Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Giang

Ngày hỏi:05/09/2018

Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Giang gồm những xã nào? Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn!

Kim Ngân - ngan*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Giang
   (ảnh minh họa)
  • Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Giang được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:

   DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH HÀ GIANG

   TT

   Tên huyện, thị xã, thành ph trực thuộc tỉnh

   Tên xã, phường, thị trấn

   Thuộc khu vực

   Số thôn ĐBKK

   Xã khu vực I

   16

   Xã khu vực II

   45

   159

   Xã khu vực III

   134

   1.249

   TOÀN TỈNH

   195

   1.408

   I

   HUYỆN ĐỒNG VĂN

   1

   Xã Sủng Trái

   III

   14

   2

   Xã Tả Lủng

   III

   13

   3

   Xã Vần Chải

   III

   13

   4

   Xã Tả Phìn

   III

   9

   5

   Xã Lũng Thầu

   III

   6

   6

   Xã Lũng Cú

   III

   9

   7

   Xã Thài Phìn Tủng

   III

   15

   8

   Xã Sính Lủng

   III

   9

   9

   Xã Lũng Phìn

   III

   10

   10

   Xã Phố Cáo

   III

   16

   11

   Xã Sảng Tủng

   III

   15

   12

   Xã Hố Quáng Phín

   III

   8

   13

   Xã Lũng Táo

   III

   15

   14

   Xã Sà Phìn

   III

   10

   15

   Xã Phố Là

   III

   7

   16

   Xã Ma Lé

   III

   11

   17

   Xã Sủng Là

   III

   9

   18

   Thị trấn Đồng Văn

   II

   15

   19

   Thị trấn Phố Bảng

   II

   3

   II

   HUYỆN MÈO VẠC

   1

   Xã Niêm Tòng

   III

   8

   2

   Xã Thượng Phùng

   III

   12

   3

   Xã Khâu Vai

   III

   12

   4

   Xã Cán Chu Phìn

   III

   12

   5

   Xã Pải Lủng

   III

   11

   6

   Xã Lũng Pù

   III

   12

   7

   Xã Lũng Chinh

   III

   7

   8

   Xã Xín Cái

   III

   18

   9

   Xã Giàng Chu Phìn

   III

   12

   10

   Xã Sủng Trà

   III

   9

   11

   Xã Sơn Vĩ

   III

   15

   12

   Xã Tả Lủng

   III

   7

   13

   Xã Tát Ngà

   III

   9

   14

   Xã Pả Vi

   III

   6

   15

   Xã Sủng Máng

   III

   5

   16

   Xã Niêm Sơn

   III

   11

   17

   Xã Nậm Ban

   III

   10

   18

   Thị trấn Mèo Vạc

   III

   6

   III

   HUYỆN YÊN MINH

   1

   Xã Sủng Cháng

   III

   9

   2

   Xã Đường Thượng

   III

   10

   3

   Xã Lũng Hồ

   III

   23

   4

   Xã Thắng Mố

   III

   8

   5

   Xã Sủng Thài

   III

   19

   6

   Xã Ngam La

   III

   12

   7

   Xã Lao Và Chải

   III

   15

   8

   Xã Du Già

   III

   12

   9

   Xã Mậu Long

   III

   18

   10

   Xã Du Tiến

   III

   15

   11

   Xã Ngọc Long

   III

   25

   12

   Xã Hữu Vinh

   III

   10

   13

   Xã Đông Minh

   III

   16

   14

   Xã Na Khê

   III

   10

   15

   Xã Phú Lũng

   III

   11

   16

   Xã Bạch Đích

   III

   15

   17

   Xã Mậu Duệ

   II

   8

   18

   Thị trấn Yên Minh

   II

   11

   IV

   HUYỆN QUẢN BẠ

   1

   Xã Bát Đại Sơn

   III

   9

   2

   Xã Tả Ván

   III

   8

   3

   Xã Nghĩa Thuận

   III

   9

   4

   Xã Lùng Tám

   III

   7

   5

   Xã Cán Tỷ

   III

   8

   6

   Xã Thái An

   III

   6

   7

   Xã Thanh Vân

   III

   7

   8

   Xã Tùng Vài

   III

   9

   9

   Xã Cao Mã Pờ

   III

   8

   10

   Xã Quản Bạ

   III

   5

   11

   Xã Quyết Tiến

   III

   7

   12

   Xã Đông Hà

   III

   2

   13

   Thị trấn Tam Sơn

   II

   1

   V

   HUYỆN XÍN MN

   1

   Xã Pà Vầy Sủ

   III

   7

   2

   Xã Nàn Sỉn

   III

   8

   3

   Xã Bản Ngò

   III

   9

   4

   Xã Thèn Phàng

   III

   11

   5

   Xã Nàn Ma

   III

   7

   6

   Xã Thu Tà

   III

   13

   7

   Xã Chế Là

   III

   13

   8

   Xã Chí Cà

   III

   10

   9

   Xã Nấm Dần

   III

   11

   10

   Xã Tả Nhìu

   III

   10

   11

   Xã Bản Díu

   III

   8

   12

   Xã Trung Thịnh

   III

   6

   13

   Xã Ngán Chiên

   III

   9

   14

   Xã Quảng Nguyên

   III

   13

   15

   Xã Xín Mần

   III

   4

   16

   Xã Cốc Rế

   III

   8

   17

   Xã Nà Chì

   II

   8

   18

   Thị trấn Cốc Pài

   II

   6

   19

   Xã Khuôn Lùng

   II

   2

   VI

   HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

   1

   Xã Bản Phùng

   III

   8

   2

   Xã Ngàm Đăng Vài

   III

   8

   3

   Xã Đản Ván

   III

   8

   4

   Xã Thèn Chu Phìn

   III

   4

   5

   Xã Túng Sán

   III

   8

   6

   Xã Tụ Nhân

   III

   5

   7

   Xã Bản Nhùng

   III

   8

   8

   Xã Sán Sả Hồ

   III

   9

   9

   Xã Tả Sử Choóng

   III

   5

   10

   Xã Pờ Ly Ngài

   III

   6

   11

   Xã Nàng Đôn

   III

   7

   12

   Xã Chiến Phố

   III

   10

   13

   Xã Bản Máy

   III

   4

   14

   Xã Nậm Khòa

   III

   9

   15

   Xã Pố Lồ

   III

   12

   16

   Xã Bản Péo

   III

   4

   17

   Xã Bản Luốc

   III

   10

   18

   Xã Tân Tiến

   III

   12

   19

   Xã Thàng Tín

   III

   7

   20

   Xã Nam Sơn

   III

   8

   21

   Xã Nậm Dịch

   III

   9

   22

   Xã Hồ Thầu

   III

   8

   23

   Xã Nậm Ty

   III

   8

   24

   Thị trấn Vinh Quang

   II

   2

   25

   Xã Thông Nguyên

   II

   VII

   HUYỆN BẮC QUANG

   1

   Xã Đồng tiến

   III

   6

   2

   Xã Thượng bình

   III

   6

   3

   Xã Tân lập

   III

   6

   4

   Xã Hữu sản

   II

   4

   5

   Xã Đức xuân

   II

   5

   6

   Xã Đông thành

   II

   4

   7

   Xã Đồng tâm

   II

   5

   8

   Xã Tân thành

   II

   5

   9

   Xã Liên hiệp

   II

   2

   10

   Xã Bằng hành

   II

   2

   11

   Xã Việt hồng

   II

   2

   12

   Xã Vô điếm

   II

   2

   13

   Xã Kim ngọc

   II

   3

   14

   Xã Đồng yên

   II

   15

   Xã Tiên kiều

   II

   1

   16

   Xã Vĩnh hảo

   II

   2

   17

   Xã Quang minh

   I

   18

   Xã Việt vinh

   I

   19

   Xã Vĩnh tuy

   I

   20

   Xã Việt quang

   I

   21

   Xã Vĩnh phúc

   I

   22

   Xã Tân quang

   I

   23

   Xã Hùng an

   I

   VIII

   HUYỆN QUANG BÌNH

   1

   Xã Nà Khương

   III

   7

   2

   Xã Bản Rịa

   III

   4

   3

   Xã Tân Nam

   III

   12

   4

   Xã Tiên Nguyên

   III

   13

   5

   Xã Hương Sơn

   III

   5

   6

   Xã Xuân Minh

   III

   8

   7

   Xã Yên Thành

   III

   8

   8

   Xã Tân Bắc

   III

   3

   9

   Xã Tân Trịnh

   II

   2

   10

   Thị trấn Yên Bình

   II

   5

   11

   Xã Yên Hà

   II

   3

   12

   Xã Tiên Yên

   II

   13

   Xã Bằng Lang

   II

   2

   14

   Xã Vĩ Thượng

   II

   1

   15

   Xã Xuân Giang

   II

   1

   IX

   HUYỆN VỊ XUYÊN

   1

   Xã Thượng Sơn

   III

   12

   2

   Xã Thuận Hòa

   III

   14

   3

   Xã Cao Bồ

   III

   8

   4

   Xã Ngọc Minh

   III

   7

   5

   Xã Quảng Ngần

   III

   8

   6

   Xã Ngọc Linh

   III

   10

   7

   Xã Bạch Ngọc

   III

   6

   8

   Xã Lao Chải

   III

   3

   9

   Xã Minh Tân

   III

   11

   10

   Xã Phương Tiến

   III

   4

   11

   Xã Kim Linh

   III

   5

   12

   Xã Thanh Thủy

   III

   5

   13

   Xã Kim Thạch

   III

   5

   14

   Xã Xín Chải

   II

   15

   Xã Tùng Bá

   II

   7

   16

   Xã Linh Hồ

   II

   8

   17

   Xã Phong Quang

   II

   3

   18

   Xã Thanh Đức

   II

   1

   19

   Xã Đạo Đức

   II

   4

   20

   Xã Trung Thành

   II

   21

   Xã Phú Linh

   II

   2

   22

   Thị trấn Việt Lâm

   II

   1

   23

   Xã Việt Lâm

   I

   24

   Thị trấn Vị Xuyên

   I

   X

   HUYỆN BC MÊ

   1

   Xã Phiêng Luông

   III

   4

   2

   Xã Thượng Tân

   III

   5

   3

   Xã Giáp Trung

   III

   11

   4

   Xã Minh Sơn

   III

   13

   5

   Xã Đường Hồng

   III

   9

   6

   Xã Yên Phong

   III

   7

   7

   Xã Yên Cường

   III

   9

   8

   Xã Đường Âm

   III

   8

   9

   Xã Lạc Nông

   III

   5

   10

   Xã Phú Nam

   II

   3

   11

   Xã Yên Định

   II

   6

   12

   Thị trấn Yên Phú

   II

   4

   13

   Xã Minh Ngọc

   II

   5

   XI

   THÀNH PHỐ HÀ GIANG

   1

   Xã Phương Thiện

   II

   2

   2

   Xã Ngọc Đường

   I

   3

   Xã Phương Độ

   I

   4

   Phường Quang Trung

   I

   5

   Phường Ngọc Hà

   I

   6

   Phường Minh Khai

   I

   7

   Phường Trần Phú

   I

   8

   Phường Nguyễn Trãi

   I

   Trên đây là tư vấn về danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Giang. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn