Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn

Ngày hỏi:05/09/2018

Cho tôi hỏi xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn gồm những xã nào? Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Cẩm Tiên - tien*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:

   DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH LẠNG SƠN

   TT

   Tên huyện, thị xã, thành ph trực thuộc tỉnh

   Tên xã, phường, thị trấn

   Thuộc khu vực

   Số thôn ĐBKK

   Xã khu vực I

   38

   Xã khu vực II

   63

   141

   Xã khu vực III

   125

   984

   TOÀN TỈNH

   226

   1.125

   I

   HUYỆN BC SƠN

   1

   Thị trấn Bắc Sơn

   I

   2

   Xã Hữu Vĩnh

   I

   3

   Xã Quỳnh Sơn

   I

   4

   Xã Bắc Sơn

   II

   5

   Xã Vũ Sơn

   II

   6

   Xã Hưng Vũ

   II

   7

   Xã Chiến Thắng

   II

   8

   Xã Vũ Lễ

   II

   1

   9

   Xã Vũ Lăng

   II

   1

   10

   Xã Đồng Ý

   II

   2

   11

   Xã Long Đống

   II

   6

   12

   Xã Chiêu Vũ

   III

   6

   13

   Xã Tân Thành

   III

   6

   14

   Xã Tân Lập

   III

   7

   15

   Xã Tân Tri

   III

   8

   16

   Xã Nhất Hòa

   III

   8

   17

   Xã Tân Hương

   III

   7

   18

   Xã Vạn Thủy

   III

   6

   19

   Xã Trấn Yên

   III

   21

   20

   Xã Nhất Tiến

   III

   8

   II

   HUYỆN BÌNH GIA

   1

   Xã Hoàng Văn Thụ

   I

   2

   Xã Tô Hiệu

   I

   3

   Thị Trấn Bình Gia

   I

   4

   Xã Bình La

   III

   4

   5

   Xã Hòa Bình

   III

   6

   6

   Xã Hoa Thám

   III

   12

   7

   Xã Hồng Phong

   III

   11

   8

   Xã Hồng Thái

   III

   9

   9

   Xã Hưng Đạo

   III

   10

   10

   Xã Minh Khai

   III

   12

   11

   Xã Mông Ân

   III

   7

   12

   Xã Quang Trung

   III

   12

   13

   Xã Quý Hòa

   III

   5

   14

   Xã Tân Hòa

   III

   7

   15

   Xã Tân Văn

   III

   8

   16

   Xã Thiện Hòa

   III

   10

   17

   Xã Thiện Long

   III

   5

   18

   Xã Thiện Thuật

   III

   13

   19

   Xã Vĩnh Yên

   III

   5

   20

   Xã Yên Lỗ

   III

   9

   III

   HUYỆN HỮU LŨNG

   1

   Thị Trấn Hữu Lũng

   I

   2

   Xã Sơn Hà

   I

   3

   Xã Đồng Tân

   I

   4

   Xã Minh Sơn

   I

   5

   Xã Hồ Sơn

   II

   6

   Xã Nhật Tiến

   II

   7

   Xã Vân Nham

   II

   8

   Xã Hòa Lạc

   II

   9

   Xã Cai Kinh

   II

   10

   Xã Tân Thành

   II

   11

   Xã Minh Hòa

   II

   12

   Xã Minh Tiến

   II

   13

   Xã Yên Vượng

   II

   1

   14

   Xã Yên Thịnh

   II

   7

   15

   Xã Hòa Thắng

   II

   12

   16

   Xã Hòa Sơn

   II

   5

   17

   Xã Đô Lương

   II

   7

   18

   Xã Đồng Tiến

   II

   3

   19

   Xã Yên Sơn

   III

   5

   20

   Xã Hữu Liên

   III

   9

   21

   Xã Thanh Sơn

   III

   3

   22

   Xã Hòa Bình

   III

   6

   23

   Xã Yên Bình

   III

   9

   24

   Xã Quyết Thắng

   III

   6

   25

   Xã Tân Lập

   III

   6

   26

   Xã Thiện Kỵ

   III

   7

   IV

   HUYỆN VĂN LÃNG

   1

   Thị trấn Na Sầm

   I

   2

   Xã Tân Thanh

   I

   3

   Xã Tân Mỹ

   I

   4

   Xã Hoàng Văn Thụ

   II

   5

   Xã Tân Việt

   III

   3

   6

   Xã Trùng Quán

   III

   10

   7

   Xã Trùng Khánh

   III

   4

   8

   Xã Thụy Hùng

   III

   10

   9

   Xã Thanh Long

   III

   10

   10

   Xã Nam La

   III

   6

   11

   Xã Hội Hoan

   III

   10

   12

   Xã Gia Miễn

   III

   12

   13

   Xã Bắc La

   III

   10

   14

   Xã Tân Tác

   III

   6

   15

   Xã Tân Lang

   III

   10

   16

   Xã An Hùng

   III

   6

   17

   Xã Thành Hòa

   III

   11

   18

   Xã Hoàng Việt

   III

   11

   19

   Xã Hồng Thái

   III

   8

   20

   Xã Nhạc Kỳ

   III

   7

   V

   HUYỆN CHI LĂNG

   1

   Xã Quang Lang

   I

   2

   Xã Chi Lăng

   I

   3

   Xã Thượng Cường

   II

   3

   4

   Xã Quan Sơn

   II

   4

   5

   Xã Nhân Lý

   II

   2

   6

   Xã Vân Thủy

   II

   3

   7

   Xã Y Tịch

   II

   2

   8

   Xã Bằng Mạc

   II

   2

   9

   Xã Gia Lộc

   II

   1

   10

   Xã Mai Sao

   II

   11

   Xã Vạn Linh

   II

   12

   Xã Hòa Bình

   II

   13

   Thị trấn Chi Lăng

   II

   14

   Thị trấn Đồng Mỏ

   II

   1

   15

   Xã Hữu Kiên

   III

   9

   16

   Xã Bằng Hữu

   III

   10

   17

   Xã Lâm Sơn

   III

   5

   18

   Xã Chiến Thắng

   III

   7

   19

   Xã Vân An

   III

   14

   20

   Xã Liên Sơn

   III

   3

   21

   Xã Bắc Thủy

   III

   4

   VI

   HUYỆN VĂN QUAN

   1

   Thị Trấn Văn Quan

   I

   2

   Xã Xuân Mai

   II

   1

   3

   Xã Tân Đoàn

   II

   5

   4

   Xã Tràng Phái

   II

   1

   5

   Xã Văn An

   II

   6

   Xã Vân Mộng

   II

   2

   7

   Xã Yên Phúc

   III

   6

   8

   Xã Bình Phúc

   III

   7

   9

   Xã Chu Túc

   III

   8

   10

   Xã Khánh Khê

   III

   5

   11

   Xã Đồng Giáp

   III

   9

   12

   Xã Đại An

   III

   6

   13

   Xã Tràng Sơn

   III

   8

   14

   Xã Song Giang

   III

   7

   15

   Xã Việt Yên

   III

   5

   16

   Xã Trấn Ninh

   III

   8

   17

   Xã Tú Xuyên

   III

   6

   18

   Xã Lương Năng

   III

   6

   19

   Xã Tri Lễ

   III

   9

   20

   Xã Hữu Lễ

   III

   6

   21

   Xã Tràng Các

   III

   9

   22

   Xã Phú Mỹ

   III

   3

   23

   Xã Vĩnh Lại

   III

   5

   24

   Xã Hòa Bình

   III

   5

   VII

   HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

   1

   Thị trấn Thất Khê

   I

   2

   Xã Đại Đồng

   II

   3

   Xã Chi Lăng

   II

   1

   4

   Xã Hùng Sơn

   II

   6

   5

   Xã Kháng Chiến

   II

   2

   6

   Xã Hùng Việt

   II

   3

   7

   Xã Đào Viên

   II

   10

   8

   Xã Quốc Việt

   II

   12

   9

   Xã Kim Đồng

   II

   5

   10

   Xã Tri Phương

   II

   11

   Xã Đề Thám

   II

   5

   12

   Xã Quốc Khánh

   III

   17

   13

   Xã Đội Cấn

   III

   4

   14

   Xã Tân Minh

   III

   10

   15

   Xã Chí Minh

   III

   5

   16

   Xã Tân Tiến

   III

   6

   17

   Xã Trung Thành

   III

   7

   18

   Xã Bắc Ái

   III

   7

   19

   Xã Tân Yên

   III

   8

   20

   Xã Cao Minh

   III

   8

   21

   Xã Khánh Long

   III

   8

   22

   Xã Vĩnh Tiến

   III

   8

   23

   Xã Đoàn Kết

   III

   5

   VIII

   HUYỆN ĐÌNH LẬP

   1

   Thị trấn Nông Trường- Thái Bình

   I

   2

   Thị trấn Đình Lập

   I

   3

   Xã Đình Lập

   II

   7

   4

   Xã Đồng Thắng

   III

   6

   5

   Xã Bắc Xa

   III

   10

   6

   Xã Châu Sơn

   III

   11

   7

   Xã Kiên Mộc

   III

   13

   8

   Xã Lâm Ca

   III

   18

   9

   Xã Thái Bình

   III

   7

   10

   Xã Bắc Lãng

   III

   11

   11

   Xã Cường Lợi

   III

   6

   12

   Xã Bính Xá

   III

   13

   IX

   HUYỆN LỘC BÌNH

   1

   Xã Như Khuê

   I

   2

   Xã Yên Khoái

   I

   3

   Xã Xuân Lễ

   I

   4

   Xã Bằng Khánh

   I

   5

   Xã Xuân Mãn

   I

   6

   Xã Đồng Bục

   I

   7

   Thị trấn Na Dương

   I

   8

   Xã Vân Mộng

   III

   5

   9

   Xã Khuất Xá

   II

   3

   10

   Xã Đông Quan

   II

   3

   11

   Xã Tú Đoạn

   II

   2

   12

   Xã Lục Thôn

   II

   1

   13

   Thị trấn Lộc Bình

   II

   1

   14

   Xã Hữu Khánh

   II

   15

   Xã Tĩnh Bắc

   III

   10

   16

   Xã Tam Gia

   III

   12

   17

   Xã Ái Quốc

   III

   14

   18

   Xã Xuân Dương

   III

   13

   19

   Xã Hữu Lân

   III

   8

   20

   Xã Lợi Bác

   III

   10

   21

   Xã Mẫu Sơn

   III

   8

   22

   Xã Nhượng Bạn

   III

   5

   23

   Xã Minh Phát

   III

   10

   24

   Xã Nam Quan

   III

   12

   25

   Xã Sàn Viên

   III

   10

   26

   Xã Quan Bản

   III

   5

   27

   Xã Tú Mịch

   III

   4

   28

   Xã Hiệp Hạ

   III

   4

   29

   Xã Xuân Tình

   III

   4

   X

   HUYỆN CAO LỘC

   1

   Thị trấn Đồng Đăng

   I

   2

   Thị trấn Cao Lộc

   I

   3

   Xã Hợp Thành

   I

   4

   Xã Hải Yến

   I

   5

   Xã Lộc Yên

   III

   9

   6

   Xã Bảo Lâm

   II

   2

   7

   Xã Hồng Phong

   II

   1

   8

   Xã Thụy Hùng

   II

   4

   9

   Xã Yên Trạch

   II

   1

   10

   Xã Tân Thành

   II

   11

   Xã Gia Cát

   II

   12

   Xã Công Sơn

   III

   7

   13

   Xã Mẫu Sơn

   III

   6

   14

   Xã Thạch Đạn

   III

   8

   15

   Xã Thanh Lòa

   III

   6

   16

   Xã Phú Xá

   III

   6

   17

   Xã Xuân Long

   III

   9

   18

   Xã Xuất Lễ

   III

   7

   19

   Xã Cao Lâu

   III

   6

   20

   Xã Bình Trung

   III

   7

   21

   Xã Song Giáp

   III

   6

   22

   Xã Tân Liên

   III

   4

   23

   Xã Hòa Cư

   III

   4

   XI

   THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

   1

   Phường Đông Kinh

   I

   2

   Phường Hoàng Văn Thụ

   I

   3

   Phường Vĩnh Trại

   I

   4

   Phường Chi Lăng

   I

   5

   Phường Tam Thanh

   I

   6

   Xã Quảng Lạc

   I

   7

   Xã Hoàng Đồng

   I

   8

   Xã Mai Pha

   I

   Trên đây là tư vấn về danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn