Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh trước từ ngày 01/10/2009

Ngày hỏi:06/10/2018

Xin cho hỏi: Từ ngày 01/10/2009, ngày Luật Điện ảnh sửa đổi 2009 chính thức có hiệu lực pháp luật thì pháp luật nước ta quy định như thế nào về điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh. Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện nay thì điện ảnh là loại hình nghệ thuật tổng hợp thể hiện bằng hình ảnh động, kết hợp với âm thanh, được ghi trên vật liệu phim nhựa, băng từ, đĩa từ và các vật liệu ghi hình khác để phổ biến đến công chúng thông qua các phương tiện kỹ thuật.

   Tổ chức, cá nhân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp sản xuất phim, doanh nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp phổ biến phim tại Việt Nam theo quy định của Luật Điện ảnh 2006 và Luật doanh nghiệp.

   Còn, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền hợp tác đầu tư với doanh nghiệp sản xuất phim, doanh nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp phổ biến phim của Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp liên doanh.

   Đối với hình thức đầu tư thành lập liên doanh thì phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 51% vốn pháp định.

   Việc thành lập doanh nghiệp điện ảnh từ ngày 01/10/2009 phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật Điện ảnh sửa đổi 2009 và Luật Điện ảnh 2006.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Luật Điện ảnh sửa đổi 2009 và Điều 14 Luật Điện ảnh 2006 thì điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh cụ thể như sau:

   - Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

   - Đối với doanh nghiệp sản xuất phim, ngoài việc phải có các điều kiện thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp còn phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin cấp.

   Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bao gồm:

   + Có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

   + Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 15 của Luật Điện ảnh 2006 (sửa đổi 2009).

   - Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim bao gồm:

   + Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

   + Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

   + Lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

   Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận; trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản nêu rõ lý do.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn