Điều kiện đối với tác phẩm, hiện vật, tài liệu, địa điểm triển lãm

Ngày hỏi:06/03/2019

Tôi làm trong công ty chuyên tổ chức triển lãm nghệ thuật, vì vậy, có một vài thắc mắc tôi muốn hỏi mong Ban biên tập có thể tư vấn. Cho tôi hỏi: Tác phẩm, hiện vật, tài liệu, địa điểm triển lãm có phải đáp ứng bất kỳ điều kiện gì không? Vì tôi có tìm hiểu và được biết đã có quy định mới hướng dẫn về vấn đề này. Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn rất nhiều

Minh Phong (***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 8 Nghị định 23/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/04/2019) về hoạt động triển lãm thì điều kiện đối với tác phẩm, hiện vật, tài liệu, địa điểm triển lãm được quy định như sau:

   Tác phẩm, hiện vật, tài liệu, địa điểm triển lãm phải đáp ứng các điều kiện sau:

   1. Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm không có một trong các nội dung:

   a) Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc;

   b) Tiết lộ bí mật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà không được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

   c) Kích động chiến tranh, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước; gây chia rẽ tôn giáo, mất đoàn kết dân tộc; truyền bá tư tưởng phản động;

   d) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

   đ) Vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh trật tự, tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái.

   2. Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm không thuộc trường hợp bị đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu.

   3. Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp.

   4. Địa điểm triển lãm phải phù hợp với quy mô triển lãm, bảo đảm các điều kiện về trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ.

   Trên đây là nội dung quy định về điều kiện đối với tác phẩm, hiện vật, tài liệu, địa điểm triển lãm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 23/2019/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn