Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:01/11/2016

Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Trần Minh Thuỳ, quê ở Nghệ An. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và được biết có một số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng cũng tham gia giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp em về điều này, xin chân thành cảm ơn (email: ng***gmail.com).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình đã được quy định cụ thể tại Điều 30 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007.

   Theo đó, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình được quy định như sau:

   1. Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng là cá nhân, tổ chức có uy tín, khả năng và tự nguyện giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình tại cộng đồng dân cư.

   2. Cá nhân, tổ chức thông báo về việc nhận làm địa chỉ tin cậy, nơi đặt địa chỉ tin cậy với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa chỉ tin cậy.

   3. Tùy theo điều kiện và khả năng thực tế, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ, tư vấn, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết.

   4. Uỷ ban nhân dân cấp xã lập danh sách và công bố các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; thực hiện việc hướng dẫn, tổ chức tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ địa chỉ tin cậy ở cộng đồng trong trường hợp cần thiết.

   5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn và các tổ chức thành viên có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc tuyên truyền, vận động, xây dựng các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về địa chỉ tin cậy ở cộng đồng giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn