Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn

Ngày hỏi:05/09/2018

Cho tôi hỏi xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn gồm những xã nào? Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Cẩm Tiên - tien*****@gmail.com

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:

  DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH LẠNG SƠN

  TT

  Tên huyện, thị xã, thành ph trực thuộc tỉnh

  Tên xã, phường, thị trấn

  Thuộc khu vực

  Số thôn ĐBKK

  Xã khu vực I

  38

  Xã khu vực II

  63

  141

  Xã khu vực III

  125

  984

  TOÀN TỈNH

  226

  1.125

  I

  HUYỆN BC SƠN

  1

  Thị trấn Bắc Sơn

  I

  2

  Xã Hữu Vĩnh

  I

  3

  Xã Quỳnh Sơn

  I

  4

  Xã Bắc Sơn

  II

  5

  Xã Vũ Sơn

  II

  6

  Xã Hưng Vũ

  II

  7

  Xã Chiến Thắng

  II

  8

  Xã Vũ Lễ

  II

  1

  9

  Xã Vũ Lăng

  II

  1

  10

  Xã Đồng Ý

  II

  2

  11

  Xã Long Đống

  II

  6

  12

  Xã Chiêu Vũ

  III

  6

  13

  Xã Tân Thành

  III

  6

  14

  Xã Tân Lập

  III

  7

  15

  Xã Tân Tri

  III

  8

  16

  Xã Nhất Hòa

  III

  8

  17

  Xã Tân Hương

  III

  7

  18

  Xã Vạn Thủy

  III

  6

  19

  Xã Trấn Yên

  III

  21

  20

  Xã Nhất Tiến

  III

  8

  II

  HUYỆN BÌNH GIA

  1

  Xã Hoàng Văn Thụ

  I

  2

  Xã Tô Hiệu

  I

  3

  Thị Trấn Bình Gia

  I

  4

  Xã Bình La

  III

  4

  5

  Xã Hòa Bình

  III

  6

  6

  Xã Hoa Thám

  III

  12

  7

  Xã Hồng Phong

  III

  11

  8

  Xã Hồng Thái

  III

  9

  9

  Xã Hưng Đạo

  III

  10

  10

  Xã Minh Khai

  III

  12

  11

  Xã Mông Ân

  III

  7

  12

  Xã Quang Trung

  III

  12

  13

  Xã Quý Hòa

  III

  5

  14

  Xã Tân Hòa

  III

  7

  15

  Xã Tân Văn

  III

  8

  16

  Xã Thiện Hòa

  III

  10

  17

  Xã Thiện Long

  III

  5

  18

  Xã Thiện Thuật

  III

  13

  19

  Xã Vĩnh Yên

  III

  5

  20

  Xã Yên Lỗ

  III

  9

  III

  HUYỆN HỮU LŨNG

  1

  Thị Trấn Hữu Lũng

  I

  2

  Xã Sơn Hà

  I

  3

  Xã Đồng Tân

  I

  4

  Xã Minh Sơn

  I

  5

  Xã Hồ Sơn

  II

  6

  Xã Nhật Tiến

  II

  7

  Xã Vân Nham

  II

  8

  Xã Hòa Lạc

  II

  9

  Xã Cai Kinh

  II

  10

  Xã Tân Thành

  II

  11

  Xã Minh Hòa

  II

  12

  Xã Minh Tiến

  II

  13

  Xã Yên Vượng

  II

  1

  14

  Xã Yên Thịnh

  II

  7

  15

  Xã Hòa Thắng

  II

  12

  16

  Xã Hòa Sơn

  II

  5

  17

  Xã Đô Lương

  II

  7

  18

  Xã Đồng Tiến

  II

  3

  19

  Xã Yên Sơn

  III

  5

  20

  Xã Hữu Liên

  III

  9

  21

  Xã Thanh Sơn

  III

  3

  22

  Xã Hòa Bình

  III

  6

  23

  Xã Yên Bình

  III

  9

  24

  Xã Quyết Thắng

  III

  6

  25

  Xã Tân Lập

  III

  6

  26

  Xã Thiện Kỵ

  III

  7

  IV

  HUYỆN VĂN LÃNG

  1

  Thị trấn Na Sầm

  I

  2

  Xã Tân Thanh

  I

  3

  Xã Tân Mỹ

  I

  4

  Xã Hoàng Văn Thụ

  II

  5

  Xã Tân Việt

  III

  3

  6

  Xã Trùng Quán

  III

  10

  7

  Xã Trùng Khánh

  III

  4

  8

  Xã Thụy Hùng

  III

  10

  9

  Xã Thanh Long

  III

  10

  10

  Xã Nam La

  III

  6

  11

  Xã Hội Hoan

  III

  10

  12

  Xã Gia Miễn

  III

  12

  13

  Xã Bắc La

  III

  10

  14

  Xã Tân Tác

  III

  6

  15

  Xã Tân Lang

  III

  10

  16

  Xã An Hùng

  III

  6

  17

  Xã Thành Hòa

  III

  11

  18

  Xã Hoàng Việt

  III

  11

  19

  Xã Hồng Thái

  III

  8

  20

  Xã Nhạc Kỳ

  III

  7

  V

  HUYỆN CHI LĂNG

  1

  Xã Quang Lang

  I

  2

  Xã Chi Lăng

  I

  3

  Xã Thượng Cường

  II

  3

  4

  Xã Quan Sơn

  II

  4

  5

  Xã Nhân Lý

  II

  2

  6

  Xã Vân Thủy

  II

  3

  7

  Xã Y Tịch

  II

  2

  8

  Xã Bằng Mạc

  II

  2

  9

  Xã Gia Lộc

  II

  1

  10

  Xã Mai Sao

  II

  11

  Xã Vạn Linh

  II

  12

  Xã Hòa Bình

  II

  13

  Thị trấn Chi Lăng

  II

  14

  Thị trấn Đồng Mỏ

  II

  1

  15

  Xã Hữu Kiên

  III

  9

  16

  Xã Bằng Hữu

  III

  10

  17

  Xã Lâm Sơn

  III

  5

  18

  Xã Chiến Thắng

  III

  7

  19

  Xã Vân An

  III

  14

  20

  Xã Liên Sơn

  III

  3

  21

  Xã Bắc Thủy

  III

  4

  VI

  HUYỆN VĂN QUAN

  1

  Thị Trấn Văn Quan

  I

  2

  Xã Xuân Mai

  II

  1

  3

  Xã Tân Đoàn

  II

  5

  4

  Xã Tràng Phái

  II

  1

  5

  Xã Văn An

  II

  6

  Xã Vân Mộng

  II

  2

  7

  Xã Yên Phúc

  III

  6

  8

  Xã Bình Phúc

  III

  7

  9

  Xã Chu Túc

  III

  8

  10

  Xã Khánh Khê

  III

  5

  11

  Xã Đồng Giáp

  III

  9

  12

  Xã Đại An

  III

  6

  13

  Xã Tràng Sơn

  III

  8

  14

  Xã Song Giang

  III

  7

  15

  Xã Việt Yên

  III

  5

  16

  Xã Trấn Ninh

  III

  8

  17

  Xã Tú Xuyên

  III

  6

  18

  Xã Lương Năng

  III

  6

  19

  Xã Tri Lễ

  III

  9

  20

  Xã Hữu Lễ

  III

  6

  21

  Xã Tràng Các

  III

  9

  22

  Xã Phú Mỹ

  III

  3

  23

  Xã Vĩnh Lại

  III

  5

  24

  Xã Hòa Bình

  III

  5

  VII

  HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

  1

  Thị trấn Thất Khê

  I

  2

  Xã Đại Đồng

  II

  3

  Xã Chi Lăng

  II

  1

  4

  Xã Hùng Sơn

  II

  6

  5

  Xã Kháng Chiến

  II

  2

  6

  Xã Hùng Việt

  II

  3

  7

  Xã Đào Viên

  II

  10

  8

  Xã Quốc Việt

  II

  12

  9

  Xã Kim Đồng

  II

  5

  10

  Xã Tri Phương

  II

  11

  Xã Đề Thám

  II

  5

  12

  Xã Quốc Khánh

  III

  17

  13

  Xã Đội Cấn

  III

  4

  14

  Xã Tân Minh

  III

  10

  15

  Xã Chí Minh

  III

  5

  16

  Xã Tân Tiến

  III

  6

  17

  Xã Trung Thành

  III

  7

  18

  Xã Bắc Ái

  III

  7

  19

  Xã Tân Yên

  III

  8

  20

  Xã Cao Minh

  III

  8

  21

  Xã Khánh Long

  III

  8

  22

  Xã Vĩnh Tiến

  III

  8

  23

  Xã Đoàn Kết

  III

  5

  VIII

  HUYỆN ĐÌNH LẬP

  1

  Thị trấn Nông Trường- Thái Bình

  I

  2

  Thị trấn Đình Lập

  I

  3

  Xã Đình Lập

  II

  7

  4

  Xã Đồng Thắng

  III

  6

  5

  Xã Bắc Xa

  III

  10

  6

  Xã Châu Sơn

  III

  11

  7

  Xã Kiên Mộc

  III

  13

  8

  Xã Lâm Ca

  III

  18

  9

  Xã Thái Bình

  III

  7

  10

  Xã Bắc Lãng

  III

  11

  11

  Xã Cường Lợi

  III

  6

  12

  Xã Bính Xá

  III

  13

  IX

  HUYỆN LỘC BÌNH

  1

  Xã Như Khuê

  I

  2

  Xã Yên Khoái

  I

  3

  Xã Xuân Lễ

  I

  4

  Xã Bằng Khánh

  I

  5

  Xã Xuân Mãn

  I

  6

  Xã Đồng Bục

  I

  7

  Thị trấn Na Dương

  I

  8

  Xã Vân Mộng

  III

  5

  9

  Xã Khuất Xá

  II

  3

  10

  Xã Đông Quan

  II

  3

  11

  Xã Tú Đoạn

  II

  2

  12

  Xã Lục Thôn

  II

  1

  13

  Thị trấn Lộc Bình

  II

  1

  14

  Xã Hữu Khánh

  II

  15

  Xã Tĩnh Bắc

  III

  10

  16

  Xã Tam Gia

  III

  12

  17

  Xã Ái Quốc

  III

  14

  18

  Xã Xuân Dương

  III

  13

  19

  Xã Hữu Lân

  III

  8

  20

  Xã Lợi Bác

  III

  10

  21

  Xã Mẫu Sơn

  III

  8

  22

  Xã Nhượng Bạn

  III

  5

  23

  Xã Minh Phát

  III

  10

  24

  Xã Nam Quan

  III

  12

  25

  Xã Sàn Viên

  III

  10

  26

  Xã Quan Bản

  III

  5

  27

  Xã Tú Mịch

  III

  4

  28

  Xã Hiệp Hạ

  III

  4

  29

  Xã Xuân Tình

  III

  4

  X

  HUYỆN CAO LỘC

  1

  Thị trấn Đồng Đăng

  I

  2

  Thị trấn Cao Lộc

  I

  3

  Xã Hợp Thành

  I

  4

  Xã Hải Yến

  I

  5

  Xã Lộc Yên

  III

  9

  6

  Xã Bảo Lâm

  II

  2

  7

  Xã Hồng Phong

  II

  1

  8

  Xã Thụy Hùng

  II

  4

  9

  Xã Yên Trạch

  II

  1

  10

  Xã Tân Thành

  II

  11

  Xã Gia Cát

  II

  12

  Xã Công Sơn

  III

  7

  13

  Xã Mẫu Sơn

  III

  6

  14

  Xã Thạch Đạn

  III

  8

  15

  Xã Thanh Lòa

  III

  6

  16

  Xã Phú Xá

  III

  6

  17

  Xã Xuân Long

  III

  9

  18

  Xã Xuất Lễ

  III

  7

  19

  Xã Cao Lâu

  III

  6

  20

  Xã Bình Trung

  III

  7

  21

  Xã Song Giáp

  III

  6

  22

  Xã Tân Liên

  III

  4

  23

  Xã Hòa Cư

  III

  4

  XI

  THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

  1

  Phường Đông Kinh

  I

  2

  Phường Hoàng Văn Thụ

  I

  3

  Phường Vĩnh Trại

  I

  4

  Phường Chi Lăng

  I

  5

  Phường Tam Thanh

  I

  6

  Xã Quảng Lạc

  I

  7

  Xã Hoàng Đồng

  I

  8

  Xã Mai Pha

  I

  Trên đây là tư vấn về danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

  Chúc sức khỏe và thành công!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn