Điều kiện, trình tự thủ tục, thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

Ngày hỏi:08/10/2018

Các anh chị thân mến, tôi đang tìm hiểu các quy định về lĩnh vực tông giáo, anh chi cho tôi biết về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được quy định như thế nào? Và trình tự thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo? Mong anh chị tư vấn giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 18 Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   - Có giáo lý, giáo luật, lễ nghi;

   - Có tôn chỉ, mục đích, quy chế hoạt động không trái với quy định của pháp luật;

   - Tên của tổ chức không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc;

   - Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

   - Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở;

   - Nội dung hoạt động tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật này.

   Theo quy định tại Điều 19 Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được quy định như sau:

   - Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 18 của Luật này gửi hồ sơ đăng ký hoạt động tôn giáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.

   - Hồ sơ đăng ký gồm:

   + Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức; tên tôn giáo; tôn chỉ, mục đích; nội dung, địa bàn hoạt động; nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam; họ và tên người đại diện tổ chức; số lượng người tin theo; cơ cấu tổ chức, địa điểm dự kiến đặt trụ sở;

   + Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức;

   + Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi;

   + Quy chế hoạt động của tổ chức;

   + Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

   - Thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo:

   + Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh) cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối cấp chứng nhận đăng ký phải nêu rõ lý do;

   + Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối cấp chứng nhận đăng ký phải nêu rõ lý do.

   Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện, trình tự thủ tục, thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn