Định mức hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo tại vùng dân tộc thiểu số

Ngày hỏi:15/06/2017

Định mức hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo tại vùng dân tộc thiểu số và vùng núi đặc biệt khó khăn được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Tấn Tới, tôi là người dân tộc Kinh, tôi lấy vợ là người dân tộc thiểu số và định cư tại quê vợ là một vùng kinh tế đặc biệt khó khăn tại tỉnh Gia Lai. Hiện tại, gia đình tôi không có đất sản xuất và phải đi làm thuê cho người khác, gia đình tôi đang nằm trong danh sách hộ nghèo tại địa phương. Tôi nghe nói trong thời gian tới, gia đình tôi và nhiều hộ gia đình khác sẽ được hỗ trợ đất sản xuất. Cho tôi hỏi nếu được hỗ trợ đất sản xuất thì gia đình tôi được hỗ trợ như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn!

Trần Tấn Tới (016604*****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Định mức hỗ trợ về đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo tại vùng dân tộc thiểu số và vùng núi đặc biệt khó khăn được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2017/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 07/07/2017. Cụ thể là:

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất, điều kiện thực tế của địa phương để quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình trên địa bàn tỉnh nhưng không được vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho mỗi hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất.

   Căn cứ vào quy định trên, các hộ gia đình khác thuộc danh sách hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo tại vùng dân tộc thiểu số và vùng núi đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng được quy định tại Điểm A Khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-UBDT thì được hỗ trợ về đất sản xuất với theo định mức do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nhưng không vượt quá hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 129 Luật đất đai năm 2013.

   Cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quỹ đất có khả năng sản xuất được mà không cần phải thực hiện cải tạo đất; quỹ đất sản xuất nhưng phải khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để có khả năng sản xuất được; vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương để xem xét giao đất hỗ trợ ho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách chưa có đất sản xuất hoặc thiếu đất sản xuất hoặc hướng dẫn các hộ trực tiếp khai hoang, phục hóa, cải tạo đất hoặc tổ chức lập và thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất theo quy định của pháp luật

   Như vậy, trường hợp gia đình bạn phải căn cứ vào quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia lai về định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhưng không vượt quá hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 129 Luật đất đai năm 2013 để làm căn cứ hỗ trợ đất sản xuất cho gia đình.

   Trên đây là nội dung tư vấn của ban biên tập Thư Ký Luật về định mức hỗ trợ đất sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo tại vùng dân tộc thiểu số và vùng núi đặc biệt khó khăn. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 02/2017/TT-UBDT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Dân tộc thiểu số
  Hỗ trợ
  Hỗ trợ hộ nghèo
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn