy B

   3

   Bản Chả Lạy A

   4

   Bản Hua Ty

   5

   Bản Hua Lương

   6

   Bản Co Nghè B

   7

   Bản Co Nghè A

   8

   Bản Pá Chả

   9

   Bản Pá Pháy

   10

   Bản Láo Hả

   11

   Bản Huổi Dên

   12

   Bản Sình Thàng

   13

   Bản Xá Nhá A

   14

   Bản Xá Nhá B

   15

   Bản Hát Xiến

   16

   Bản Po Mậu

   17

   Bản Pha Khuông

   18

   Bản Co Mạ

   19

   Bản Cát

   20

   Bản Mớ

   21

   Bản Pá Ẩu

   Xã Púng Tra

   III

   1

   Bản Ca Lắng

   2

   Bản Co Mặn

   3

   Bản Co Tra

   4

   Bản Dồm

   5

   Bản Dồm Lọng

   6

   Bản Nà Hạt

   7

   Bản Nà Mắt

   8

   Bản Noong Ỏ

   9

   Bản Phạ Ten

   10

   Bản Pom Quang

   11

   Bản Púng Lọng

   12

   Bản Púng Mé

   13

   Bản Púng Ten

   14

   Bản Tra

   Xã Co Tòng

   III

   1

   Bản Co Cài

   2

   Bản Co Nhừ

   3

   Bản Cá Chua

   4

   Bản Pá Cháo B

   5

   Bản Há Khúa A

   6

   Bản Há Khúa B

   7

   Bản Thẳm xét

   8

   Bản Pá Chả A

   9

   Bản Pá Chả B

   10

   Bản Pá Hốc

   11

   Bản Co Tòng

   12

   Bản Pá Cháo A

   Xã Chiềng Pấc

   III

   1

   Bản Đon

   2

   Bản Nà Khoang

   3

   Bản Lọng Men

   4

   Bản Co Ké

   5

   Bản Ten

   6

   Bản Nong Sa

   7

   Bản Co Cại

   8

   Bản Nà Lĩnh

   9

   Bản Nà Luông

   Xã Long Hẹ

   III

   1

   Bản Nặm Búa

   2

   Bản Nặm Nhứ

   3

   Bản Cán Tỷ B

   4

   Bản Cán Tỷ A

   5

   Bản Ta Khom

   6

   Bản Cha Mạy A

   7

   Bản Kéo Hẹ

   8

   Bản Long Hẹ

   9

   Bản Pá Uổi

   10

   Bản Pá Púa

   11

   Bản Pú Chắn

   12

   Bản Pú Chứn

   13

   Bản Phiêng Mạt

   Xã Tông Lạnh

   III

   1

   Bản Dẹ A

   2

   Bản Dẹ B

   3

   Bản Trai Chanh

   4

   Bản Lạnh A

   5

   Bản Lanh B

   6

   Bản Lạnh C

   7

   Bản Hua Nà A

   8

   Bản Hua Nà B

   9

   Bản Nà Lạn

   10

   Bản Củ A

   11

   Bản Củ B

   12

   Bản Thẳm A

   13

   Bản Thẳm B

   14

   Bản Tốm A

   15

   Bản Tốm B

   16

   Bản Công Mường A

   17

   Bản Công Mường B

   18

   Bản Táng A

   19

   Bản Táng B

   20

   Bản Bai A

   21

   Bản Bai B

   Xã Mường É

   III

   1

   Bản Cang Kéo

   2

   Bản Chặp

   3

   Bản Chiềng Ve A

   4

   Bản Chiềng Ve B

   5

   Bản Co Cại

   6

   Bản Hát Lụ

   7

   Bản Hịa

   8

   Bản Huổsi Ái

   9

   Bản Huổi Cả

   10

   Bản Kiểng A

   11

   Bản Kiểng B

   12

   Bản Nà Dên

   13

   Bản Nà É

   14

   Bản Nà Há

   15

   Bản Nà Lầu

   16

   Bản Nà Lấu

   17

   Bản Nà Lè

   18

   Bản Nà Lụ

   19

   Bản Nà Ổn

   20

   Bản Nà Sàng

   21

   Bản Nà Vai

   22

   Bản Nậm Nòng

   23

   Bản Pá Khôm

   24

   Bản Pá Ỏ

   25

   Bản Phạ

   26

   Bản Phát

   27

   Bản Pom Mé

   28

   Bản Tàn

   29

   Bản Tốc Nưa

   30

   Bản Tốc Tở

   31

   Bản Tum

   Xã Phổng Lập

   III

   1

   Bản Huổi Ít

   2

   Bản Kẹ

   3

   Bản Kéo Sáo

   4

   Bản Lặp

   5

   Bản Lọng Dốm

   6

   Bản Lùa

   7

   Bản Mầu Thái

   8

   Bản Mầu Xá

   9

   Bản Muông Mó

   10

   Bản Nà Ban

   11

   Bản Nà Khoang

   12

   Bản Nà Lềm

   13

   Bản Nghịu

   14

   Bản Pá Sàng

   15

   Bản Ta Tú

   Xã Phổng Lăng

   III

   1

   Bản Huổi Luông

   2

   Bản Nà Nọi

   3

   Bản Nà Lọ

   4

   Bản Nà Cà

   5

   Bản Phiêng Cại

   6

   Bản Nong Pồng

   7

   Bản Lăng Nọi

   8

   Bản Lăng Luông

   9

   Bản Nà Xa

   10

   Bản Cóng

   11

   Bản Nà Thái

   12

   Bản Còng

   13

   Bản Bỉa

   14

   Bản Dửn

   Xã Chiềng Pha

   III

   1

   Bản Chộ

   2

   Bản Muông

   3

   Bản Nà Heo

   4

   Bản Trọ

   5

   Bản Nà Trại

   6

   Bản Sai

   7

   Bản Huổi Tát

   8

   Bản Hán

   Xã Tông Cọ

   III

   1

   Bản Lào

   2

   Bản Huổi Táp

   3

   Bản Lè A

   4

   Bản Bay B

   5

   Bản Bon

   6

   Bản Nà Cáy

   7

   Bản Phé A

   8

   Bản Phé B

   9

   Bản Phé C

   10

   Bản Cọ B

   11

   Bản Cọ A

   12

   Bản Sen To

   13

   Bản Phiêng Phai

   14

   Bản Búa Có

   Xã Chiềng La

   III

   1

   Bản Lọng Lót

   2

   Bản Cát

   3

   Bản Song

   4

   Bản Hướn Kho

   5

   Bản Tảư

   6

   Bản Pú Náư

   7

   Bản Lả Lốm

   8

   Bản Nong Lanh

   9

   Bản Nong Chông

   10

   Bản Lọng Cạo

   Xã Pá Lông

   III

   1

   Bản Pá Ný

   2

   Bản Tinh Lá

   3

   Bản Bó

   4

   Bản Sấu Mê

   5

   Bản Ká Kê

   6

   Bản Pá Nọt

   7

   Bản Tịa Tậu

   8

   Bản Hua Dấu

   9

   Bản Há Dụ

   10

   Bản Hua Ngáy

   Xã Mường Khiêng

   III

   1

   Bản Nghịu

   2

   Bản Sát

   3

   Bản Củ

   4

   Bản Hua Sát

   5

   Bản Lạn

   6

   Bản Ỏ

   7

   Bản Thông

   8

   Bản Lứa A

   9

   Bản Hang

   10

   Bản Hụn

   11

   Bản Tộn

   12

   Bản Pợ

   13

   Bản Hống

   14

   Bản Khiêng

   15

   Bản Pục

   16

   Bản Xe

   17

   Bản Tứn

   18

   Bản Nuống

   19

   Bản Há

   20

   Bản Phé

   21

   Bản Hằng

   22

   Bản Nam

   23

   Bản Nong Sàng

   24

   Bản Sào Và

   25

   Bản Bó Phúc

   26

   Bản Kềm

   27

   Bản Bon

   28

   Bản Hin Lẹp

   29

   Bản Sinh Lẹp

   Xã Mường Bám

   III

   1

   Bản Phèn A

   2

   Bản Pá Sàng

   3

   Bản Tư Làng A

   4

   Bản Nà Hát A

   5

   Bản Pá Chóng

   6

   Bản Nà La A

   7

   Bản Nà Làng B

   8

   Bản Nà La B

   9

   Bản Nà Hát B

   10

   Bản Lào A

   11

   Bản Căm Cặn

   12

   Bản Pá Ban

   13

   Bản Nà Tra

   14

   Bản Lao B

   15

   Bản Phèn B

   16

   Bản Nặm Ún

   17

   Bản Pha Khương

   18

   Bản Nà Pa

   19

   Bản Hát Pang

   20

   Bản Pá Nó

   21

   Bản Bánh Ó

   22

   Bản Nà Làng A

   23

   Bản Nà Cẩu

   24

   Bản Tư Làng B

   25

   Bản Thẳm Đón

   26

   Bản Bôm Kham

   Xã Liệp Tè

   III

   1

   Bản Co Phường

   2

   Bản Co Khết

   3

   Bản Cang

   4

   Bản Hiên

   5

   Bản Tát

   6

   Bản Chà

   7

   Bản Bắc

   8

   Bản Lụ

   9

   Bản Co Sản

   10

   Bản Ban Xa

   11

   Bản Ta Mạ

   12

   Bản Mồng Nọi

   13

   Bản Kia

   14

   Bản Tát Ướt

   Xã Nong Lay

   III

   1

   Bản Nong Lay

   2

   Bản Lụng Muông

   3

   Bản Nong Giẳng

   4

   Bản Huổi Khôm

   5

   Bản Lọng Hém

   6

   Bản Huổi Púa

   7

   Bản Co Quên

   8

   Bản Bó Mạ

   9

   Bản Co Kham

   10

   Bản Phiêng Phớ

   11

   Bản Quyết Thắng B

   IX

   HUYỆN MAI SƠN

   Xã Chiềng Lương

   II

   1

   Bản Phiêng Nọi

   2

   Bản Kéo Lồm

   3

   Bản Thẳm Phẩng

   4

   Bản Búa Bon

   5

   Bản Buôm Khoang

   6

   Bản Lụng Sàng

   7

   Bản Nà Rầm

   Xã Chiềng Chăn

   II

   1

   Bản Nặm Luông

   2

   Bản Bó Pháy

   Xã Chiềng Mai

   II

   1

   Bản Thủy Lợi

   2

   Bản Cúp

   3

   Bản Nà Nghè

   4

   Bản Bon

   5

   Bản Vựt

   6

   Bản Nà Dong

   7

   Bản Ban

   8

   Bản Cuộm I

   9

   Bản Cuộm II

   10

   Bản Lụng Và

   11

   Bản Co Sâu

   Xã Chiềng Chung

   II

   1

   Bản Xam Ta

   2

   Bản Ít Hò

   Xã Nà Bó

   II

   1

   Bản Mè

   Xã Chiềng Sung

   II

   1

   Bản Bãi Tám

   2

   Bản Tà Đứng

   3

   Bản Pá Cu

   4

   Bản Co Hát

   5

   Bản Cà Nam

   6

   Bản Nà Lầu

   Xã Chiềng Mung

   II

   1

   Bản Xum 1

   2

   Bản Hời

   3

   Bản Xum 2

   Xã Cò Nòi

   II

   1

   Bản Nong Mòm

   2

   Bản Mai Thuận

   Xã Mường Bằng

   II

   1

   Bản Ít Kó

   2

   Bản Mai Châu

   Xã Chiềng Ve

   III

   1

   Bản Tô Vuông

   2

   Bản Mè Trên

   3

   Bản Mè Dưới

   4

   Bản Sươn

   5

   Bản Khiềng

   6

   Bản Thẳm

   7

   Bản Nà Lằn

   8

   Bản Đông Bai

   Xã Chiềng Dong

   III

   1

   Bản Khoáng

   2

   Bản Lò Um

   3

   Bản Nà Khoang

   4

   Bản Pha Đin

   5

   Bản Dè

   6

   Bản Nghịu

   7

   Bản Chăm Biên

   8

   Bản Pặc Ngần

   9

   Bản Liềng

   Xã Chiềng Nơi

   III

   1

   Bản Huổi Do

   2

   Bản Phé

   3

   Bản Cho Cong

   4

   Bản Pá Hốc

   5

   Bản Nhụng Trên

   6

   Bản Nhụng Dưới

   7

   Bản Co Hịnh

   8

   Bản Bằng Ban

   9

   Bản Huổi Sàng

   10

   Bản Sài Khao

   11

   Bản Phiêng Khá

   12

   Bản Thẳm

   13

   Bản Phiêng Khôm

   14

   Bản Nà Phặng

   15

   Bản Huổi Lặp

   16

   Bản Hua Pư

   Xã Phiêng Cằm

   III

   1

   Bản Nong Tầu Thái

   2

   Bản Xà Nghè

   3

   Bản Huổi Nhả K/mú

   4

   Bản Nong Nghè

   5

   Bản Phiêng Phụ (A)

   6

   Bản Phiêng Phụ (B)

   7

   Bản Lọng Ban

   8

   Bản Xà Liệt

   9

   Bản Huổi Nhả Thái

   10

   Bản Phiêng Mụ

   11

   Bản Củ

   12

   Bản Hua Nà

   13

   Bản Pú Tậu

   14

   Bản Huổi Thướn

   15

   Bản Tang Lương

   16

   Bản Co Muông

   17

   Bản Huổi Thùng

   18

   Bản Thẳm Hưn

   19

   Bản An Mạ

   20

   Bản Lọng Hỏm

   21

   Bản Tong Chinh

   22

   Bản Nặm Pút

   23

   Bản Lọng Nghịu

   24

   Bản La Va

   25

   Bản Bon Trỏ

   26

   Bản Pá Po

   27

   Bản Nong Tầu Mông

   Xã Phiêng Pằn

   III

   1

   Bản Pá Nó

   2

   Bản Kết Hay

   3

   Bản Co Hày

   4

   Bản Pá Liềng

   5

   Bản Nà Pồng

   6

   Bản Pá Tong

   7

   Bản Pá Ban

   8

   Bản Xà Cành

   9

   Bản Kết Nà

   10

   Bản Nà Nhụng

   11

   Bản Ta vắt

   12

   Bản Ta Lúc

   13

   Bản Đen

   14

   Bản Vít

   15

   Bản Thán

   Xã Tà Hộc

   III

   1

   Bản Hộc

   2

   Bản Mòng

   3

   Bản Bơ

   4

   Bản Pơn

   5

   Bản Heo

   6

   Bản Luần

   7

   Bản Pá Nó A

   8

   Bản Pá Nó B

   9

   Bản Pá Hốc

   10

   Bản Pù Tền

   Xã Nà Ớt

   III

   1

   Bản Nà Hạ

   2

   Bản Ò Lọ

   3

   Bản Trạm Cọ

   4

   Bản Hin Đón

   5

   Bản Pá Khoang

   6

   Bản Xum Hom

   7

   Bản Pá Chả

   8

   Bản Huổi Kẹt

   9

   Bản Há Sét

   10

   Bản Lọng Lót

   11

   Bản Nặm Lanh

   12

   Bản Xà Vịt

   13

   Bản Lụng Cuông

   14

   Bản Xà Kìa

   15

   Bản Nà Un

   16

   Bản Huổi Dên

   Xã Chiềng Kheo

   III

   1

   Bản Nà Kéo

   2

   Bản Nà Lon

   3

   Bản Có

   4

   Bản Buốt

   5

   Bản Tô Văn

   6

   Bản Nà Viền

   7

   Bản Pắng Sẳng B

   X

   HUYỆN MỘC CHÂU

   Xã Hua Păng

   II

   1

   Bản Bó Hiềng

   2

   Bản Tà Lánh

   3

   Bản Suối Đôn

   4

   Bản Suối Ba

   5

   Bản Km 16

   6

   Bản Nà Bó 1

   Xã Phiêng Luông

   II

   1

   Bản Pa Hốc

   Xã Nà Mường

   II

   1

   Bản Suối Khua

   2

   Bản Sằm Nằm

   Xã Chiềng Hắc

   II

   1

   Bản Tong Hán

   2

   Bản Cò Lìu

   3

   Bản Tà Số 1

   4

   Bản Tà Số 2

   Xã Quy Hướng

   II

   1

   Bản Đồng Giăng

   2

   Bản Bó Giàng

   3

   Bản Nà Đưa

   4

   Bản Nà Cung

   5

   Bản Suối Cáu 1

   6

   Bản Vằng Khoài

   Xã Lóng Sập

   II

   1

   Bản Pha Nhên

   2

   Bản Buốc Pát

   3

   Bản Pha Đón

   4

   Bản A Má 1

   Xã Đông Sang

   II

   1

   Bản Pa Phách 1

   2

   Bản Co Sung

   3

   Bản Chắm Cháy

   Xã Chiềng Khừa

   III

   1

   Bản Căng Tỵ

   2

   Bản Suối Đon

   3

   Bản Ông Lý

   4

   Bản Xa Lú

   Xã Tân Hợp

   III

   1

   Bản Nà Mý

   2

   Bản Suối Chanh

   3

   Bản Suối Xáy

   4

   Bản Suối Khoang

   5

   Bản Bó Liều

   6

   Bản Lung Mũ

   7

   Bản Cà Đạc

   8

   Bản Pơ Nang

   9

   Bản Nà Mường

   Xã Tà Lại

   III

   1

   Bản Lòng Hồ

   2

   Bản C 5

   3

   Bản Tà Lọt

   4

   Bản Nà Cạn

   XI

   HUYỆN SÔNG MÃ

   Xã Chiềng Cang

   II

   1

   Bản Huổi Cuống

   2

   Bản Bằng Lậc

   3

   Bản Nà Củ

   4

   Bản Nà Bon

   5

   Bản Hua Tát

   6

   Bản Pá Nó

   7

   Bản Nhọt Có

   8

   Bản Huổi Dấng

   9

   Bản Co Tòng

   10

   Bản Thón

   11

   Bản Có

   12

   Bản Mỏ

   13

   Bản Nà Tý

   14

   Bản Ta Tạng

   15

   Bản Hong Ngay

   16

   Bản Hin Phon

   Xã Chiềng Khoong

   II

   1

   Bản Huổi Nóng

   2

   Bản Pá Có

   3

   Bản Co Hay

   4

   Bản Xi Lô

   5

   Bản Pá Khôm

   6

   Bản Ít Lốc

   7

   Bản Lụng Quai

   8

   Bản Bó Chạy

   9

   Bản Ta Bay

   10

   Bản Bướm Ỏ

   11

   Bản Co Sản

   12

   Bản Co Tòng

   13

   Bản Pá Bông

   14

   Bản Hát Lay

   15

   Bản Búa Cốp

   16

   Bản Bon

   17

   Bản Đứa Muội

   18

   Bản Khoong Tợ

   19

   Bản Chiềng Coi

   20

   Bản Bó Quỳnh

   Xã Nà Nghịu

   II

   1

   Bản Bom Phung

   2

   Bản Hua Pàn

   3

   Bản Huổi Sặng

   4

   Bản Bon

   5

   Bản Xum Côn

   6

   Bản Nà Là

   7

   Bản Nà Lươi

   8

   Bản Mé

   9

   Bản Co Mạ

   10

   Bản Co Phèn

   11

   Bản Co Phường

   12

   Bản Nậm Ún

   13

   Bản Nong Lếch

   14

   Bản Huổi Cói

   15

   Bản Thón

   16

   Bản Kéo

   17

   Bản Sào Và

   18

   Bản Phiêng Tỏ

   19

   Bản Lọng Lằn

   20

   Bản Mung

   21

   Bản Phiêng Pồng

   22

   Bản Ngu Hấu

   Xã Mường Hung

   II

   1

   Bản Nà Ái

   2

   Bản Kéo

   3

   Bản Phai Cầm

   4

   Bản Phiêng Pinh

   5

   Bản Huổi

   6

   Bản Om

   7

   Bản Muôn

   8

   Bản Lọng Tòng

   9

   Bản Phiêng Lươn

   10

   Bản Nà Nỏng

   11

   Bản Nà Hựa

   12

   Bản Co Tra

   13

   Bản Phiêng Nghịu

   14

   Bản Huổi Khôm

   15

   Bản Kéo Co

   16

   Bản Bua Xá

   17

   Bản Coi

   18

   Bản Huổi Hin

   19

   Bản Huổi Bua

   20

   Bản Hát So

   21

   Bản Nà Cầm

   22

   Bản Quỳnh Long

   23

   Bản Pho

   24

   Bản Ít

   Xã Mường Cai

   II

   1

   Bản Co Bay

   2

   Bản Mới

   3

   Bản Huổi Co

   4

   Bản Ta Lát

   5

   Bản Huổi Mươi

   6

   Bản Nà Ngùa

   7

   Bản Co Phường

   8

   Bản Phiêng Piềng

   9

   Bản Háng Lìa

   Xã Chiềng En

   III

   1

   Bản Hua Pát

   2

   Bản Nà Bó

   3

   Bản Lọng Xày

   4

   Bản Huổi Púng

   5

   Bản Huổi Han

   6

   Bản Pá Lưng

   7

   Bản Pá Nì

   8

   Bản Huổi Én

   9

   Bản Mới

   10

   Bản Nà Lằng

   11

   Bản Lưng

   12

   Bản Ten

   13

   Bản Hua Lưng

   Xã Chiềng Sơ

   III

   1

   Bản Nà Luồng

   2

   Bản Đứa II

   3

   Bản Nà Tọ

   4

   Bản Phiêng Xa

   5

   Bản Nà Cần II

   6

   Bản Công II

   7

   Bản Luấn II

   8

   Bản Bon Tiến

   9

   Bản Nà Sặng

   10

   Bản Sài Lương II

   11

   Bản Luấn I

   12

   Bản Đứa I

   13

   Bản Huổi Hịa

   14

   Bản Nà Lốc II

   15

   Bản Công I

   16

   Bản Nà Cần I

   17

   Bản Sài Lương I

   18

   Bản Mâm

   19

   Bản Huổi Cát

   20

   Bản Nà Lốc I

   21

   Bản Bon

   22

   Bản Thắng Lợi

   Xã Chiềng Phung

   III

   1

   Bản Song Còn

   2

   Bản Ten

   3

   Bản Nuốt

   4

   Bản Ỏ En

   5

   Bản Phiêng Chiềng

   6

   Bản Vàng

   7

   Bản Pịn

   8

   Bản Nà Ban

   9

   Bản Nà Lạt

   10

   Bản Nong Xô

   11

   Bản Nà Sàng

   12

   Bản Huổi Lay

   13

   Bản Pá Trả

   14

   Bản Co Khương

   15

   Bản Củ Bú

   16

   Bản Chéo

   17

   Bản Huổi Tư

   18

   Bản Hua Và

   Xã Huổi Một

   III

   1

   Bản Kéo

   2

   Bản Bằng Púng

   3

   Bản Cang Cói

   4

   Bản Co Mạ A

   5

   Bản Co Mạ B

   6

   Bản Hợp Tiến

   7

   Bản Huổi Pản

   8

   Bản Huổi Vạng

   9

   Bản Lọng Mòn

   10

   Bản Nà Hạ

   11

   Bản Nà Nghiều

   12

   Bản Nậm Pù B

   13

   Bản Pá Công

   14

   Bản Pá Mằn

   15

   Bản Pa Tết

   16

   Bản Phá Thóng

   17

   Bản Ta Hốc

   18

   Bản Túp Phạ A

   19

   Bản Túp Phạ B

   Xã Nậm Mằn

   III

   1

   Bản Nhà Sày

   2

   Bản Cha Vai

   3

   Bản Chạy

   4

   Bản Phiêng Phé

   5

   Bản Púng Khương

   6

   Bản Nà Luông

   7

   Bản Nà Cà

   8

   Bản Chả

   9

   Bản Huổi

   Xã Mường Sai

   III

   1

   Bản Nong Phạ

   2

   Bản Lon Sản

   3

   Bản Sai

   4

   Bản Púng Cằm

   5

   Bản Tin Tốc

   6

   Bản Nà Hò

   7

   Bản Buôn Ban

   8

   Bản Nà Un Trong

   9

   Bản Nà Un Ngoài

   10

   Bản Kỳ Nình

   11

   Bản Lọng Lót

   12

   Bản Co Đứa

   Xã Bó Sinh

   III

   1

   Bản Phống

   2

   Bản Phống II

   3

   Bản Phống III

   4

   Bản Dạ

   5

   Bản Bó Kheo

   6

   Bản Bó Sinh

   7

   Bản Bó Sinh B

   8

   Bản Pá Ma

   9

   Bản Nà Niêng

   10

   Bản Huổi Tình

   11

   Bản Huổi Tính

   12

   Bản Bằng Mồn

   13

   Bản Hin Hụ

   14

   Bản Ngày

   15

   Bản Pá Khoang

   16

   Bản Pát

   17

   Bản Co Mị

   18

   Bản Nong

   Xã Mường Lầm

   III

   1

   Bản Sàng

   2

   Bản Phèn

   5

   Bản Ngày

   4

   Bản Lấu

   5

   Bản Tà Cộng

   6

   Bản Mường Tợ

   7

   Bản Mường Nưa II

   8

   Bản Pá Có

   9

   Bản Huổi Én

   10

   Bản Lốm Hỏm

   11

   Bản Pá Nhạp

   12

   Bản Pá Ngã

   Xã Nậm Ty

   III

   1

   Bản Pá Lâu

   2

   Bản Nà Mện

   3

   Bản Mòn

   4

   Bản Lọng Nghịu

   5

   Bản Đứa

   6

   Bản Nà Há

   7

   Bản Phiêng Phủ

   8

   Bản Pàn

   9

   Bản Nà Hay

   10

   Bản Phiêng Đìn

   11

   Bản Huổi Họ

   12

   Bản Nà Lằn

   13

   Bản Xẻ

   14

   Bản Nà Hiểm

   15

   Bản Nà Sèo

   16

   Bản Nà Phung

   17

   Bản Xen Xay

   18

   Bản Huổi Cắt

   19

   Bản Có

   20

   Bản Pá Lành

   21

   Bản Nà Khựa

   22

   Bản Búa Hụn

   23

   Bản Pá Men

   24

   Bản Nà Tòng

   25

   Bản Co Dâu

   26

   Bản Nà Pàn

   27

   Bản Hua Cắt

   28

   Bản Huổi Tòng

   Xã Yên Hưng

   III

   1

   Bản Tin Tốc

   2

   Bản Hua Mừ

   3

   Bản Lụng Há

   4

   Bản Nà Lằn

   5

   Bản Pá Pao

   6

   Bản Bang Trên

   7

   Bản Bang Dưới

   8

   Bản Pọng

   9

   Bản Bua

   10

   Bản Nà Mừ

   11

   Bản Nà Nong

   12

   Bản Tau Hay

   13

   Bản Pái

   14

   Bản Hưng Mã

   15

   Bản Hải Triều

   16

   Bản Sòng

   17

   Bản Nà Đứa

   18

   Bản Hua Sòng

   19

   Bản Pảng

   20

   Bản Huổi Púng

   Xã Pú Bẩu

   III

   1

   Bản Pá Pao

   2

   Bản Mạ Mậu

   3

   Bản Pú Bẩu

   4

   Bản Pá Lâu

   5

   Bản Pá Lâu II

   6

   Bản Pha Hặp

   7

   Bản Huổi Lán

   8

   Bản Hặp

   9

   Bản Háng Xía

   Xã Đứa Mòn

   III

   1

   Bản Củ I

   2

   Bản Củ II

   3

   Bản Huổi Lạnh

   4

   Bản Phiêng Nòng

   5

   Bản Đứa Mòn

   6

   Bản Nà Lốc

   7

   Bản Phiêng Muông

   8

   Bản Trả Lảy

   9

   Bản Tảng Sỏn

   10

   Bản Huổi Lếch I

   11

   Bản Huổi Lếch II

   12

   Bản Púng Núa

   13

   Bản Nộc Cốc I

   14

   Bản Nộc Cốc II

   15

   Bản Hua Thóng

   16

   Bản Huổi Núa

   17

   Bản Hin Pẻn

   18

   Bản Huổi Phẩng

   19

   Bản Hua Phẩng

   20

   Bản Tỉa I

   21

   Bản Tỉa II

   22

   Bản Nà Tấu I

   23

   Bản Nà Tấu II

   24

   Bản Púng Báng

   25

   Bản Ngam Trạng

   XII

   HUYỆN QUỲNH NHAI

   Xã Nặm Ét

   II

   1

   Bản Pống

   2

   Bản Muông

   3

   Bản Tốm

   4

   Bản Cò Hèm

   5

   Bản Huổi Hẹ

   6

   Bản Pom Hán

   Xã Chiềng Khoang

   II

   1

   Bản Phiêng Tẩư

   2

   Bản Lỷ

   3

   Bản Sản

   Xã Pá Ma Pha Khinh

   II

   1

   Bản Máng

   2

   Bản Tậu

   3

   Bản Khứm

   Xã Chiềng Ơn

   II

   1

   Bản Cỏng Ái

   2

   Bản Nậm Uôn

   Xã Cà Nàng

   II

   1

   Bản Co Củ

   Xã Mường Giôn

   II

   1

   Bản Tông Bua

   2

   Bản Huổi Ngà

   Xã Chiềng Khay

   III

   1

   Bản Có Luông

   2

   Bản Nà Mùn

   3

   Bản Nậm Ngùa

   4

   Bản Ýt Ta Bót

   5

   Bản Co Que

   6

   Bản Nậm Tấu

   7

   Bản Khâu Pùm

   8

   Bản Lọng Ố

   9

   Bản Có Nọi

   10

   Bản Khoang 1

   11

   Bản Khoang 2

   12

   Bản Nong Trạng

   13

   Bản Pá Bó

   Xã Mường Sại

   III

   1

   Bản Om

   2

   Bản Mái

   3

   Bản Coi A

   4

   Bản Coi B

   5

   Bản Ít A

   6

   Bản Ít B

   7

   Bản Ca

   8

   Bản Muôn Sày

   9

   Bản Nhả Sày

   10

   Bản Nà Phi

   11

   Bản Co sản

   12

   Bản Huổi Tăm

   13

   Bản Tôm A

   14

   Bản Tôm B

   15

   Bản Hát Dọ A

   16

   Bản Hát Dọ B

   17

   Bản Pá Báng

   Trên đây là tư vấn về danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn