Gửi hồ sơ nhận chi phí mai táng cho người cao tuổi đến cơ quan nào?

Ngày hỏi:25/03/2021

Bố tôi 85 tuổi mới mất thì làm hồ sơ nhận chi phí mai táng gửi đến đâu? Lúc còn sống bố tôi được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Gửi hồ sơ nhận chi phí mai táng cho người cao tuổi đến cơ quan nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP thì người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác là đối tượng được nhận chi phí mai táng.

   Theo quy định này thì bố bạn được nhận chi phí mai táng.

   Khoản 3 Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định về thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng như sau:

   - Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân tổ chức mai táng cho đối tượng làm hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

   - Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.

   => Theo đó, bạn gửi hồ sơ đề nghị nhận chi phí mai táng được đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để yêu cầu giải quyết.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn