Giấy xác nhận khuyết tật gồm những nội dung gì?

Ngày hỏi:21/01/2011
Giấy xác nhận khuyết tật gồm những nội dung gì?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Theo khoản 1, điều 19 Luật người khuyết tật, giấy xác nhận khuyết tật có các nội dung cơ bản sau đây:

   - Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính của người khuyết tật;

   - Địa chỉ nơi cư trú của người khuyết tật;

   - Dạng khuyết tật;

   - Mức độ khuyết tật.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn