Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang

Ngày hỏi:05/09/2018

Cho tôi hỏi danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang gồm những xã nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban tư vấn của Ngân hàng Pháp luật.

Cẩm Giang - giang*****@gmail.com

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:

  DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BẮC GIANG

  TT

  Tên huyện, thị xã, thành ph trực thuộc tỉnh

  Tên xã, phường, thị trấn

  Thuộc khu vực

  Số thôn ĐBKK

  Xã khu vực I

  58

  Xã khu vực II

  90

  99

  Xã khu vực III

  40

  308

  TOÀN TỈNH

  188

  407

  I

  HUYỆN SƠN ĐỘNG

  1

  Xã An Bá

  III

  6

  2

  Xã An Lập

  III

  8

  3

  Xã Vĩnh Khương

  III

  7

  4

  Xã Lệ Viễn

  III

  9

  5

  Xã Vân Sơn

  III

  6

  6

  Xã An lạc

  III

  12

  7

  Xã Hữu Sản

  III

  6

  8

  Xã Long Sơn

  III

  5

  9

  Xã Dương Hưu

  III

  12

  10

  Xã Yên Định

  III

  5

  11

  Xã Bồng Am

  III

  2

  12

  Thị trấn Thanh Sơn

  II

  5

  13

  Xã Thanh Luận

  III

  4

  14

  Xã Tuấn Mậu

  III

  7

  15

  Xã Cẩm Đàn

  III

  5

  16

  Xã Chiên Sơn

  III

  5

  17

  Xã Quế Sơn

  III

  12

  18

  Xã Giáo Liêm

  III

  6

  19

  Xã Phúc Thắng

  III

  6

  20

  Xã Thạch Sơn

  III

  3

  21

  Thị trấn An Châu

  II

  3

  22

  Xã An Châu

  II

  5

  23

  Xã Tuấn Đạo

  II

  6

  II

  HUYN LC NGN

  1

  Xã Sa Lý

  III

  6

  2

  Xã Phong Minh

  III

  4

  3

  Xã Phong Vân

  III

  8

  4

  Xã Tân Sơn

  III

  10

  5

  Xã Cấm Sơn

  III

  7

  6

  Xã Hộ Đáp

  III

  10

  7

  Xã Sơn Hải

  III

  5

  8

  Xã Tân Lập

  III

  10

  9

  Xã Đèo Gia

  III

  7

  10

  Xã Phú Nhuận

  III

  12

  11

  Xã Kim Sơn

  III

  5

  12

  Xã Kiên Lao

  II

  4

  13

  Xã Biển Động

  II

  2

  14

  Xã Tân Hoa

  II

  5

  15

  Xã Đồng Cốc

  II

  16

  Xã Phì Điền

  II

  17

  Xã Giáp Sơn

  II

  5

  18

  Xã Biên Sơn

  II

  7

  19

  Xã Thanh Hải

  II

  4

  20

  Xã Kiên Thành

  II

  4

  21

  Xã Tân Mộc

  II

  4

  22

  Xã Nam Dương

  II

  23

  Xã Tân Quang

  II

  24

  Xã Hồng Giang

  I

  25

  Xã Nghĩa Hồ

  I

  26

  Xã Trù Hựu

  I

  27

  Xã Mỹ An

  I

  28

  Xã Quý Sơn

  I

  29

  Xã Phượng Sơn

  I

  30

  Thị Trấn Chũ

  I

  III

  HUYỆN LỤC NAM

  1

  Xã Lục Sơn

  III

  16

  2

  Xã Bình Sơn

  III

  18

  3

  Xã Trường Sơn

  III

  14

  4

  Xã Vô Tranh

  III

  11

  5

  Xã Trường Giang

  III

  5

  6

  Xã Nghĩa Phương

  II

  6

  7

  Xã Bảo Sơn

  II

  5

  8

  Xã Tam Dị

  II

  4

  9

  Xã Đông Phú

  II

  1

  10

  Xã Huyền Sơn

  II

  11

  Xã Cương Sơn

  II

  12

  Xã Tiên Nha

  II

  13

  Xã Bảo Đài

  II

  14

  Xã Chu Điện

  II

  15

  Xã Lan Mẫu

  II

  16

  Xã Yên Sơn

  II

  17

  Xã Khám Lạng

  II

  18

  Xã Bắc Lũng

  II

  19

  Xã Vũ Xá

  II

  20

  Xã Cẩm Lý

  II

  21

  Xã Đan Hội

  II

  22

  Thị trấn Lục Nam

  II

  23

  Thị trấn Đồi Ngô

  I

  24

  Xã Đông Hưng

  I

  25

  Xã Tiên Hưng

  I

  26

  Xã Phương Sơn

  I

  27

  Xã Thanh Lâm

  I

  IV

  HUYỆN YÊN TH

  1

  Xã Tiến Thắng

  III

  6

  2

  Xã Đồng Vương

  III

  7

  3

  Xã Đồng Tiến

  III

  6

  4

  Xã Canh Nậu

  III

  8

  5

  Xã Đồng Hưu

  III

  7

  6

  Xã Xuân Lương

  II

  9

  7

  Xã Hồng Kỳ

  II

  4

  8

  Xã Tam Hiệp

  II

  3

  9

  Xã Đông Sơn

  II

  2

  10

  Xã Tam Tiến

  II

  3

  11

  Thị trấn Cầu Gồ

  II

  12

  Xã Hương Vĩ

  II

  13

  Xã Tân Sỏi

  II

  14

  Xã Đồng Lạc

  II

  15

  Xã Phồn Xương

  II

  16

  Xã Đồng Kỳ

  II

  17

  Xã Đồng Tâm

  II

  18

  Xã Tân Hiệp

  II

  1

  19

  Xã An Thượng

  I

  20

  Thị trấn Bố Hạ

  I

  21

  Xã Bố Hạ

  I

  V

  HUYỆN LẠNG GIANG

  1

  Xã Dương Đức

  II

  2

  Xã Xuân Hương

  II

  3

  Xã Tân Thanh

  II

  4

  Xã Yên Mỹ

  II

  5

  Xã Đại Lâm

  II

  6

  Xã Mỹ Hà

  II

  7

  Xã Nghĩa Hưng

  II

  8

  Xã Hương Sơn

  II

  7

  9

  Xã Tân Dĩnh

  I

  10

  Xã Thái Đào

  I

  11

  Xã An Hà

  I

  12

  Xã Tân Hưng

  I

  13

  Xã Xương Lâm

  I

  14

  Xã Đào Mỹ

  I

  15

  Xã Hương Lạc

  I

  16

  Xã Nghĩa Hòa

  I

  17

  Xã Mỹ Thái

  I

  18

  Xã Quang Thịnh

  I

  19

  Xã Tân Thịnh

  I

  20

  Xã Tiên Lục

  I

  21

  Xã Phi Mô

  I

  VI

  HUYỆN TÂN YÊN

  1

  Xã Lan Giới

  II

  2

  Xã Liên Chung

  II

  3

  Xã Hợp Đức

  II

  4

  Xã Ngọc Châu

  II

  5

  Xã Ngọc Vân

  II

  6

  Xã Nhã Nam

  II

  7

  Xã Tân Trung

  II

  8

  Xã An Dương

  I

  9

  Xã Cao Thượng

  I

  10

  Xã Cao Xá

  I

  11

  Xã Đại Hóa

  I

  12

  Xã Lam Cốt

  I

  13

  Xã Liên Sơn

  I

  14

  Xã Ngọc Lý

  I

  15

  Xã Ngọc Thiện

  I

  16

  Xã Phúc Hòa

  I

  17

  Xã Phúc Sơn

  I

  18

  Xã Quang Tiến

  I

  19

  Xã Quế Nham

  I

  20

  Xã Song Vân

  I

  21

  Thị trấn Cao Thượng

  I

  22

  Thị trấn Nhã Nam

  I

  23

  Xã Việt Lập

  I

  24

  Xã Việt Ngọc

  I

  VII

  HUYỆN YÊN DŨNG

  1

  Xã Yên Lư

  II

  2

  Xã Xuân Phú

  II

  3

  Xã Trí Yên

  II

  4

  Xã Tiền Phong

  II

  5

  Xã Thắng Cương

  II

  6

  Xã Tân Liễu

  II

  7

  Xã Quỳnh Sơn

  II

  8

  Xã Nội Hoàng

  II

  9

  Xã Nham Sơn

  II

  10

  Xã Lão Hộ

  II

  11

  Xã Lãng Sơn

  II

  12

  Xã Hương Gián

  II

  13

  Xã Đức Giang

  II

  14

  Xã Đồng Việt

  II

  15

  Xã Cảnh Thuỵ

  II

  16

  Thị trấn Tân Dân

  II

  17

  Xã Tư Mại

  I

  18

  Xã Tiến Dũng

  I

  19

  Xã Tân An

  I

  20

  Xã Đồng Phúc

  I

  21

  Thị trấn Neo

  I

  VIII

  HUYỆN HIỆP HÒA

  1

  Xã Danh Thắng

  II

  2

  Xã Đồng Tân

  II

  3

  Xã Hòa Sơn

  II

  4

  Xã Hoàng An

  II

  5

  Xã Hoàng Thanh

  II

  6

  Xã Hoàng Vân

  II

  7

  Xã Lương Phong

  II

  8

  Xã Ngọc Sơn

  II

  9

  Xã Thái Sơn

  II

  10

  Xã Thanh Vân

  II

  11

  Xã Đức Thắng

  I

  12

  Xã Hùng Sơn

  I

  13

  Xã Thường Thắng

  I

  IX

  HUYỆN VIỆT YÊN

  1

  Xã Minh Đức

  II

  2

  Xã Trung Sơn

  II

  3

  Xã Tiên Sơn

  II

  4

  Xã Thượng lan

  I

  5

  Xã Nghĩa Trung

  I

  6

  Xã Vân trung

  I

  X

  THÀNH PH BC GIANG

  1

  Xã Đồng Sơn

  I

  2

  Xã Dĩnh Trì

  I

  Trên đây là tư vấn về danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

  Chúc sức khỏe và thành công!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn