Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang

Ngày hỏi:05/09/2018

Cho tôi hỏi danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang gồm những xã nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban tư vấn của Ngân hàng Pháp luật.

Cẩm Giang - giang*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:

   DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BẮC GIANG

   TT

   Tên huyện, thị xã, thành ph trực thuộc tỉnh

   Tên xã, phường, thị trấn

   Thuộc khu vực

   Số thôn ĐBKK

   Xã khu vực I

   58

   Xã khu vực II

   90

   99

   Xã khu vực III

   40

   308

   TOÀN TỈNH

   188

   407

   I

   HUYỆN SƠN ĐỘNG

   1

   Xã An Bá

   III

   6

   2

   Xã An Lập

   III

   8

   3

   Xã Vĩnh Khương

   III

   7

   4

   Xã Lệ Viễn

   III

   9

   5

   Xã Vân Sơn

   III

   6

   6

   Xã An lạc

   III

   12

   7

   Xã Hữu Sản

   III

   6

   8

   Xã Long Sơn

   III

   5

   9

   Xã Dương Hưu

   III

   12

   10

   Xã Yên Định

   III

   5

   11

   Xã Bồng Am

   III

   2

   12

   Thị trấn Thanh Sơn

   II

   5

   13

   Xã Thanh Luận

   III

   4

   14

   Xã Tuấn Mậu

   III

   7

   15

   Xã Cẩm Đàn

   III

   5

   16

   Xã Chiên Sơn

   III

   5

   17

   Xã Quế Sơn

   III

   12

   18

   Xã Giáo Liêm

   III

   6

   19

   Xã Phúc Thắng

   III

   6

   20

   Xã Thạch Sơn

   III

   3

   21

   Thị trấn An Châu

   II

   3

   22

   Xã An Châu

   II

   5

   23

   Xã Tuấn Đạo

   II

   6

   II

   HUYN LC NGN

   1

   Xã Sa Lý

   III

   6

   2

   Xã Phong Minh

   III

   4

   3

   Xã Phong Vân

   III

   8

   4

   Xã Tân Sơn

   III

   10

   5

   Xã Cấm Sơn

   III

   7

   6

   Xã Hộ Đáp

   III

   10

   7

   Xã Sơn Hải

   III

   5

   8

   Xã Tân Lập

   III

   10

   9

   Xã Đèo Gia

   III

   7

   10

   Xã Phú Nhuận

   III

   12

   11

   Xã Kim Sơn

   III

   5

   12

   Xã Kiên Lao

   II

   4

   13

   Xã Biển Động

   II

   2

   14

   Xã Tân Hoa

   II

   5

   15

   Xã Đồng Cốc

   II

   16

   Xã Phì Điền

   II

   17

   Xã Giáp Sơn

   II

   5

   18

   Xã Biên Sơn

   II

   7

   19

   Xã Thanh Hải

   II

   4

   20

   Xã Kiên Thành

   II

   4

   21

   Xã Tân Mộc

   II

   4

   22

   Xã Nam Dương

   II

   23

   Xã Tân Quang

   II

   24

   Xã Hồng Giang

   I

   25

   Xã Nghĩa Hồ

   I

   26

   Xã Trù Hựu

   I

   27

   Xã Mỹ An

   I

   28

   Xã Quý Sơn

   I

   29

   Xã Phượng Sơn

   I

   30

   Thị Trấn Chũ

   I

   III

   HUYỆN LỤC NAM

   1

   Xã Lục Sơn

   III

   16

   2

   Xã Bình Sơn

   III

   18

   3

   Xã Trường Sơn

   III

   14

   4

   Xã Vô Tranh

   III

   11

   5

   Xã Trường Giang

   III

   5

   6

   Xã Nghĩa Phương

   II

   6

   7

   Xã Bảo Sơn

   II

   5

   8

   Xã Tam Dị

   II

   4

   9

   Xã Đông Phú

   II

   1

   10

   Xã Huyền Sơn

   II

   11

   Xã Cương Sơn

   II

   12

   Xã Tiên Nha

   II

   13

   Xã Bảo Đài

   II

   14

   Xã Chu Điện

   II

   15

   Xã Lan Mẫu

   II

   16

   Xã Yên Sơn

   II

   17

   Xã Khám Lạng

   II

   18

   Xã Bắc Lũng

   II

   19

   Xã Vũ Xá

   II

   20

   Xã Cẩm Lý

   II

   21

   Xã Đan Hội

   II

   22

   Thị trấn Lục Nam

   II

   23

   Thị trấn Đồi Ngô

   I

   24

   Xã Đông Hưng

   I

   25

   Xã Tiên Hưng

   I

   26

   Xã Phương Sơn

   I

   27

   Xã Thanh Lâm

   I

   IV

   HUYỆN YÊN TH

   1

   Xã Tiến Thắng

   III

   6

   2

   Xã Đồng Vương

   III

   7

   3

   Xã Đồng Tiến

   III

   6

   4

   Xã Canh Nậu

   III

   8

   5

   Xã Đồng Hưu

   III

   7

   6

   Xã Xuân Lương

   II

   9

   7

   Xã Hồng Kỳ

   II

   4

   8

   Xã Tam Hiệp

   II

   3

   9

   Xã Đông Sơn

   II

   2

   10

   Xã Tam Tiến

   II

   3

   11

   Thị trấn Cầu Gồ

   II

   12

   Xã Hương Vĩ

   II

   13

   Xã Tân Sỏi

   II

   14

   Xã Đồng Lạc

   II

   15

   Xã Phồn Xương

   II

   16

   Xã Đồng Kỳ

   II

   17

   Xã Đồng Tâm

   II

   18

   Xã Tân Hiệp

   II

   1

   19

   Xã An Thượng

   I

   20

   Thị trấn Bố Hạ

   I

   21

   Xã Bố Hạ

   I

   V

   HUYỆN LẠNG GIANG

   1

   Xã Dương Đức

   II

   2

   Xã Xuân Hương

   II

   3

   Xã Tân Thanh

   II

   4

   Xã Yên Mỹ

   II

   5

   Xã Đại Lâm

   II

   6

   Xã Mỹ Hà

   II

   7

   Xã Nghĩa Hưng

   II

   8

   Xã Hương Sơn

   II

   7

   9

   Xã Tân Dĩnh

   I

   10

   Xã Thái Đào

   I

   11

   Xã An Hà

   I

   12

   Xã Tân Hưng

   I

   13

   Xã Xương Lâm

   I

   14

   Xã Đào Mỹ

   I

   15

   Xã Hương Lạc

   I

   16

   Xã Nghĩa Hòa

   I

   17

   Xã Mỹ Thái

   I

   18

   Xã Quang Thịnh

   I

   19

   Xã Tân Thịnh

   I

   20

   Xã Tiên Lục

   I

   21

   Xã Phi Mô

   I

   VI

   HUYỆN TÂN YÊN

   1

   Xã Lan Giới

   II

   2

   Xã Liên Chung

   II

   3

   Xã Hợp Đức

   II

   4

   Xã Ngọc Châu

   II

   5

   Xã Ngọc Vân

   II

   6

   Xã Nhã Nam

   II

   7

   Xã Tân Trung

   II

   8

   Xã An Dương

   I

   9

   Xã Cao Thượng

   I

   10

   Xã Cao Xá

   I

   11

   Xã Đại Hóa

   I

   12

   Xã Lam Cốt

   I

   13

   Xã Liên Sơn

   I

   14

   Xã Ngọc Lý

   I

   15

   Xã Ngọc Thiện

   I

   16

   Xã Phúc Hòa

   I

   17

   Xã Phúc Sơn

   I

   18

   Xã Quang Tiến

   I

   19

   Xã Quế Nham

   I

   20

   Xã Song Vân

   I

   21

   Thị trấn Cao Thượng

   I

   22

   Thị trấn Nhã Nam

   I

   23

   Xã Việt Lập

   I

   24

   Xã Việt Ngọc

   I

   VII

   HUYỆN YÊN DŨNG

   1

   Xã Yên Lư

   II

   2

   Xã Xuân Phú

   II

   3

   Xã Trí Yên

   II

   4

   Xã Tiền Phong

   II

   5

   Xã Thắng Cương

   II

   6

   Xã Tân Liễu

   II

   7

   Xã Quỳnh Sơn

   II

   8

   Xã Nội Hoàng

   II

   9

   Xã Nham Sơn

   II

   10

   Xã Lão Hộ

   II

   11

   Xã Lãng Sơn

   II

   12

   Xã Hương Gián

   II

   13

   Xã Đức Giang

   II

   14

   Xã Đồng Việt

   II

   15

   Xã Cảnh Thuỵ

   II

   16

   Thị trấn Tân Dân

   II

   17

   Xã Tư Mại

   I

   18

   Xã Tiến Dũng

   I

   19

   Xã Tân An

   I

   20

   Xã Đồng Phúc

   I

   21

   Thị trấn Neo

   I

   VIII

   HUYỆN HIỆP HÒA

   1

   Xã Danh Thắng

   II

   2

   Xã Đồng Tân

   II

   3

   Xã Hòa Sơn

   II

   4

   Xã Hoàng An

   II

   5

   Xã Hoàng Thanh

   II

   6

   Xã Hoàng Vân

   II

   7

   Xã Lương Phong

   II

   8

   Xã Ngọc Sơn

   II

   9

   Xã Thái Sơn

   II

   10

   Xã Thanh Vân

   II

   11

   Xã Đức Thắng

   I

   12

   Xã Hùng Sơn

   I

   13

   Xã Thường Thắng

   I

   IX

   HUYỆN VIỆT YÊN

   1

   Xã Minh Đức

   II

   2

   Xã Trung Sơn

   II

   3

   Xã Tiên Sơn

   II

   4

   Xã Thượng lan

   I

   5

   Xã Nghĩa Trung

   I

   6

   Xã Vân trung

   I

   X

   THÀNH PH BC GIANG

   1

   Xã Đồng Sơn

   I

   2

   Xã Dĩnh Trì

   I

   Trên đây là tư vấn về danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn