Gia đình hiến máu lần thứ 10 thì có được khen thưởng không?

Ngày hỏi:10/12/2020

Trường hợp gia đình hiến máu lần thứ 10 thì sẽ được khen thưởng như thế nào vậy anh chị? Căn cứ tại văn bản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 8 Quy chế Tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện Ban hành kèm theo Quyết định 122/QĐ-BCĐQG năm 2017 quy định về tiêu chuẩn, hình thức tôn vinh, khen thưởng gia đình như sau:

   **Gia đình hiến máu lần thứ mười:

   Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh xét tặng Cúp thủy tinh màu bạc hoặc hiện vật khác phù hợp.

   Như vậy, trường hợp gia đình hiến máu lần thứ mười thì sẽ được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh xét tặng Cúp thủy tinh màu bạc (hoặc hiện vật khác phù hợp).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn