Điều kiện thành lập quỹ từ thiện theo quy định hiện hành

Ngày hỏi:15/02/2017

Điều kiện thành lập quỹ từ thiện theo quy định hiện hành. Em là học sinh cấp 3 và hiện đang muốn tổ chức một chương trình quyên góp, lập quỹ để làm từ thiện. Em đã tham khảo các thủ tục pháp lý để được thành lập loại quỹ này nhưng có một mục em và nhóm không thể đáp ứng được là khoản tiền để được phép thành lập quỹ vì chúng em muốn đi vận động toàn thành phố và chúng em không thể đáp ứng được khoản tiền đó vì chúng em là học sinh. Vậy cho em hỏi là liệu không có khoản tiền đó chúng em có được lập quỹ không? Và cho em hỏi là em có phải viết đơn cho cơ quan có thẩm quyền để xin phép gây quỹ và cơ quan em cần liên hệ là cơ quan nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 8 Nghị định 30/2012/NĐ-CP quy định điều kiện thành lập quỹ từ thiện như sau:

   "Quỹ được thành lập khi có đủ những điều kiện sau đây:

   1. Mục đích hoạt động phù hợp với quy định tại Điều 2 Nghị định này.

   2. Có sáng lập viên thành lập quỹ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

   3. Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

   4. Có hồ sơ thành lập quỹ theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.”

   Theo quy định trên, một trong những điều kiện để thanh lập quỹ từ thiện là ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ. Điều 12 Nghị định 30/2012/NĐ-CP quy định điều kiện tài sản đóng góp thành lập quỹ như sau:

   - Tài sản đóng góp thành lập quỹ gồm:

   + Tiền đồng Việt Nam;

   + Tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (bao gồm: Hiện vật, ngoại tệ, giấy tờ có giá, các quyền tài sản và các loại tài sản khác) của công dân, tổ chức Việt Nam là sáng lập viên của công dân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ. Đối với tài sản là trụ sở, trang thiết bị, công nghệ phải do tổ chức thẩm định giá được thành lập hợp pháp định giá, thời điểm định giá tài sản không quá 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin thành lập quỹ.

   - Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập, Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau:

   + Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 5.000.000.000 (năm tỷ);

   + Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.000.000.000 (một tỷ);

   + Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 100.000.000 (một trăm triệu);

   + Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 20.000.000 (hai mươi triệu).

   - Đối với quỹ có tài sản của công dân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập; Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài sản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau:

   + Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 7.000.000.000 (bảy tỷ);

   + Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 3.000.000.000 (ba tỷ);

   + Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 1.000.000.000 (một tỷ);

   + Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 500.000.000 (năm trăm triệu).

   Tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ.”

   Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đang muốn tổ chức chương trình quyên góp thành lập quỹ từ thiện, nhưng để thành lập quỹ, bạn lại không đáp ứng được điều kiện về số tiền đóng góp của các thành viên sáng lập quỹ, trong trường hợp này nhóm của bạn không đủ điều kiện để thành lập quỹ từ thiện.

   Nghị định 30/2012/NĐ-CP quy định thẩm quyền giải quyết việc thành lập quỹ như sau:

   - Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ đối với:

   + Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh;

   + Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi tỉnh.

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh; Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã;

   Căn cứ điều kiện cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã; trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện thành lập quỹ từ thiện theo quy định hiện hành. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 30/2012/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn