Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Giang

Ngày hỏi:05/09/2018

Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Giang gồm những xã nào? Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn!

Kim Ngân - ngan*****@gmail.com

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Giang
  (ảnh minh họa)
 • Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Giang được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:

  DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH HÀ GIANG

  TT

  Tên huyện, thị xã, thành ph trực thuộc tỉnh

  Tên xã, phường, thị trấn

  Thuộc khu vực

  Số thôn ĐBKK

  Xã khu vực I

  16

  Xã khu vực II

  45

  159

  Xã khu vực III

  134

  1.249

  TOÀN TỈNH

  195

  1.408

  I

  HUYỆN ĐỒNG VĂN

  1

  Xã Sủng Trái

  III

  14

  2

  Xã Tả Lủng

  III

  13

  3

  Xã Vần Chải

  III

  13

  4

  Xã Tả Phìn

  III

  9

  5

  Xã Lũng Thầu

  III

  6

  6

  Xã Lũng Cú

  III

  9

  7

  Xã Thài Phìn Tủng

  III

  15

  8

  Xã Sính Lủng

  III

  9

  9

  Xã Lũng Phìn

  III

  10

  10

  Xã Phố Cáo

  III

  16

  11

  Xã Sảng Tủng

  III

  15

  12

  Xã Hố Quáng Phín

  III

  8

  13

  Xã Lũng Táo

  III

  15

  14

  Xã Sà Phìn

  III

  10

  15

  Xã Phố Là

  III

  7

  16

  Xã Ma Lé

  III

  11

  17

  Xã Sủng Là

  III

  9

  18

  Thị trấn Đồng Văn

  II

  15

  19

  Thị trấn Phố Bảng

  II

  3

  II

  HUYỆN MÈO VẠC

  1

  Xã Niêm Tòng

  III

  8

  2

  Xã Thượng Phùng

  III

  12

  3

  Xã Khâu Vai

  III

  12

  4

  Xã Cán Chu Phìn

  III

  12

  5

  Xã Pải Lủng

  III

  11

  6

  Xã Lũng Pù

  III

  12

  7

  Xã Lũng Chinh

  III

  7

  8

  Xã Xín Cái

  III

  18

  9

  Xã Giàng Chu Phìn

  III

  12

  10

  Xã Sủng Trà

  III

  9

  11

  Xã Sơn Vĩ

  III

  15

  12

  Xã Tả Lủng

  III

  7

  13

  Xã Tát Ngà

  III

  9

  14

  Xã Pả Vi

  III

  6

  15

  Xã Sủng Máng

  III

  5

  16

  Xã Niêm Sơn

  III

  11

  17

  Xã Nậm Ban

  III

  10

  18

  Thị trấn Mèo Vạc

  III

  6

  III

  HUYỆN YÊN MINH

  1

  Xã Sủng Cháng

  III

  9

  2

  Xã Đường Thượng

  III

  10

  3

  Xã Lũng Hồ

  III

  23

  4

  Xã Thắng Mố

  III

  8

  5

  Xã Sủng Thài

  III

  19

  6

  Xã Ngam La

  III

  12

  7

  Xã Lao Và Chải

  III

  15

  8

  Xã Du Già

  III

  12

  9

  Xã Mậu Long

  III

  18

  10

  Xã Du Tiến

  III

  15

  11

  Xã Ngọc Long

  III

  25

  12

  Xã Hữu Vinh

  III

  10

  13

  Xã Đông Minh

  III

  16

  14

  Xã Na Khê

  III

  10

  15

  Xã Phú Lũng

  III

  11

  16

  Xã Bạch Đích

  III

  15

  17

  Xã Mậu Duệ

  II

  8

  18

  Thị trấn Yên Minh

  II

  11

  IV

  HUYỆN QUẢN BẠ

  1

  Xã Bát Đại Sơn

  III

  9

  2

  Xã Tả Ván

  III

  8

  3

  Xã Nghĩa Thuận

  III

  9

  4

  Xã Lùng Tám

  III

  7

  5

  Xã Cán Tỷ

  III

  8

  6

  Xã Thái An

  III

  6

  7

  Xã Thanh Vân

  III

  7

  8

  Xã Tùng Vài

  III

  9

  9

  Xã Cao Mã Pờ

  III

  8

  10

  Xã Quản Bạ

  III

  5

  11

  Xã Quyết Tiến

  III

  7

  12

  Xã Đông Hà

  III

  2

  13

  Thị trấn Tam Sơn

  II

  1

  V

  HUYỆN XÍN MN

  1

  Xã Pà Vầy Sủ

  III

  7

  2

  Xã Nàn Sỉn

  III

  8

  3

  Xã Bản Ngò

  III

  9

  4

  Xã Thèn Phàng

  III

  11

  5

  Xã Nàn Ma

  III

  7

  6

  Xã Thu Tà

  III

  13

  7

  Xã Chế Là

  III

  13

  8

  Xã Chí Cà

  III

  10

  9

  Xã Nấm Dần

  III

  11

  10

  Xã Tả Nhìu

  III

  10

  11

  Xã Bản Díu

  III

  8

  12

  Xã Trung Thịnh

  III

  6

  13

  Xã Ngán Chiên

  III

  9

  14

  Xã Quảng Nguyên

  III

  13

  15

  Xã Xín Mần

  III

  4

  16

  Xã Cốc Rế

  III

  8

  17

  Xã Nà Chì

  II

  8

  18

  Thị trấn Cốc Pài

  II

  6

  19

  Xã Khuôn Lùng

  II

  2

  VI

  HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

  1

  Xã Bản Phùng

  III

  8

  2

  Xã Ngàm Đăng Vài

  III

  8

  3

  Xã Đản Ván

  III

  8

  4

  Xã Thèn Chu Phìn

  III

  4

  5

  Xã Túng Sán

  III

  8

  6

  Xã Tụ Nhân

  III

  5

  7

  Xã Bản Nhùng

  III

  8

  8

  Xã Sán Sả Hồ

  III

  9

  9

  Xã Tả Sử Choóng

  III

  5

  10

  Xã Pờ Ly Ngài

  III

  6

  11

  Xã Nàng Đôn

  III

  7

  12

  Xã Chiến Phố

  III

  10

  13

  Xã Bản Máy

  III

  4

  14

  Xã Nậm Khòa

  III

  9

  15

  Xã Pố Lồ

  III

  12

  16

  Xã Bản Péo

  III

  4

  17

  Xã Bản Luốc

  III

  10

  18

  Xã Tân Tiến

  III

  12

  19

  Xã Thàng Tín

  III

  7

  20

  Xã Nam Sơn

  III

  8

  21

  Xã Nậm Dịch

  III

  9

  22

  Xã Hồ Thầu

  III

  8

  23

  Xã Nậm Ty

  III

  8

  24

  Thị trấn Vinh Quang

  II

  2

  25

  Xã Thông Nguyên

  II

  VII

  HUYỆN BẮC QUANG

  1

  Xã Đồng tiến

  III

  6

  2

  Xã Thượng bình

  III

  6

  3

  Xã Tân lập

  III

  6

  4

  Xã Hữu sản

  II

  4

  5

  Xã Đức xuân

  II

  5

  6

  Xã Đông thành

  II

  4

  7

  Xã Đồng tâm

  II

  5

  8

  Xã Tân thành

  II

  5

  9

  Xã Liên hiệp

  II

  2

  10

  Xã Bằng hành

  II

  2

  11

  Xã Việt hồng

  II

  2

  12

  Xã Vô điếm

  II

  2

  13

  Xã Kim ngọc

  II

  3

  14

  Xã Đồng yên

  II

  15

  Xã Tiên kiều

  II

  1

  16

  Xã Vĩnh hảo

  II

  2

  17

  Xã Quang minh

  I

  18

  Xã Việt vinh

  I

  19

  Xã Vĩnh tuy

  I

  20

  Xã Việt quang

  I

  21

  Xã Vĩnh phúc

  I

  22

  Xã Tân quang

  I

  23

  Xã Hùng an

  I

  VIII

  HUYỆN QUANG BÌNH

  1

  Xã Nà Khương

  III

  7

  2

  Xã Bản Rịa

  III

  4

  3

  Xã Tân Nam

  III

  12

  4

  Xã Tiên Nguyên

  III

  13

  5

  Xã Hương Sơn

  III

  5

  6

  Xã Xuân Minh

  III

  8

  7

  Xã Yên Thành

  III

  8

  8

  Xã Tân Bắc

  III

  3

  9

  Xã Tân Trịnh

  II

  2

  10

  Thị trấn Yên Bình

  II

  5

  11

  Xã Yên Hà

  II

  3

  12

  Xã Tiên Yên

  II

  13

  Xã Bằng Lang

  II

  2

  14

  Xã Vĩ Thượng

  II

  1

  15

  Xã Xuân Giang

  II

  1

  IX

  HUYỆN VỊ XUYÊN

  1

  Xã Thượng Sơn

  III

  12

  2

  Xã Thuận Hòa

  III

  14

  3

  Xã Cao Bồ

  III

  8

  4

  Xã Ngọc Minh

  III

  7

  5

  Xã Quảng Ngần

  III

  8

  6

  Xã Ngọc Linh

  III

  10

  7

  Xã Bạch Ngọc

  III

  6

  8

  Xã Lao Chải

  III

  3

  9

  Xã Minh Tân

  III

  11

  10

  Xã Phương Tiến

  III

  4

  11

  Xã Kim Linh

  III

  5

  12

  Xã Thanh Thủy

  III

  5

  13

  Xã Kim Thạch

  III

  5

  14

  Xã Xín Chải

  II

  15

  Xã Tùng Bá

  II

  7

  16

  Xã Linh Hồ

  II

  8

  17

  Xã Phong Quang

  II

  3

  18

  Xã Thanh Đức

  II

  1

  19

  Xã Đạo Đức

  II

  4

  20

  Xã Trung Thành

  II

  21

  Xã Phú Linh

  II

  2

  22

  Thị trấn Việt Lâm

  II

  1

  23

  Xã Việt Lâm

  I

  24

  Thị trấn Vị Xuyên

  I

  X

  HUYỆN BC MÊ

  1

  Xã Phiêng Luông

  III

  4

  2

  Xã Thượng Tân

  III

  5

  3

  Xã Giáp Trung

  III

  11

  4

  Xã Minh Sơn

  III

  13

  5

  Xã Đường Hồng

  III

  9

  6

  Xã Yên Phong

  III

  7

  7

  Xã Yên Cường

  III

  9

  8

  Xã Đường Âm

  III

  8

  9

  Xã Lạc Nông

  III

  5

  10

  Xã Phú Nam

  II

  3

  11

  Xã Yên Định

  II

  6

  12

  Thị trấn Yên Phú

  II

  4

  13

  Xã Minh Ngọc

  II

  5

  XI

  THÀNH PHỐ HÀ GIANG

  1

  Xã Phương Thiện

  II

  2

  2

  Xã Ngọc Đường

  I

  3

  Xã Phương Độ

  I

  4

  Phường Quang Trung

  I

  5

  Phường Ngọc Hà

  I

  6

  Phường Minh Khai

  I

  7

  Phường Trần Phú

  I

  8

  Phường Nguyễn Trãi

  I

  Trên đây là tư vấn về danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Giang. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

  Chúc sức khỏe và thành công!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn