Hành lang pháp lý của Luật thư viện 2019 dành cho ai?

Ngày hỏi:15/02/2020

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 đã được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 21/11/2019. Vậy theo đó những chủ thể nào chịu sự điều chỉnh của luật? Xin cảm ơn.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Luật thư viện 2019 (Có hiệu lực từ 01/7/2020) thì nội dung này được quy định như sau:

   - Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam;

   - Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn