Điều kiện được hưởng chế độ thanh niên xung phong

Ngày hỏi:04/11/2013

Bà Võ Thị Hoàng (tỉnh Bình Thuận), sinh năm 1955, đã từng tham gia thanh niên xung phong (7/1972-9/1974), sau đó được cử đi học. Từ tháng 11/1978 đến năm 1990 là công chức nhà nước, sau nghỉ hưởng chế độ trợ cấp 1 lần do tinh giản biên chế. Vậy, bà Hoàng có được hưởng chế độ đối với thanh niên xung phong không?

  Nội dung này được Bộ Nội vụ tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Điều 1 Quyết định số 40/20011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, nếu trong Quyết định nghỉ hưởng chế độ trợ cấp một lần năm 1990 của bà Hoàng không quy định bà Hoàng thuộc đối tượng hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì bà Hoàng thuộc diện được hưởng chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

   Đề nghị bà Hoàng kiểm tra lại Quyết định nghỉ hưởng chế độ trợ cấp một lần năm 1990 của mình để đề nghị với các cấp có thẩm quyền xét duyệt chế độ thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 nêu trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn