Đóng góp xây dựng công trình phúc lợi có được tặng giấy khen

Ngày hỏi:14/06/2015
Trường hợp hộ gia đình đóng góp trị giá dưới 40 triệu đồng cho xây dựng công trình phúc lợi, hỗ trợ xoá đói giảm nghèo… có được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 27, Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15-01-2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì tiêu chuẩn giấy khen của Chủ tịch UBND huyện tặng cho hộ gia đình như sau:

   “Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện để tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội giá trị từ 40 triệu đồng trở lên.”

   Theo quy định trên, hộ gia đình có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 40 triệu đồng trở lên được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện. Tuy vậy, tuỳ vào thời điểm, từng trường hợp cụ thể như hoàn cảnh địa phương, hoàn cảnh gia đình, mức độ tự nguyện, ý nghĩa của việc đóng góp, hộ gia đình có mức đóng góp dưới 40 triệu đồng (nhưng phải cao hơn 20 triệu đồng- mức Giấy khen Chủ tịch UBND cấp xã) để Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định tặng Giấy khen cho hộ gia đình.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn