DN có vốn đầu tư nước ngoài có được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch ra nước ngoài không?

Ngày hỏi:30/09/2021

DN có vốn đầu tư nước ngoài có được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch ra nước ngoài hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • DN có vốn đầu tư nước ngoài có được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch ra nước ngoài không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại Điều 30 Luật Du lịch 2017 thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

   Cho nên nếu không có quy định khác thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam mà không được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch ra nước ngoài.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn