Đóng quỹ phòng chống thiên tai tại công ty có phải đóng tại UBND xã nữa không?

Ngày hỏi:11/05/2020

Tôi đóng tiền phòng chống thiên tai ở doanh nghiệp nhưng ở nhà người ta vẫn thu tiếp. Người ta bảo nếu đóng ở doanh nghiệp rồi thì mang hoá đơn về đây, và ngược lại phía doanh nghiệp cũng bảo nếu đóng ở địa phương rồi thì mang hoá đơn ra đây. Nhưng khi tôi đòi hỏi hoá đơn thì không có vậy cho tôi hỏi đóng như vậy có hợp lý không và có hoá đơn khi đóng không vậy?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1, 2, 3 Điều 8 Nghị định 94/2014/NĐ-CPĐiều 2 Nghị định 83/2019/NĐ-CP quy định việc thu quỹ phòng chống thiên tại, cụ thể như sau:

   - Thủ trưởng tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn có trách nhiệm nộp Quỹ theo định mức được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc tài khoản cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

   - Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý và chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc vào tài khoản cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

   - Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thu của các đối tượng lao động khác trên địa bàn (trừ các đối tượng đã thu tại Khoản 2 Điều này) và nộp vào tài khoản cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. Việc thu bằng tiền mặt phải có chứng từ theo mẫu của Bộ Tài chính.

   Như vậy, bạn làm việc tại công ty thì bạn đóng Quỹ phòng chống thiên tai tại công ty theo quy định. Sau đó công ty chuyển tài khoản và danh sách người nộp đến cơ quan có thẩm quyền. Vậy nên, khi bạn đóng Quỹ phòng chống thiên tai tại công ty không cần đóng ở UBND xã.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quỹ phòng chống bão lụt
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn