Đi thăm mộ liệt sĩ có được nhà nước hỗ trợ không?

Ngày hỏi:27/08/2019

Công ty muốn tổ chức cho nhân viên đi thăm mộ liệt sĩ, cho tôi hỏi việc này có được hỗ trợ phí thăm viếng không? Trình tự và thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 17 Thông tư 13/2014/BLĐTBXH-BTC quy định:

   Trình tự và thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ:

   a) Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ các giấy tờ sau:

   - Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS);

   - Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;

   - Một trong các giấy tờ sau:

   + Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin;

   + Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;

   + Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sĩ hy sinh hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sĩ chưa quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.

   b) Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 01 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ;

   c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra và cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 03-GGT).

   Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

   Về phí hỗ trợ: Trước đây theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư 13/2014/BLĐTBXH-BTC trên thì Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn theo khoảng cách từ nơi cấp giấy giới thiệu đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ hoặc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh.

   Tuy nhiên, khoản này bị bãi bỏ bởi Số thứ tự 1 Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH.

   Như vậy, hiện không còn chế độ hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn đối với người thăm viếng mộ liệt sỹ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn