Điều kiện để được phong tặng danh hiệu liệt sĩ

Ngày hỏi:14/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hoàng Minh, là sinh viên năm 2 ngành Công tác xã hội của trường Đại học công đoàn. Liên quan đề tài sắp tới, tôi có thắc mắc mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Để được phong tặng danh hiệu liệt sĩ thì cần phải có các điều kiện nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012, có quy định về điều kiện để được phong tặng danh hiệu liệt sĩ như sau:

   Liệt sĩ là người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của nhân dân được Nhà nước truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;

   - Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;

   - Hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh;

   - Làm nghĩa vụ quốc tế;

   - Đấu tranh chống tội phạm;

   - Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;

   - Do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

   - Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao;

   - Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm;

   - Thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 của Pháp lệnh này chết vì vết thương tái phát;

   - Người mất tin, mất tích trong các trường hợp như chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu, trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch, hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh, làm nghĩa vụ quốc tế, đấu tranh chống tội phạm, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân, do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn