Đề án khuyến nông hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững

Ngày hỏi:04/02/2010

Tôi là cán bộ khuyến nông của bản, vừa qua được đi tập huấn lớp khuyến nông thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo do huyện tổ chức. Nay còn một số vấn đề chưa hiểu rõ như: Mục tiêu cụ thể của chương trình cụ thể đối với cấp xã, thôn bản; các chương trình cụ thể của các dự án, kinh phí cụ thể cho từng đợt tập huấn, đào tạo, tuyên truyền và chi phí cho những cuộc tập huấn, học tập được quy định cụ thể như thế nào?.

    Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

    • Về chính sách khuyến nông, khuyến ngư đối với địa bàn khó khăn Chính phủ đã có Nghị quyết số 30a và Quyết định số 162 ngày 4/12/2008. Thực hiện chủ trương chính sách của Chính phủ, Bộ NN - PTNT đã có Thông tư số 86 ngày 30/12/2009 hướng dẫn xây dựng đề án khuyến nông, khuyến ngư thuộc chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo như sau: Về mục tiêu cụ thể đối với công tác khuyến nông ở các huyện nghèo là tăng cường hệ thống khuyến nông, khuyến ngư cho các hộ nghèo để triển khai các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư ở địa phương. Hỗ trợ cho các huyện nghèo triển khai hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tăng thu nhập, giảm nghèo nhanh và bền vững cho nông dân. Góp phần nâng cao trình độ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cho nông dân các huyện nghèo. Về xây dựng, tăng cường hệ thống tổ chức khuyến nông, khuyến ngư đối với cấp xã được bố trí mỗi xã có ít nhất 01 cán bộ khuyến nông, khuyến ngư theo quy định tại Nghị định của Chính phủ. Các cán bộ này được hưởng lương theo trình độ đào tạo và các chế độ hiện hành, chi từ nguồn ngân sách địa phương. Ở các cấp thôn bản được bố trí mỗi thôn, bản có 01 khuyến nông viên thôn bản. Khuyến nông viên thôn bản được hưởng phụ cấp cho Chủ tịch UBND tỉnh quy định. Về kinh phí trả phụ cấp cho hệ thống khuyến nông viên thôn, bản ở các huyện nghèo, tăng cương năng lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và làm việc phục vụ công tác khuyến nông, khuyến ngư được bố trí từ kinh phí từ chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư được tập huấn, đào tạo và thông tin tuyên truyền. Thời gian thực hiện các chương trình này từ 1 đến 3 năm còn tuỳ thuộc vào tính chất và quy mô của từng dự án. Về tập huấn và đào tạo khi người dân được tham gia đào tạo và đi tập huấn, huấn luyện thì được cấp tài liệu, hỗ trợ 100% kinh phí cho tập huấn, tiền ăn ở, đi lại và 10.000đồng/người/ngày. Cán bộ khuyến nông xã, thôn, bản được cấp các tờ tin Khuyến nông - khuyến ngư Việt Nam; cấp miễn phí ấn phẩm khuyến nông các loại như tờ rơi, tờ gấp, băng đĩa ghi hình hai thứ tiếng kinh và tiếng dân tộc phố biến của địa phương cho nông dân, người sản xuất các huyện nghèo. Nông dân ở các huyện nghèo được cán bộ khuyến nông các cấp tư vấn miễn phí trong mọi lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Trên đây là những nội dung cơ bản mà anh cần hiểu rõ về xây dựng đề án khuyến nông, khuyến ngư..


    Nguồn:

    nongnghiep.vn
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn